Ρύθμιση Project Web App προβολή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιλογές για τη δημιουργία μιας νέας προβολής σε Microsoft Project Web App ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της προβολής που θέλετε να δημιουργήσετε.

Για δημιουργία νέας προβολής:

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, στην ενότητα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις του διακομιστή.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις διακομιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών. Εμφανίζεται μια λίστα των προβολών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα προβολή.

 4. Στην ενότητα όνομα και τύπος, στη λίστα Τύπος προβολής, επιλέξτε το είδος της προβολής που θέλετε να δημιουργήσετε.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα για τη νέα προβολή.

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή τη νέα προβολή.

 7. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία στη σελίδα Νέα προβολή. Όλες οι επιλογές δεν αναφέρεται εδώ είναι διαθέσιμες για κάθε τύπο προβολής.

  • Εργασία, πόρο ή ανάθεση    Επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών για να εμφανίσετε στην προβολή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο το έργο ως Τύπος προβολής.

  • Διαθέσιμα πεδία και εμφανιζόμενα πεδία    Στη λίστα διαθέσιμων πεδίων, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Για να αναδιατάξετε τα πεδία, επιλέξτε ένα όνομα πεδίου στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να το μετακινήσετε μέσα στη λίστα.

  • Πλάτος του πεδίου    Κάντε κλικ στο όνομα ενός πεδίου στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό pixel στο πλαίσιο πλάτος του πεδίου. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε πεδίο που παρατίθεται στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία. Ρύθμιση αυτής της τιμής είναι προαιρετικό.

  • Προσαρμογή ετικετών    Κάντε κλικ στο όνομα ενός πεδίου στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα στο πλαίσιο Προσαρμοσμένη ετικέτα. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε πεδίο που παρατίθεται στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία. Ρύθμιση αυτής της τιμής είναι προαιρετικό.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι διαθέσιμη για την προβολή Σχεδίου πόρων, Εργασίες ομάδας, Δόμηση ομάδας ή χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένες ετικέτες.

  • Ορισμός στήλης μόνο για ανάγνωση    Κάντε κλικ στο όνομα ενός πεδίου στο πλαίσιο εμφανιζόμενα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κάνετε αυτό το πεδίο μόνο για ανάγνωση. Πεδία δεν μπορούν να γίνουν μόνο για ανάγνωση.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο οι προβολές φύλλου κατανομής χρόνου και Η εργασία μου έχει αυτήν την επιλογή.

  • Μορφή γραφήματος Gantt    Επιλέξτε τον τύπο του γραφήματος Gantt που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε πληροφορίες.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για προβολές που μπορεί να εμφανίσει ένα γράφημα Gantt.

  • Μετατόπιση για τη γραμμή διαίρεσης προς τα αριστερά    Πληκτρολογήστε μια μετατόπιση μέτρησης σε pixel για να καθορίσετε τη θέση της γραμμής διαίρεσης στην προβολή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για προβολές που μπορεί να εμφανίσει ένα γράφημα Gantt.

  • Εμφάνιση    Επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θέλετε να εμφανίσετε, από προεπιλογή, σε αυτήν την προβολή. Άτομα που χρησιμοποιούν την προβολή θα μπορούν να αναπτύξετε επιπέδων διάρθρωσης πρόσθετα.

  • Μορφή ομαδοποίησης    Επιλέξτε το στυλ ομαδοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, καθορίστε τη σειρά των ομαδοποίησης, χρησιμοποιώντας τις λίστες Ομαδοποίηση κατά και , στη συνέχεια, από. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μορφές ομαδοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Μορφές ομαδοποίησης.

  • Ταξινόμηση κατά    Επιλέξτε τα πεδία με την οποία θέλετε να ταξινομήσετε την προβολή. Στη λίστα της σειράς, επιλέξτε Αύξουσα ή Φθίνουσα για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θέλετε να ταξινομήσετε την προβολή.

  • Φίλτρο    Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τα φίλτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε σε αυτήν την προβολή.

  • Φιλτράρισμα πόρων στον κλάδο RBS του χρήστη    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε μόνο τους πόρους που βρίσκονται κάτω από τον κλάδο δομή ανάλυσης πόρων του πόρου στην προβολή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολές του Κέντρου πόρων.

  • Διαθέσιμες κατηγορίες και τις κατηγορίες που έχετε πρόσβαση σε αυτήν την προβολή    Κάντε κλικ σε μια κατηγορία στη λίστα διαθέσιμες κατηγορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να κάνετε διαθέσιμη τη νέα προβολή στους χρήστες σε αυτή την κατηγορία ασφαλείας.

   Συμβουλή: Εάν οι χρήστες δεν είναι δυνατό να βλέπουν οι προβολές που τους πιστεύετε ότι θα πρέπει να μπορείτε να δείτε, βέλτιστη πρακτική είναι να πρώτα Ελέγξτε ότι η σωστή κατηγορίες έχουν προστεθεί στην προβολή.

 8. Αφού ορίσετε όλες τις κατάλληλες επιλογές για τη νέα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο σε μια προβολή, έτσι ώστε τα δεδομένα στην προβολή είναι εντοπιστεί αυτόματα με βάση ένα σύνολο κριτηρίων.

Για να ρυθμίσετε ένα φίλτρο για μια προβολή:

 1. Στη σελίδα Νέας προβολής, στην ενότητα " φίλτρο ", κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο, επιλέξτε ένα πεδίο στη λίστα Όνομα πεδίου και μια δοκιμή από τη λίστα Δοκιμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή για να ελέγξετε στο πλαίσιο τιμή. Μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή τιμών, πληκτρολογώντας δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (,) στο πλαίσιο τιμή.

Συμβουλή: Καθώς δημιουργείτε οι κανόνες φιλτραρίσματος, ένα πράσινο σημάδι ελέγχου ή ένα κόκκινο X εμφανίζεται στα αριστερά του κανόνα, στην περιοχή του έγκυρο; επικεφαλίδα. Εάν δείτε ένα κόκκινο X δίπλα σε έναν κανόνα, αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το X για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο που ο κανόνας δεν θεωρείται.

 1. Εάν το φίλτρο περιέχει περισσότερες από μία γραμμές, επιλέξτε έναν τελεστή στη στήλη ή/και να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.

 2. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των φίλτρων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×