Σελίδες που φορτώνονται ταχύτερα με προσωρινή αποθήκευση στο τμήμα Web "Αναζήτηση περιεχομένου"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) προσφέρει πολλές ευελιξία για τη ρύθμιση των παραμέτρων του ερωτήματος που περιέχει. Ωστόσο, εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Τμήματος Web για να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ σύνθετο ερώτημα ή εάν έχετε πολλές CSWPs σε μια σελίδα, τη σελίδα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο για να φορτώσετε. Για να κάνετε η σελίδα φορτώνεται ταχύτερα, μπορείτε να ρυθμίσετε το CSWP cache αποτελέσματα αναζήτησης για τους χρήστες που ανήκουν στις ίδιες ομάδες ασφαλείας AD. Επειδή είναι πιο γρήγορο να αναζητήσετε αποτελέσματα αναζήτησης στο cache από στο ευρετήριο αναζήτησης, η σελίδα φορτώνεται πιο γρήγορα.

Όταν έχετε ρυθμίσει ένα CSWP για χρήση σε cache, θα φαίνεται πρώτα στο cache για υπάρχοντα αποτελέσματα αναζήτησης που ταιριάζουν με το ερώτημα και την ομάδα ασφαλείας AD. Εάν δεν βρει κανένα αποτέλεσμα αναζήτησης στο cache, θα φαίνεται στο ευρετήριο αναζήτησης.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε σε cache μόνο σε CSWPs που βρίσκονται σε σελίδες που έχουν περισσότερους από 10 φορτώσεις σελίδων ανά 15 λεπτά, για παράδειγμα δημοφιλείς αρχικές σελίδες ή κατηγοριών που που ξεκινούν σημεία για περιήγηση στις σελίδες πιο λεπτομερή κατάλογο.

Συμβουλή: Για άλλες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να κάνετε σελίδες που φορτώνονται ταχύτερα, ανατρέξτε στο θέμα συμβουλές σχετικά με τον τρόπο για να ρυθμίσετε το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου για να μειώσετε το χρόνο φόρτωση σελίδας .

Σε αυτό το άρθρο:

Ρύθμιση παραμέτρων ενός περιεχομένου αναζήτησης Web τμήμα (CSWP) για χρήση σε cache

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε μέλος της ομάδας "Σχεδιαστές" του SharePoint στην τοποθεσία που περιέχει τα CSWP.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει το CSWP.

 3. Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Επεξεργασία σελίδας.

 4. Επιλέξτε το CSWP που θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

 5. Στο παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web, στην ενότητα Ιδιότητες, στην ενότητα Κριτήρια αναζήτησης, επιλέξτε Αλλαγή ερωτήματος.

 6. Μεταβείτε στη σελίδα " ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ".

 7. Στην ενότητα προσωρινή αποθήκευση, επιλέξτε ομάδα: Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες, ή επιλέξτε ομάδα: και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας ασφαλείας AD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Για να ελέγξετε ότι το CSWP επιστρέφει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας ασφαλείας AD που επιλέγετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε το όνομα από τις ομάδες ασφαλείας AD από το CSWP. Για να αναζητήσετε τις ομάδες ασφαλείας AD, μεταβείτε στην πύλη Azure κλασική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ομάδων στο Azure Active Directory

Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ σε cache;

Πριν να αλλάξετε όλες τις περιεχομένου αναζήτησης Web τμήματα (CSWP) για χρήση σε cache, πρέπει να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά της σελίδας όπου χρησιμοποιούνται τα CSWPs:

 • Τον τύπο της σελίδας που είναι το CSWP σε;
  Προσωρινή αποθήκευση έργων εξαιρετική στο CSWPs που βρίσκονται σε αρχικές σελίδες ή τις σελίδες που πολλοί χρήστες έχουν ως ένα αριστερό σημείο όταν κάνουν αναζήτηση για πληροφορίες. CSWPs στις σελίδες κατηγορία που που ξεκινούν σημεία για περιήγηση στις σελίδες πιο λεπτομερή κατάλογο, επίσης μπορούν να επωφεληθούν από την προσωρινή αποθήκευση.

 • Πόσες φορτώσεις σελίδων η σελίδα έχει;
  Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε σε cache μόνο σε CSWPs που βρίσκονται σε σελίδες με περισσότερους από 10 φορτώσεις σελίδων ανά 15 λεπτά.

 • Είναι το CSWP έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζεται διαφορετικά αποτελέσματα για διαφορετικούς χρήστες;
  Εάν το ερώτημα CSWP περιλαμβάνει πολλές ομάδες χρηστών, οι συνδυασμοί αποτέλεσμα αναζήτησης μπορεί να υπερφόρτωσης το cache και την ώρα φόρτωση σελίδας δεν θα μειωθεί ή ακόμα και ενδέχεται να αυξηθούν.

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει ένα intranet με τέσσερις CSWPs. Κατά μέσο όρο, η σελίδα έχει 38 φορτώσεις σελίδων ανά 15 λεπτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά σελίδας υποδεικνύουν ότι η σελίδα να φορτώσετε πιο γρήγορα εάν ρυθμίσετε ορισμένα από τα CSWPs για χρήση σε cache.

Παράδειγμα intranet αρχική σελίδα με τέσσερα CSWPs

Ας εξετάσουμε τα μεμονωμένα CSWPs:

 • CSWP 1 εμφανίζει μια είδηση διαθέσιμης εταιρείας, σε αυτήν την περίπτωση μια ειδήσεις αλυσίδας κειμένου σχετικά με επικείμενες εκπαίδευσης.

 • CSWP 2 εμφανίζει τους εταιρείας ειδήσεις.

 • CSWP 3 εμφανίζει δημοφιλή έγγραφα στο τμήμα σας.

 • CSWP 4 εμφανίζει τα έγγραφα που έχετε εργαστεί σε πρόσφατα.

Τα ερωτήματα CSWP 1 και 2 έχουν ρυθμιστεί για να εμφανίσετε τα ίδια αποτελέσματα σε όλους τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε πιθανώς η σελίδα φορτώνεται ταχύτερα, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους αυτές τις δύο CSWPs για χρήση σε cache.

Τα ερωτήματα CSWP 3 και 4 έχουν ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικούς χρήστες.

CSWP 3 εμφανίζει ένα σύνολο αποτελεσμάτων για άτομα που εργάζονται στο τμήμα HR και ένα άλλο σύνολο αποτελεσμάτων για άτομα που εργάζονται στο τμήμα πωλήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε τη σελίδα φόρτωση πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας την προσωρινή αποθήκευση σε αυτό το τμήμα Web. Ωστόσο, εάν έχετε πολλά τμήματα μικρές με μερικά μόνο υπαλλήλων σε κάθε τμήμα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που θα αποθηκευτεί στο cache θα μπορούσε να υπερφόρτωσης το cache και στην πραγματικότητα, αυξάνουν την ώρα φόρτωση της σελίδας.

CSWP 4 εμφανίζει ποια έγγραφα έχετε συνδεθεί στο χρήστη έχει εργαστήκατε πρόσφατα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε προσωρινή αποθήκευση σε αυτό το τμήμα Web. Επειδή το ερώτημα είναι προσαρμοσμένες σε κάθε χρήστη, όλα μεμονωμένα αποτελέσματα αναζήτησης θα αποθηκευτεί στο cache. Αυτό θα υπερφόρτωσης το cache και μπορεί να αυξήσουν το χρόνο φόρτωση σελίδας.

Πώς σε cache κάνετε τις ιστοσελίδες ταχύτερη φόρτωση;

Πρώτα, ας δούμε της εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε ένα τμήμα Web περιεχομένου αναζήτησης (CSWP) χωρίς προσωρινή αποθήκευση:

 1. Ένας χρήστης μεταβαίνει σε μια σελίδα που περιέχει ένα CSWP.

 2. Το ερώτημα στο το CSWP αποστέλλεται στο ευρετήριο αναζήτησης.

 3. Αναζήτηση εντοπίζει αποτελέσματα από το ευρετήριο αναζήτησης και καταργεί τα αποτελέσματα αναζήτησης που δεν επιτρέπονται για να δείτε τους χρήστες στην ομάδα ασφαλείας AD που του έχουν ανατεθεί.

 4. Τα αποτελέσματα αναζήτησης στην οποία αποστέλλονται από το ευρετήριο αναζήτησης το CSWP, όπου ο χρήστης δεν βλέπει τα αποτελέσματα.

 5. Ένα δεύτερο χρήστη μεταβαίνει στην ίδια σελίδα και επαναλαμβάνονται τα βήματα 2-4.

Πώς τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα CSWP χωρίς τη δυνατότητα προσωρινή αποθήκευση

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά πώς τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα τμήμα Web περιεχομένου αναζήτησης (CSWP) με προσωρινή αποθήκευση:

 1. Ένας χρήστης μεταβαίνει σε μια σελίδα που περιέχει ένα CSWP.

 2. Μια ομάδα ασφαλείας AD, για παράδειγμα Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες, έχει αντιστοιχιστεί στο το CSWP. Αυτό το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο χρήστης που επισκέπτονται τη σελίδα ανήκει στην ομάδα ασφαλείας που του έχουν ανατεθεί AD.

 3. Το ερώτημα και την εκχωρημένη ομάδα ασφαλείας AD στο το CSWP συνδυάζονται και αναζήτησης να αναζητά πρώτα μια αντίστοιχη ομάδα ερωτήματος και την ασφάλεια στο cache. Εάν δεν βρει κανένα αποτέλεσμα που ταιριάζει στο cache, το ερώτημα θα σταλεί στο ευρετήριο αναζήτησης.

 4. Αναζήτηση εντοπίζει αποτελέσματα από το ευρετήριο αναζήτησης και καταργεί τα αποτελέσματα που δεν επιτρέπονται για να δείτε τους χρήστες στην ομάδα ασφαλείας AD που του έχουν ανατεθεί.

 5. Το αποτέλεσμα αναζήτησης αποστέλλεται από το ευρετήριο αναζήτησης στο cache όπου είναι αποθηκευμένο (αποτέλεσμα 1).

 6. Το αποτέλεσμα αναζήτησης χρησιμοποιείται από το cache για το CSWP, όπου ο χρήστης δεν βλέπει το αποτέλεσμα.

 7. Ένα δεύτερο χρήστη μεταβαίνει στην ίδια σελίδα. Ο δεύτερος χρήστης ανήκει στην ίδια ομάδα ασφαλείας AD ως ο πρώτος χρήστης.

 8. Η αναζήτηση εντοπίζει υπάρχοντα αποτελέσματα αναζήτησης για το συνδυασμό το ερώτημα και την ομάδα ασφαλείας AD στο cache.

 9. Το αποτέλεσμα αναζήτησης χρησιμοποιείται από το cache για να το CSWP όπου οι χρήστες βλέπει το αποτέλεσμα.

Πώς τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα CSWP με τη δυνατότητα προσωρινή αποθήκευση

Επειδή είναι πιο γρήγορο να αναζητήσετε αποτελέσματα αναζήτησης στο cache από στο ευρετήριο αναζήτησης, η σελίδα φορτώνεται πιο γρήγορα.

Σημαντικό: Το cache λήξη μετά από 15 λεπτά. Συμπληρώνεται από το πρώτο χρήστη που μεταβαίνει στη σελίδα μετά τη λήξη του cache, ώστε να μπορεί να περιέχει για τον πρώτο χρήστη που συμπληρώνει ξανά το cache μετά από ένα λήξης χρόνου φόρτωσης σελίδας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: περιεχόμενο που προστέθηκε πρόσφατα δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα CSWP

Το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης από το περιεχόμενο που έχει ανιχνευμένων και προστίθενται στο ευρετήριο αναζήτησης. Όταν ρυθμίζετε το CSWP για χρήση σε cache, που εμφανίζει αντίστοιχα αποτελέσματα από το cache και όχι από το ευρετήριο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα αναζήτησης, επίσης αποτελέσματα αναζήτησης κενή, αποθηκεύονται στο cache για έως 15 λεπτά πριν από τη λήξη του cache.

Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση για περιεχόμενο που προστέθηκε πρόσφατα πριν από το περιεχόμενο έχει ανιχνευμένων και περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αναζήτησης, το cache θα περιέχει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης κενή για το ερώτημα, μέχρι να λήξει το cache και δεν θα εμφανίζεται το περιεχόμενο στα αποτελέσματα CSWP.

Εάν το περιεχόμενο που προστέθηκε πρόσφατα δεν εμφανίζεται στη το CSWP:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο έχει ανιχνευμένων και προστίθενται στο ευρετήριο αναζήτησης. Αναζήτηση για το περιεχόμενο σε ένα πλαίσιο αναζήτησης ή σε ένα CSWP που δεν χρησιμοποιεί προσωρινή αποθήκευση, μέχρι να μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο.

 2. Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά για να ενημερώσετε το cache CSWP λήξει και προσπαθήστε ξανά.

 3. Εάν ακόμη δεν βλέπετε κανένα αποτέλεσμα, ελέγξτε ότι είστε μέλος της ομάδας ασφαλείας AD που έχει εκχωρηθεί το CSWP. Εάν δεν είστε μέλος της ομάδας ασφαλείας AD, δεν θα βλέπετε οποιαδήποτε αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημείωση: SharePoint Online αυτόματα ανιχνεύσεων και προσθέτει το νέο περιεχόμενο στο ευρετήριο αναζήτησης σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, αλλά μπορείτε επίσης να ζητήσετε με μη αυτόματο τρόπο ανίχνευση και εκ νέου δημιουργίας ευρετηρίου για μια τοποθεσία, βιβλιοθήκη ή λίστα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×