Σελίδα ιδιοτήτων δεδομένων (ADP)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

(Microsoft SQL Server 2000 μόνο.) Ισχύει για πίνακες, προβολές, αποθηκευμένες διαδικασίες μίας πρότασης και συναρτήσεις σε γραμμή. Εμφανίζει τις ιδιότητες για το φιλτράρισμα, ταξινόμηση και δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζεται μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει το όνομα του πίνακα. Εάν εργάζεστε σε ένα διάγραμμα βάσης δεδομένων και είναι επιλεγμένοι περισσότερους από έναν πίνακα, μόνο το όνομα του πρώτου πίνακα είναι ορατό.

Όνομα αντικειμένου

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε μια προβολή, μίας πρότασης αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση σε γραμμή. Εμφανίζει το όνομα του αντικειμένου που εργάζονται στο.

Φίλτρο

Εμφανίζει κριτηρίων επιλογής πλευρά του προγράμματος-πελάτη — κριτήρια που εφαρμόζονται αφού το σύνολο των αποτελεσμάτων που επιστρέφεται από τη βάση δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που αποτελείται από έναν όρο WHERE χωρίς τη λέξη-κλειδί WHERE.

Κατάταξη κατά

Εμφανίζει τα κριτήρια ταξινόμησης πλευρά του προγράμματος-πελάτη — κριτήρια ταξινόμησης που εφαρμόζονται αφού το σύνολο αποτελεσμάτων επιστραφεί από τη βάση δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που είναι το όνομα του πεδίου ή των πεδίων στην οποία θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα όνομα πεδίου, διαχωρίστε τα ονόματα με ένα κόμμα (,). Εάν θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές σε φθίνουσα σειρά, πληκτρολογήστε DESC στο τέλος της παράσταση συμβολοσειράς.

Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Καθορίζει ή προσδιορίζει τον πίνακα ή το ερώτημα που είναι δεσμευμένο στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Επιλέξτε [αυτόματα] για να υποδείξει ότι Access θα χρησιμοποιεί υπάρχουσες σχέσεις στη βάση δεδομένων για να προσδιορίσετε ποιος πίνακας για να συνδέσετε με το δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

Σύνδεση θυγατρικών πεδίων

Εμφανίζει τη λίστα των συνδεδεμένων πεδίων του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων. Τα πεδία που λίστα εδώ θα πρέπει να συμπίπτουν με τα πεδία που παρέχετε στο στοιχείο ελέγχου Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων.

Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων

Εμφανίζει τη λίστα των συνδεδεμένων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου σε πίνακα, προβολή, αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση σε γραμμή που περιέχει το δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Τα πεδία που λίστα εδώ θα πρέπει να συμπίπτουν με τα πεδία που παρέχετε στο στοιχείο ελέγχου Σύνδεση θυγατρικών πεδίων. Κάθε ζεύγος συμπίπτει (βασικό, θυγατρικό) πεδία δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο όνομα, αλλά πρέπει να περιέχουν το ίδιο είδος δεδομένων και να έχουν τους ίδιους ή συμβατούς τύπους δεδομένων και μεγέθη πεδίων.

Ύψος δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Εμφανίζει το προεπιλεγμένο ύψος για την εμφάνιση του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων. Εάν το δευτερεύον φύλλο δεδομένων περιέχει περισσότερες γραμμές από όσες χωράει το προεπιλεγμένο ύψος, το δευτερεύον φύλλο δεδομένων εμφανίζεται με μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης.

Ανεπτυγμένο δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Υποδεικνύει την αποθηκευμένη κατάσταση όλων των δευτερευόντων φύλλων δεδομένων εντός του πίνακα, προβολή, μίας πρότασης αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση σε γραμμή. Ναι σημαίνει ανεπτυγμένο, χωρίς σημαίνει συμπτυγμένο.

Προεπιλεγμένη προβολή

Εμφανίζει την προβολή που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, όταν οι χρήστες ανοίγει το αντικείμενο ή το ενσωματώνει ως μια δευτερεύουσα φόρμα ή έκθεση. Οι επιλογές σας είναι φύλλου δεδομένων, Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×