Σάρωση εκτίμηση μετεγκατάστασης: Χειρισμός αρχείων προγράμματος περιήγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μάθετε πώς μπορείτε να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων με το χειρισμό αρχείων προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.

Επισκόπηση

Οι ρυθμίσεις χειρισμό αρχείων προγράμματος περιήγησης σε εφαρμογές Web στο SharePoint επηρεάσει πώς μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε ορισμένους τύπους αρχείων. Το περιβάλλον προέλευσης επιτρέπεται να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση από βασική σε δεικτικό. Η ρύθμιση προαιρετικές σάς επιτρέπει να ανοίξετε όλους τους τύπους αρχείων από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, στο περιβάλλον προορισμού, αντικειμενική η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να βρείτε ορισμένους τύπους αρχείων δεν θα ανοίξει στη μετεγκατάσταση δημοσίευση προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, *.htm και *.html αρχεία σε βιβλιοθήκες εγγράφων δεν είναι πλέον θα ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι χρήστες θα του ζητηθεί να κάνετε λήψη των αρχείων.

Ο κύριος λόγος για την αλλαγή είναι ότι η ρύθμιση αυστηρών είναι πιο ασφαλή. Υπάρχει μια πιθανή ανύψωση δικαίωμα σενάριο όπου κακόβουλο χρήστη με πρόσβαση συνεργάτη σε μια τοποθεσία μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα αρχείο HTML που περιέχει JavaScript που εκτελείται σε σχέση με διαφορετική συλλογή τοποθεσιών που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν, στη συνέχεια, ένας χρήστης που διαθέτει δικαιώματα για την περιήγηση σελίδας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το αναβαθμισμένα δικαιώματα χρήστη εκτέλεση του JavaScript και την πρόσβαση στα δεδομένα που ήταν ο κακόβουλος χρήστης μετά.

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Θα μετεγκατασταθούν δεδομένων, αλλά θα αλλάξει τη συμπεριφορά με τα αρχεία HTM και HTML ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης για να ερωτηθεί ο χρήστης για να κάνετε λήψη. Εάν έχετε μια σελίδα HTM ή HTML ως προορισμό ενός τμήματος web προβολής σελίδας, όταν αποδίδει τη σελίδα, θα λάβετε ένα μήνυμα για να κάνετε λήψη του αρχείου HTM ή HTML. Το τμήμα web προβολής σελίδας αποδίδει ως ένα iframe, ώστε να μην υπάρχει μια αίτηση φόντου για τη σελίδα HTM ή HTML, με αποτέλεσμα τη λήψη εντολών. Δεν είναι δυνατό να μετονομάσετε την επέκταση αρχείου στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, εάν μετονομάσετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer, θα λάβετε ένα μήνυμα για να διορθώσετε την αναφορά στη διεύθυνση URL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Η αναφορά που θα περιέχει μια λίστα με όλα τα αρχεία HTM και HTML στο περιβάλλον σας. Επικοινωνήστε με τους κατόχους τοποθεσιών για να βεβαιωθείτε ότι έχουν γνώση του ζητήματος. Εάν τα αρχεία σας ζητηθεί να ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης, μετονομάστε τους για να *.aspx. Αποστολή ενός αρχείου ASPX απαιτεί πρόσβαση σχεδίασης σε μια συλλογή τοποθεσιών, η οποία μειώνει το αποτύπωμα του κινδύνου σε άτομα που έχουν περισσότερα δικαιώματα από συνεργάτη. Ένα συνεργάτη είναι μπορούν να δημιουργούν σελίδες wiki σε ορισμένες βιβλιοθήκες εγγράφων, οι οποίες είναι τεχνικά ASPX σελίδες, ωστόσο, τα δικαιώματα συμβολής θα περιορίσουν τη δυνατότητα ενός χρήστη για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τμήματα web που θα εμφανίζουν μια διατοποθεσιακή δέσμες ενεργειών επίθεση σε αυτές τις σελίδες . Για παράδειγμα, θα συμβούν τα παρακάτω για ένα συνεργάτη που προσπαθείτε να προσθέσετε τμήματα web σε μια σελίδα ASPX:

  • Τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμο ως επιλογή.

  • Τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών είναι διαθέσιμη, αλλά δεν θα σας επιτρέψει χρήστη για να υποβάλετε όλα τα στοιχεία με ετικέτες < δέσμης ενεργειών >.

  • Τμήμα web προβολής σελίδας δεν επιτρέπει ένα συνεργάτη για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης URL. Ο αποκλεισμός τους από που δείχνει το χρήστη σε μια σελίδα κακόβουλο.

Επιλογές για τη μετονομασία την επέκταση αρχείου ενός αρχείου:

  • Ανοίξτε την τοποθεσία στο SharePoint Designer και μετονομάστε το αρχείο.

  • Μέσω προγραμματισμού μετονομάσετε αρχεία χρησιμοποιώντας SPFile.MoveTo() μέσω CSOM.

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Επικυρώστε ότι οι σελίδες σας απόδοση όπως αναμένεται.

Αποτέλεσμα αναφορές σάρωσης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις στήλες της αναφοράς BrowserFileHandling detail.csv .

Αυτή η αναφορά σάρωση περιέχει όλα τα *.htm και αλλαγή *.html τα αρχεία που θα είναι επηρεάζεται από το χειρισμό αρχείων προγράμματος περιήγησης από δεικτικό σε βασική.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

LastContentModifiedDate

Ημερομηνία/ώρα της συλλογής τοποθεσιών είχε περιεχόμενο που τροποποιήσατε.

TotalItemCount

Συνολικός αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν στη συλλογή τοποθεσιών.

Επισκέψεων

Αριθμός των αιτήσεων καταγραφεί για τη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DistinctUsers

Αριθμός διακριτών στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DaysOfUsageData

Αριθμός των ημερών της υπηρεσίας καταγραφής χρήση διατηρεί δεδομένα. Αυτό παρέχει περιβάλλοντος για επιτυχίες και DistinctUsers. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 14 ημέρες, τα δεδομένα επιτυχίες και DistinctUsers είναι για τις τελευταίες 14 ημέρες.

Αρχείο

Διεύθυνση URL για το αρχείο που επηρεάζεται από την αλλαγή.

TimeCreated

Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε το αρχείο.

TimeModified

Ημερομηνία και ώρα τροποποίησης του αρχείου.

ModifiedBy

Χρήστης που έκανε την τελευταία τροποποίηση στο αρχείο.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×