Σενάρια DAX στο PowerPivot

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτή η ενότητα παρέχει συνδέσεις σε παραδείγματα που δείχνουν τη χρήση των τύπων DAX στα εξής σενάρια.

 • Εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών

 • Εργασία με κείμενο και ημερομηνίες

 • Τιμές υπό όρους και έλεγχος για σφάλματα

 • Χρήση χρονικής ευφυΐας

 • Ταξινόμηση και σύγκριση τιμών

Σε αυτό το άρθρο

Γρήγορα αποτελέσματα

Δείγμα δεδομένων

Πρόσθετοι πόροι

Σενάρια: Εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών

Δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών για έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Εφαρμογή φίλτρου σε έναν τύπο

Επιλεκτική κατάργηση φίλτρων για δημιουργία μιας δυναμικής αναλογίας

Χρήση μιας τιμής από έναν εξωτερικό βρόχο

Σενάρια: Εργασία με κείμενο και ημερομηνίες

Δημιουργία μιας στήλης κλειδιών κατά συνένωση

Σύνθεση ημερομηνίας με βάση τμήματα ημερομηνίας που έχουν εξαχθεί από μια ημερομηνία κειμένου

Ορισμός μιας προσαρμοσμένης μορφής ημερομηνίας ή αριθμού

Αλλαγή των τύπων δεδομένων μέσω ενός τύπου

Σενάριο: Τιμές υπό όρους και έλεγχος για σφάλματα

Δημιουργία τιμής βάσει μιας συνθήκης

Έλεγχος για σφάλματα σε έναν τύπο

Σενάρια: Χρήση χρονικής ευφυΐας

Υπολογισμός συνολικών πωλήσεων

Σύγκριση τιμών βάσει χρόνου

Υπολογισμός μιας τιμής έναντι ενός προσαρμοσμένου εύρους ημερομηνιών

Σενάρια: Ταξινόμηση και σύγκριση τιμών

Εμφάνιση μόνο των δέκα ανώτερων στοιχείων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Δυναμική ταξινόμηση στοιχείων με χρήση ενός τύπου

Γρήγορα αποτελέσματα

Δείγμα δεδομένων

Εάν είστε νέος χρήστης του τύπων DAX, που μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε εξετάζοντας τα παραδείγματα σε το δείγμα δεδομένων για Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα λήψη δείγματος δεδομένων για προγράμματα εκμάθησης μοντέλων DAX και δεδομένων.

Πρόσθετοι πόροι

Μπορεί επίσης να θέλετε να επισκεφθείτε το Wiki Κέντρου πόρων DAX όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα είδη των πληροφοριών σχετικά με το DAX, συμπεριλαμβανομένων των ιστολόγια, δείγματα, λευκές βίβλοι και βίντεο που παρέχονται από το αρχικό επαγγελματίες κλάδο και Microsoft.

Σενάρια: Εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών

Οι τύποι DAX μπορούν να εκτελέσουν σύνθετους υπολογισμούς που αφορούν προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις, φιλτράρισμα και τη χρήση τιμών υπό όρους. Αυτή η ενότητα παρέχει παραδείγματα για τον τρόπο έναρξης χρήσης των προσαρμοσμένων υπολογισμών.

Δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών για έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Οι συναρτήσεις CALCULATE και CALCULATETABLE είναι ισχυρές, ευέλικτες συναρτήσεις που είναι χρήσιμες για τον ορισμό πεδίων υπολογισμού. Αυτές οι συναρτήσεις σάς επιτρέπουν να αλλάζετε το περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί ο υπολογισμός. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τύπο της συγκέντρωσης ή της μαθηματικής πράξης που θέλετε να εκτελέσετε. Δείτε τα παρακάτω θέματα για παραδείγματα.

Εφαρμογή φίλτρου σε έναν τύπο

Στα περισσότερα μέρη όπου μια συνάρτηση DAX λαμβάνει ένα πίνακα ως όρισμα, μπορείτε να συνήθως περάσετε σε έναν πίνακα φιλτραρισμένη αντί για αυτό, είτε με χρήση της συνάρτησης ΦΊΛΤΡΟ αντί για το όνομα του πίνακα ή καθορίζοντας μια παράσταση φίλτρου ως ένα από τα ορίσματα της συνάρτησης. Τα παρακάτω θέματα παρέχουν παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας φίλτρων και πώς φίλτρα επηρεάζει τα αποτελέσματα των τύπων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων σε τύπους DAX.

Η συνάρτηση FILTER σάς επιτρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας μια παράσταση, ενώ οι άλλες συναρτήσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το φιλτράρισμα των κενών τιμών.

Επιλεκτική κατάργηση φίλτρων για τη δημιουργία μιας δυναμικής αναλογίας

Δημιουργώντας δυναμικά φίλτρα σε τύπους, μπορείτε εύκολα να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως οι εξής:

 • Ποια ήταν η συνεισφορά των τρεχουσών πωλήσεων του προϊόντος στις συνολικές πωλήσεις για το έτος;

 • Πόσο έχει συνεισφέρει αυτό το τμήμα στα συνολικά κέρδη κατά τη διάρκεια όλων των ετών λειτουργίας σε σύγκριση με τα άλλα τμήματα;

Τύποι που χρησιμοποιείτε σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα μπορεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον του Συγκεντρωτικού πίνακα, αλλά επιλεκτικής, μπορείτε να αλλάξετε το περιβάλλον, προσθέτοντας ή καταργώντας φίλτρα. Το παράδειγμα στο θέμα με ΌΛΕΣ τις παρουσιάζει πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Για να βρείτε την αναλογία πωλήσεων για έναν συγκεκριμένο μεταπωλητή επάνω από τις πωλήσεις για όλους τους μεταπωλητές, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μέτρηση που υπολογίζει την τιμή για το τρέχον περιβάλλον διαιρείται με την τιμή για το περιβάλλον ΌΛΩΝ.

Το θέμα ALLEXCEPT παρέχει ένα παράδειγμα για τον τρόπο επιλεκτικής απαλοιφής φίλτρων σε έναν τύπο. Και τα δύο παραδείγματα σάς καθοδηγούν στον τρόπο αλλαγής των αποτελεσμάτων με βάση τη σχεδίαση του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Για άλλα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού αναλογιών και ποσοστών, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Χρήση μιας τιμής από έναν εξωτερικό βρόχο

Εκτός από τη χρήση τιμών από το τρέχον περιβάλλον σε υπολογισμούς, η γλώσσα DAX μπορεί να χρησιμοποιεί μια τιμή από προηγούμενο βρόχο για τη δημιουργία ενός συνόλου σχετικών υπολογισμών. Το παρακάτω θέμα παρέχει ένα πρόγραμμα εκμάθησης για τον τρόπο δόμησης ενός τύπου που έχει αναφορές σε μια τιμή από έναν εξωτερικό βρόχο. Η συνάρτηση EARLIER υποστηρίζει έως και δύο επίπεδα ένθετων βρόχων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το περιβάλλον γραμμής και σχετικούς πίνακες και τον τρόπο χρήσης αυτής της έννοιας σε τύπους, ανατρέξτε στο θέμα περιβάλλον σε τύπους DAX.

Σενάρια: Εργασία με κείμενο και ημερομηνίες

Αυτή η ενότητα παρέχει συνδέσεις σε θέματα αναφοράς DAX που περιέχουν παραδείγματα κοινών σεναρίων που αφορούν την εργασία με κείμενο, την εξαγωγή και σύνθεση τιμών ημερομηνίας και ώρας ή τη δημιουργία τιμών με βάση έναν όρο.

Δημιουργία μιας στήλης κλειδιών κατά συνένωση

Το Power Pivot δεν επιτρέπει τη χρήση σύνθετων κλειδιών, για αυτό, εάν έχετε σύνθετα κλειδιά στην προέλευση δεδομένων σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να τα συνδυάσετε σε μια στήλη μεμονωμένου κλειδιού. Το παρακάτω θέμα παρέχει ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας μιας υπολογιζόμενης στήλης, με βάση ένα σύνθετο κλειδί.

Σύνθεση ημερομηνίας με βάση τμήματα ημερομηνίας που έχουν εξαχθεί από μια ημερομηνία κειμένου

Το Power Pivot χρησιμοποιεί έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας/ώρας SQL Server για εργασία με ημερομηνίες. Για αυτό, εάν τα εξωτερικά δεδομένα σας περιέχουν ημερομηνίες που είναι μορφοποιημένες διαφορετικά, για παράδειγμα, εάν οι ημερομηνίες σας είναι γραμμές σε μορφή ημερομηνίας μιας περιοχής που δεν αναγνωρίζεται από τη μηχανή δεδομένων του Power Pivot ή εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούν κλειδιά υποκατάστασης ακεραίων, ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο DAX για να εξαγάγετε τα τμήματα ημερομηνίας και, στη συνέχεια, να συνθέσετε τα τμήματα σε μια έγκυρη αναπαράσταση ημερομηνίας/ώρας.

Για παράδειγμα, εάν έχετε μια στήλη ημερομηνιών που αναπαριστώνται ως ακέραιοι αριθμοί και, στη συνέχεια, εισάγονται ως συμβολοσειρά κειμένου, μπορείτε να μετατρέψετε τη συμβολοσειρά σε τιμή ημερομηνίας/ώρας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

=Date(Right([value1],4),Left([value1],2),Mid([value1],2))

Τιμή1

Αποτέλεσμα

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Τα παρακάτω θέματα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή και σύνθεση ημερομηνιών.

Ορισμός προσαρμοσμένης μορφής ημερομηνίας ή αριθμού

Εάν τα δεδομένα σας περιέχουν ημερομηνίες ή αριθμούς που δεν αναπαριστώνται σε μία από τις τυπικές μορφές κειμένου των Windows, μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να βεβαιωθείτε ότι η επεξεργασία των τιμών γίνεται σωστά. Αυτές οι μορφές χρησιμοποιούνται κατά τη μετατροπή των τιμών σε συμβολοσειρές ή από συμβολοσειρές. Τα παρακάτω θέματα παρέχουν επίσης μια αναλυτική λίστα των προκαθορισμένων μορφών που είναι διαθέσιμες για εργασία με ημερομηνίες και αριθμούς.

Αλλαγή των τύπων δεδομένων μέσω ενός τύπου

Στο Power Pivot, τον τύπο δεδομένων του αποτελέσματος προσδιορίζεται από τις στήλες προέλευσης και δεν μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων του αποτελέσματος, ρητά, επειδή ο τύπος δεδομένων βέλτιστη προσδιορίζεται από Power Pivot. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετατροπές τύπου έμμεσα δεδομένων που έχει εκτελεστεί από Power Pivot για να χειριστείτε τον τύπο δεδομένων εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές τύπου, ανατρέξτε στο θέμα λήψη δείγματος δεδομένων για προγράμματα εκμάθησης μοντέλων DAX και δεδομένων.

 • Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία ή μια συμβολοσειρά αριθμού σε αριθμό, πολλαπλασιάστε την επί 1. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος υπολογίζει την τρέχουσα ημερομηνία μείον 3 ημέρες και, στη συνέχεια, εξάγει την αντίστοιχη ακέραιη τιμή.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία, έναν αριθμό ή μια νομισματική τιμή σε συμβολοσειρά, συνενώστε την τιμή με μια κενή συμβολοσειρά. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος επιστρέφει τη σημερινή ημερομηνία ως συμβολοσειρά.

  = "" & TODAY()

Οι παρακάτω συναρτήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί ότι επιστρέφεται ο συγκεκριμένος τύπος δεδομένων:

Μετατροπή πραγματικών αριθμών σε ακέραιους αριθμούς

Σενάριο: Τιμές υπό όρους και έλεγχος για σφάλματα

Όπως το Excel, το DAX διαθέτει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να ελέγξετε τις τιμές στα δεδομένα και να επιστρέψετε μια διαφορετική τιμή με βάση μια συνθήκη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη που να χαρακτηρίζει μεταπωλητών είτε ως προτιμώμενης ή τιμή ανάλογα με το ετήσιο ποσό πωλήσεων. Συναρτήσεις που δοκιμή τιμές είναι επίσης χρήσιμο για τον έλεγχο της περιοχής ή του τύπου των τιμών, για να αποτρέψετε τη διακοπή υπολογισμούς σφάλματα μη αναμενόμενα δεδομένα.

Δημιουργία τιμής βάσει μιας συνθήκης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένθετες συνθήκες IF για να ορίσετε τιμές και να δημιουργήσετε νέες τιμές υπό όρους. Τα παρακάτω θέματα περιέχουν ορισμένα απλά παραδείγματα σχετικά με την επεξεργασία υπό όρους και τις τιμές υπό όρους:

Έλεγχος για σφάλματα σε έναν τύπο

Σε αντίθεση με το Excel, δεν μπορείτε να έχετε έγκυρες τιμές σε μία γραμμή μιας υπολογιζόμενης στήλης και μη έγκυρες τιμές σε μια άλλη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει σφάλμα σε οποιοδήποτε τμήμα μιας στήλης Power Pivot, ολόκληρη η στήλη επισημαίνεται με σφάλμα, ώστε να πρέπει πάντα διορθώσετε τα σφάλματα τύπων που οδηγούν σε μη έγκυρες τιμές.

Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε έναν τύπο που διαιρεί με το μηδέν, ενδεχομένως να λάβετε ως αποτέλεσμα το άπειρο ή ένα σφάλμα. Ορισμένοι τύποι θα αποτύχουν επίσης, εάν η συνάρτηση συναντήσει μια κενή τιμή ενώ αναμένεται αριθμητική τιμή. Ενώ αναπτύσσετε το μοντέλο δεδομένων σας, είναι προτιμότερο να επιτρέπετε την εμφάνιση των σφαλμάτων, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στο μήνυμα και να επιλύσετε το πρόβλημα. Ωστόσο, όταν δημοσιεύετε βιβλία εργασίας, θα πρέπει να ενσωματώσετε το χειρισμό σφαλμάτων για να αποφύγετε την αποτυχία των υπολογισμών των μη αναμενόμενων τιμών.

Για να αποφύγετε την επιστροφή σφαλμάτων σε μια υπολογιζόμενη στήλη, χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμό λογικών συναρτήσεων και συναρτήσεων πληροφοριών για έλεγχο για τυχόν σφάλματα και για επιστροφή έγκυρων τιμών. Στα παρακάτω θέματα θα βρείτε απλά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο στο DAX:

Σενάρια: Χρήση χρονικής ευφυΐας

Οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας της γλώσσας DAX περιλαμβάνουν συναρτήσεις, οι οποίες σας βοηθούν να ανακτάτε ημερομηνίες ή εύρη ημερομηνιών από τα δεδομένα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ημερομηνίες ή τα εύρη ημερομηνιών για τον υπολογισμό τιμών σε παρόμοιες περιόδους. Οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας περιλαμβάνουν επίσης συναρτήσεις που λειτουργούν με τυπικά διαστήματα ημερομηνιών, για να σας επιτρέπουν να συγκρίνετε τιμές μεταξύ μηνών, ετών ή τριμήνων. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο που συγκρίνει τιμές για την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Για μια λίστα με όλα συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας, ανατρέξτε στο θέμα Συναρτήσεις πληροφοριών ώρας (DAX). Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά ημερομηνίες και ώρες σε μια ανάλυση Power Pivot, ανατρέξτε στο θέμα ημερομηνίες στο Power Pivot.

Υπολογισμός συνολικών πωλήσεων

Τα παρακάτω θέματα περιέχουν παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των υπολοίπων κλεισίματος και ανοίγματος. Τα παραδείγματα σάς δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τρέχοντα υπόλοιπα σε πολλά διαφορετικά διαστήματα όπως ημέρες, μήνες, τρίμηνα ή έτη.

Σύγκριση τιμών βάσει χρόνου

Τα παρακάτω θέματα περιέχουν παραδείγματα σχετικά με τη διαδικασία σύγκρισης αθροισμάτων σε πολλές διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι προεπιλεγμένες χρονικές περίοδοι που υποστηρίζονται από τη γλώσσα DAX είναι μήνες, τρίμηνα και έτη.

Υπολογισμός μιας τιμής έναντι ενός προσαρμοσμένου εύρους ημερομηνιών

Ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης προσαρμοσμένων ευρών ημερομηνιών όπως οι πρώτες 15 ημέρες μετά την έναρξη μιας προώθησης πωλήσεων.

Αν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας για ανάκτηση ενός προσαρμοσμένου συνόλου ημερομηνιών ως είσοδο σε μια συνάρτηση η οποία πραγματοποιεί υπολογισμούς, για τη δημιουργία προσαρμοσμένων συγκεντρώσεων μέσα σε χρονικές περιόδους. Ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα για ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης:

 • Συνάρτηση PARALLELPERIOD

  Σημείωση: Αν δεν χρειάζεται να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών αλλά εργάζεστε με σταθερές λογιστικές μονάδες όπως μήνες, τρίμηνα ή έτη, προτείνουμε να πραγματοποιείτε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό, όπως TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD κ.λπ.

Σενάρια: Ταξινόμηση και σύγκριση τιμών

Για να εμφανίζονται μόνο τα καλύτερα ν στοιχεία σε μια στήλη ή σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, έχετε διάφορες επιλογές:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Excel 2010 και να δημιουργήσετε ένα φίλτρο για τις καλύτερες μονάδες. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό ανώτερων ή κατώτερων τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα. Στο πρώτο μέρος αυτής της ενότητας περιγράφεται ο τρόπος φιλτραρίσματος για τα 10 καλύτερα στοιχεία ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Excel.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο που αξιολογεί δυναμικά τιμές και, στη συνέχεια, να φιλτράρετε με βάση τις τιμές ταξινόμησης ή να χρησιμοποιήσετε την τιμή ταξινόμησης ως αναλυτή. Στο δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας αυτού του τύπου και, στη συνέχεια, η χρήση αυτής της ταξινόμησης ως αναλυτή.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε μέθοδο.

 • Το φίλτρο ανώτερων τιμών του Excel είναι εύχρηστο, αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία της εμφάνισης. Εάν τα υποκείμενα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα αλλάξουν, πρέπει να ανανεώσετε με μη αυτόματο τρόπο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα για να δείτε τις αλλαγές. Αν χρειάζεται να εργάζεστε δυναμικά με τις κατατάξεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα DAX για να δημιουργήσετε έναν τύπο, ο οποίος συγκρίνει τιμές με άλλες τιμές σε μια στήλη.

 • Ο τύπος DAX είναι πιο ισχυρός. Επιπλέον, προσθέτοντας την τιμή της ταξινόμησης σε έναν αναλυτή, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στον αναλυτή για να αλλάξετε τον αριθμό των ανώτερων τιμών που θα εμφανίζονται. Ωστόσο, οι υπολογισμοί απαιτούν μεγάλο μέρος της επεξεργαστικής ισχύος και αυτή η μέθοδος ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλη για πίνακες με πολλές γραμμές.

Εμφάνιση μόνο των δέκα ανώτερων στοιχείων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Για εμφάνιση των πρώτων ή των τελευταίων τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην επικεφαλίδα Ετικέτες σειράς.

 2. Επιλέξτε Φίλτρα τιμών> Πρώτες 10.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο πρώτων 10 < όνομα στήλης >, επιλέξτε τη στήλη θα ταξινομηθεί και τον αριθμό των τιμών, ως εξής:

  1. Επιλέξτε Ανώτερες για να δείτε τα κελιά με τις μεγαλύτερες τιμές ή Κατώτερες για να δείτε τα κελιά με τις μικρότερες τιμές.

  2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων τιμών που θέλετε να βλέπετε. Η προεπιλογή είναι 10.

  3. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται οι τιμές:

Όνομα

Περιγραφή

Στοιχεία

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να φιλτράρετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο η λίστα των ανώτερων ή των κατώτερων στοιχείων ανάλογα με τις τιμές τους.

Ποσοστό

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να φιλτράρετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα στοιχεία που προστίθενται στο συγκεκριμένο ποσοστό.

Sum

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται το σύνολο των τιμών για τα ανώτερα ή τα κατώτερα στοιχεία.

 1. Επιλέξτε τη στήλη που περιέχει τις τιμές που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Δυναμική ταξινόμηση στοιχείων με χρήση ενός τύπου

Το παρακάτω θέμα περιέχει ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της γλώσσας DAX για τη δημιουργία μιας ταξινόμησης η οποία αποθηκεύεται σε μια υπολογιζόμενη στήλη. Επειδή οι τύποι DAX υπολογίζονται δυναμικά, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η κατάταξη είναι σωστή ακόμα κι αν τα υποκείμενα δεδομένα έχουν αλλάξει. Επίσης, επειδή ο τύπος χρησιμοποιείται σε μια υπολογιζόμενη στήλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση σε έναν αναλυτή και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τις 5, τις 10 ή τις 100 ανώτερες τιμές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×