Ρύθμιση Skype για επιχειρήσεις Online διασκέψεων πολιτικές για την εταιρεία σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διασκέψεις είναι ένα σημαντικό τμήμα της Skype για επιχειρήσεις Online: διασκέψεις επιτρέπει ομάδες χρηστών σε κελιά που ενώνονται online για να προβάλετε τις διαφάνειες και βίντεο, κοινή χρήση εφαρμογών, ανταλλαγή αρχείων, και διαφορετικά επικοινωνία και συνεργασία.

Είναι σημαντικό για να διατηρήσετε τον έλεγχο των ρυθμίσεων διάσκεψης και διασκέψεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας: από προεπιλογή, οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών, να συμμετάσχετε σε συσκέψεις και να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε διαφανειών ή σημειώσεων ακροατηρίου διανέμονται κατά τις συσκέψεις. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν περιστασιακές νομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, από προεπιλογή συμμετέχοντες στη σύσκεψη επιτρέπεται να κάνουν σχόλια σε κοινόχρηστο περιεχόμενο; Ωστόσο, αυτά τα σχόλια δεν αποθηκεύονται όταν αρχειοθετείται στη σύσκεψη. Εάν απαιτείται την εταιρεία σας για να διατηρήσετε μια εγγραφή όλων ηλεκτρονική επικοινωνία, που μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια.

Στο Skype για επιχειρήσεις Online διασκέψεις γίνεται χρησιμοποιώντας τις πολιτικές διασκέψεων. Πολιτικές διασκέψεων καθορίζουν τις δυνατότητες και λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια διάσκεψη, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων από ή όχι η διάσκεψη μπορούν να περιλαμβάνουν IP ήχου και βίντεο για να τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετέχετε σε μια σύσκεψη. Πολιτικές διασκέψεων μπορεί να ρυθμιστεί στο καθολικό εύρος ή στο εύρος ανά χρήστη. Αυτό παρέχει στους διαχειριστές με τεράστια ευελιξία όταν θέλετε να αποφασίσετε ποιες δυνατότητες θα γίνουν διαθέσιμες στα οποία οι χρήστες.

Οι ρυθμίσεις πολιτικής μπορούν να ρυθμιστούν τη στιγμή που δημιουργείται μια πολιτική ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsConferencingPolicy για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μιας υπάρχουσας πολιτικής.

Ορίστε τις πολιτικές διασκέψεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής διασκέψεων στο Skype για επιχειρήσεις Online πρέπει να χρησιμοποιήσετε Windows PowerShell και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης.

 • Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell 3.0 ή νεότερη έκδοση

  1. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση: Μενού "Έναρξη" > Windows PowerShell.

  2. Ελέγξτε την έκδοση πληκτρολογώντας Get-Host στο παράθυρο του Windows PowerShell.

  3. Εάν δεν έχετε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Management Framework 4.0, για να κάνετε λήψη και ενημέρωση του Windows PowerShell στην έκδοση 4.0. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για Skype για επιχειρήσεις Online, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που συνδέεται με το Skype για επιχειρήσεις Online. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτής της λειτουργικής μονάδας, η οποία υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές 64 bit, από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft, στη σελίδα Λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, εάν σας ζητηθεί.

  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell.

 • Ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell

  1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Windows PowerShell.

  2. Στο παράθυρο του Windows PowerShell, συνδεθείτε στον οργανισμό σας Office 365, εκτελώντας την εντολή:

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να εκτελέσετε την εντολή Import-Module μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell του Skype για επιχειρήσεις Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell ή στο Σύνδεση στο Skype για επιχειρήσεις Online χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell.

 • Δημιουργήστε μια νέα πολιτική για αυτές τις ρυθμίσεις, εκτελέστε:

  New-CsConferencingPolicy -Identity DesktopConferencingPolicy -EnableAppDesktopSharing None $true -EnableFileTransfer $false

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Εκχώρηση τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε σε όλους τους χρήστες στην εταιρεία σας, εκτελέστε:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName DesktopConferencingPolicy

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Εκχώρηση CsConferencingPolicy .

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια πολιτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsConferencingPolicy για να κάνετε αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την Εκχώρηση CsConferencingPolicy για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τους χρήστες σας.

 • Δημιουργήστε μια νέα πολιτική για αυτές τις ρυθμίσεις, εκτελέστε:

  New-CsConferencingPolicy -Identity ConferencingPolicy -AllowAnonymousParticipantsInMeetings $false -AllowConferenceRecording $false

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Εκχώρηση τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε για να Amos μάρμαρο, εκτελέστε:

   Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ConferencingPolicy

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Εκχώρηση CsConferencingPolicy .

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια πολιτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsConferencingPolicy για να κάνετε αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την Εκχώρηση CsConferencingPolicy για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τους χρήστες σας.

 • Δημιουργήστε μια νέα πολιτική για αυτές τις ρυθμίσεις, εκτελέστε:

  New-CsConferencingPolicy -Identity BlockedConferencingPolicy -AllowExternalUsersToRecordMeeting $false -AllowExternalUsersToSaveContent $false 

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Εκχώρηση τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε για όλους τους χρήστες στην εταιρεία σας, εκτελέστε:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName BlockedConferencingPolicy

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Εκχώρηση CsConferencingPolicy .

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια πολιτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsConferencingPolicy για να κάνετε αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την Εκχώρηση CsConferencingPolicy για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τους χρήστες σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Windows PowerShell;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×