Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Σημειώσεις έκδοσης για το νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού του OneDrive

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2018

Ανατρέξτε ξανά σε αυτήν τη σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις που διατίθενται για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive. Οι σημειώσεις έκδοσης περιλαμβάνονται μόνο στις δομές που φτάνουν τους κύκλους Παραγωγής και για Επιχειρήσεις. Ο κύκλος Insiders λαμβάνει άμεσα ενημερώσεις με ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες.

Εδώ θα βρείτε τους τελευταίους αριθμούς δομών σε κάθε κύκλο επικύρωσης, σύμφωνα με τη Διαδικασία ενημέρωσης του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive.

Κύκλος Insiders

Κύκλος παραγωγής

Κύκλος για επιχειρήσεις

Windows

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

18.212.1021.0007

18.212.1021.0008

18.151.0729.0012

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

18.222.1104.0002

Mac

Τελευταία δομή που κυκλοφόρησε

18.212.1021.0007

18.212.1021.0008
(Μεμονωμένη)

18.175.0826.0018
(Mac App Store)

18.151.0729.0014

Σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας

Σημειώσεις: 

Στοιχεία λήψης

Επιλέξτε την πλατφόρμα σας και αναπτύξτε τους αριθμούς έκδοσης για να δείτε τις σημειώσεις ενημέρωσης σχετικά με κάθε μία από αυτές τις δομές:

Σημειώσεις ενημέρωσης για Windows

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν ενεργοποιηθεί το σκούρο θέμα στα Windows, το OneDrive θα μεταβεί σε ένα σκούρο θέμα στο κέντρο δραστηριοτήτων.

  • Οι διαχειριστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις παραμέτρους των βιβλιοθηκών εγγράφων τοποθεσίας ομάδας για αυτόματο συγχρονισμό σε υπολογιστή. (Κύκλος Insiders)

  • Διορθώθηκαν ορισμένα προβλήματα που προκαλούσαν υψηλή χρήση της CPU κατά τις ενημερώσεις του OneDrive.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Ενημερώθηκε η σιωπηρή πολιτική ομάδας για τη Μετακίνηση γνωστών φακέλων, ώστε να μετακινεί φακέλους με υπάρχον περιεχόμενο.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Επιλογές για να στείλουν οι χρήστες τα σχόλιά τους ("Μου αρέσει κάτι", "Δεν μου αρέσει κάτι", "Έχω μια πρόταση"). Η επιλογή "Αποστολή σχολίων" αντικαθιστά την επιλογή "Αναφορά προβλήματος".

  • Κάθε φορά που η συσκευή τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σταματά αυτόματα τον συγχρονισμό, αλλά ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει αυτήν τη συμπεριφορά, εάν θέλει.

  • Ενημέρωση της εμφάνισης και της αίσθησης του κέντρου δραστηριοτήτων.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Η δυνατότητα μετακίνησης σε γνωστό φάκελο για το OneDrive για επιχειρήσεις κυκλοφορεί σταδιακά στους κατάλληλους χρήστες στις ρυθμίσεις του OneDrive καθώς και στις αντίστοιχες πολιτικές ομάδων για διαχειριστές IT.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Το OneDrive θα τεθεί αυτόματα σε παύση όταν ένας υπολογιστής με Windows εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

  • Κατά την παύση, εάν πατήσετε στο πλαίσιο του κέντρου δραστηριοτήτων θα συνεχίσει ο συγχρονισμός.

 • Αυτή η δομή περιλαμβάνει μια κρίσιμη επιδιόρθωση για την αντιμετώπιση ενός πιθανού προβλήματος κατά την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της Προστασίας εταιρικών δεδομένων και των Αρχείων κατ' απαίτηση. Διαφορετικά, είναι ίδια με τη δομή 18.025.0204.0009 που κυκλοφόρησε για τον Κύκλο παραγωγής στις 2 Μαρτίου 2018.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Βελτιώσεις στην κατάσταση συγχρονισμού "Επεξεργασία αλλαγών". Εμφανίζεται πλέον ο αριθμός των διαδοχικών αλλαγών.

 • Στα Windows, αντί να κυκλοφορήσουμε την προγραμματισμένη δομή (17.3.7294.0108) στις 29 Μαρτίου, κυκλοφορήσαμε την 17.3.7301.0404.

 • Η δομή 17.3.7301.0404 περιέχει δύο πρόσθετες κρίσιμες ενημερώσεις κώδικα που δεν υπήρχαν στην 17.3.7294.0108:

  • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τη σύνδεση χρηστών, όταν κάποια από τις υπηρεσίες που μας υποστηρίζουν παρουσιάζει κάποια διακοπή.

  • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που προκαλεί το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού να μην τηρεί τη ρύθμιση διαχειριστή για την απενεργοποίηση της δυνατότητας "Αναφορά προβλήματος".

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

 • Προστέθηκαν επικαλύψεις εικονιδίου για υπόδειξη των φακέλων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.

 • Κάθε φορά που η συσκευή συνδέεται με ένα δίκτυο με ογκοχρέωση, το Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές διακόπτει πλέον αυτόματα τον συγχρονισμό, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει αυτήν τη συμπεριφορά, εάν θέλει.

 • Βελτιώσεις στη διαδικασία συγχρονισμού του προγράμματος-πελάτη χρήστη, όταν οι χρήστες προσπαθούν να συγχρονίσουν αρχεία που είναι κλειδωμένα από μια εφαρμογή και δεν είναι δυνατό να συγχρονιστούν. Πλέον, αυτή η κατάσταση είναι πιο εμφανής και περιλαμβάνει σαφείς ενέργειες σχετικά με το ξεμπλοκάρισμα του συγχρονισμού για αυτά τα αρχεία.

 • Το δεξί κλικ στο εικονίδιο cloud του OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων ανοίγει πλέον το μενού περιβάλλοντος στο κέντρο δραστηριοτήτων.

 • Απαιτείται διόρθωση σφάλματος στην εσωτερική καταγραφή από την ομάδα μηχανικών για την εξέταση προβλημάτων πελατών.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Οι χρήστες ειδοποιούνται όταν ένας μεγάλος όγκος αρχείων διαγράφεται από το προσωπικό τους OneDrive.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Η μορφή της έκδοσης δομής ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο σύστημα μηχανικής μας.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Οι χρήστες μπορούν τώρα να συγχρονίζουν τις βιβλιοθήκες του SharePoint με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM). Μάθετε περισσότερα

 • Οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο κέντρο δραστηριότητας όταν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της λήψης μιας ενημερωμένης έκδοσης αρχείου ενώ αυτό το αρχείο είναι κλειδωμένο από μια τοπική εφαρμογή.

 • Διόρθωση σφάλματος για να μην ζητείται προβιβασμός εάν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής.

 • Διόρθωση σφάλματος για αποφυγή του προβλήματος που αποτρέπει τη σωστή φόρτωση των επικαλύψεων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σημειώσεις ενημέρωσης για Mac

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν ενεργοποιηθεί η Σκουρόχρωμη λειτουργία σε macOS Mojave, η σκουρόχρωμη λειτουργία θα εφαρμοστεί και στο παράθυρο κοινής χρήσης.

  • Διορθώθηκε ένα σύνολο προβλημάτων που προκαλούσε υψηλή χρήση της CPU.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε υψηλή χρήση CPU σε Mac.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με την υποβολή νέας δομής στο Mac App Store.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Όταν είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία στο macOS Mojave, το OneDrive εφαρμόζει ένα νέο, σκουρόχρωμο θέμα σε όλο το περιβάλλον εργασίας χρήστη για να εξασφαλίσει μια αρμονική εμπειρία.

  • Οι χρήστες μπορούν τώρα να συγχρονίζουν τις βιβλιοθήκες του SharePoint με ενεργοποιημένο το IRM. Μάθετε περισσότερα

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση μιας κατάρρευσης του συστήματος σε πρόγραμμα-πελάτη Mac.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του προγράμματος-πελάτη.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενου σφάλματος σε Mac OS, έκδοση 10.10.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενου σφάλματος σε Mac OS, έκδοση 10.10.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Επιλογές για να στείλουν οι χρήστες τα σχόλιά τους ("Μου αρέσει κάτι", "Δεν μου αρέσει κάτι", "Έχω μια πρόταση"). Η επιλογή "Αποστολή σχολίων" αντικαθιστά την επιλογή "Αναφορά προβλήματος".

  • Ενημέρωση της εμφάνισης και της αίσθησης του κέντρου δραστηριοτήτων.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση αποτυχιών εισόδου για οργανισμούς με τεχνική υποστήριξη από το 21Vianet ή το Microsoft Cloud Germany.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Ενημερώθηκε ο αριθμός έκδοσης της δομής που υποβλήθηκε στο Mac App Store σε 18.065.0506.0007 για να αποτραπεί ένα πρόβλημα που προκαλεί την αποτυχία των μετεγκαταστάσεων μεταξύ του Mac App Store και της μεμονωμένης έκδοσης. Διαφορετικά, αυτή η δομή είναι ίδια με εκείνη που κυκλοφόρησε για το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη. Αυτή θα είναι η τελευταία κυκλοφορία που θα χρειαστεί να γίνει αυτή η ενέργεια επειδή το σφάλμα διορθώθηκε από την πλευρά του Office.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η ρύθμιση ανοίγματος κατά τη σύνδεση χανόταν κατά την εκτέλεση σεναρίων επαλήθευσης ταυτότητας και αποσύνδεσης λογαριασμών.

 • Νέα δυνατότητα σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Κατά την παύση, εάν πατήσετε στο πλαίσιο του κέντρου δραστηριοτήτων θα συνεχίσει ο συγχρονισμός.

 • Ενημερώθηκε ο αριθμός έκδοσης της δομής που υποβλήθηκε στο Mac App Store σε 18.065.0329.0008 για να αποτραπεί ένα πρόβλημα που προκαλεί την αποτυχία των μετεγκαταστάσεων μεταξύ του Mac App Store και της μεμονωμένης έκδοσης. Διαφορετικά, αυτή η δομή είναι ίδια με εκείνη που κυκλοφόρησε για το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη.

 • Ενημερώθηκε ο αριθμός έκδοσης αυτής της έκδοσης από 18.065.0329.0004 σε 18.065.9329.0007 για να αποτραπεί ένα πρόβλημα που προκαλεί την αποτυχία των μετεγκαταστάσεων μεταξύ του Mac App Store και της μεμονωμένης έκδοσης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε ορισμένα νέα έγγραφα του Office να αποθηκεύονται κατά τη χρήση της δυνατότητας συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

  • Ο αριθμός έκδοσης μεταφέρθηκε στην καρτέλα "Πληροφορίες" του παραθύρου "Προτιμήσεις", αντί να εμφανίζεται σε δικό του παράθυρο.

  • Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Office το οποίο είναι συγχρονισμένο στον υπολογιστή σας, ανοίγει έτοιμο για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

  • Τα έγγραφα του Office που είναι συγχρονισμένα σε έναν υπολογιστή μπορούν να κοινοποιηθούν μέσα από τις εφαρμογές του Office.

  • Βελτιώσεις στην κατάσταση συγχρονισμού "Επεξεργασία αλλαγών". Εμφανίζεται πλέον ο αριθμός των διαδοχικών αλλαγών.

 • Ενημερώθηκε ο αριθμός έκδοσης αυτής της έκδοσης από 18.044.0301.0005 σε 18.044.9301.0007 για να αποτραπεί ένα πρόβλημα που προκαλεί την αποτυχία των μετεγκαταστάσεων μεταξύ του Mac App Store και της μεμονωμένης έκδοσης.

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για Mac τώρα πραγματοποιεί μετεγκατάσταση των ρυθμίσεων χρήστη κατά την εγκατάσταση, για χρήστες του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού με ρυθμισμένες παραμέτρους του Mac App Store.

 • Η ρύθμιση επίσης θα εφαρμοστεί στο μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για Mac για τους χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Insider του Office για Mac.

Νέες δυνατότητες σταδιακής κυκλοφορίας για τους χρήστες:

 • Επικαλύψεις εικονιδίου που υποδεικνύουν τους φακέλους που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.

 • Δυνατότητα ανακατεύθυνσης στιγμιότυπων οθόνης στο OneDrive.

 • Το κλικ στο cloud του OneDrive τώρα ανοίγει το μενού περιβάλλοντος, μέσα στο κέντρο δραστηριοτήτων.

 • Τα τοπικά συγχρονισμένα αρχεία του OneDrive από το Finder ανοίγουν απευθείας στο cloud με το Office, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν εύκολα αυτόματη αποθήκευση, κοινή χρήση και συνεργασία, ενώ οι επιδόσεις είναι καλύτερες από ποτέ.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση λάθους στην αρίθμηση εκδόσεων κατά τη δημοσίευση της κυκλοφορίας στο Mac App Store.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Οι χρήστες ειδοποιούνται όταν ένας μεγάλος όγκος αρχείων διαγράφεται από το προσωπικό τους OneDrive.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση λάθους στην αρίθμηση εκδόσεων κατά τη δημοσίευση της κυκλοφορίας στο Mac App Store.

 • Διόρθωση σφάλματος για την αντιμετώπιση προβλήματος με γλώσσες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, όπου εμφανίζονται ημιτελή μηνύματα στην εφαρμογή αντί για τα ολοκληρωμένα μηνύματα στα Αγγλικά.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Οι χρήστες μπορούν να διακόψουν τον συγχρονισμό στο πρόγραμμα-πελάτη Mac.

 • Η μορφή της έκδοσης δομής ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο σύστημα μηχανικής μας.

Νέες δυνατότητες και ενημερώσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του προγράμματος-πελάτη.

 • Πρόσθετες βελτιώσεις αξιοπιστίας για τη ρύθμιση "Άνοιγμα κατά τη σύνδεση" για το μεμονωμένο πρόγραμμα-πελάτη για Mac.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση που χρησιμοποιείτε

 1. Κάντε κλικ στο μπλε εικονίδιο cloud του OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το δρομέα επάνω από το μπλε εικονίδιο του OneDrive στη γραμμή εργασιών, με το κείμενο OneDrive - Contoso.

  (Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Το κουμπί "Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων". δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων για να δείτε το εικονίδιο του OneDrive. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, ενδέχεται να μην εκτελείται το OneDrive. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive στα αποτελέσματα αναζήτησης.)

 2. Στο κέντρο δραστηριοτήτων, επιλέξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πληροφορίες και δείτε τον αριθμό έκδοσης στην περιοχή Πληροφορίες για το Microsoft OneDrive.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εφαρμογή OneDrive για υπολογιστές, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή στο Κέντρο Βοήθειας του OneDrive:

Τίτλος

Περιγραφή

Συγχρονισμός αρχείων με το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive στα Windows

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες των Windows να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ποια έκδοση του OneDrive χρησιμοποιώ;

Μάθετε πώς μπορείτε να καταλάβετε ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού OneDrive χρησιμοποιείτε.

Ανάπτυξη του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού OneDrive σε εταιρικό περιβάλλον

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις για Windows στους υπολογιστές των χρηστών της εταιρείας τους.

Χρήση της Πολιτικής ομάδας για τον έλεγχο των ρυθμίσεων προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive.

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για χρήστες μέσω της Πολιτικής ομάδας.

Συγχρονισμός αρχείων με το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive σε Mac OS X

Μάθετε πώς μπορούν οι χρήστες Mac να ρυθμίσουν το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive.

Ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στο macOS

Μάθετε πώς οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιλογές για τη ρύθμιση παραμέτρων του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις σε υπολογιστές Mac OS X.

Περιορισμοί και όρια κατά τον συγχρονισμό αρχείων και φακέλων

Άρθρο της Γνωσιακής βάσης με σημειώσεις έκδοσης, όρια και περιορισμούς (όπως μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων).

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερες σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και το OneDrive για επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή για κινητές συσκευές του OneDrive, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του OneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του OneDrive για επιχειρήσεις από το PC ή τον Mac σας, ανοίξτε το κέντρο δραστηριότητας, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

Οι διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive για επιχειρήσεις, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Συμβουλές
Ενημερώστε μας για την τοποθεσία σας, για να μας βοηθήσετε να λύσουμε το πρόβλημά σας πιο γρήγορα.

Επιδιορθώθηκε; Αν επικοινωνήσατε μαζί μας και το OneDrive λειτουργεί πάλι κανονικά, ενημερώστε μας απαντώντας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×