Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Τελευταία ενημέρωση: 19 Φεβρουαρίου 2019

Ανατρέξτε ξανά σε αυτήν τη σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις που διατίθενται για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive. Οι σημειώσεις έκδοσης περιλαμβάνονται μόνο στις δομές που φτάνουν τους κύκλους Παραγωγής και για Επιχειρήσεις. Ο κύκλος Insiders λαμβάνει άμεσα ενημερώσεις με ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες.

Εδώ θα βρείτε τους τελευταίους αριθμούς δομών σε κάθε κύκλο επικύρωσης, σύμφωνα με τη Διαδικασία ενημέρωσης του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive.

Κύκλος Insiders

Κύκλος παραγωγής

Κύκλος για επιχειρήσεις

Windows

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

19.012.0121.0009

19.002.0107.0008

18.222.1104.0007

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

19.017.0128.0003

Mac

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

19.012.0121.0009

19.002.0107.0008
(Μεμονωμένη)

19.002.0107.0008
(Mac App Store)

18.222.1104.0007

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

19.017.0128.0003

Σημειώσεις: 

Στοιχεία λήψης

Επιλέξτε την πλατφόρμα σας και αναπτύξτε τους αριθμούς έκδοσης για να δείτε τις σημειώσεις ενημέρωσης σχετικά με κάθε μία από αυτές τις δομές:

Σημειώσεις ενημέρωσης για Windows

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Ενημέρωση των ορισμών πολιτικής ομάδας με πιο σαφείς περιγραφές σχετικά με τις λειτουργίες και τις συμπεριφορές.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Η πολιτική ομάδας για σιωπηρή ρύθμιση των λογαριασμών χρήστη υποστηρίζει πλέον το SharePoint 2019.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν ενεργοποιηθεί το σκούρο θέμα στα Windows, το OneDrive θα μεταβεί σε ένα σκούρο θέμα στο κέντρο δραστηριοτήτων.

  • Οι διαχειριστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις παραμέτρους των βιβλιοθηκών εγγράφων τοποθεσίας ομάδας για αυτόματο συγχρονισμό σε υπολογιστή. (Κύκλος Insiders)

  • Διορθώθηκαν ορισμένα προβλήματα που προκαλούσαν υψηλή χρήση της CPU κατά τις ενημερώσεις του OneDrive.

  • Βελτιωμένη υποστήριξη για αλλαγές UPN στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive. Μάθετε περισσότερα

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Ενημερώθηκε η σιωπηρή πολιτική ομάδας για τη Μετακίνηση γνωστών φακέλων, ώστε να μετακινεί φακέλους με υπάρχον περιεχόμενο.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Επιλογές για να στείλουν οι χρήστες τα σχόλιά τους ("Μου αρέσει κάτι", "Δεν μου αρέσει κάτι", "Έχω μια πρόταση"). Η επιλογή "Αποστολή σχολίων" αντικαθιστά την επιλογή "Αναφορά προβλήματος".

  • Κάθε φορά που η συσκευή τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σταματά αυτόματα τον συγχρονισμό, αλλά ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει αυτήν τη συμπεριφορά, εάν θέλει.

  • Ενημέρωση της εμφάνισης και της αίσθησης του κέντρου δραστηριοτήτων.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

Σημειώσεις ενημέρωσης για Mac

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Η υποστήριξη συγχρονισμού του SharePoint 2019 είναι τώρα διαθέσιμη για MacOS. Η υλοποίηση λειτουργεί με τα πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας Basic, NTLM και Kerberos.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Η δυνατότητα "Αρχεία κατ' απαίτηση" είναι πλέον διαθέσιμη για τους χρήστες macOS 10.14.2 και νεότερη έκδοση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αρχεία κατ' απαίτηση" στο μενού "Προτιμήσεις".

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν ενεργοποιηθεί η Σκουρόχρωμη λειτουργία σε macOS Mojave (10.14), η σκουρόχρωμη λειτουργία θα εφαρμοστεί και στο παράθυρο κοινής χρήσης.

  • Διορθώθηκε ένα σύνολο προβλημάτων που προκαλούσε υψηλή χρήση της CPU.

  • Βελτιωμένη υποστήριξη για αλλαγές UPN στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive. Μάθετε περισσότερα

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε υψηλή χρήση CPU σε Mac.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αποτροπή ενός προβλήματος αξιοπιστίας στο Mac OS X Yosemite (10.10). Αυτή είναι η τελευταία έκδοση που εκτελείται σε Mac OS X 10.10. Μάθετε περισσότερα

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με την υποβολή νέας δομής στο Mac App Store.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία στο macOS Mojave, το OneDrive εφαρμόζει ένα νέο, σκουρόχρωμο θέμα σε όλο το περιβάλλον εργασίας χρήστη για να εξασφαλίσει μια αρμονική εμπειρία.

  • Οι χρήστες μπορούν τώρα να συγχρονίζουν τις βιβλιοθήκες του SharePoint με ενεργοποιημένο το IRM. Μάθετε περισσότερα

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση μιας κατάρρευσης του συστήματος σε πρόγραμμα-πελάτη Mac.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενου σφάλματος σε Mac OS, έκδοση 10.10.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενου σφάλματος σε Mac OS, έκδοση 10.10.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Επιλογές για να στείλουν οι χρήστες τα σχόλιά τους ("Μου αρέσει κάτι", "Δεν μου αρέσει κάτι", "Έχω μια πρόταση"). Η επιλογή "Αποστολή σχολίων" αντικαθιστά την επιλογή "Αναφορά προβλήματος".

  • Ενημέρωση της εμφάνισης και της αίσθησης του κέντρου δραστηριοτήτων.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

Πώς να ελέγξετε την έκδοση που χρησιμοποιείτε

 1. Κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο cloud του OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το δρομέα επάνω από το μπλε εικονίδιο του OneDrive στη γραμμή εργασιών, με το κείμενο OneDrive - Contoso.

  (Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Το κουμπί "Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων". δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο του OneDrive. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, ενδέχεται να μην εκτελείται το OneDrive. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive στα αποτελέσματα αναζήτησης.)

 2. Στο κέντρο δραστηριοτήτων, επιλέξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πληροφορίες και δείτε τον αριθμό έκδοσης στην περιοχή Πληροφορίες για το Microsoft OneDrive.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή στο Κέντρο Βοήθειας του OneDrive:

Τίτλος

Περιγραφή

Συγχρονισμός αρχείων με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες των Windows να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ποια έκδοση του OneDrive χρησιμοποιώ;

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive χρησιμοποιείτε.

Ανάπτυξη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν την εφαρμογή "Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές" για Windows στους υπολογιστές των χρηστών της εταιρείας τους.

Χρήση της Πολιτικής ομάδας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για χρήστες μέσω της Πολιτικής ομάδας.

Συγχρονισμός αρχείων με το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε Mac OS X

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες Mac να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive στο macOS

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιλογές για τη ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις σε υπολογιστές Mac OS X.

Περιορισμοί και όρια κατά τον συγχρονισμό αρχείων και φακέλων

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με σημειώσεις έκδοσης, όρια και περιορισμούς (όπως μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων).

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερες σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και το OneDrive για επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή για κινητές συσκευές του OneDrive, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του OneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του OneDrive για επιχειρήσεις από το PC ή τον Mac σας, ανοίξτε το κέντρο δραστηριότητας, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

Οι διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive για επιχειρήσεις, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Συμβουλές
Ενημερώστε μας για την τοποθεσία σας, για να μας βοηθήσετε να λύσουμε το πρόβλημά σας πιο γρήγορα.

Επιδιορθώθηκε; Αν επικοινωνήσατε μαζί μας και το OneDrive λειτουργεί πάλι κανονικά, ενημερώστε μας απαντώντας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×