Σελίδα "Προβολή ιδιοτήτων" (ADP)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Περιέχει επιλογές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της προβολής, δημιουργία ή τροποποίηση.

Όνομα προβολής

Εμφανίζει το όνομα για την τρέχουσα προβολή. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα την προβολή σας, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα σε αυτό το πλαίσιο. Για να εκχωρήσετε ένα όνομα, επιλέξτε Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως από το μενού αρχείο.

Έξοδος όλων των στηλών

Καθορίζει ότι όλες οι στήλες από όλους τους πίνακες που εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή θα βρίσκονται στην προβολή. Αυτή η επιλογή είναι ισοδύναμη της ακρίβειας που καθορίζει έναν αστερίσκο (*) στη θέση μεμονωμένων ονομάτων στηλών.

ΔΙΑΚΡΙΤΈΣ τιμές

Καθορίζει ότι η προβολή θα φιλτράρει τις διπλότυπες τιμές. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε μόνο ορισμένες από τις στήλες από έναν πίνακα και αυτές οι στήλες μπορεί να περιέχει διπλότυπες τιμές ή όταν η διαδικασία για τη συμμετοχή σε δύο ή περισσότερους πίνακες παράγει διπλότυπες γραμμές στο σύνολο αποτελεσμάτων. Αυτή η επιλογή είναι ισοδύναμη με την εισαγωγή της λέξης DISTINCT στην πρόταση στο τμήμα παραθύρου SQL.

Δέσμευση στο σχέδιο

Εμποδίζει τους χρήστες να τροποποιούν τα υποκείμενα αντικείμενα που συνεισφέρουν σε αυτήν την προβολή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να καταστήσει άκυρο τον ορισμό της προβολής.

Ενημέρωση με τη χρήση κανόνων προβολής

Υποδεικνύει ότι όλες τις ενημερώσεις και εισαγωγές στην προβολή θα μεταφραστεί από Microsoft Data Access Components (MDAC) σε προτάσεις SQL που αναφέρονται στην προβολή, και όχι σε προτάσεις SQL που αναφέρονται άμεσα βασικούς πίνακες της προβολής. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, MDAC δηλώσεις ενημέρωσης προβολής και λειτουργίες εισαγωγής προβολής ως ενημερώσεις και εισαγωγές σε σχέση με την προβολή υποκείμενων βασικούς πίνακες. Επιλέγοντας Ενημέρωση με τη χρήση κανόνων προβολής, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι MDAC δημιουργεί ενημέρωση και εισαγωγή λειτουργίες σε σχέση με την ίδια την προβολή.)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ την επιλογή

Υποδεικνύει ότι κάθε φορά που ένας χρήστης τροποποιεί μια σειρά της προβολής, η βάση δεδομένων ελέγχει ότι τα δεδομένα που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν ικανοποιεί τον όρο WHERE του ορισμού της προβολής.

ΟΜΑΔΟΠΟΊΗΣΗ κατά την επέκταση

Καθορίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές για προβολές που βασίζονται σε συγκεντρωτικά ερωτήματα.

ΜΕ ΚΎΒΟΥ

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να δημιουργήσουν συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Οι ομάδες δημιουργούνται με παραπομπές μεταξύ στηλών περιλαμβάνονται στον όρο GROUP BY και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του ερωτήματος για την παραγωγή συνοπτικές τιμές για τις πρόσθετες γραμμές υπέρ-συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. Η επιλογή WITH CUBE είναι πολυδιάστατων, τη δημιουργία συνόψεις από όλους τους συνδυασμούς συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και τις στήλες στο ερώτημα.

  • ΜΕ ROLLUP

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να δημιουργήσουν συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Η επιλογή WITH ROLLUP είναι παρόμοια με την επιλογή με ΚΎΒΟ, αλλά δημιουργεί έναν μόνο τύπο σύνοψης για κάθε συνδυασμό της στήλης και της συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

  • ΌΛΩΝ

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα περιλαμβάνει διπλότυπες γραμμές στη σύνοψη.

Κάτοχος

Εμφανίζει το όνομα του κατόχου της προβολής. Το όνομα κατόχου είναι ένα ρόλο SQL Server ή SQL Server χρήστη. Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει όλους τους χρήστες και τους ρόλους που ορίζονται από το στη βάση δεδομένων. Μέσα στην αναπτυσσόμενη λίστα, τους χρήστες και έχουν διαφορετικά εικονίδια. το εικονίδιο ρόλου εμφανίζει δύο όψεις, το εικονίδιο χρήστη εμφανίζει μόνο μία.

TOP

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων.) Καθορίζει ότι το ερώτημα θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, ο οποίος επιστρέφει μόνο τις πρώτες n σειρές ή το πρώτο n ποσοστό των γραμμών στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η προεπιλογή είναι ότι το ερώτημα επιστρέφει τις πρώτες 10 σειρές στο σύνολο αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να καθορίσετε έναν άλλον αριθμό γραμμών για να επιστρέψετε ή για να καθορίσετε ένα ποσοστό.

  • ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΌ

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων.) Καθορίζει ότι το ερώτημα θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, επιστρέφοντας μόνο το πρώτο ποσοστό n γραμμών στο σύνολο αποτελεσμάτων.

  • ΔΕΣΜΟΎΣ

(Για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων.) Καθορίζει ότι η προβολή θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο WITH TIES. WITH TIES είναι χρήσιμος αν μια προβολή περιλαμβάνει όρο ORDER BY και έναν όρο TOP βάσει ποσοστού. Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, και το ποσοστό αποκοπής εμπίπτουν στο μέσο ένα σύνολο γραμμών με πανομοιότυπες τιμές στον όρο ORDER BY, η προβολή επεκτείνεται για να συμπεριλάβετε όλες οι γραμμές.

Σχόλιο SQL

Για να εισαγάγετε κείμενο σε αυτό το πεδίο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στο ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο στο τμήμα παραθύρου SQL. Όταν εισαγάγετε κείμενο απευθείας σε αυτό το πεδίο, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το κείμενο. Αλλά όταν εισάγετε κείμενο σχολίου στο τμήμα παραθύρου SQL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες οριοθέτη σχολίου. Για παράδειγμα:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Περιγραφή

(SQL Server 2000 μόνο.)

Αυτό το πεδίο διαφέρει από το πεδίο Σχόλιο SQL με δύο τρόπους. Πρώτα, τιμές της περιγραφής αποθηκεύονται στον SQL Server ως σύνθετες ιδιότητες. Δεύτερον, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τιμές της περιγραφής από το τμήμα παραθύρου SQL.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×