Ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα διαχείρισης για την Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP).

  Για να ανοίξετε τη σελίδα διαχείρισης για την υπηρεσία SSP, κάντε τα εξής:

  1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

  2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην ενότητα Κοινόχρηστες υπηρεσίες του Office SharePoint Server, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή ρύθμιση παραμέτρων των κοινόχρηστων υπηρεσιών αυτού του συμπλέγματος.

  3. Στη σελίδα "Διαχείριση των κοινόχρηστων υπηρεσιών αυτού του συμπλέγματος", κάντε κλικ στην υπηρεσία SSP για την οποία θέλετε να ανοίξετε τη σελίδα διαχείρισης.

 2. Στην κεντρική σελίδα της Διαχείρισης κοινόχρηστων υπηρεσιών, στην ενότητα Ρυθμίσεις των υπηρεσιών Excel, επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων των υπηρεσιών Excel.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις των υπηρεσιών Excel", στην ενότητα Ασφάλεια, στην περιοχή Μέθοδος πρόσβασης σε αρχεία, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  1. Απομίμηση. Η απομίμηση επιτρέπει σε ένα νήμα να εκτελείται σε περιβάλλον ασφαλείας διαφορετικό από το περιβάλλον της διαδικασίας στην οποία ανήκει το νήμα. Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιβάλλετε στις υπηρεσίες υπολογισμού του Excel να ελέγχουν την ταυτότητα των χρηστών που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βιβλία εργασίας που αποθηκεύονται σε θέσεις UNC και HTTP.

   Σημείωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής Απομίμηση δεν επηρεάζει βιβλία εργασίας τα οποία αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων του Microsoft Office SharePoint Server 2007. Στις περισσότερες αναπτύξεις συμπλέγματος διακομιστών στις οποίες διακομιστές προσκηνίου Web και διακομιστές εφαρμογών των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel εκτελούνται σε διαφορετικούς υπολογιστές, η απομίμηση απαιτεί περιορισμένη αντιπροσώπευση Kerberos.

  2. Λογαριασμός διεργασίας. Αν οι διακομιστές εφαρμογών των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel ανοίγουν βιβλία εργασίας από κοινόχρηστα στοιχεία UNC ή τοποθεσίες Web HTTP, δεν είναι δυνατή η απομίμηση του λογαριασμού χρήστη και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό διεργασίας.

   Στην περιοχή Κρυπτογράφηση σύνδεσης, επιλέξτε Δεν απαιτείται, εάν δεν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τις επικοινωνίες με το στοιχείο προσκηνίου των υπηρεσιών Excel, ή επιλέξτε Απαιτείται, για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση σε όλες τις επικοινωνίες με το στοιχείο προσκηνίου των υπηρεσιών Excel.

   Θα πρέπει να δημιουργήσετε ασφάλεια πρωτοκόλλου (IPsec) ή μια σύνδεση Secure Sockets Layer (SSL) για να κρυπτογραφήσετε τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ διακομιστών εφαρμογής των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel, προελεύσεων δεδομένων, υπολογιστών-πελατών και διακομιστών-πελατών Web. Αν αποφασίσετε να ζητήσετε κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την IPsec ή την υπηρεσία SSL με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε να ζητήσετε κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταξύ υπολογιστών-πελατών και διακομιστών-πελατών Web, ενώ θα επιτρέπετε μη κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταξύ διακομιστών-πελατών Web και διακομιστών εφαρμογής των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel.

 4. Στην ενότητα Εξισορρόπηση φόρτου, στην περιοχή Συνδυασμός εξισορρόπησης φόρτου, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  1. Διεύθυνση URL του βιβλίου εργασίας. Το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιεί μια διεύθυνση URL για να καθορίσει τη διεργασία των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel (ECS) η οποία θα ανοίγει το βιβλίο εργασίας. Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι αιτήσεις από ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας θα δρομολογούνται πάντα στην ίδια περίοδο λειτουργίας ECS.

  2. Εξυπηρέτηση εκ περιτροπής. Η διεργασία ECS που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας επιλέγεται με χρήση του συνδυασμού εξισορρόπησης φόρτου της εξυπηρέτησης εκ περιτροπής.

  3. Τοπικά Αν υπάρχει διαθέσιμη μια διεργασία ECS που είναι τοπική στον υπολογιστή στον οποίο ανοίγει το βιβλίο εργασίας, τότε χρησιμοποιείται αυτή η διεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η διεργασία ECS ανατίθεται με χρήση του συνδυασμού εξισορρόπησης φόρτου της εξυπηρέτησης εκ περιτροπής.

   Στο πλαίσιο Χρονικό διάστημα επανάληψης, πληκτρολογήστε μια τιμή σε δευτερόλεπτα για τον μέγιστο αριθμό δευτερολέπτων της αναμονής πριν από την εκ νέου σύνδεση με μια περίοδο λειτουργίας ECS. Εξασφαλίζετε έτσι ότι πραγματοποιείται τουλάχιστον μία απόπειρα σύνδεσης για κάθε χρονικό διάστημα επανάληψης που καθορίζετε.

 5. Στην ενότητα Διαχείριση περιόδου λειτουργίας, στο πλαίσιο Μέγιστος αριθμός περιόδων λειτουργίας ανά χρήστη, πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό περιόδων λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Excel που θα επιτρέπονται για έναν μεμονωμένο χρήστη (πληκτρολογήστε -1 για απεριόριστο αριθμό).

  Μπορείτε να συνεισφέρετε στη διατήρηση της διαθεσιμότητας των πόρων και στη βελτίωση της απόδοσης και ασφάλειας των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel περιορίζοντας τον μέγιστο αριθμό περιόδων λειτουργίας ανά χρήστη σε ένα μικρό αριθμό. Όταν πολλοί χρήστες έχουν ταυτόχρονα ανοιχτές πολλαπλές περιόδους λειτουργίες των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel, η απόδοση επηρεάζεται αρνητικά.

 6. Στην ενότητα Χρήση μνήμης, στο πλαίσιο Μέγιστος αριθμός ιδιωτικών byte, πληκτρολογήστε μια τιμή σε megabyte (MB) για τον μέγιστο αριθμό MB που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεργασία ECS (πληκτρολογήστε -1 για μια τιμή που θα ισοδυναμεί με το 50% της φυσικής μνήμης του υπολογιστή που φιλοξενεί τη διεργασία ECS).

  1. Στο πλαίσιο Όριο μνήμης cache, πληκτρολογήστε μια τιμή από το 0 μέχρι το 95 που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του μέγιστου αριθμού ιδιωτικών byte τα οποία μπορούν να εκχωρηθούν σε ανενεργά αντικείμενα.

  2. Στο πλαίσιο Μέγιστη παλαιότητα μη χρησιμοποιημένου αντικειμένου, πληκτρολογήστε τον μέγιστο χρόνο (σε λεπτά) κατά τον οποίο τα ανενεργά αντικείμενα παραμένουν στη μνήμη cache.

 7. Στην ενότητα Cache βιβλίων εργασίας, στο πλαίσιο Θέση της cache βιβλίων εργασίας, πληκτρολογήστε μια διαδρομή για την cache αρχείων βιβλίων εργασίας στον υπολογιστή που φιλοξενεί τo διακομιστή ECS. Αν το πλαίσιο μείνει κενό, χρησιμοποιείται ένας δευτερεύων κατάλογος στον προσωρινό κατάλογο του συστήματος.

  1. Στο πλαίσιο Μέγιστο μέγεθος της cache βιβλίων εργασίας, πληκτρολογήστε μια τιμή σε MB που θα εκχωρείται σε βιβλία εργασίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Excel. Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και τα οποία δεν είναι ανοιχτά τη δεδομένη στιγμή υπολογίζονται σε αυτή την τιμή.

  2. Για να αποθηκεύσετε στην cache αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αποθήκευσης σε cache.

 8. Στην ενότητα Εξωτερικά δεδομένα, στο πλαίσιο Διάρκεια ζωής σύνδεσης, εισαγάγετε μια τιμή σε δευτερόλεπτα για τη μέγιστη διάρκεια κατά την οποία μια σύνδεση θα παραμένει ανοιχτή. Οι συνδέσεις που λήγουν ανοίγουν και πάλι με τη λήψη του επόμενου ερωτήματος (πληκτρολογήστε -1 εάν θέλετε να μην κλείνουν και να ανοίγουν πάλι οι συνδέσεις).

  Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας περιορίζοντας τη χρονική διάρκεια κατά την οποία οι περίοδοι λειτουργίας θα παραμένουν ανοιχτές.

 9. Στην ενότητα Εξωτερικά δεδομένα, στην ενότητα Ανεπιτήρητος λογαριασμός υπηρεσίας, εισαγάγετε πιστοποιήσεις στα πλαίσια Όνομα, Κωδικός πρόσβασης και Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό των Windows που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες υπολογισμού του Excel για τη σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων που απαιτούν πιστοποιήσεις λογαριασμού για τον έλεγχο της ταυτότητας.

  Ο ανεπιτήρητος λογαριασμός υπηρεσίας είναι ένας λογαριασμός περιορισμένων δικαιωμάτων που οι υπηρεσίες υπολογισμού του Excel μπορούν να απομιμούνται κατά την δημιουργία μιας σύνδεσης δεδομένων η οποία χρησιμοποιεί μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας SSO που δεν ανήκει στα Windows ή δεν χρησιμοποιεί καμία μέθοδο πιστοποίησης. Αν οι παράμετροι ενός ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας δεν έχουν ρυθμιστεί, οι συνδέσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας SSO η οποία δεν ανήκει στα Windows ή δεν χρησιμοποιούν καμία μέθοδο ελέγχου ταυτότητας αποτυγχάνουν.

  Η απομίμηση του ανεπιτήρητου λογαριασμού προστατεύει τις βάσεις δεδομένων του Office SharePoint Server 2007, και οποιεσδήποτε άλλες προελεύσεις δεδομένων στις οποίες οι υπηρεσίες του Excel μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση, από μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις υπολογιστών-πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υπολογισμού του Excel για να ανοίξουν συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων. Κατά την απομίμηση ενός ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας, οι πιστοποιήσεις που συσχετίζονται με ένα νήμα εφαρμογής των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων. Επίσης, κατά την απομίμηση ενός ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας, τα ερωτήματα εξωτερικών δεδομένων εκτελούνται στο περιβάλλον ασφαλείας ενός λογαριασμού περιορισμένων δικαιωμάτων, αντί για το περιβάλλον ασφαλείας ενός νήματος εφαρμογής των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα δικαιώματα.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας είτε ως λογαριασμό τομέα είτε ως λογαριασμό τοπικού υπολογιστή. Αν οι παράμετροι του ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας έχουν ρυθμιστεί ως λογαριασμός τοπικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι ίδιες σε κάθε διακομιστή εφαρμογής των υπηρεσιών υπολογισμού του Excel. Περιορίστε τα δικαιώματα του ανεπιτήρητου λογαριασμού υπηρεσίας ώστε να επιτρέπεται μόνο η σύνδεση στο δίκτυο. Επαληθεύστε ότι ο ανεπιτήρητος λογαριασμός υπηρεσίας δεν έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προελεύσεις δεδομένων ή σε βάσεις δεδομένων του Office SharePoint Server 2007.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×