Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Διατίθενται προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες και προφίλ cache με έλεγχο ταυτότητας τα οποία βελτιστοποιούν τη χρήση της cache με βάση τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που επιτρέπονται στην τοποθεσία. Το προφίλ cache εμφάνισης σελίδας συγκεκριμένα επηρεάζει τις τοποθεσίες δημοσίευσης.

Σε αυτό το άρθρο

Διαχείριση της cache εμφάνισης σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας για μια συλλογή τοποθεσιών

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας σε επίπεδο τοποθεσίας

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας για διατάξεις σελίδας

Διαχείριση της cache εμφάνισης σελίδας

Κάθε διακομιστής-πελάτης Web χρησιμοποιεί την cache εμφάνισης σελίδας για την αποθήκευση της εμφάνισης όλων των στοιχείων μιας δεδομένης σελίδας που έχει αποδοθεί και κατόπιν για την αποθήκευση πολλών διαφορετικών παραλλαγών αυτής της σελίδας που έχει αποδοθεί εκ των προτέρων.

Μετά την πρώτη απόδοση μιας σελίδας σε ένα χρήστη μιας δεδομένης κλάσης χρηστών, κάθε φορά που ο χρήστης προβάλλει τη σελίδα στην ίδια κλάση, η σελίδα φορτώνεται ταχύτερα, επειδή δεν χρειάζεται να εκτελεστούν ξανά τα στοιχεία ελέγχου στη σελίδα .aspx για να δημιουργηθεί το HTML. Ο χρόνος που απαιτείται για την απόδοση της σελίδας μειώνεται. Η cache εμφάνισης σελίδας βελτιώνει την επίδοση του διακομιστή, επειδή μειώνει τις δραστηριότητες των στοιχείων ελέγχου του διακομιστή και τις κλήσεις στη βάση δεδομένων.

Όταν αποδίδεται μια αίτηση σελίδας από την cache εμφάνισης σελίδας, ο διακομιστής δεν χρειάζεται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

 • Λήψη του πηγαίου κώδικα ή στοιχείων Τμημάτων Web από τη βάση δεδομένων.

 • Επανάληψη φόρτωσης και απόδοσης κάθε στοιχείου ελέγχου.

 • Ερωτήματα προς διακομιστές βάσεων δεδομένων στις οποίες ενδέχεται να στηρίζεται το στοιχείο ελέγχου για τα δεδομένα του.

Σημείωση: Απαιτείται πρόσθετη μνήμη στο διακομιστή-πελάτη Web, επειδή κάθε έκδοση της κάθε σελίδας θα χρησιμοποιήσει μνήμη RAM για την cache εμφάνισης σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας για μια συλλογή τοποθεσιών

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Cache αποτελέσματος συλλογής τοποθεσιών.

 3. Για να επιτρέψετε την τοποθέτηση σε cache της εμφάνισης σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση cache εμφάνισης.

  Στη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα των ρυθμίσεων της cache.

 4. Στην ενότητα Προεπιλεγμένο προφίλ cache εμφάνισης σελίδας, στη λίστα Προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες:, επιλέξτε το προφίλ cache που θα χρησιμοποιηθεί για τους ανώνυμους χρήστες και, στη συνέχεια, στη λίστα Προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε το προφίλ cache για τους χρήστες με έλεγχο ταυτότητας.

  Με αυτή την ενέργεια βελτιστοποιείται η χρήση της cache με βάση τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που επιτρέπονται σε αυτή την τοποθεσία. Τα προφίλ cache εμφάνισης σελίδας επηρεάζουν συγκεκριμένα τις σελίδες δημοσίευσης πύλης.

 5. Στην ενότητα Πολιτική cache εμφάνισης σελίδας, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε διαφορετικό προφίλ cache για τις τοποθεσίες δημοσίευσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι τοποθεσίες δημοσίευσης μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικό προφίλ cache εμφάνισης.

  • Για να ορίσετε διαφορετικό προφίλ cache για διατάξεις σελίδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι διατάξεις σελίδας μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικό προφίλ cache εμφάνισης σελίδας.

 6. Για να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες για την cache σε σελίδες της συλλογής τοποθεσιών, στην ενότητα Πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων cache , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων cache σε σελίδες.

  Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας απόδοσης της σελίδας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας σε επίπεδο τοποθεσίας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της cache εμφάνισης σελίδας για μια τοποθεσία δημοσίευσης.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Cache αποτελέσματος τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβιβάζονται στο προφίλ ανώνυμα σε ολόκληρη την τοποθεσία που ρυθμίσατε στη σελίδα ρυθμίσεις Cache εμφάνισης συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε μεταβίβαση του προφίλ ανώνυμου προφίλ Cache.

  • Για να επιλέξετε ένα άλλο προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή προφίλ cache εμφάνισης σελίδας.

 4. Στην περιοχή Προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβιβάζονται το προφίλ με έλεγχο ταυτότητας σε ολόκληρη την τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί στη σελίδα ρυθμίσεις Cache εμφάνισης συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε μεταβίβαση του προφίλ προφίλ Cache με έλεγχο ταυτότητας.

  • Για να επιλέξετε ένα άλλο προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή προφίλ cache εμφάνισης σελίδας.

   Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε δευτερεύουσες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων cache εμφάνισης σελίδας για διατάξεις σελίδας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας και για ανώνυμους χρήστες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε διάταξη σελίδας.

 1. Στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας.

 3. Στη σελίδα "Συλλογή κύριων σελίδων", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της διάταξης σελίδας στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα προφίλ cache, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

 4. Τοποθετήστε ξανά το δείκτη του ποντικιού στη διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ιδιοτήτων.

 5. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε το προφίλ cache για χρήστες με έλεγχο ταυτότητας που θέλετε να εφαρμόσετε στη διάταξη σελίδας.

  • Στο πλαίσιο Προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες, επιλέξτε το προφίλ cache για ανώνυμους χρήστες που θέλετε να εφαρμόσετε στη διάταξη σελίδας.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της διάταξης σελίδας της οποίας θέλετε να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×