Ρύθμιση του φωνητικού ταχυδρομείου τηλεφωνικό σύστημα - Βοήθεια διαχείρισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο αφορά το διαχειριστή του Office 365 που θέλει να ρυθμίσετε τη δυνατότητα φωνητικού ταχυδρομείου τηλεφωνικό σύστημα για όλους τους χρήστες στην επιχείρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Φωνητικό ταχυδρομείο συστήματος Phone υποστηρίζει κατάθεσης μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου μόνο στο γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή. Ως μηχανισμό εναλλακτικών, τηλεφωνικό σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να στείλει μηνύματα με τη χρήση SMTP, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες με ένα γραμματοκιβώτιο σε ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή, θα λάβετε τα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου με δεν υπάρχει εγγυημένη υπηρεσία συνεχούς ή άλλες δυνατότητες φωνητικού ταχυδρομείου, όπως η αλλαγή τους χαιρετισμοί και άλλες ρυθμίσεις.

Μόνο στο cloud περιβάλλοντα: ρύθμιση τηλεφωνικό σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου

Για το Skype για επιχειρήσεις Online και κλήση προγράμματος χρήστες, τηλεφωνικό σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου είναι αυτόματη ρύθμιση και παρέχεται για τους χρήστες, αφού αναθέσετε μια άδεια χρήσης Τηλέφωνό συστήματος και έναν αριθμό τηλεφώνου για να τους.

  1. Εάν η δυνατότητα τηλεφωνικό σύστημα δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιό σας, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε άδειες χρήσης πρόσθετο Τηλεφωνικό σύστημα. Επίσης, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε μια άδεια χρήσης του Exchange Online. Ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.

  2. Εκχώρηση των αδειών χρήσης του Office 365, τις άδειες χρήσης τηλεφωνικό σύστημακαι το Exchange Online άδειες χρήσης για τα άτομα στην επιχείρησή σας. Αφού κάνετε αυτό, θα μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου!

  3. Υποστήριξη για το φωνητικό ταχυδρομείο εγγραφή έχει προστεθεί το Μάρτιο 2017 και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλες τις εταιρείες και χρήστες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή για την εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Τηλεφωνικό σύστημα με περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης

Είναι οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων τηλεφωνικό σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου για να εργαστείτε με κλήση Σχεδιασμός περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης.

  1. Εάν η δυνατότητα τηλεφωνικό σύστημα δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιό σας, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε άδειες χρήσης πρόσθετο Τηλεφωνικό σύστημα. Πρέπει επίσης να αγοράσετε μια άδεια χρήσης του Exchange Online. Ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.

  2. Εκχώρηση των αδειών χρήσης του Office 365, τις άδειες χρήσης τηλεφωνικό σύστημακαι το Exchange Online άδειες χρήσης για τα άτομα στην επιχείρησή σας.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Ενεργοποίηση χρηστών για φωνητικό τηλεφωνικό σύστημα και υπηρεσίες φωνητικού ταχυδρομείου με τη Ρύθμιση παραμέτρων του Skype για τον Οδηγό Business Cloud σύνδεσης Edition.

  4. Υποστήριξη για το φωνητικό ταχυδρομείο εγγραφή έχει προστεθεί το Μάρτιο 2017 και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλες τις εταιρείες και χρήστες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή για την εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

  5. Μπορείτε επίσης να δείτε Azure PBX Φωνητικό ταχυδρομείο υποστήριξης για το Exchange Server για να μάθετε πώς να ρυθμίσετε τις παραμέτρους παράδοσης των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου Azure για χρήστες τηλεφωνικό σύστημα που έχουν ένα γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης.

Ρύθμιση φωνητικού ταχυδρομείου πολιτικές της εταιρείας σας

Φωνητικό ταχυδρομείο εγγραφή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλες τις εταιρείες και χρήστες. Ωστόσο, μπορείτε να το ελέγξετε, χρησιμοποιώντας το cmdlet Set-CsOnlineVoicemailPolicy και Εκχώρηση CsOnlineVoicemailPolicy .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα παρουσία πολιτικής για εγγραφή χρησιμοποιώντας το cmdlet New-CsOnlineVoiceMailPolicy και δεν μπορείτε να καταργήσετε μια υπάρχουσα εμφάνιση πολιτικής χρησιμοποιώντας το cmdlet Remove-CsOnlineVoiceMailPolicy .

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εγγραφή για τους χρήστες σας με χρήση των πολιτικών φωνητικού ταχυδρομείου. Για να δείτε όλες τις εμφανίσεις πολιτικής διαθέσιμη φωνητικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Get-CsOnlineVoicemailPolicy cmdlet.

PS C:\ > Get-CsOnlineVoicemailPolicy

Παράθυρο αποτελεσμάτων Get-CsOnlineVoiceMailPolicy.

Επειδή η προεπιλεγμένη ρύθμιση για εγγραφή είναι ενεργοποιημένη για την εταιρεία σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας το Σύνολο CsOnlineVoicemailPolicy. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε:

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscription $false

Πολιτικές χρήστη αξιολογούνται πριν από το εταιρικό προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν το φωνητικό ταχυδρομείο εγγραφή είναι ενεργοποιημένη για όλους τους χρήστες σας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια πολιτική για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή για έναν συγκεκριμένο χρήστη, χρησιμοποιώντας το cmdlet Εκχώρηση CsOnlineVoicemailPolicy .

Για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή για ένα χρήστη, εκτελέστε:

Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionDisabled -Identity sip:amosmar@contoso.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στο Office 365 αποθηκεύει προσωρινά πολιτικές φωνητικού ταχυδρομείου και ενημερώνει το cache κάθε 4 ώρες. Επομένως, πολιτικής αλλαγές που κάνετε μπορεί να διαρκέσει έως και 4 ώρες για να εφαρμοστεί.

Βοηθήστε τους χρήστες σας, μάθετε Skype για επιχειρήσεις δυνατότητες φωνητικού ταχυδρομείου

Έχουμε πληροφορίες εκπαίδευση και άρθρα για να βοηθήσει τους χρήστες σας είναι επιτυχής με Skype για επιχειρήσεις φωνητικού ταχυδρομείου. Τοποθετήστε τους στα ακόλουθα άρθρα:

Σχετικά θέματα

Ρύθμιση του Skype για επιχειρήσεις Online
ακολουθεί τι μπορείτε να αποκτήσετε με το τηλεφωνικό σύστημα στο Office 365

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×