Ρύθμιση του υπηρεσία μετεγκατάστασης σύσκεψης (MMS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετεγκατάσταση υπηρεσίας (MMS) της σύσκεψης είναι Skype για επιχειρήσεις υπηρεσία που εκτελείται στο παρασκήνιο και ενημερώνει αυτόματα το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft συσκέψεων για τους χρήστες. MMS έχει σχεδιαστεί για να αποφύγετε την ανάγκη για τους χρήστες για να εκτελέσετε το εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψης για να ενημερώσετε το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft συσκέψεις.

Απαιτήσεις   

MMS απαιτεί τα γραμματοκιβώτια των στο Exchange Online για τους διοργανωτές της σύσκεψης.

Κύρια σενάρια   

MMS ενημερώνει συσκέψεις Skype για ένα χρήστη στα ακόλουθα δύο πρωτεύοντα σενάρια:

 • Κατά τη μετεγκατάσταση του χρήστη από εσωτερικής Skype για επιχειρήσεις Server στο Skype για επιχειρήσεις Online.

 • Όταν ένας διαχειριστής κάνει μια αλλαγή ρυθμίσεων διάσκεψης ήχου του χρήστη που απαιτείται ενημέρωση των πληροφοριών διασκέψεων ήχου σε συσκέψεις του χρήστη.

Συνηθισμένα σενάρια όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε MMS   

Ακολουθούν ορισμένα κοινά σενάρια που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς. Πρόκειται για όλες τις υποστηριζόμενες σενάρια για τη μετεγκατάσταση. Ωστόσο, δεν θα εκτελεστεί MMS σε αυτά τα σενάρια και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψης αντί για αυτό.

 • Γραμματοκιβώτια των χρηστών που βρίσκονται σε διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης

 • Χρήση μιας υπηρεσίας παροχής διασκέψεων ήχου άλλου κατασκευαστή

 • Μετεγκατάσταση χρηστών από το Skype για επιχειρήσεις Online διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης του Skype

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένο σενάριο όπου MMS μπορεί να σας βοηθήσει δημιουργήσετε μια πιο ομαλή μετάβαση για τους χρήστες σας. Όταν ένας χρήστης είναι μετεγκατάσταση από μια εσωτερική Skype για επιχειρήσεις Server στο Skype για επιχειρήσεις Online, MMS θα εντοπίσει το νέο χρήστη και θα ανίχνευση ημερολογίου του χρήστη για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft συσκέψεις. Τυχόν μελλοντικές συσκέψεις θα ενημερωθεί με τις νέες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή Skype Server 2015 για διασκέψεων ήχου

Συνιστάται να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές κάτω από το στοιχείο για βέλτιστη εμπειρία με MMS σε αυτό το σενάριο:

 • Επειδή MMS απαιτεί να στο Exchange Online, εάν επίσης μετεγκατάσταση από τον Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη, μετακινήστε το γραμματοκιβώτιο χρήστη πρώτα στο Exchange Online.

 • Εκχωρήστε την άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου στο χρήστη πριν να εκτελέσετε το cmdlet Move-CSUser για τη μετεγκατάσταση του χρήστη. Αυτό συμβαίνει επειδή MMS ενημερώνει επίσης συσκέψεις, όταν αλλάξουν οι ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου για ένα χρήστη. Αν δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε την άδεια χρήσης πρώτα, MMS ενημερώνει όλες τις συσκέψεις ξανά όταν εκχωρείτε την άδεια χρήσης.

Εάν αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών (ACP)

Με μια ΑΚΕ τρίτων κατασκευαστών, έστω MMS εκτελείται εξαρτάται από ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου της εταιρείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε να αντικαταστήσετε τους αριθμούς κλήσης σύνδεσης από το ΑΚΕ αυτόματα όταν εκχωρείτε μια άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου ενός χρήστη. Από την άλλη πλευρά, ίσως χρειαστεί να αποτρέψετε τη που και να διατηρήσετε τους αριθμούς κλήσης σύνδεσης από το ΑΚΕ. Για να δείτε τη ρύθμιση της εταιρείας σας, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή του Windows PowerShell και ελέγξτε την τιμή της την παράμετρο AutomaticallyReplaceAcpProvider. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με το PowerShell, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του PowerShell για τη διαχείριση του Skype για επιχειρήσεις εταιρείας στο τέλος αυτού του άρθρου.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Εάν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι $true, στη συνέχεια, MMS θα εκτελούνται όταν ένας χρήστης έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου και να ενημερώσετε τις συσκέψεις. Οι αριθμοί κλήσης σύνδεσης από το ΑΚΕ διατηρούνται μέχρι να έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου.

 • Εάν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι $false, στη συνέχεια, MMS δεν ενημερώνει τις συσκέψεις ακόμα και αν ένας χρήστης έχει εκχωρηθεί άδεια Διασκέψεων ήχου. Οι αριθμοί κλήσης σύνδεσης από το ΑΚΕ διατηρούνται μέχρι ο χρήστης παρέχεται με μη αυτόματο τρόπο διασκέψεων ήχου στο Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης ή χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell.

MMS θα ενημερώνεται ένα υπάρχον Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft συσκέψεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατά την αντιστοίχιση ή κατάργηση άδειας χρήσης Διασκέψεων ήχου.

 • Κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διάσκεψης ήχου.

 • Κατά την αλλαγή ή επαναφορά το Αναγνωριστικό διάσκεψης για ένα χρήστη που έχει ρυθμιστεί για χρήση δημόσια συσκέψεων.

 • Όταν μετακινείτε το χρήστη σε μια νέα γέφυρα διασκέψεων ήχου.

 • Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι δεν έχουν αντιστοιχιστεί από μια γέφυρα διασκέψεων ήχου. Αυτή είναι μια σύνθετη σενάριο που απαιτεί επιπλέον βήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση ή αναίρεση εκχώρησης με χρέωση και αριθμούς χωρίς χρέωση τηλεφώνου σε μια γέφυρα διασκέψεων ήχου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: MMS ενημερώνει μόνο τις συσκέψεις, όταν χρησιμοποιείτε τη γέφυρα Microsoft. Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσετε τις συσκέψεις με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψης.

Δεν όλες οι αλλαγές ρυθμίσεων ενός χρήστη διασκέψεων ήχου έναυσμα MMS. Συγκεκριμένα, τις ακόλουθες αλλαγές δεν θα έχει ως αποτέλεσμα MMS ενημέρωση συσκέψεων:

 • Όταν αλλάζετε τη διεύθυνση SIP για το διοργανωτή της σύσκεψης (το όνομα χρήστη SIP ή τομέα τους SIP)

 • Όταν κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας την εντολή Ενημέρωση CsTenantMeetingUrl διεύθυνση URL της εταιρείας σας σύσκεψης.

Όταν MMS εντοπίσει ότι συσκέψεις ενός χρήστη πρέπει να ενημερωθούν, θα κάνει τα εξής:

 1. Προσδιορισμός όλα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft συσκέψεις, ο χρήστης έχει προγραμματιστεί στο μέλλον

  • Οποιαδήποτε Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft συσκέψεις που έγιναν πριν κατά την εκτέλεση του MMS παραλείπονται

  • Ενημερώνονται μόνο τις συσκέψεις όπου ο χρήστης είναι ο διοργανωτής

 2. Αντικατάσταση της ηλεκτρονικής σύσκεψης μπλοκ πληροφοριών στο τις λεπτομέρειες της σύσκεψης

 3. Στείλτε ενημερώσεις σε όλους τους παραλήπτες σύσκεψης εκ μέρους του διοργανωτή της σύσκεψης

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για MMS για να εκτελέσετε;   

Το χρονικό διάστημα που μπορεί να χρειαστούν για MMS για τη μετεγκατάσταση συσκέψεις διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που επηρεάζονται και τον συνολικό αριθμό του Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft συσκέψεις κάθε χρήστης έχει στο ημερολόγιο του. Τουλάχιστον, θα χρειαστεί 10 λεπτά για να εκτελέσετε. Ενώ ορισμένες μεγάλο μετεγκαταστάσεις μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες, οι περισσότερες μετεγκαταστάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 1 ώρα.

Περιορισμοί και πιθανά προβλήματα   

 • Μετεγκαθίστανται μόνο του Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft συσκέψεις που έχουν προγραμματιστεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη Skype σύσκεψης στο Outlook στο Web ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο σε σύσκεψη Skype για το Outlook. Με άλλα λόγια, εάν ένας χρήστης αντιγραφή και επικόλληση οι πληροφορίες ηλεκτρονικής σύσκεψης Skype από μία σύσκεψη σε μια νέα σύσκεψη, δεν θα ενημερωθεί νέες για αυτήν τη σύσκεψη.

 • Αντικαθιστά MMS όλα τα στοιχεία στις πληροφορίες της ηλεκτρονικής σύσκεψης αποκλεισμός κατά τη μετεγκατάσταση μιας σύσκεψης. Επομένως, εάν ένας χρήστης έχει επεξεργαστεί που αποκλείουν, θα αντικατασταθούν τις αλλαγές τους. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχουν στο τις λεπτομέρειες της σύσκεψης εκτός οι πληροφορίες ηλεκτρονικής σύσκεψης δεν θα επηρεαστεί η μπλοκ.

  Ο αποκλεισμός σύσκεψη που ενημερώνεται με MMS
 • Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή έχουν επισυναφθεί σε σύσκεψη (πίνακες, σταθμοσκοπεί και ούτω καθεξής) της σύσκεψης δεν θα διατηρηθούν μετά την εκτέλεση της MMS. Εάν τους διοργανωτές σύσκεψης, έχετε επισυνάψει περιεχόμενο για τις συσκέψεις εκ των προτέρων, το περιεχόμενο θα πρέπει να τις δημιουργήσετε ξανά αφού εκτελεστεί MMS.

 • Τη σύνδεση στη σύσκεψη κοινόχρηστων σημειώσεων στο στοιχείο ημερολόγιο και επίσης από μέσα του Skype σύσκεψης επίσης θα αντικατασταθούν. Σημειώστε ότι οι σημειώσεις πραγματική συσκέψεων που είναι αποθηκευμένα στο OneNote θα εξακολουθούν να είναι εκεί, είναι μόνο τη σύνδεση με το Κοινόχρηστες σημειώσεις που λαμβάνει αντικατασταθεί.

 • Δεν θα μετεγκατασταθούν συσκέψεις με περισσότερα από 250 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης).

 • Ορισμένοι χαρακτήρες UNICODE στο σώμα του πρόσκληση ενδέχεται να ενημερωθούν σωστά σε έναν από τους ακόλουθους ειδικούς χαρακτήρες: ο, ¿, ½,.

Τι θα οι χρήστες βλέπουν όταν MMS ενημερώνει τις συσκέψεις;

Το εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψη, όπως ακριβώς MMS στέλνει ενημερώσεις σύσκεψης εκ μέρους τους χρήστες. Γι ' αυτό, το μόνο οι χρήστες θα βλέπουν είναι μια άλλη round της σύσκεψης ειδοποιήσεις αποδοχής για τις συσκέψεις. Αυτό μπορεί να προκαλεί σύγχυση για τους χρήστες, επομένως συνιστάται να ειδοποιήσετε τους χρήστες σας εκ των προτέρων όχι μόνο όταν μετεγκατάσταση τους από εσωτερικής εγκατάστασης στο Skype για επιχειρήσεις Online, αλλά επίσης όταν κάνετε αλλαγές διασκέψεων ήχου που θα έναυσμα MMS.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell για τη Διαχείριση MMS και ελέγξτε την κατάσταση μετεγκαταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του PowerShell για τη διαχείριση του Skype για επιχειρήσεις εταιρείας. Εάν είστε νέο PowerShell, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του PowerShell για τη διαχείριση του Skype για επιχειρήσεις εταιρείας στο τέλος αυτού του άρθρου.

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση της σύσκεψης μετεγκαταστάσεις;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus για να ελέγξετε την κατάσταση της σύσκεψης μετεγκαταστάσεις. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Για να δείτε μια σύνοψη κατάσταση μετεγκαταστάσεων όλα MMS, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Αυτό, θα σας δώσει μια προβολή σε μορφή πίνακα όλων των μελών μετεγκατάστασης ως εξής:

Κατάσταση UserCount
-----   ---------
Σε εκκρεμότητα 21
6 "σε εξέλιξη"
Αποτυχία 2
131 ολοκληρώθηκε με επιτυχία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν βλέπετε οποιαδήποτε μετεγκαταστάσεις που έχουν αποτύχει, εκτέλεση ενεργειών για να επιλύσετε αυτά τα θέματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Άτομα δεν θα μπορείτε να κλήσης στο τις συσκέψεις οργανωμένες σύμφωνα με αυτούς τους χρήστες, μέχρι να αντιμετωπίσετε τα εξής. Ανατρέξτε στο θέμα το Τι πρέπει να κάνω εάν υπάρχει ένα σφάλμα; ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Για να λάβετε πλήρεις λεπτομέρειες όλα μετεγκαταστάσεων μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους StartTime και EndTime . Για παράδειγμα, την παρακάτω εντολή θα επιστρέψει πλήρεις λεπτομέρειες σε όλες τις μετεγκαταστάσεις που έγιναν από 1 Οκτωβρίου 2016 8 Οκτωβρίου 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Μπορεί επίσης να θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της μετεγκατάστασης για έναν συγκεκριμένο χρήστη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο UserId για αυτό. Για παράδειγμα, την παρακάτω εντολή θα επιστρέψει η κατάσταση για την ashaw@contoso.com χρήστη:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Τι να κάνω εάν υπάρχει ένα σφάλμα;

Όταν εκτελείτε το cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus για να λάβετε μια συνοπτική προβολή και παρατηρήστε ότι υπάρχουν μετεγκαταστάσεις στοΑπέτυχε ηκατάσταση, θα δείτε τι πρέπει να κάνετε:

 1. Για να καθορίσετε τους χρήστες που επηρεάζονται. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να λάβετε τη λίστα των χρηστών που επηρεάζεται και το συγκεκριμένο σφάλμα που αναφέρθηκε:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. Για κάθε μία από αυτές τις χρήστη, εκτελέστε το Εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψης για τη μετεγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τις συσκέψεις.

 3. Εάν εξακολουθείτε να μετεγκατάστασης δεν λειτουργεί με το εργαλείο μετεγκατάστασης σύσκεψης, έχετε δύο επιλογές:

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση MMS

MMS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλους τους οργανισμούς, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετεγκατασταθεί με μη αυτόματο τρόπο όλες τις συσκέψεις ή εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών, ίσως χρειαστεί δεν εκτελείται MMS. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά MMS. Για παράδειγμα, που μπορεί να κάνετε σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου για την εταιρεία σας και δεν θέλετε MMS για να εκτελέσετε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές.

Για να δείτε εάν MMS είναι ενεργοποιημένη για την εταιρεία σας, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή και ελέγξτε την τιμή για την παράμετρο MeetingMigrationEnabled . Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε $true, MMS είναι ενεργοποιημένο.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Για να απενεργοποιήσετε MMS, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Για να ενεργοποιήσετε MMS, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση MMS μόνο για τις αλλαγές διασκέψεων ήχου

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε MMS μόνο για τις αλλαγές διασκέψεων ήχου. Θα εξακολουθούν να εκτελείται όταν ένας χρήστης έχει μετεγκατασταθεί από το Skype για επιχειρήσεις εσωτερικής εγκατάστασης στο Skype για επιχειρήσεις Online. Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση MMS για ενημερώσεις διασκέψεων ήχου, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή και ελέγξτε την τιμή για την παράμετρο AutomaticallyMigrateUserMeetings . Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε $true, MMS έχει οριστεί να ενημερώσετε συσκέψεις χρήστη όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Για να απενεργοποιήσετε MMS διασκέψεων ήχου, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Για να ενεργοποιήσετε MMS για διασκέψεων ήχου, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Πώς μπορώ να εκτελέσω μετεγκατάστασης σύσκεψης με μη αυτόματο τρόπο για ένα χρήστη;

Εκτός από το μετεγκαταστάσεις αυτόματων σύσκεψης, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη μετεγκατάσταση σύσκεψης με μη αυτόματο τρόπο για ένα χρήστη, εκτελώντας το cmdlet Start-CsExMeetingMigration. Αυτό το cmdlet προσθέτει το χρήστη στη σύσκεψη ουρά μετεγκατάστασης. Υπηρεσία μετεγκατάστασης της σύσκεψης, διαβάστε την αίτηση χρήστη και μετεγκατάσταση τις συσκέψεις. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μετεγκατάστασης σε μια σύσκεψη με το cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που γεμίζει η απενεργοποίηση μετεγκατάστασης σύσκεψης για το ashaw@contoso.com χρήστη:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Check that you are running Windows PowerShell version 3.0 or higher

 1. To verify that you are running version 3.0 or higher: Start Menu > Windows PowerShell.

 2. Check the version by typing Get-Host in the Windows PowerShell window.

 3. If you don't have version 3.0 or higher, you need to download and install updates to Windows PowerShell. See Windows Management Framework 4.0 to download and update Windows PowerShell to version 4.0. Restart your computer when you are prompted.

 4. You will also need to install the Windows PowerShell module for Skype for Business Online that enables you to create a remote Windows PowerShell session that connects to Skype for Business Online. This module, which is supported only on 64-bit computers, can be downloaded from the Microsoft Download Center at Windows PowerShell Module for Skype for Business Online. Restart your computer if you are prompted.

If you need to know more, see Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window.

Start a Windows PowerShell session

 1. From the Start Menu > Windows PowerShell.

 2. In the Windows PowerShell window, connect to your Office 365 organization by running:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : You only have to run the Import-Module command the first time you use the Skype for Business Online Windows PowerShell module.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

If you want more information about starting Windows PowerShell, see Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window or Connecting to Skype for Business Online by using Windows PowerShell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×