Σάρωση εκτίμηση μετεγκατάστασης: Αξιοπιστίας πλήρη αποτελέσματα στοιχείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επισκόπηση

Η λύση πλήρη αξιοπιστία σαρώνει ελέγχου του περιβάλλοντος του SharePoint για αναφορές σε κώδικα που αναπτύχθηκε μέσω αρχείων πακέτων [WSP] επιπέδου λύσεων συστοιχίας. SharePoint Online δεν υποστηρίζει την πλήρη αξιοπιστία λύσεις και ως αποτέλεσμα θα είναι απαραίτητο να κατανοήσετε όπου χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο λειτουργικότητας και καταλήξετε σε ένα πρόγραμμα για μετεγκατάσταση στο SharePoint Online

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Μετεγκατάσταση περιεχομένου στο SharePoint Online, ωστόσο λειτουργίες συνδεδεμένη με κώδικα πλήρους αξιοπιστίας δεν θα λειτουργούν δημοσίευση μετεγκατάστασης. Μπορείτε να δείτε αποτυχίες όταν αξιοποίηση ορισμένα από το περιεχόμενο που βασίζεται σε τον κώδικα πλήρους αξιοπιστίας που δεν είναι πλέον διαθέσιμη δημοσίευση μετεγκατάστασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Προσδιορίστε τους διάφορους λόγους κώδικα πλήρους αξιοπιστίας που χρησιμοποιήθηκε στο περιβάλλον σας στην εσωτερική εγκατάσταση. Δημιουργία ενός σχεδίου για να αντικαταστήσετε το πλήκτρο επιχειρηματικά σενάρια με λειτουργιών του SharePoint Online. Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε προσαρμογές ή να αξιοποιήσετε τα πρόσθετα για να καλύψετε όλα τα σενάρια.

Εάν βρείτε δεν υπάρχει μια λύση ισοδύναμη που παρέχονται στο SharePoint Online, μπορείτε να ερευνήσει προσαρμογή του SharePoint Online, ακολουθώντας την τεκμηρίωση μοτίβων και πρακτικές του Office 365.

https://MSDN.Microsoft.com/en-US/pnp_articles/Office-365-Development-Patterns-and-practices-Solution-Guidance

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Μόλις ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση περιεχομένου, εφαρμόζουν το σχέδιο που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια "Προετοιμασία για μετεγκατάσταση". Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη προσαρμογές, πρόσθετα, ή την ενεργοποίηση λειτουργικότητα στις τοποθεσίες μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του SharePoint Online.

Λεπτομερείς εξόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αρχεία εισόδου βρίσκονται στην ενότητα < RootOutputFolder > \Internal\FullTrustSolution. Τα αρχεία εισόδου δημιουργούνται από όλα τα πακέτα εγκατεστημένων συστοιχία επιπέδου πλήρη αξιοπιστία λύση ανάγνωσης και τη δημιουργία μιας αναφοράς του τι έχει εγκατασταθεί στη συστοιχία του SharePoint. Τη θέση εισαγωγής αρχείων περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που έχουν εξαχθεί πλήρη αξιοπιστία κώδικα πακέτου, καθώς και τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αρχείων αναφοράς που περιγράφεται παρακάτω.

Στην ενημέρωση Ιουλίου 2017, τα στοιχεία πλήρη αξιοπιστία έχουν χωριστεί στα δύο ξεχωριστές σαρωτές.

  • Σύμπλεγμα FullTrustSolution_ σαρώνει για χρήση επιπέδου συμπλέγματος της κώδικα πλήρους αξιοπιστίας.

  • FullTrustSolution_Content σαρώνει για αναφορές κώδικα πλήρους αξιοπιστίας στο περιεχόμενό σας.

Το αποτέλεσμα για την πλήρη αξιοπιστία λύση σαρώνει τώρα είναι εστιασμένη σε περιοχές του περιβάλλοντός σας που αξιοποίηση λειτουργικότητας που παρέχεται από τη συστοιχία επιπέδου WSP αρχεία αναπτυχθεί σε συστοιχία του αναφοράς. Εάν υπάρχουν ορφανό πλήρη αξιοπιστία για αναφορές λύσης στο περιεχόμενό σας, αυτό το εργαλείο δεν θα αναφέρει αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το cmdlet του PowerShell δοκιμής SPContentDatabase που διατίθεται με το SharePoint για να κάνετε αναζήτηση για αυτές αν βρίσκονται ανησυχίες για τη μετεγκατάσταση.

https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/ff607941.aspx

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε και τα δύο επίπεδα [συστοιχία και περιεχόμενο] κώδικα πλήρους αξιοπιστίας για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη πρόγραμμα για να αποφύγετε διακοπές για την επιχείρηση ή καθυστερήσεις στο έργο σας μετεγκατάστασης.

FullTrustSolution_Farm δημιουργεί τις ακόλουθες αναφορές:

Το στοιχείο

Περιγραφή

Αρχείο εισόδου

Στοιχείο αναφοράς

Δυνατοτήτων συμπλέγματος

Προσαρμοσμένες δυνατότητες που είναι ενεργοποιημένες στο σύμπλεγμα εύρος.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Farm_Usage.csv

Δυνατότητες της εφαρμογής Web

Προσαρμοσμένες δυνατότητες που είναι ενεργοποιημένες στο εύρος εφαρμογής web.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_WebApplication_Usage.cs

Το στοιχείο

Περιγραφή

Αρχείο εισόδου

Στοιχείο αναφοράς

Τύποι περιεχομένου

Θέσεις ότι έχουν αναπτυχθεί Προσαρμοσμένοι τύποι περιεχομένου.

ContentTypes.csv

FullTrustSolution_ContentTypes_Usage.csv

Τύποι περιεχομένου με χρήση προσαρμοσμένης δέκτες συμβάντων

Οι τύποι περιεχομένου που χρησιμοποιούν δέκτες συμβάντων προσαρμοσμένο. Για παράδειγμα, εάν έχετε αναπτύξει ένα προσαρμοσμένο συμβάν δέκτη και το συνημμένο σε μια εκτός του τύπου περιεχομένου πλαίσιο, αυτή η αναφορά εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_ContentTypesUsingEventReceivers_Usage.csv

Προσαρμοσμένα πεδία

Λίστες και τους τύπους περιεχομένου που χρησιμοποιούν τα προσαρμοσμένα πεδία ή ορισμοί πεδίων.

CustomFields.csv

FieldTypes.csv

FullTrustSolution_CustomFields_Usage.csv

Δέκτες συμβάντων

Λίστες που χρησιμοποιούν δέκτες συμβάντων προσαρμοσμένο.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_EventReceivers_Usage.csv

Δυνατότητες τοποθεσίας

Τοποθεσίες που χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες δυνατότητες.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Site_Usage.csv

Λίστα προτύπων

Λίστες που χρησιμοποιούν πρότυπα προσαρμοσμένης λίστας.

ListTemplates.csv

FullTrustSolution_ListTemplates_Usage.csv

Διατάξεις σελίδας που έχουν αναπτυχθεί

Θέσεις που έχουν αναπτυχθεί σε προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας. Περιλαμβάνει όλες τις προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_DeployedLayouts_Usage.csv

Σελίδες χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας

Σελίδες που χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_Pages_Usage.csv

Τμήματα Web

Σελίδες που χρησιμοποιούν προσαρμοσμένα τμήματα web.

WebParts.csv

FullTrustSolution_WebParts_Usage.csv

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×