Ρύθμιση των παραμέτρων μιας λίστας ή βιβλιοθήκης τοποθεσίας ώστε να απαιτεί έγκριση στοιχείων ή αρχείων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένες λίστες και βιβλιοθήκες τοποθεσίας περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προβλεπόμενες εκστρατείες μάρκετινγκ ή πρωτοβουλίες ανθρωπίνων πόρων. Ίσως είναι σημαντικό να διαθέτετε μόνο "επίσημες" εκδόσεις στοιχείων ή αρχείων με δυνατότητα προβολής από τους χρήστες. Για να επιτευχθεί αυτό, ορισμένες εταιρείες καθιερώνουν έναν επόπτη ο οποίος μπορεί να αναθεωρήσει και να εγκρίνει στοιχεία ή αρχεία πριν γίνει ορατό το περιεχόμενο στους περισσότερους χρήστες της τοποθεσίας. Οι επόπτες μπορούν να εφαρμόσουν ένα σημαντικό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας στο περιεχόμενο λιστών και βιβλιοθηκών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσδιορισμός των στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτούν έγκριση

Κατάργηση απαίτησης έγκρισης από μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Προσδιορισμός των στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτούν έγκριση

Εάν κάποιος υποβάλει ένα στοιχείο ή αρχείο σε μια τέτοια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτούν έγκριση, αυτά είναι σε κατάσταση Σε εκκρεμότητα μέχρι να εγκριθούν από κάποιον που διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα για να το κάνει. Ενώ αναμένεται η έγκριση, το στοιχείο ή αρχείο παραμένουν Σε εκκρεμότητα.

Συνήθως, όταν ένα στοιχείο ή αρχείο είναι Σε εκκρεμότητα, μόνο ο δημιουργός του στοιχείου ή του αρχείου και τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα για τη διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών μπορούν να τα προβάλουν. Αφού η κατάστασή τους αλλάξει από Σε εκκρεμότητα σε Εγκρίθηκε, αυτά γίνονται ορατά σε οποιονδήποτε έχει το δικαίωμα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Τα άρθρα που έχουν απορριφθεί παραμένουν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη μέχρι ο δημιουργός τους—ή κάποιος άλλος με τα κατάλληλα δικαιώματα—να τα διαγράψει. Τυχόν στοιχεία ή αρχεία που υπάρχουν ήδη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, λαμβάνουν αυτόματα την κατάσταση Εγκρίθηκε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν οι παράμετροι ασφάλειας στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν την ανάγνωση στοιχείων από οποιονδήποτε χρήστη, τότε όποιος διαθέτει δικαιώματα ανάγνωσης στην τοποθεσία μπορεί να προβάλει όλα τα στοιχεία της λίστας ή της βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από τα εάν τα στοιχεία είναι σε κατάσταση Εγκρίθηκε.

Μόνο οι χρήστες που έχουν δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις λίστας ή βιβλιοθήκης.

To ρύθμιση απαιτείται έγκριση στοιχείων ή αρχείων

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη της τοποθεσίας δεν είναι ήδη ανοικτές, επιλέξτε το όνομά τους στο τμήμα παραθύρου Γρήγορης εκκίνησης.

 2. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης ή Εργαλεία λίστας.

 3. Εάν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης. Εάν εργάζεστε σε μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης. Σελίδα "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" με εμφάνιση της σύνδεσης "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

  Σελίδα "Επιλογές διαχείρισης εκδόσεων" όπου εμφανίζονται οι επιλογές Έγκρισης

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι ως απάντηση στην ερώτηση Να απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί;.

 6. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, προσδιορίστε ποιοι χρήστες μπορούν να προβάλουν πρόχειρα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία (και ο συντάκτης του στοιχείου).

 7. Επιλέξτε OK.

  Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία σε κατάσταση "Εγκρίθηκε" σε μια βιβλιοθήκη, αφού η επιλογή Απαίτηση έγκρισης περιεχομένου έχει οριστεί σε Ναι. Επειδή αυτά τα αρχεία υπήρχαν ήδη στη βιβλιοθήκη, εγκρίθηκαν αυτόματα.

  Βιβλιοθήκη του SharePoint εφόσον απαιτείται Έγκριση.Τα αρχεία που βρίσκονται ήδη στη βιβλιοθήκη έχουν την κατάσταση "Εγκρίθηκε".

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση απαίτησης έγκρισης από μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Ίσως, τελικά, η εταιρεία σας δεν το βρίσκει βολικό ή απαραίτητο να απαιτεί έγκριση για κάθε στοιχείο ή αρχείο σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Αυτό το αίτημα όχι μόνο απαιτεί χρόνο από μέρους του χρήστη που πρέπει να εκχωρήσει ή να αρνηθεί την έγκριση αλλά και αποτρέπει τους χρήστες από την εύκολη συνεργασία επάνω σε ένα στοιχείο ή αρχείο. Εάν καθορίσετε ότι η εταιρεία σας δεν χρειάζεται πλέον έγκριση για κάθε στοιχείο ή αρχείο ξεχωριστά, μπορείτε να καταργήσετε την απαίτηση.

To Κατάργηση απαίτηση έγκρισης στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη της τοποθεσίας δεν είναι ήδη ανοικτές, επιλέξτε το όνομά τους στο τμήμα παραθύρου Γρήγορης εκκίνησης.

 2. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης ή την καρτέλα Λίστα στην ομάδα Εργαλεία λίστας.

 3. Εάν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης. Εάν εργάζεστε σε μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Σελίδα "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" με εμφάνιση της σύνδεσης "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Όχι ως απάντηση στην ερώτηση Να απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί;. Αναδύεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

  Μήνυμα προειδοποίησης που εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Όχι" στην ενότητα "Έγκριση περιεχομένου" στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το μήνυμα.

 7. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Όταν επιστρέφετε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, η επιλογή Κατάσταση έγκρισης δεν είναι πλέον διαθέσιμη στη σελίδα. Όλοι οι χρήστες που διαθέτουν δικαιώματα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης μπορούν να προβάλουν όλο το περιεχόμενο που υπάρχει εκεί.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×