Ρύθμιση πολιτικών για την καταγραφή του χρόνου και της προόδου εργασιών

Ρύθμιση πολιτικών για την καταγραφή του χρόνου και της προόδου εργασιών

Εκτός από ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για το χρόνο και την πρόοδο εργασιών στο Project Web App, υπάρχουν επίσης ορισμένες πιο λεπτομερείς πολιτικές που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η εταιρεία σας.

Όταν επιλέγετε τις σωστές ρυθμίσεις για την εταιρεία σας, υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία όπου θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές. Ξεκινήστε μεταβαίνοντας στις επιλογές Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις PWA.

Από εκεί, κάποιες από τις ρυθμίσεις θα βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου.

Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου

Άλλες ρυθμίσεις θα βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις και εμφάνιση εργασίας.

Ρυθμίσεις εργασίας και εμφάνιση


Πολιτικές

Πού θα τις ορίσετε

Τι θα ορίσετε

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να υποβάλουν ώρες υπερωρίας και μη χρεώσιμες ώρες;   

Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου

Στην περιοχή Εμφάνιση στο Project Web App, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Το φύλλο κατανομής χρόνου θα χρησιμοποιεί την τυπική παρακολούθηση υπερωριών και μη χρεώσιμων ωρών.

Το φύλλο κατανομής χρόνου θα χρησιμοποιεί την τυπική παρακολούθηση υπερωριών και μη χρεώσιμων ωρών

Έχετε όρια για τον χρόνο που μπορεί να αναφερθεί;   

Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου

Λογιστικά συστήματα, πελάτες ή άλλοι εσωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να απαιτούν πολιτικές σχετικά με τον χρόνο που μπορεί να αναφερθεί.

Στην περιοχή Ωριαία όρια αναφοράς, μπορείτε να ορίσετε τα στοιχεία Μέγιστος αριθμός ωρών ανά φύλλο κατανομής χρόνου, Ελάχιστος αριθμός ωρών ανά φύλλο κατανομής χρόνου και Μέγιστος αριθμός ωρών ανά ημέρα.

Όρια καταχώρησης δεδομένων παρακολούθησης χρόνου

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναφέρουν εργασία πριν από το χρόνο λήξης της;   

Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου

Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να υποβάλουν πραγματική εργασία για μελλοντικές χρονικές περιόδους. Εάν η εταιρεία σας δεν έχει αντίρρηση για την αναφορά ωρών πριν από την πραγματική υλοποίησή τους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η αναφορά μελλοντικών ωρών, στην περιοχή Πολιτικές φύλλου κατανομής χρόνου.

Να επιτρέπεται η αναφορά μελλοντικών ωρών

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναφέρουν το χρόνο εργασιών σύνοψης ανώτατου επιπέδου;   

Ρυθμίσεις και προεπιλογές φύλλου κατανομής χρόνου

Στο Project Web App, οι εργασίες μπορούν να βρίσκονται σε εσοχή κάτω από άλλες εργασίες και όσες από τις εργασίες που βρίσκονται σε εσοχή ολοκληρώνονται συναθροίζονται στην εργασία ανώτατου επιπέδου ώστε να συνοψίζεται όλη η εργασία της συγκεκριμένης περιοχής. Για παράδειγμα, η λίστα των εργασιών σας μπορεί να είναι ως εξής:

 • Δημιουργία λευκής βίβλου

  • Διερεύνηση θέματος

  • Σύνταξη περιεχομένου

  • Αναθεώρηση περιεχομένου

  • Ενσωμάτωση σχολίων

  • Δημοσίευση περιεχομένου

Συνήθως, τα μέλη της ομάδας υποβάλλουν αναφορά για το έργο που γίνεται στις εργασίες σε εσοχή, και αυτές οι ώρες συναθροίζονται στην εργασία σύνοψης ανώτατου επιπέδου (Δημιουργία λευκής βίβλου). Ωστόσο, σε ορισμένες εταιρείες, ενδέχεται να έχει νόημα να αναφέρουν τα μέλη της ομάδας και τον χρόνο που αναλώνεται για την εργασία σύνοψης.

Εάν θέλετε τα μέλη της ομάδας να είναι σε θέση να αναφέρουν το χρόνο που αναλώνεται σε εργασίες σύνοψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα αναφοράς χρόνου ανώτατου επιπέδου, στην περιοχή Πολιτικές φύλλου κατανομής χρόνου.

Δυνατότητα αναφοράς χρόνου ανώτατου επιπέδου

Δεν θέλετε να αλλάζουν οι διαχειριστές έργου τις πραγματικές ώρες;    

Ρυθμίσεις εργασίας και εμφάνιση

Στην περιοχή Προστασία ενημερώσεων χρήστη, επιλέξτε Να επιτρέπονται μόνο ενημερώσεις εργασιών μέσω εργασιών και φύλλων κατανομής χρόνου.

Να επιτρέπονται μόνο ενημερώσεις εργασιών μέσω εργασιών και φύλλων κατανομής χρόνου

Θέλετε να αντιγράφονται όλοι οι τύποι εργασιών από τα φύλλα κατανομής χρόνου στην πρόοδο εργασιών;   

Ρυθμίσεις εργασίας και εμφάνιση

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εισάγουν τις ώρες φύλλου κατανομής χρόνου στην πρόοδο των εργασιών τους, για να πάρουν μια ιδέα του όγκου της εργασίας που ολοκληρώθηκε. Από προεπιλογή, εισάγεται μόνο η εργασία που χρησιμοποιεί την ταξινόμηση τυπικής γραμμής (στη στήλη Κατηγορία χρέωσης του φύλλου κατανομής χρόνου).

Εάν θέλετε να αντιγράφονται όλες οι εργασίες από όλες τις κατηγορίες στην πρόοδο εργασιών όταν ένα μέλος της ομάδας εισάγει ένα φύλλο κατανομής χρόνου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή όλων των ταξινομήσεων γραμμών του φύλλου κατανομής χρόνου, στην περιοχή Προστασία ενημερώσεων χρήστη.

Εισαγωγή όλων των ταξινομήσεων γραμμής φύλλου κατανομής χρόνου

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να ορίσουν το χρονικό πλαίσιο για μια αναφορά προόδου εργασιών;   

Ρυθμίσεις εργασίας και εμφάνιση

Η πρόοδος εργασιών είναι διαφορετική από τα φύλλα κατανομής χρόνου, από την άποψη ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να απεικονίζει μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Εάν θέλετε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να επιλέξουν τις ημερομηνίες για τις οποίες θα γίνεται αναφορά προόδου εργασιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται σε χρήστες να ορίζουν προσαρμοσμένες περιόδους για ενημερώσεις εργασιών, στην περιοχή Προστασία ενημερώσεων χρήστη.

Να επιτρέπεται σε χρήστες να ορίζουν προσαρμοσμένες περιόδους για ενημερώσεις εργασιών
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×