Σάρωση και επεξεργασία εγγράφου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η επιλογή από σαρωτή ή κάμερα για έγγραφα και εικόνες η σάρωση δεν είναι διαθέσιμη στο Microsoft Office Word 2007 ή το Word 2010. Αντί για αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σαρωτή σας για τη σάρωση του εγγράφου και, στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

Μετά τη σάρωση του εγγράφου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office για να δημιουργήσετε μια έκδοση του εγγράφου που μπορείτε να επεξεργαστείτε.

Σημαντικό: Το πρώτο βήμα είναι να εγκαταστήσετε το Microsoft Office εγγράφου απεικόνισης, που δεν είναι εγκατεστημένο από προεπιλογή.

Εγκατάσταση του Microsoft Office εγγράφου απεικόνισης

Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office έχει καταργηθεί από το Office 2010; Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις επιλογές που περιγράφονται στην Εγκατάσταση MODI για χρήση με το Microsoft Office 2010 για να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Δημιουργία εγγράφου που μπορείτε να επεξεργαστείτε

Εξετάστε το έγγραφό σας σύμφωνα με τις οδηγίες για το σαρωτή σας.

Πριν να συνεχίσετε    Μετατρέψτε το αρχείο που δημιουργήθηκε το σαρωτή σε μορφή TIFF. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ζωγραφική ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, για να μετατρέψετε το αρχείο.

 1. Ανοίξτε απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Στα Windows Vista ή Windows 7    Επιλέξτε το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Microsoft Office > Εργαλεία του Microsoft Office > Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office.

  • Στα Windows XP    Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > όλα τα προγράμματα > Microsoft Office > Εργαλεία του Microsoft Office > απεικόνισης έγγραφο του Microsoft Office.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 3. Εντοπίστε το έγγραφο που έχετε σαρωμένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Μετά την εκτέλεση της απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A για να επιλέξετε ολόκληρο το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

 5. Ξεκινήστε το Microsoft Word.

 6. Στην καρτέλα αρχείο, Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 7. Κάντε διπλό κλικ στο κενό έγγραφο.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του σαρωμένη εγγράφου στο νέο αρχείο.

Τώρα έχετε ένα έγγραφο που μπορείτε να επεξεργαστείτε. Φροντίστε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο, ώστε να μην χάσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Εγκατάσταση του Microsoft Office εγγράφου απεικόνισης

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται με βάση το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

Windows Vista ή Windows 7

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

  Συμβουλή: Ενδέχεται να θέλετε να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πριν να κλείσετε όλα τα προγράμματα.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 3. Στον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της έκδοσης του Microsoft Office που έχετε εγκαταστήσει ή κάντε δεξί κλικ Microsoft Office Word 2007 (ανάλογα με το αν έχετε εγκαταστήσει το Word ως τμήμα του Office ή ως μεμονωμένο πρόγραμμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

 6. Στην περιοχή Επιλογές εγκατάστασης, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στην επιλογή Εργαλεία του Office.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

Windows XP

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

  Συμβουλή: Ενδέχεται να θέλετε να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πριν να κλείσετε όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 3. Στον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ενός προγράμματος.

 4. Στη λίστα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο όνομα της έκδοσης του Microsoft Office που έχετε εγκαταστήσει ή κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Word 2007 (ανάλογα με το αν έχετε εγκαταστήσει το Word ως τμήμα του Office ή ως μεμονωμένο πρόγραμμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Ανοίγει ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

 6. Στην περιοχή Επιλογές εγκατάστασης, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στην επιλογή Εργαλεία του Office.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία εγγράφου που μπορείτε να επεξεργαστείτε

Εξετάστε το έγγραφό σας σύμφωνα με τις οδηγίες για το σαρωτή σας.

Πριν να συνεχίσετε    Μετατρέψτε το αρχείο που δημιουργήθηκε το σαρωτή σε μορφή TIFF. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ζωγραφική ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, για να μετατρέψετε το αρχείο.

 1. Ανοίξτε απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Στα Windows Vista ή Windows 7    Κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office.

  • Στα Windows XP    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στο κουμπί Του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 3. Εντοπίστε το έγγραφο που έχετε σαρωμένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Μετά την εκτέλεση της απεικόνισης εγγράφου του Microsoft Office, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A για να επιλέξετε ολόκληρο το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

 5. Ξεκινήστε το Microsoft Office Word.

 6. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή κενό έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του σαρωμένη εγγράφου στο νέο αρχείο.

Τώρα έχετε ένα έγγραφο που μπορείτε να επεξεργαστείτε. Φροντίστε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο, ώστε να μην χάσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×