Σελίδα "άτομα" στο Outlook.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook.com χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνει σε @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ή @msn.com.

Στο Outlook.com, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα άτομα για προβολή, δημιουργία, επεξεργασία, εύρεση και διαγραφή επαφών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επαφές σας για τη δική σας αναφορά και μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα τους ως παραλήπτες Όταν συνθέτετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αυτό το άρθρο

Μετάβαση στη σελίδα "Άτομα"

Τι βλέπετε στη σελίδα "Άτομα"

Κατανόηση των φακέλων επαφών

Δημιουργία επαφής από την αρχή

Δημιουργία επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία λίστας επαφών

Επεξεργασία επαφής ή λίστας επαφών

Εργασία με φακέλους επαφών

Διαγραφή ή επαναφορά επαφής ή λίστας επαφών

Αναζήτηση επαφής ή λίστας επαφών

Σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης επαφών

Μετάβαση στη σελίδα "Άτομα"

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Το Outlook στο Web. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Outlook στο Web.

 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Εκκίνηση εφαρμογών Το κουμπί "Εκκίνηση εφαρμογών". > Άτομα.

  Στιγμιότυπο οθόνης από το πλακίδιο άτομα στην εκκίνηση εφαρμογών.

Τι βλέπετε στη σελίδα "Άτομα"

Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει αυτά που βλέπετε στη σελίδα Άτομα.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Άτομα στο Outlook".

Ακολουθεί μια περιγραφή αυτών που θα δείτε:

 1. Το πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναζήτηση μιας επαφής ή μιας λίστας επαφών

 2. Τη γραμμή εργαλείων, η οποία παρέχει μενού και εντολές για τη δημιουργία και την τροποποίηση των επαφών και των λιστών επαφών σας ανάλογα με το περιβάλλον

 3. Την περιοχή Οι επαφές σας, η οποία περιέχει όλους τους φακέλους των επαφών σας

 4. Το μεσαίο τμήμα παραθύρου, το οποίο εμφανίζει τις επαφές και τις λίστες επαφών που περιέχονται στο στοιχείο που είναι επιλεγμένο στο αριστερό τμήμα παραθύρου

 5. Το μενού φιλτραρίσματος, το οποίο περιέχει επιλογές για τον περιορισμό και την ταξινόμηση των επαφών και των λιστών επαφών που εμφανίζονται

 6. Την κάρτα επαφής, η οποία εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με την επαφή ή τη λίστα επαφών που είναι επιλεγμένη στο μεσαίο τμήμα παραθύρου

Κατανόηση των φακέλων επαφών

Όταν δημιουργείτε μια επαφή ή μια λίστα επαφών από την αρχή, αυτή αποθηκεύεται στο φάκελο επαφών που επιλέγεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους επαφών για να διατηρείτε συγκεκριμένες επαφές ή λίστες επαφών μαζί και να τις βρίσκετε πιο εύκολα.

Η περιοχή Οι επαφές σας, η οποία βρίσκεται στο αριστερό τμήμα παραθύρου της σελίδας Άτομα, περιέχει όλους τους φακέλους επαφών. Όταν η περιοχή Οι επαφές σας είναι συμπτυγμένη, μπορείτε να την επιλέξετε για να την αναπτύξετε και να δείτε όλους τους φακέλους επαφών.

Όταν έχει αναπτυχθεί των επαφών σας, στο φάκελο επαφών εμφανίζεται ακριβώς κάτω από αυτό, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Θα λάβετε αυτόματα στο φάκελο επαφών. Περιέχει όλες τις τοπικές επαφές, εκτός εάν δημιουργείτε άλλους φακέλους και προσθήκη επαφών σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα εργασία με φακέλους επαφών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Άτομα στο Outlook".Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, το στοιχείο "Οι επαφές μου" είναι ανεπτυγμένο και ο φάκελος "Επαφές" εμφανίζεται κάτω από αυτό.

Δημιουργία επαφής από την αρχή

 1. Στην περιοχή Οι επαφές σας στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε το φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την επαφή. Εάν είναι επιλεγμένη η περιοχή Οι επαφές σας και όχι ένας συγκεκριμένος φάκελος, η νέα επαφή δημιουργείται στο φάκελο Επαφές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από τη δημιουργία μιας νέας επαφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το φάκελο στο αριστερό τμήμα παραθύρου μέσα στον οποίο θέλετε να τη δημιουργήσετε.Αφού δημιουργήσετε μια επαφή, δεν είναι δυνατό να τη μετακινήσετε σε διαφορετικό φάκελο.Για να αποθηκεύσετε μια επαφή σε διαφορετικό φάκελο μετά τη δημιουργία της, μπορείτε να διαγράψετε την επαφή και, στη συνέχεια, να τη δημιουργήσετε ξανά στον άλλο φάκελο.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Δημιουργία.

  Στιγμιότυπο οθόνης της γραμμής εργαλείων στη σελίδα "Άτομα στο Outlook", με επεξήγηση για την εντολή "Δημιουργία".
 3. Στη φόρμα Προσθήκη επαφής που ανοίγει, συμπληρώστε τις λεπτομέρειες που θέλετε.

  Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο Εικονίδιο "Προσθήκη πληροφοριών". για να δείτε περισσότερες επιλογές για κάθε τύπο πληροφοριών.Για παράδειγμα, επιλέξτε Εικονίδιο "Προσθήκη πληροφοριών". δίπλα στο Τηλέφωνο για να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Δημιουργία επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να προσθέσετε γρήγορα οποιονδήποτε αποστολέα ή παραλήπτη βρίσκεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο Επαφές, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το κουμπί "Εκκίνηση εφαρμογών". > Αλληλογραφία.

 2. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης, επιλέξτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη που θέλετε να προσθέσετε στις επαφές σας.

 3. Στην κάρτα επαφής που εμφανίζεται για το συγκεκριμένο άτομο, επιλέξτε Προσθήκη.

  Στιγμιότυπο οθόνης μέρους ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα "Αλληλογραφία του Outlook".Επισημαίνεται ο αποστολέας του μηνύματος και εμφανίζεται η κάρτα επαφής του συγκεκριμένου παραλήπτη.Υπάρχει μια επεξήγηση για την εντολή "Προσθήκη" στην κάρτα επαφής.
 4. Στη φόρμα Προσθήκη επαφής, προσθέστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαφή, ανάλογα με αυτό που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να προσθέσετε την κάρτα στο φάκελο Επαφές.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν δημιουργείτε μια επαφή με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε την επαφή σε διαφορετικό φάκελο ή να τη μετακινήσετε σε διαφορετικό φάκελο.

Δημιουργία λίστας επαφών

Μια λίστα επαφών είναι μια συλλογή των επαφών. Μερικές φορές ονομάζεται λίστα διανομής. Μπορείτε να καθορίσετε μια λίστα επαφών ως παραλήπτη κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν στέλνετε το μήνυμα, μεταβαίνει σε όλες τις επαφές από τη λίστα την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, που μπορεί να Δημιουργία λίστας επαφών με το όνομα "Μου ομάδα βιβλίου" και να προσθέσετε όλα τα μέλη της λέσχης σας βιβλίο σε αυτήν. Στη συνέχεια, διευθύνσεων σε ένα μήνυμα για όλους τους χρήστες στο την ομάδα, θα έχετε μόνο για να εισαγάγετε μου λέσχης βιβλίου για το σε: γραμμής από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στην περιοχή Οι επαφές σας στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε το φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη λίστα επαφών. Εάν είναι επιλεγμένη η περιοχή Οι επαφές σας και όχι ένας συγκεκριμένος φάκελος, η νέα λίστα επαφών θα δημιουργηθεί στο φάκελο Επαφές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από τη δημιουργία μιας νέας λίστας επαφών, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να τη δημιουργήσετε στο αριστερό τμήμα παραθύρου.Αφού δημιουργήσετε μια λίστα επαφών, δεν είναι δυνατό να τη μετακινήσετε σε διαφορετικό φάκελο.Για να αποθηκεύσετε μια λίστα επαφών σε διαφορετικό φάκελο μετά τη δημιουργία της, μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, να τη δημιουργήσετε ξανά στον άλλο φάκελο.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα λίστα επαφών.

  Στιγμιότυπο οθόνης μέρους της γραμμής εργαλείων στη σελίδα "Άτομα στο Outlook".Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει την επιλογή "Νέα λίστα επαφών" στο αναπτυσσόμενο μενού "Δημιουργία".
 3. Στην κενή φόρμα που ανοίγει, πληκτρολογήστε το Όνομα λίστας επαφών, τα Μέλη της λίστας επαφών και προαιρετικά Σημειώσεις.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να προσθέσετε την κάρτα στο φάκελο Επαφές.

Επεξεργασία επαφής ή λίστας επαφών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές ή να λιστών επαφών που έχετε δημιουργήσει ή εισαγάγει στο Outlook.com. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές που λαμβάνετε κατά τη σύνδεση με ένα λογαριασμό κοινωνικού δικτύου όπως το LinkedIn. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή επαφών από ένα άλλο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή επαφών στο Outlook για Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για να αποθηκεύσετε μια λίστα επαφών σε διαφορετικό φάκελο μετά τη δημιουργία της, διαγράψτε τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, δημιουργήστε την ξανά στον άλλο φάκελο.

 1. Στο μεσαίο τμήμα παραθύρου, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επαφή ή τη λίστα επαφών που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία στη γραμμή εργαλείων.

  Στιγμιότυπο οθόνης τμήματος της σελίδας "Άτομα στο Outlook".Στο στιγμιότυπο οθόνης, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε ένα όνομα επαφής και υπάρχει μια επεξήγηση για την εντολή "Επεξεργασία" στη γραμμή εργαλείων.
 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 3. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να προσθέσετε την κάρτα στο φάκελο Επαφές.

Εργασία με φακέλους επαφών

 • Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο επαφών, κάντε δεξί κλικ ή πατήστε παρατεταμένα την επιλογή Οι επαφές σας στο αριστερό τμήμα παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέος φάκελος.

 • Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε οποιονδήποτε φάκελο επαφών έχετε δημιουργήσει, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία ή Διαγραφή.

 • Για να μετακινήσετε οποιονδήποτε φάκελο επαφών έχετε δημιουργήσει σε μια τοποθεσία με όνομα Άλλες επαφές, ώστε ο φάκελος να είναι ακόμη ορατός, αλλά να μην εμποδίζει, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση σε "Άλλες επαφές".Θα δείτε το φάκελο να εμφανίζεται στην περιοχή Άλλες επαφές.

  Για να μετακινήσετε ένα φάκελο από τις Άλλες επαφές και πάλι στην κύρια λίστα των φακέλων σας στην περιοχή Οι επαφές σας, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση στο φάκελο "Οι επαφές σας".

Προβολή επαφών και λιστών επαφών

Στη σελίδα Άτομα, όταν επιλέγετε ένα στοιχείο στο αριστερό τμήμα παραθύρου, το μεσαίο τμήμα εμφανίζει τις επαφές που βρίσκονται σε αυτό το στοιχείο, ως εξής:

 • Όταν επιλέγετε τις επαφές σας, το μεσαίο τμήμα εμφανίζει όλες τις επαφές και λίστες επαφών.

 • Όταν επιλέγετε ένα συγκεκριμένο φάκελο επαφών, το μεσαίο τμήμα παραθύρου εμφανίζει μόνο τις επαφές και τις λίστες επαφών που βρίσκονται σε αυτόν το φάκελο.

Στο επάνω μέρος το μεσαίο τμήμα παραθύρου, δίπλα στο όνομα του στοιχείου (όπως επαφές σας ) που επιλέξατε στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, υπάρχουν δύο ή τρεις λέξεις (όπως κατά όνομα ή από την εταιρεία ) που περιγράφουν τον τρόπο, οι επαφές ταξινομούνται αυτήν τη στιγμή στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το κείμενο για να ανοίξετε ένα μενού με επιλογές για την απομόνωση και την ταξινόμηση των επαφών που εμφανίζονται.

Χρήση του μενού φιλτραρίσματος για τον περιορισμό και την ταξινόμηση της εμφάνισης των επαφών

Στην επάνω δεξιά πλευρά του μεσαίου τμήματος παραθύρου, υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο μενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε και να ταξινομήσετε τις επαφές και τις λίστες επαφών που εμφανίζονται εκεί.Το όνομα του μενού περιγράφει τη σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.Το προεπιλεγμένο όνομα μενού είναι Κατά όνομα, επειδή αυτή είναι η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης.

Όταν επιλέξετε το μενού για να το ανοίξετε, θα δείτε ότι περιέχει τις παρακάτω τρεις ενότητες:

 • Την ενότητα Εμφάνιση, όπου μπορείτε να επιλέξετε Άτομα, εάν θέλετε να προβάλετε μόνο τις επαφές που είναι άτομα, ή να επιλέξετε Λίστες για να προβάλετε μόνο τις επαφές που είναι λίστες επαφών.

 • Την ενότητα Σειρά εμφάνισης, όπου μπορείτε να επιλέξετε Όνομα Επώνυμο ή Επώνυμο Όνομα για να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης κάθε ονόματος.

 • Την ενότητα Σειρά ταξινόμησης, όπου μπορείτε να επιλέξετε από στοιχεία όπως Επώνυμο, Εταιρεία και Πόλη εργασίας.Η σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιείται καθορίζει το όνομα του μενού.Για παράδειγμα, εάν το τρέχον όνομα μενού είναι Κατά όνομα και αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης επιλέγοντας Επώνυμο, το όνομα μενού αλλάζει σε Κατά επώνυμο.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Άτομα στο Outlook".Το στιγμιότυπο οθόνης περιλαμβάνει μια επεξήγηση για το μενού φίλτρου στο μεσαίο παράθυρο.Η επεξήγηση δείχνει ότι το όνομα μενού είναι πλέον "Κατά επώνυμο".

Διαγραφή ή επαναφορά επαφής ή λίστας επαφών

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές ή λιστών επαφών που έχετε δημιουργήσει ή εισαχθεί στο Outlook.com. Δεν μπορείτε να διαγράψετε επαφές που λαμβάνετε κατά τη σύνδεση με ένα λογαριασμό κοινωνικό δίκτυο, όπως το LinkedIn.

Μπορείτε να ανακτήσετε επαφών και λιστών επαφών που διαγράψατε μικρότερη από 30 ημέρες. Όταν κάνετε ανάκτηση επαφής ή λίστα επαφών, Outlook.com αυτόματα την τοποθετεί στο φάκελο επαφών σας.

Για να διαγράψετε μια επαφής ή λίστας επαφών

 1. Επιλέξτε την επαφή ή τη λίστα επαφών.

 2. Επιλέξτε Διαγραφή.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Διαγραφή".

Για να επαναφέρετε μια επαφής ή λίστας επαφών

 1. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά διαγραμμένων επαφών.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού Επαναφορά διαγραμμένων επαφών.

 2. Στο παράθυρο Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά κάθε επαφής ή λίστας επαφών που θέλετε να επαναφέρετε.

 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων, επιλέξτε Ανάκτηση.

Αναζήτηση επαφής ή λίστας επαφών

Στο πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων στο επάνω μέρος του αριστερού τμήματος παραθύρου, εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης.

Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου Αναζήτηση ατόμων.

 • Για να αναζητήσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης Αναζήτηση για υποστήριξη ή πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να αναζητήσετε μια λίστα επαφών, πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα της λίστας επαφών στο πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης Αναζήτηση για υποστήριξη ή πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης επαφών

Μπορείτε να συνδέσετε τις επαφές μεταξύ τους για να υποδείξει ότι είναι σχετίζονται με κάποιον τρόπο. Επιπλέον, Outlook.com αυτόματα εντοπίσει επαφών που έχουν την ίδια ή παρόμοια ονόματα και συνδέσεις τους έτσι ώστε να εμφανίζονται ως μία επαφή.

Σύνδεση επαφών

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά κάθε επαφής στο μεσαίο τμήμα παραθύρου και, στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Σύνδεση.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Σύνδεση" στη σελίδα "Άτομα".

Κατάργηση σύνδεσης επαφών

 1. Στο μεσαίο τμήμα παραθύρου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά μιας συνδεδεμένης επαφής.

 2. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Συνδέσεις.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Συνδέσεις" στη σελίδα "Άτομα".

 3. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το Το εικονίδιο "Κατάργηση σύνδεσης". δίπλα στην επαφή που θέλετε να αποσυνδέσετε από τις άλλες.

Κατανόηση της αυτόματης σύνδεσης

Για να δείτε την οποία επαφών Outlook.com έχει συνδέσει αυτόματα για μια συγκεκριμένη επαφή και να δείτε προτάσεις για άλλες, παρόμοιες επαφές για σύνδεση αυτήν την επαφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του ονόματος της επαφής. Εάν Outlook.com έχει συνδέσει αυτόματα τις επαφές που έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα, ένα αναπτυσσόμενο μενού συνδέσεις θα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Συνδέσεις" στη σελίδα "Άτομα".

 2. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Συνδέσεις.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Καλώς ορίσατε στο Outlook.com

Εισαγωγή επαφών σε λογαριασμό Outlook.com ή Hotmail.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×