Σελίδα ιδιοτήτων σχέσεων

Αυτή η σελίδα ιδιοτήτων περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων για τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων της βάσης δεδομένων σας.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει το όνομα του πίνακα στη Σχεδίαση Πινάκων ή στον επιλεγμένο πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερους από έναν πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων, μόνο το όνομα του πρώτου πίνακα είναι ορατό.

Επιλεγμένη σχέση

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης σχέσης στο διάγραμμα βάσης δεδομένων. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία σχέσεις στο διάγραμμα βάσης δεδομένων, μόνο το όνομα της πρώτης σχέσης της επιλογής σας είναι ορατό. Αναπτύξτε τη λίστα για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες μιας διαφορετικής σχέσης.

Κάθε καταχώρηση στην αναπτυσσόμενη λίστα έχει στην αρχή της ένα εικονίδιο. Ένα εικονίδιο κλειδιού υποδηλώνει ότι ο πίνακας συμμετέχει στη σχέση ως πίνακας στον οποίο γίνεται παραπομπή. Ένα εικονίδιο απείρου υποδηλώνει ότι ο πίνακας συμμετέχει ως πίνακας που περιέχει παραπομπές. (Ο πίνακας που περιέχει παραπομπές έχει τον περιορισμό ξένου κλειδιού της σχέσης.)

Δημιουργία

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα σχέση για τον επιλεγμένο πίνακα βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Δημιουργία σχέσης μεταξύ πινάκων.

Διαγραφή

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να καταργήσετε την επιλεγμένη σχέση από τη βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Διαγραφή σχέσης.

Όνομα σχέσης

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης σχέσης. Μπορείτε να μετονομάσετε τη σχέση εισάγοντας ένα νέο όνομα σε αυτό το πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Μετονομασία σχέσης.

Πίνακας πρωτεύοντος κλειδιού

Εμφανίζει το όνομα του πίνακα πρωτεύοντος κλειδιού στη σχέση και στη συνέχεια τις στήλες που συνθέτουν το πρωτεύον κλειδί. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού, δείτε την ενότητα Μετονομασία πρωτεύοντος κλειδιού.

Πίνακας ξένου κλειδιού

Εμφανίζει το όνομα του πίνακα ξένου κλειδιού στη σχέση και στη συνέχεια τις στήλες που συνθέτουν το ξένο κλειδί. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του ξένου κλειδιού, δείτε την ενότητα Τροποποίηση ξένου κλειδιού.

Έλεγχος υπαρχόντων δεδομένων κατά τη δημιουργία

Εφαρμόζει τον περιορισμό σε δεδομένα που ήδη υπάρχουν στη βάση δεδομένων όταν προστίθεται η σχέση στον πίνακα ξένου κλειδιού.

Ενίσχυση σχέσης για αναπαραγωγή

Εφαρμόζει τον περιορισμό όταν το ξένο κλειδί αντιγράφεται σε διαφορετική βάση δεδομένων.

Ενίσχυση σχέσης για INSERT και UPDATE

Εφαρμόζει τον περιορισμό σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί, διαγραφεί ή ενημερωθεί στον πίνακα ξένου κλειδιού. Αποτρέπει επίσης τη διαγραφή μιας σειράς του πίνακα πρωτεύοντος κλειδιού όταν μια σειρά που συμφωνεί υπάρχει στον πίνακα ξένου κλειδιού.

  • Επικάλυψη πεδίων ενημέρωσης

(Μόνο στον Microsoft SQL Server 2000.) Δίνει εντολή στη βάση δεδομένων να ενημερώνει αυτόματα τις τιμές ξένων κλειδιών αυτής της σχέσης κάθε φορά που γίνεται ενημέρωση της τιμής πρωτεύοντος κλειδιού.

  • Επικάλυψη πεδίων διαγραφής

(Μόνο στον SQL Server 2000.) Δίνει εντολή στη βάση δεδομένων να διαγράφει αυτόματα τις σειρές του πίνακα ξένων κλειδιών κάθε φορά που διαγράφεται η σειρά του πίνακα πρωτεύοντος κλειδιού στην οποία γίνεται παραπομπή.

Κείμενο επικύρωσης

(Μόνο στον SQL Server 2000.) Εμφανίζει το κείμενο που εμφανίζεται κάθε φορά που εισάγεται μία σειρά η οποία παραβιάζει τον περιορισμό ξένου κλειδιού.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×