Σημειώσεις έκδοσης του προγράμματος Insider για το Outlook 2016 για υπολογιστή Windows

Αυτό το άρθρο περιέχει μια συλλογή των σημαντικότερων αλλαγών στην τελευταία δομή του προγράμματος Insider για το Outlook για υπολογιστή Windows. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των επιδιορθώσεων στη δομή. Θεωρήστε το ως μια επισήμανση ενδιαφερουσών νέων δυνατοτήτων, σημαντικών επιδιορθώσεων και οποιωνδήποτε σημαντικών ζητημάτων για τα οποία θέλουμε να σας ενημερώσουμε.

Εάν θέλετε να δείτε σημειώσεις έκδοσης για άλλες εφαρμογές υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για δομές Insider του Office 2016 για υπολογιστή Windows

Τελευταία ενημέρωση του Insider

Έκδοση 1803 (Δομή 9213.2031)

Στις 28 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση1803 (Δομή 9213.2031) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση σε αυτή τη δομή.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις σε αυτή τη δομή.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή τη δομή

Προηγούμενες ενημερώσεις

Για να δείτε σημειώσεις έκδοσης για παλαιότερες δομές Insider, κάντε κλικ στην παρακάτω λίστα. Για να δείτε το ιστορικό ενημερώσεων για τα επίπεδα Insider και Μηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο), ανατρέξτε στο θέμα Ιστορικό ενημερώσεων για το πρόγραμμα Office Insider για υπολογιστή με Windows.

Στις 21 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την έκδοση 1803 (Δομή 16.0.9213.2031) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση σε αυτή τη δομή.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις σε αυτή τη δομή.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή τη δομή

Στις 13 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9208.2010) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση σε αυτή τη δομή.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Όταν το Outlook διορθώνει αυτόματα τα αποσιωπητικά, το κουμπί "Επανάληψη" λειτουργεί ως το κουμπί "Αναίρεση".

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, η λίστα μηνυμάτων του Outlook εμφανίζει λευκά/μαύρα ορθογώνια.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή τη δομή

Στις 9 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9201.2008) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση σε αυτή τη δομή.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Επιδιορθώσεις στη διάταξη κάρτας μηνυμάτων (διακοσμητική).

 • Το Outlook αποστέλλει κενά μηνύματα όταν χρησιμοποιούνται ορισμένα πρόσθετα αρχειοθέτησης άλλων κατασκευαστών.

 • Παρουσίαση σφάλματος όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν παραλήπτη.

Γνωστά θέματα

 • Όταν το Outlook διορθώνει αυτόματα τα αποσιωπητικά, το κουμπί "Επανάληψη" λειτουργεί ως το κουμπί "Αναίρεση".

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, η λίστα μηνυμάτων του Outlook εμφανίζει λευκά/μαύρα ορθογώνια.

Στις 2 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9127.2004) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση σε αυτή τη δομή.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης για τους κανόνες που δημιουργήθηκαν στο Outlook Web Access δεν εμφανίζεται ολόκληρο.

 • Παράθυρο πρόσκληση σε σύσκεψη/ακύρωση: ο δρομέας φαίνεται να βρίσκεται στο κύριο μέρος του παραθύρου, αλλά ενημερώνεται το πεδίο "Τοποθεσία". 

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9120.2015) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Παράθυρο πρόσκληση σε σύσκεψη/ακύρωση: ο δρομέας φαίνεται να βρίσκεται στο κύριο μέρος του παραθύρου, αλλά ενημερώνεται το πεδίο "Τοποθεσία". 

 • Επιδιορθώσεις στη διάταξη κάρτας μηνυμάτων (διακοσμητική).

 • Το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης για τους κανόνες που δημιουργήθηκαν στο Outlook Web Access δεν εμφανίζεται ολόκληρο.

 • Το Outlook αποστέλλει κενά μηνύματα όταν χρησιμοποιούνται ορισμένα πρόσθετα αρχειοθέτησης άλλων κατασκευαστών.

 • Παρουσίαση σφάλματος όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν παραλήπτη.

 • Όταν το Outlook διορθώνει αυτόματα τα αποσιωπητικά, το κουμπί "Επανάληψη" λειτουργεί ως το κουμπί "Αναίρεση".

 • Υπό ορισμένες συνθήκες, η λίστα μηνυμάτων του Outlook εμφανίζει λευκά/μαύρα ορθογώνια

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9115.2007) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις αυτή την εβδομάδα

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9110.2002) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Η διάταξη κάρτας μηνύματος έχει πλέον διορθωθεί

 • Οι συμβουλές αλληλογραφίας έχουν πλέον καταργηθεί για τους παραλήπτες που έχουν καταργηθεί από τη γραμμή "Προς"/"Κοιν."

 • Διορθώθηκαν ορισμένα ακόμη σφάλματα

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9026.2006) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 27 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (δομή 9020.2003) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Μερικές φορές η αναζήτηση είχε ως αποτέλεσμα "Δεν βρέθηκαν αντιστοιχίες" όταν οριζόταν ως πεδίο εφαρμογής "Όλα τα γραμματοκιβώτια", τώρα λειτουργεί.

 • Διορθώσαμε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε την επανάληψη αποστολής για ορισμένα μηνύματα.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που περιστασιακά καταργούσε συνημμένα κατά την προώθηση μηνυμάτων απλού κειμένου. 

 • Το Outlook ορισμένες φορές δεν άνοιγε ορισμένα μηνύματα SMS, τώρα μπορείτε να το κάνετε.

 • Διορθώσαμε ένα πρόβλημα με διπλότυπους κωδικούς χωρών σε αριθμούς τηλεφώνου με ειδική μορφοποίηση για νέες επαφές.

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 9001.2068) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 8911.2016) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες

 • Βελτιώσεις στις ομάδες: Οι συνομιλίες φορτώνουν ταχύτερα από ποτέ και μπορείτε με διπλό κλικ να ανοίξετε το τελευταίο μήνυμα στο δικό του παράθυρο.

 • Στην οθόνη Αρχείο > Λογαριασμός, ο αριθμός έκδοσης και δομής έχει μετακινηθεί. Αναζητήστε τον δίπλα στο κουμπί Πληροφορίες για την εφαρμογή <όνομα εφαρμογής>.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τον αριθμό έκδοσης και δομής δίπλα στο κουμπί "Πληροφορίες για το PowerPoint"

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις αυτή την εβδομάδα. 

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Βοήθεια> Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη και ενημερώστε μας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2122) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2117) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2102) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1712 (δομή 8813.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider. Ωστόσο, εντοπίσαμε ένα σημαντικό πρόβλημα στη δομή 8813.1000, έτσι αποφασίσαμε να θέσουμε σε κυκλοφορία μια προγενέστερη, πιο σταθερή δομή.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8711.2037) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8625.2055) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8613.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8530.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Πρόσθετες πληροφορίες:

 • Για να κάνετε μια πρόταση, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια.

 • Για να αναφέρετε προβλήματα απευθείας στην ομάδα μας, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο μάς επιτρέπετε να συλλέξουμε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα ή να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την εργασία σας. Στην ομάδα μηχανικών του Outlook, συνεργαζόμαστε στενά με αυτούς τους εκπροσώπους υποστήριξης, επομένως αυτή είναι πραγματικά η καλύτερη μέθοδος για την αναφορά προβλημάτων. 

 • Για να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση που λειτουργούσε, καταργήστε την εγκατάσταση του Office 365 και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού σας στο Office.com για να εγκαταστήσετε ξανά την τρέχουσα έκδοση που δεν ανήκει στο πρόγραμμα Insider.  Πρέπει να καταργήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος Insider του Office προτού εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση.

 • Για να συνδεθείτε με άλλα μέλη του προγράμματος Insider ή για να ενημερωθείτε για νέες δυνατότητες και εκδόσεις, επισκεφτείτε την Κοινότητα Office Insider ή ακολουθήστε μας στο Twitter.

 • Εάν δεν είστε ακόμη μέλος του προγράμματος Office Insider και θέλετε να γίνετε, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Office Insider;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×