Ρύθμιση των παραμέτρων της επάνω γραμμής συνδέσεων για περιήγηση τοποθεσίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Την επάνω γραμμή συνδέσεων βοηθά τους χρήστες της τοποθεσίας σας να μεταβείτε σε άλλες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών, εμφανίζοντας μια σειρά από καρτέλες στο επάνω μέρος των σελίδων στην τοποθεσία. Την επάνω γραμμή συνδέσεων είναι γνωστή και ως καθολική περιήγηση, επειδή μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις τοποθεσίες σε μια συλλογή τοποθεσιών. Ωστόσο, δευτερευουσών τοποθεσιών μπορεί να ρυθμιστεί για εμφάνιση σε την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς για τη ρύθμιση των παραμέτρων σας επάνω γραμμή συνδέσεων θα ποικίλλουν ανάλογα με το εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για το συλλογή τοποθεσιών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας γραμμής επάνω γραμμή συνδέσεων από την τοποθεσία φανταστικά Contoso. Μάρκετινγκ, πωλήσεων και τιμολογίων είναι δευτερεύουσες τοποθεσίες της το Contoso γονική τοποθεσία.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την της γρήγορης εκκίνησης για περιήγηση. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της γρήγορης εκκίνησης για περιήγηση στην τοποθεσία.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης;

Είναι η δημοσίευση είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας;

Περιήγηση δυναμικής διαδρομής

Για τη μεταβίβαση για την επάνω γραμμή συνδέσεων

Για τη μεταβίβαση για την επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη

Για τη μεταβίβαση για την επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση σύνδεσης από την επάνω γραμμή συνδέσεων

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδέσεων από την επάνω γραμμή συνδέσεων από μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδέσεων από την επάνω γραμμή συνδέσεων από μια τοποθεσία δημοσίευσης

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων από μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη

Μη αυτόματη αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων από μια τοποθεσία δημοσίευσης

Αυτόματη ταξινόμηση στοιχείων στην επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη δευτερευουσών τοποθεσιών και σελίδων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Εμφάνιση δευτερευουσών τοποθεσιών σε αναπτυσσόμενα μενού στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Πριν ξεκινήσετε

Έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης;

Για να διαχειριστείτε περιήγησης για μια τοποθεσία που πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα τους σχεδιαστές τοποθεσιών του SharePoint για την τοποθεσία. Να έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης για την τοποθεσία σας, εάν Ρυθμίσεις τοποθεσίας είναι μια επιλογή στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και στη σελίδα ρυθμίσεις τοποθεσίες που βλέπετε την εντολή περιήγησης στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση (σε τοποθεσίες δημοσίευσης στο μη, θα δείτε τις εντολές " Γρήγορης εκκίνησης και επάνω γραμμή συνδέσεων " στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση αντί για Περιήγηση.
Μενού τοποθεσίας 'Ρυθμίσεις τοποθεσίας'

Είναι η δημοσίευση είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας;

Πριν ξεκινήσετε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους περιήγησης για την τοποθεσία σας, πρέπει να καθορίσετε εάν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης για τις τοποθεσίες στη συλλογή τοποθεσιών σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε εάν η τοποθεσία σας είναι μια τοποθεσία δημοσίευσης διότι οι επιλογές ρύθμισης των παραμέτρων περιήγησης για μια τοποθεσία δημοσίευσης είναι πιο εκτεταμένες από εκείνες που είναι διαθέσιμες για μια τοποθεσία χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης.

Ανάλογα με τον τύπο της τοποθεσίας που έχετε, εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές περιήγησης στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". Μπορείτε να καθορίσετε γρήγορα τον τύπο της τοποθεσίας με την οποία εργάζεστε με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Δείτε τη λίστα συνδέσεων στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση.

  • Εάν δείτε μια σύνδεση με τίτλο περιήγησης, στη συνέχεια, εργάζεστε με μια τοποθεσία δημοσίευσης και μπορείτε να ρυθμίσετε την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις περιήγησης.
   Πλοήγηση

  • Εάν βλέπετε συνδέσεις με τίτλο επάνω γραμμή συνδέσεων και Γρήγορη εκκίνηση, στη συνέχεια, εργάζεστε με μια τοποθεσία δημοσίευσης στο μη και έχετε ένα πιο περιορισμένο σύνολο ρύθμισης παραμέτρων περιήγησης επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς.
   Εμφάνιση και αίσθηση

Περιήγηση δυναμικής διαδρομής

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την περιήγηση δυναμικής διαδρομής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της περιήγηση δυναμικής διαδρομής.
Δυναμική διαδρομή

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση των παραμέτρων μεταβίβασης για την επάνω γραμμή συνδέσεων

Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επάνω γραμμής συνδέσεων για μια τοποθεσία έτσι, ώστε να χρησιμοποιείτε την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία. Με άλλα λόγια, η επάνω γραμμή συνδέσεων μεταβιβάζεται από τη γονική τοποθεσία στη δευτερεύουσα τοποθεσία. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επάνω γραμμής συνδέσεων για μια τοποθεσία έτσι, ώστε να είναι μοναδική για αυτήν την τοποθεσία.

Οι επιλογές και οι διαδικασίες για τη ρύθμιση των παραμέτρων τη μεταβίβαση για την επάνω γραμμή συνδέσεων διαφέρουν μεταξύ τοποθεσίες δημοσίευσης και τοποθεσίες δημοσίευσης στο μη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού ή όχι οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας, ανατρέξτε στο θέμα είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας δημοσίευση σε αυτό το άρθρο.

Ρύθμιση των παραμέτρων μεταβίβασης για την επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης

Κατά τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας, σε μια συλλογή τοποθεσιών, για την οποία δεν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε την τοποθεσία στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία. Αυτό σας παρέχει τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων για την τοποθεσία σας:

 • Inherited και περιλαμβάνονται στο γονικό στοιχείο     Στην τοποθεσία περιλαμβάνεται ως μια καρτέλα στην την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και χρησιμοποιεί την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία. Την επάνω γραμμή συνδέσεων δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς διακοπή πρώτη τη μεταβίβαση από τη γονική τοποθεσία.

 • Inherited δεν περιλαμβάνονται στο γονικό στοιχείο     Η τοποθεσία χρησιμοποιεί την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία, αλλά δεν περιλαμβάνεται ως μια καρτέλα στην την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Την επάνω γραμμή συνδέσεων δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς διακοπή πρώτη τη μεταβίβαση από τη γονική τοποθεσία.

 • Μοναδικό     Η τοποθεσία δεν περιλαμβάνεται ως μια καρτέλα στην την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και δεν χρησιμοποιεί την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία. Την επάνω γραμμή συνδέσεων είναι δυνατό να ρυθμιστεί σε αυτό το επίπεδο και είναι απόλυτα ξεχωριστή από τη γονική τοποθεσία.

Εάν η τοποθεσία μετονομαστεί από τη σελίδα "Τίτλος", "Περιγραφή" ή "Εικονίδιο", το όνομα της τοποθεσίας δεν ενημερώνεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Για να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων πρέπει να επεξεργαστείτε την επάνω γραμμή συνδέσεων.

Όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, εμφανίζεται από προεπιλογή στην επάνω γραμμή συνδέσεων από το γονική τοποθεσία και έχει μια μοναδική άνω γραμμή σύνδεσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή η ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους γραμμής επάνω συνδέσεων για μια δευτερεύουσα τοποθεσία:

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω γραμμή συνδέσεων.
  Εμφάνιση και αίσθηση

 3. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις για τη δευτερεύουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή μεταβίβασης συνδέσεων. Οι συνδέσεις από την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας δεν διατηρούνται όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας τοποθεσίας για να διακόψετε τη μεταβίβαση των συνδέσεων.

  • Για να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες συνδέσεις με τη γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση συνδέσεων από το γονικό στοιχείο. Οι συνδέσεις στην επάνω γραμμή συνδέσεων από τη δευτερεύουσα τοποθεσία διαγραφεί όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας τοποθεσίας για να χρησιμοποιήσετε την ίδια επάνω γραμμή συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία.

Ρύθμιση των παραμέτρων μεταβίβασης για την επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

Κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας δημοσίευσης, είναι δυνατό να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε την επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τη σελίδα "Ρυθμίσεις περιήγησης". Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της επάνω γραμμής συνδέσεων για μια δευτερεύουσα τοποθεσία:

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Πλοήγηση
  εντολή σημειώσεις το περιήγησης εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και να έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα τους σχεδιαστές τοποθεσιών του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Καθολική περιήγηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για εμφάνιση της ίδιας επάνω γραμμής συνδέσεων με τη γονική τοποθεσία, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση των ίδιων στοιχείων περιήγησης με τη γονική τοποθεσία.

  • Για να εμφανίσετε μια γραμμή επάνω γραμμή συνδέσεων που είναι μοναδικός για την τρέχουσα τοποθεσία, επιλέξτε Εμφάνιση των στοιχείων περιήγησης κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία.

   Ρυθμίσεις καθολικής περιήγησης

   Σημείωση: Αυτές οι επιλογές δεν θα είναι διαθέσιμη εάν βρίσκεστε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών σας, επειδή μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου δεν έχει γονική τοποθεσία.

 4. Στην ενότητα Καθολική περιήγηση,

  • Για εμφάνιση των δευτερευουσών τοποθεσιών της τρέχουσας τοποθεσίας στην επάνω γραμμή συνδέσεων, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση δευτερευουσών τοποθεσιών.

  • Για εμφάνιση των σελίδων της τρέχουσας τοποθεσίας στην επάνω γραμμή συνδέσεων, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση σελίδων.

  • Για περιορισμό του αριθμού των συνδέσεων με τοποθεσίες και σελίδες που εμφανίζονται αυτόματα στην επάνω γραμμή συνδέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό για το στοιχείο Μέγιστος αριθμός δυναμικών στοιχείων που θα εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μιας σύνδεσης από την άνω γραμμή σύνδεσης

Τα βήματα που κάνετε για την προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδέσεων από την επάνω γραμμή συνδέσεων διαφέρουν ανάλογα με το εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τη συλλογή τοποθεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού ή όχι οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας, ανατρέξτε στο θέμα είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας δημοσίευση σε αυτό το άρθρο.

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδέσεων από την επάνω γραμμή συνδέσεων μιας τοποθεσίας χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης

Εάν η τοποθεσία σας χρησιμοποιεί μια μοναδική επάνω γραμμή συνδέσεων (επομένως είναι μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου ή η επάνω γραμμή συνδέσεών της δεν μεταβιβάζεται από γονική τοποθεσία), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των συνδέσεων που εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων για την τοποθεσία. Μπορείτε, επίσης, να συμπεριλάβετε συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες εκτός της συλλογής τοποθεσιών σας.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω γραμμή συνδέσεων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύνδεση περιήγησης. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και μια περιγραφή για τη σύνδεση. Η διεύθυνση URL μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε έγκυρη διαδρομή, όπως ένα φάκελο μέσα σε αυτήν την τοποθεσία, ένα κοινόχρηστο στοιχείο εντός του intranet της εταιρείας σας ή σε μια σύνδεση προς μια θέση στο internet.

   Νέα σύνδεση περιήγησης

  • Για να επεξεργαστείτε μια σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη σύνδεση που θέλετε να επεξεργαστείτε Επεξεργασία και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο την περιγραφή για την προεπιλεγμένη συνδέσεις, όπως η αρχική.

  • Για να καταργήσετε μια σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα από τη σύνδεση Επεξεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημαντικό: Κατά τη διαγραφή μιας επικεφαλίδας από την επάνω γραμμή συνδέσεων σε μια τοποθεσία χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης, διαγράφονται και οι συνδέσεις που περιέχονται κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση συνδέσεων από την επάνω γραμμή συνδέσεων μιας τοποθεσίας δημοσίευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Επεξεργασία και ταξινόμηση περιήγησης της σελίδας "Ρυθμίσεις περιήγησης" για προσθήκη μιας νέας επικεφαλίδας ή σύνδεσης ή για επεξεργασία μιας υπάρχουσας επικεφαλίδας ή σύνδεσης στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή Περιήγηση εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που αποκτώνται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδιαστές" του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Επεξεργασία και ταξινόμηση περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Καθολική περιήγηση για να επιλέξετε την επάνω γραμμή συνδέσεων.

  Καθολική περιήγηση

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται λίστες συνδέσεων οργανωμένες κάτω από τις επικεφαλίδες "Καθολική περιήγηση" ή "Τρέχουσα περιήγηση", η "Καθολική περιήγηση" της τοποθεσίας σας ενδέχεται να μεταβιβαστεί από τη γονική της τοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα περιοριστείτε στην προσθήκη ή την επεξεργασία συνδέσεων στη Γρήγορη εκκίνηση, εκτός εάν θέλετε να διακόψετε τη μεταβίβαση της "Κεντρικής περιήγησης" από τη γονική τοποθεσία.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια επικεφαλίδα ή σύνδεση, επιλέξτε μια επικεφαλίδα ή μια σύνδεση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη επικεφαλίδας.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια επικεφαλίδα, η σύνδεση θα προστεθεί κάτω από αυτή την επικεφαλίδα. Εάν επιλέξετε μια σύνδεση, η σύνδεση που δημιουργείτε θα προστεθεί στο ίδιο επίπεδο με τη σύνδεση που έχετε επιλέξει.

  • Εάν θέλετε να καταργήσετε μια επικεφαλίδα ή μια σύνδεση, στην ενότητα Επεξεργασία και ταξινόμηση περιήγησης, επιλέξτε την επικεφαλίδα ή τη σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

   Σημείωση: Κατά τη διαγραφή μιας επικεφαλίδας από την επάνω γραμμή συνδέσεων μιας τοποθεσίας δημοσίευσης, οι συνδέσεις που περιέχονται κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα δεν διαγράφονται και θα εμφανιστούν ως επικεφαλίδες μόλις διαγραφεί η αρχική τους επικεφαλίδα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου του Web που εμφανίζεται κατά την προσθήκη ή την επεξεργασία ενός στοιχείου, ρυθμίστε τα εξής:

  • Τίτλος   Πληκτρολογήστε τον τίτλο της επικεφαλίδας ή τη σύνδεση, όπως θέλετε να εμφανίζεται. Απαιτείται τίτλος.

  • Διεύθυνση URL   Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για την επικεφαλίδα ή τη σύνδεση. Μια διεύθυνση URL απαιτείται για τις συνδέσεις, αλλά είναι προαιρετικό για επικεφαλίδες.

   Εάν θέλετε να ανοίξει η διεύθυνση URL σε ένα διαφορετικό παράθυρο προγράμματος περιήγησης Web από εκείνο που χρησιμοποιεί η τοποθεσία, επιλέξτε το στοιχείο Άνοιγμα σύνδεσης σε νέο παράθυρο.

  • Περιγραφή   Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την επικεφαλίδα ή τη σύνδεση. Περιγραφή είναι μια προαιρετική ρύθμιση.

  • Ακροατηρίου   Εάν θέλετε να περιορίσετε την αναγνωσιμότητα, πληκτρολογήστε ή αναζητήστε ένα ακροατήριο για την επικεφαλίδα ή τη σύνδεση. Μόνο τα ακροατήρια που εισάγονται να δείτε τη σύνδεση ή επικεφαλίδα (και όλα τα στοιχεία κάτω από την επικεφαλίδα). Εάν δεν εισαγάγετε ακροατήριο, όλα τα ακροατήρια μπορεί να δείτε τη σύνδεση. Ακροατηρίου είναι μια προαιρετική ρύθμιση.

   Παράθυρο διαλόγου 'Επικεφαλίδα περιήγησης'

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Τα βήματα που κάνετε για να αναδιατάξετε τις συνδέσεις στην επάνω γραμμή συνδέσεων διαφέρουν ανάλογα με το εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τη συλλογή τοποθεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού ή όχι οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας, ανατρέξτε στο θέμα είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας δημοσίευση σε αυτό το άρθρο.

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων μιας τοποθεσίας χωρίς δυνατότητα δημοσίευσης

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά, με την οποία εμφανίζονται οι καρτέλες στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη σειρά των στοιχείων στην επάνω γραμμή συνδέσεων επηρεάζουν τις τοποθεσίες, στις οποίες μεταβιβάζεται η περιήγηση μέσω της επάνω γραμμής συνδέσεων από την τοποθεσία σας.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω γραμμή συνδέσεων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σειράς.

 4. Στη στήλη Σειρά σύνδεσης, κάντε κλικ στις επιλογές στις λίστες για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι συνδέσεις στην άνω γραμμή σύνδεσης.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Μη αυτόματη αλλαγή της σειράς των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων μιας τοποθεσίας δημοσίευσης

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή Περιήγηση εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που αποκτώνται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδιαστές" του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Επεξεργασία και ταξινόμηση περιήγησης, στην περιοχή Καθολική περιήγηση, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για μετακίνηση ενός στοιχείου προς τα αριστερά στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα επάνω

  • Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο προς τα δεξιά, στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω.

   Μετακίνηση στην Καθολική περιήγηση

 4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να αλλάξετε τη σειρά των επιπρόσθετων στοιχείων.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την αναδιάταξη των στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αυτόματη ταξινόμηση στοιχείων στην επάνω γραμμή ταξινόμησης σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία, για την οποία είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των στοιχείων περιήγησης έτσι, ώστε να ταξινομούνται αυτόματα, κατά τίτλο, για παράδειγμα.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις ταξινόμησης εφαρμόζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων και στη Γρήγορη εκκίνηση. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε εφαρμόζονται και στα δύο αυτά στοιχεία περιήγησης.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή Περιήγηση εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που αποκτώνται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδιαστές" του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Ταξινόμηση, επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη ταξινόμηση για αυτόματη ταξινόμηση δευτερευουσών τοποθεσιών, συνδέσεων περιήγησης, λιστών, βιβλιοθηκών και σελίδων, σε αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική σειρά, με βάση τα στοιχεία "Τίτλοι", "Ημερομηνίες δημιουργίας" ή "Ημερομηνίες τελευταίας τροποποίησης".

  Εάν θέλετε να πραγματοποιείται μη αυτόματη ταξινόμηση όλων των στοιχείων περιήγησης εκτός από τις σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ταξινόμηση σελίδων. Μόνο οι σελίδες θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων που έχουν οριστεί στην ενότητα Αυτόματη ταξινόμηση.

  Ταξινόμηση

  1. Στην ενότητα Αυτόματη ταξινόμηση, στη λίστα Ταξινόμηση κατά, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για ταξινόμηση στοιχείων κατά τίτλο, επιλέξτε το στοιχείο Τίτλος.

   • Για ταξινόμηση στοιχείων κατά την ημερομηνία δημιουργίας τους, επιλέξτε το στοιχείο Ημερομηνίας δημιουργίας.

   • Για ταξινόμηση στοιχείων κατά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησής τους, επιλέξτε το στοιχείο Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης.

  2. Καθορίστε τη σειρά ταξινόμησης, επιλέγοντας σε αύξουσα σειρά (Α,Β,Γ ή 1,2,3) ή σε φθίνουσα σειρά (Γ,Β,Α ή 3,2,1).

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη δευτερευουσών τοποθεσιών και σελίδων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία, για την οποία είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες δημοσίευσης, υπάρχει η επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης των σελίδων και των δευτερευουσών τοποθεσιών στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή Περιήγηση εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που αποκτώνται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδιαστές" του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Επεξεργασία και ταξινόμηση περιήγησης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να εμφανίσετε μια κρυφή δευτερεύουσα τοποθεσία ή σελίδα, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

  • Εάν θέλετε να αποκρύψετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή σελίδα που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στην επάνω γραμμή συνδέσεων, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη.

   Μετακίνηση στην Καθολική περιήγηση

   Σημειώσεις: 

   • Οι εντολές Απόκρυψη και Εμφάνιση είναι διαθέσιμες μόνο για στοιχεία περιήγησης που είναι δευτερεύουσες τοποθεσίες ή σελίδες. Δεν είναι δυνατή η απόκρυψη επικεφαλίδων ή συνδέσεων.

   • Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, το οποίο είναι ορατό αυτήν τη στιγμή στη Γρήγορη εκκίνηση, είναι διαθέσιμη μόνο η επιλογή Απόκρυψη. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, το οποίο είναι κρυφό τη συγκεκριμένη στιγμή στη Γρήγορη εκκίνηση, εμφανίζεται μόνο η επιλογή Εμφάνιση

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση δευτερευουσών τοποθεσιών σε αναπτυσσόμενα μενού στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία δημοσίευσης, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι σελίδες της τοποθεσίας σας στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι σελίδες της τρέχουσας τοποθεσίας εμφανίζονται ως νέες καρτέλες (αυτό προϋποθέτει ότι η περιήγηση της τοποθεσίας δεν μεταβιβάζεται από γονική τοποθεσία). Εάν επιλέξετε να εμφανίσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες ή/και σελίδες για όλες τις τοποθεσίες στη συλλογή τοποθεσιών σας, οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι σελίδες κάτω από τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου εμφανίζονται ως συνδέσεις σε αναπτυσσόμενα μενού από τις σχετικές καρτέλες στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

Αναπτυσσόμενο μενού

Σημείωση: Εάν αποφασίσετε να εμφανίσετε στοιχεία περιήγησης για δευτερεύουσες τοποθεσίες ή σελίδες, η τοποθεσία σας ενδέχεται να εμφανιστεί ακατάστατη, εάν η τοποθεσία σας διαθέτει πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες ή σελίδες. Εάν η δομή ολόκληρης της συλλογής τοποθεσιών σας δεν πρόκειται να υποστεί κεντρικό προγραμματισμό ή διαχείριση, ενδέχεται να θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας σας έτσι, ώστε οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι σελίδες να μην εμφανίζονται αυτόματα.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  Σημείωση: Η εντολή Περιήγηση εμφανίζεται στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, μόνο εάν οι δυνατότητες δημοσίευσης είναι ενεργοποιημένες για την τοποθεσία σας και έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που αποκτώνται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδιαστές" του SharePoint για την τοποθεσία.

 3. Στην ενότητα Καθολική περιήγηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για εμφάνιση συνδέσεων σε δευτερεύουσες τοποθεσίες στην επάνω γραμμή συνδέσεων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση δευτερευουσών τοποθεσιών.

  • Για εμφάνιση συνδέσεων σε σελίδες στην επάνω γραμμή συνδέσεων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση σελίδων.

  • Για απόκρυψη συνδέσεων σε δευτερεύουσες τοποθεσίες στην επάνω γραμμή συνδέσεων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση δευτερευουσών τοποθεσιών.

  • Για απόκρυψη συνδέσεων σε σελίδες στην επάνω γραμμή συνδέσεων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση σελίδων.

  • Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας σας έτσι, ώστε να εμφανίζονται δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες, αλλά η τοποθεσία σας είναι ρυθμισμένη να εμφανίζει την καθολική περιήγηση (επάνω γραμμή συνδέσεων) για τη γονική της τοποθεσία, δεν θα εμφανίζονται συνδέσεις σε αυτές τις δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες στην περιήγηση για την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός εάν οι παράμετροι της περιήγησης για τη γονική τοποθεσία έχουν ρυθμιστεί επίσης έτσι, ώστε να εμφανίζονται δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες.

  • Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της περιήγησης για μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και θέλετε να εμφανίζονται σελίδες ή δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου, σε αναπτυσσόμενα μενού από την επάνω γραμμή συνδέσεων, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου έτσι, ώστε να εμφανίζει δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες και πρέπει επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μεμονωμένων δευτερευουσών τοποθεσιών έτσι, ώστε να εμφανίζονται οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι σελίδες τους.

  • Εάν δεν θέλετε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες ή σελίδες, για να εμφανίσετε, μπορείτε να αποκρύψετε σελίδες και δευτερεύουσες τοποθεσίες μεμονωμένα αφού έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους τους για να εμφανίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη δευτερευουσών τοποθεσιών και σελίδων στην επάνω γραμμή συνδέσεων σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×