Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Ανατρέξτε ξανά σε αυτήν τη σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις που διατίθενται για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive. Οι σημειώσεις έκδοσης περιλαμβάνονται μόνο στις δομές που φτάνουν τους κύκλους Παραγωγής και για Επιχειρήσεις. Ο κύκλος Insiders λαμβάνει άμεσα ενημερώσεις με ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες.

Εδώ θα βρείτε τους τελευταίους αριθμούς δομών σε κάθε κύκλο επικύρωσης, σύμφωνα με τη Διαδικασία ενημέρωσης του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive.

Κύκλος Insiders

Κύκλος παραγωγής

Κύκλος για επιχειρήσεις

Windows

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108

17.3.7076.1026

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108 (29 Μαρτίου 2018)

Mac

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

Μη διαθέσιμος

17.3.7294.0108

17.3.7078.1101

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

17.3.7294.0108 (29 Μαρτίου 2018)

Σημειώσεις: 

 • Το κενό στον πίνακα σημαίνει ότι δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία τίποτα για τον συγκεκριμένο κύκλο αυτή τη στιγμή.

 • Ο "Κύκλος για επιχειρήσεις" αναφέρεται επίσης ως "Δεύτερο κύμα κυκλοφορίας" στο θέμα Χρήση της Πολιτικής ομάδας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive (Καθυστέρηση της ενημέρωσης του OneDrive.exe μέχρι το δεύτερο κύμα κυκλοφορίας).

 • Στο πλαίσιο των πρόσφατων αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μηχανικής του OneDrive, ενημερώνουμε τη μορφή των αριθμών έκδοσης δομής για το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού. Η αλλαγή τίθεται σε σταδιακή κυκλοφορία τον Ιανουάριο 2018 για τον κύκλο Insiders και θα αντικατοπτριστεί και στους άλλους κύκλους. Παρόλο που αλλάζει ο αριθμός έκδοσης, δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στους κύκλους. Εάν συγκρίνουμε το πρώτο μέρος των αριθμών έκδοσης, 17.005 (νέος συνδυασμός) > 17.3 (παλιός συνδυασμός).

Στοιχεία λήψης

Επιλέξτε την πλατφόρμα σας και αναπτύξτε τους αριθμούς έκδοσης για να δείτε τις σημειώσεις ενημέρωσης σχετικά με κάθε μία από αυτές τις δομές:

Σημειώσεις ενημέρωσης για Windows

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Η μορφή της έκδοσης δομής ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο σύστημα μηχανικής μας.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Οι χρήστες μπορούν τώρα να συγχρονίζουν τις βιβλιοθήκες του SharePoint με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM). Μάθετε περισσότερα

 • Οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο Κέντρο δραστηριότητας όταν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της λήψης μιας ενημερωμένης έκδοσης αρχείου ενώ αυτό το αρχείο είναι κλειδωμένο από μια τοπική εφαρμογή.

 • Διόρθωση σφάλματος για να μην ζητείται προβιβασμός εάν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής.

 • Διόρθωση σφάλματος για αποφυγή του προβλήματος που αποτρέπει τη σωστή φόρτωση των επικαλύψεων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση ενός σφάλματος κατά το οποίο ο προσωρινός φάκελος γέμιζε με αρχεία καταγραφής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Βελτιώσεις στην επιβολή πολιτικών ομάδας Τα πακέτα πολιτικών ομάδας (ADM) είναι πλέον διαθέσιμα με την εγκατάσταση του OneDrive. Μάθετε περισσότερα.

 • Διορθώθηκαν προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Μπορείτε πλέον να κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το μενού περιβάλλοντος.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διόρθωσε ένα μικρό πρόβλημα για την κύρια έκδοση.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Το κέντρο δραστηριότητας ενημερώθηκε για να εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες. Τώρα μπορείτε να δείτε το φάκελο κοντέινερ για στοιχεία που έχουν ενημερωθεί, καθώς και εάν έχουν μετονομαστεί ή μετακινηθεί.

 • Διορθώθηκαν σφάλματα προσβασιμότητας σχετικά με το κέντρο δραστηριότητας.

 • Αυξήθηκε το μέγιστο μήκος διαδρομής για αρχεία ή φακέλους. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα νέα όρια μέγιστης διαδρομής.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

  Σημείωση: Αυτή η έκδοση του OneDrive δεν θα είναι διαθέσιμη για λήψη μέχρι να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στην παραγωγή.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα που σχετίζεται με την προεγκατεστημένη εγκατάσταση του OneDrive στην Αναβάθμιση δημιουργικότητας των Windows.

  Σημείωση: Αυτή η έκδοση του OneDrive δεν είναι διαθέσιμη για λήψη. Διατίθεται μόνο ως μέρος των προ-εγκατεστημένων εκδόσεων των Windows που διαθέτετε.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Το κέντρο δραστηριότητας του OneDrive βελτιώθηκε για τους χρήστες με προβλήματα όρασης.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού.

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τη σταθερότητα της εφαρμογής.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εσφαλμένης εμφάνισης του σφάλματος "Το “OneDrive χρειάζεται ενημέρωση".

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι χρήστες είχαν πολλές συντομεύσεις του OneDrive στην Εξερεύνηση των Windows.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Τώρα μπορείτε να μετεγκαταστήσετε χρήστες από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe) στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe) για τις τοποθεσίες ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive για επιχειρήσεις.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά μια υπάρχουσα θέση με το ίδιο όνομα κατά την προσθήκη τοποθεσίας του SharePoint ή κοινόχρηστου φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν διάφορα προβλήματα που αφορούσαν το συγχρονισμό τοποθεσιών του SharePoint και κοινόχρηστων αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το Office 365 Γερμανίας.

 • (Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας) Το κέντρο δραστηριότητας του OneDrive ενημερώθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη δραστηριότητα.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τη σταθερότητα της εφαρμογής.

 • Διορθώθηκε ένα σπάνιο πρόβλημα στο οποίο το OneDrive επιχειρούσε να αποστείλει ένα αρχείο δύο φορές.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που ανάγκαζε τους χρήστες να κάνουν επανεγκατάσταση του OneDrive χωρίς λόγο.

Διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Οι εκδόσεις που χρησιμοποιούνται σε Windows και Mac είναι πλέον ίδιες.

 • Συγχρονισμός κοινόχρηστων φακέλων.

 • Συγχρονισμός αρχείων και φακέλων που είναι μόνο για ανάγνωση.

Επίσης, διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιοι φάκελοι θα συγχρονίζονται κατά τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού για μια τοποθεσία του SharePoint.

Επίσης, διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Συγχρονισμός βιβλιοθηκών από τοποθεσίες του SharePoint.

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τον συγχρονισμό από έναν συγκεκριμένο φάκελο σε μια τοποθεσία.

 • Το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού υποστηρίζει πλέον τη σύνταξη εγγράφων από κοινού και την απευθείας κοινή χρήση από αρχεία του Office.

 • Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι φάκελοι θα συγχρονίζονται από τις ρυθμίσεις του OneDrive.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν μερικά προβλήματα παλινδρόμησης που προκαλούσαν σφάλμα στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Βελτιώθηκαν οι επιδόσεις στη λήψη αρχείων.

 • Το OneDrive εντοπίζει πότε οι επεκτάσεις επικάλυψης της Εξερεύνησης αρχείων είναι κατεστραμμένες και ζητά από τον χρήστη να διορθώσει το πρόβλημα.

 • Το OneDrive επιχειρεί πλέον να κάνει ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση που είναι διαθέσιμη για όλους τους πελάτες, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει να κυκλοφορεί σταδιακά κάποια νεότερη έκδοση, που όμως δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για εσάς.

 • Προστέθηκε μια νέα προγραμματισμένη εργασία ώστε να διατηρείται ενημερωμένο το OneDrive.

 • (Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας) Προσθήκη μιας νέας επιλογής για τον περιορισμό του εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων.

 • (Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας) Προσθήκη μιας ρύθμισης για τον αυτόματο περιορισμό του εύρους ζώνης.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν προβλήματα λόγω των οποίων οι υπολογιστές-πελάτες δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν είσοδο και να ρυθμιστούν σωστά.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στο οποίο, εάν το OneDrive ξεκινούσε με ενεργοποιημένη την επιλογή DisablePersonalSync στα Windows 10, εμφανιζόταν το παράθυρο διαλόγου για είσοδο.

 • Διορθώθηκαν διάφορα προβλήματα και σφάλματα.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στο οποίο το OneDrive αναγνώριζε εσφαλμένα ότι η επιλογή Προσωπικού Συγχρονισμού (Personal Sync) είχε απενεργοποιηθεί στα Windows 8.1.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε μερικές φορές τη διακοπή του συγχρονισμού των αρχείων που είχαν ανοιχτεί από το Office.

Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.

Ενημέρωση δυνατότητας: Η δυνατότητα μεταφοράς είναι πλέον ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης του OneDrive δέχεται πλέον τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ανακατευθύνει την είσοδο ανάλογα. Πλέον δεν χρειάζονται κλειδιά μητρώου για την ανάπτυξη.

 • Η δυνατότητα μεταφοράς είναι πλέον ενεργοποιημένη. Οι χρήστες που θέλουν να κάνουν μετάβαση στο νέο πρόγραμμα-πελάτη χρειάζεται απλώς να κάνουν ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Office και του OneDrive και μετά να πραγματοποιήσουν είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο Μετάβαση από το υπάρχον πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις.

 • Το OneDrive υποστηρίζει πλέον τα Windows 8.1 ώστε να κάνουν συγχρονισμό επαγγελματικών λογαριασμών. Απλώς εκτελέστε την εφαρμογή "OneDrive για επιχειρήσεις" στα Windows 8.1 για να ξεκινήσετε.

 • Πλέον εμφανίζεται ο ρυθμός μεταφοράς όταν έχετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο-σύννεφο στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών.

Διόρθωση σημαντικού σφάλματος:

 • Διορθώσαμε ένα σφάλμα εντοπισμού μισθωτή στο οποίο ο χρήστης έκανε είσοδο και λάμβανε μήνυμα σφάλματος ότι δεν είχε σύνδεση στο Internet.

Σημειώσεις ενημέρωσης για Mac

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Πρόσθετες βελτιώσεις αξιοπιστίας για τη ρύθμιση "Άνοιγμα κατά τη σύνδεση" για το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη για Mac.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Βελτιώσεις αξιοπιστίας για τη ρύθμιση "Άνοιγμα κατά τη σύνδεση" για το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη για Mac.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων.

 • Οι χρήστες ειδοποιούνται όταν μια βιβλιοθήκη σε συγχρονισμό γίνεται μόνο για ανάγνωση ή όταν αποκτά δυνατότητα επεξεργασίας.

 • Νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο της μέγιστης ταχύτητας αποστολής και λήψης.

 • Διορθώθηκαν προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

 • Διορθώθηκαν προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Μπορείτε πλέον να κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το μενού περιβάλλοντος.

 • Προστέθηκε μια νέα δυνατότητα για την αυτόματη αποθήκευση των στιγμιότυπων οθόνης σας στο OneDrive.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Προσθέσαμε μενού περιβάλλοντος στο OneDrive. Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τις επεκτάσεις Finder του OneDrive και μετά την ενημέρωση, επανεκκινήστε το mac OS ή το Finder.

 • Προσθέσαμε, επίσης, την εντολή "Κοινή χρήση" στο μενού περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε κοινή χρήση αρχείων και φακέλων από το Finder.

 • Το κέντρο δραστηριότητας ενημερώθηκε για να εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες. Τώρα μπορείτε να δείτε το φάκελο κοντέινερ για στοιχεία που έχουν ενημερωθεί, καθώς και εάν έχουν μετονομαστεί ή μετακινηθεί.

 • Διορθώθηκαν σφάλματα προσβασιμότητας σχετικά με το κέντρο δραστηριότητας.

 • Αυξήθηκε το μέγιστο μήκος διαδρομής για αρχεία ή φακέλους. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα νέα όρια μέγιστης διαδρομής.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού και τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Το πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού OneDrive για Mac είναι πλέον διαθέσιμο ως ξεχωριστό στοιχείο λήψης. Πριν από την εγκατάσταση ή την ανάπτυξη του προγράμματος-πελάτη για Mac ως ξεχωριστό στοιχείο λήψης, καταργήστε την έκδοση του Mac App Store από τον υπολογιστή (εάν είχε εγκατασταθεί).

 • Το OneDrive θα επανεκκινείται αυτόματα μετά την παρουσία σφάλματος. Προσθέσαμε επίσης έναν τρόπο για να αναφέρετε επαναλαμβανόμενα σφάλματα.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet.

 • (Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας) Ενεργοποιήσαμε εκ νέου τη δυνατότητα περιορισμού της χρήσης εύρους ζώνης αυτόματα ή σε ένα καθορισμένο όριο.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την αξιοπιστία του συγχρονισμού.

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τη σταθερότητα της εφαρμογής.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά μια υπάρχουσα θέση με το ίδιο όνομα κατά την προσθήκη τοποθεσίας του SharePoint ή κοινόχρηστου φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν διάφορα προβλήματα που αφορούσαν το συγχρονισμό τοποθεσιών του SharePoint και κοινόχρηστων αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το Office 365 Γερμανίας.

 • (Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας) Το κέντρο δραστηριότητας του OneDrive ενημερώθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη δραστηριότητα.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τη σταθερότητα της εφαρμογής.

 • Διορθώθηκε ένα σπάνιο πρόβλημα στο οποίο το OneDrive επιχειρούσε να αποστείλει ένα αρχείο δύο φορές.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που ανάγκαζε τους χρήστες να κάνουν επανεγκατάσταση του OneDrive χωρίς λόγο.

Διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Οι εκδόσεις που χρησιμοποιούνται σε Windows και Mac είναι πλέον ίδιες.

 • Συγχρονισμός κοινόχρηστων φακέλων.

 • Συγχρονισμός αρχείων και φακέλων που είναι μόνο για ανάγνωση.

Επίσης, διορθώθηκαν διάφορα σφάλματα.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Βελτιωμένες επιδόσεις στη λήψη αρχείων.

 • Το παράθυρο διαλόγου "Επιλογή φακέλων" δείχνει πλέον το μέγεθος των αρχείων ή φακέλων που μπορείτε να συγχρονίσετε.

 • Τα αρχεία ή οι φάκελοι των οποίων το όνομα περιλαμβάνει τονισμένους χαρακτήρες εμφανίζουν πλέον τη σωστή κατάσταση στις επικαλύψεις.

 • [Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας] Προσθήκη μιας νέας επιλογής για τον περιορισμό του εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων.

 • [Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας] Προσθήκη μιας ρύθμισης για τον αυτόματο περιορισμό του εύρους ζώνης.

Διορθώσεις σημαντικών σφαλμάτων:

 • Διορθώθηκαν προβλήματα στα οποία τα προγράμματα-πελάτες δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν είσοδο και να ρυθμιστούν σωστά.

 • Διορθώθηκαν διάφορα προβλήματα και σφάλματα.

Διόρθωση σημαντικού σφάλματος: Αυτή η ενημερωμένη έκδοση λύνει ένα πρόβλημα λόγω του οποίου οι χρήστες σε κάποιες ρυθμίσεις μισθωτών ADFS δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν είσοδο εάν ο διακομιστής ADFS δεν πληρούσε ορισμένες απαιτήσεις ασφαλείας για την κυκλοφορία HTTP.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Το πρόγραμμα κατά την πρώτη του εκτέλεση δέχεται πλέον τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ανακατευθύνει την είσοδο ανάλογα. Η προεπιλογή της ανάπτυξης δεν είναι πλέον απαραίτητη.

 • Ο ρυθμός μετάδοσης εμφανίζεται πλέον στο αναπτυσσόμενο μενού.

Διόρθωση σημαντικού σφάλματος:

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα εντοπισμού μισθωτή στο οποίο ο χρήστης έκανε είσοδο και ενημερωνόταν εσφαλμένα ότι δεν είχε σύνδεση στο Internet.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση που χρησιμοποιείτε

 1. Κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο cloud του OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το δρομέα επάνω από το μπλε εικονίδιο του OneDrive στη γραμμή εργασιών, με το κείμενο OneDrive - Contoso.

  (Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Το κουμπί "Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων". δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο του OneDrive. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, ενδέχεται να μην εκτελείται το OneDrive. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive στα αποτελέσματα αναζήτησης.)

 2. Στο κέντρο δραστηριότητας, επιλέξτε το γρανάζι Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πληροφορίες και δείτε τον αριθμό έκδοσης στην περιοχή Πληροφορίες για το Microsoft OneDrive.

Πρόσθετοι πόροι

Για επιπλέον πόρους σχετικά με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις:

Τίτλος

Περιγραφή

Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες των Windows να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ποια έκδοση του OneDrive χρησιμοποιώ;

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive χρησιμοποιείτε.

Ανάπτυξη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για Windows στους υπολογιστές των χρηστών της εταιρείας τους.

Μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις

Μάθετε πώς οι χρήστες των Windows μπορούν να μεταβούν από το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Χρήση της Πολιτικής ομάδας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive.

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για χρήστες μέσω της Πολιτικής ομάδας.

Γρήγορα αποτελέσματα με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε Mac OS X

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες Mac να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στο macOS

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιλογές για τη ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις σε υπολογιστές Mac OS X.

Περιορισμοί και όρια κατά τον συγχρονισμό αρχείων και φακέλων

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με σημειώσεις έκδοσης, όρια και περιορισμούς (όπως μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×