Σελίδα ιδιοτήτων αποθηκευμένης διαδικασίας (ADP)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

(Microsoft SQL Server 2000 μόνο.) Περιέχει επιλογές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της μίας πρότασης αποθηκευμένης διαδικασίας Δημιουργία ή τροποποίηση.

Η διαδικασία

Εμφανίζει το όνομα για την τρέχουσα αποθηκευμένη διαδικασία. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα τη διαδικασία, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα σε αυτό το πλαίσιο. Για να εκχωρήσετε ένα όνομα, επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως από το μενού αρχείο.

Έξοδος όλων των στηλών

Καθορίζει ότι όλες οι στήλες από όλους τους πίνακες που εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή θα βρίσκονται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Αυτή η επιλογή είναι ισοδύναμη της ακρίβειας που καθορίζει έναν αστερίσκο (*) στη θέση μεμονωμένων ονομάτων στηλών στο τμήμα παραθύρου SQL.

ΔΙΑΚΡΙΤΈΣ τιμές

Καθορίζει ότι το ερώτημα θα φιλτράρει τις διπλές γραμμές από το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε μόνο ορισμένες από τις στήλες από έναν πίνακα και αυτές οι στήλες μπορεί να περιέχει διπλότυπες τιμές ή όταν η διαδικασία για τη συμμετοχή σε δύο ή περισσότερους πίνακες παράγει διπλότυπες γραμμές στο σύνολο αποτελεσμάτων. Αυτή η επιλογή είναι ισοδύναμη με την εισαγωγή της λέξης DISTINCT στην πρόταση στο τμήμα παραθύρου SQL.

Ρύθμιση NOCOUNT σε

Αποτρέπει την συμπεριλαμβανομένων στο αποτέλεσμα του ερωτήματος ένα μήνυμα που υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών που επηρεάζονται από την Transact-SQL στο σώμα της αποθηκευμένης διαδικασίας SQL Server. Για να δείτε το μήνυμα, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

ΟΜΑΔΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΤΆ την επέκταση

Καθορίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές για αποθηκευμένες διαδικασίες που βασίζονται σε συγκεντρωτικά ερωτήματα.

  • ΜΕ ΚΎΒΟΥ

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να δημιουργήσουν συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Οι ομάδες δημιουργούνται με παραπομπές μεταξύ στηλών περιλαμβάνονται στον όρο GROUP BY και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του ερωτήματος για την παραγωγή συνοπτικές τιμές για τις πρόσθετες γραμμές υπέρ-συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. Η επιλογή WITH CUBE είναι πολυδιάστατων, τη δημιουργία συνόψεις από όλους τους συνδυασμούς συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και τις στήλες στο ερώτημα.

  • ΜΕ ROLLUP

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να δημιουργήσουν συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Η επιλογή WITH ROLLUP είναι παρόμοια με την επιλογή ΜΕ ΚΎΒΟ, αλλά δημιουργεί έναν μόνο τύπο σύνοψης για κάθε συνδυασμό της στήλης και της συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

  • ΌΛΕΣ

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα περιλαμβάνει διπλότυπες γραμμές στη σύνοψη.

Κάτοχος

Εμφανίζει το όνομα του κατόχου της διαδικασίας. Το όνομα κατόχου είναι ένα ρόλο SQL Server ή SQL Server χρήστη. Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει όλους τους χρήστες και τους ρόλους που ορίζονται από το στη βάση δεδομένων. Μέσα στην αναπτυσσόμενη λίστα, τους χρήστες και έχουν διαφορετικά εικονίδια. το εικονίδιο ρόλου εμφανίζει δύο όψεις, το εικονίδιο χρήστη εμφανίζει μόνο μία.

ΑΡΧΉ

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων.) Καθορίζει ότι η αποθηκευμένη διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, ο οποίος επιστρέφει μόνο τις πρώτες n σειρές ή το πρώτο n ποσοστό των γραμμών στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η προεπιλογή είναι ότι η διαδικασία επιστρέφει τις πρώτες 10 σειρές στο σύνολο αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να καθορίσετε έναν άλλον αριθμό γραμμών για να επιστρέψετε ή για να καθορίσετε ένα ποσοστό.

  • ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΌ

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεων δεδομένων.) Καθορίζει ότι η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, επιστρέφοντας μόνο το πρώτο ποσοστό n γραμμών στο σύνολο αποτελεσμάτων.

  • ΔΕΣΜΟΎΣ

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων.) Καθορίζει ότι η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο WITH TIES. WITH TIES είναι χρήσιμος αν μια διαδικασία περιλαμβάνει όρο ORDER BY και έναν όρο TOP βάσει ποσοστού. Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, και το ποσοστό αποκοπής εμπίπτουν στο μέσο ένα σύνολο γραμμών με πανομοιότυπες τιμές στον όρο ORDER BY, η προβολή επεκτείνεται για να συμπεριλάβετε όλες οι γραμμές.

Σχόλιο SQL

Για να εισαγάγετε κείμενο σε αυτό το πεδίο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στο ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο στο τμήμα παραθύρου SQL. Όταν εισαγάγετε κείμενο απευθείας σε αυτό το πεδίο, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το κείμενο. Αλλά όταν εισάγετε κείμενο σχολίου στο τμήμα παραθύρου SQL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες οριοθέτη σχολίου. Για παράδειγμα:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Περιγραφή

(SQL Server 2000 μόνο.)

Αυτό το πεδίο διαφέρει από το πεδίο Σχόλιο SQL με δύο τρόπους. Πρώτα, τιμές της περιγραφής αποθηκεύονται στον SQL Server ως σύνθετες ιδιότητες. Δεύτερον, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τιμές της περιγραφής από το τμήμα παραθύρου SQL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×