Ρύθμιση παραμέτρων προγραμμάτων μετατροπής εγγράφων σε σελίδες

Οι διακομιστές Microsoft Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνουν βοηθήματα μετατροπής εγγράφων σε σελίδες, τα οποία μετασχηματίζουν έγγραφα του Microsoft Office Word, έγγραφα του Word με μακροεντολές, φόρμες του Microsoft Office InfoPath και έγγραφα XML σε τυπικές σελίδες Web που μπορούν να δημοσιευθούν σε μια εσωτερική ή εξωτερική τοποθεσία.

Σημείωση: Πολλά άλλα προγράμματα μετατροπής του InfoPath είναι διαθέσιμα για τη μετατροπή φορμών του InfoPath σε εικόνες, αλλά δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων τους.

Τα προγράμματα μετατροπής εγγράφων σε σελίδες είναι χρήσιμα γιατί δίνουν στα άτομα της εταιρείας τη δυνατότητα να δημιουργούν έγγραφα σε ένα πρόγραμμα με το οποίο είναι εξοικειωμένα και να τα δημοσιεύουν ως ιστοσελίδες μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών. Τα προγράμματα μετατροπής εγγράφων συσχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου εγγράφου. Οι διαχειριστές τοποθεσιών μπορούν να ρυθμίζουν τον τρόπο μετατροπής των εγγράφων σε ιστοσελίδες, με βάση τον τύπο περιεχομένου στον οποίο ανήκουν. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε έναν τύπο περιεχομένου εγγράφου που ονομάζεται Περιπτωσιολογικές μελέτες και έναν άλλον που ονομάζεται Δελτία τύπου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προγραμμάτων μετατροπής διαφορετικά για τον κάθε τύπο περιεχομένου.

Οι διαχειριστές τοποθεσιών μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους των παρακάτω στοιχείων των προγραμμάτων μετατροπής εγγράφων σε σελίδες:

Μεταβίβαση     Οι τύποι περιεχομένου που βασίζονται σε ένα γονικό τύπο περιεχομένου μπορούν είτε να έχουν ρυθμίσεις μετατροπής που προέρχονται από τον γονικό τύπο περιεχομένου είτε να διαθέτουν μοναδικές ρυθμίσεις μετατροπής.

Διάταξη σελίδας     Μπορείτε να επιλέξετε οποιεσδήποτε διατάξεις σελίδας οι οποίες εφαρμόζονται σε μια συλλογή τοποθεσιών για τα έγγραφα που έχουν μετατραπεί.

Τοποθέτηση κειμένου     Μπορείτε να καθορίσετε το πεδίο διάταξης σελίδας στο οποίο τοποθετείται το περιεχόμενο.

Στυλ κειμένου     Οι ορισμοί στυλ που συσχετίζονται με το έγγραφο μπορούν να διατηρηθούν μετά τη μετατροπή, ή μπορούν να καταργηθούν, ώστε τα στυλ κειμένου να οριστούν από ένα αρχείο .css για μια συνεπή εντύπωση και εμφάνιση σε διαφορετικά έγγραφα.

Θέση σελίδας     Μπορείτε να καθορίσετε μια τοποθεσία στην οποία θα τοποθετήσετε τα έγγραφα που έχουν μετατραπεί για κάθε τύπο περιεχομένου. Μπορείτε επίσης να απαγορεύσετε στους χρήστες να αλλάζουν αυτή τη ρύθμιση κατά τη μετατροπή εγγράφων σε σελίδες.

Χρονοδιάγραμμα μετατροπής     Η μετατροπή των εγγράφων μπορεί να είναι άμεση, ενώ ο χρήστης περιμένει τα αποτελέσματα, ή να εκτελεστεί στο παρασκήνιο, με χαμηλότερη προτεραιότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης επιστρέφει στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία ξεκίνησε η μετατροπή. Είναι δυνατόν να απαγορευθεί στους χρήστες να αλλάζουν αυτή τη ρύθμιση κατά τη μετατροπή εγγράφων σε σελίδες.

Προβολή προτύπου του InfoPath     Μόνο για μετατροπές φορμών του InfoPath σε σελίδες, μπορείτε να επιλέξετε την προβολή του προτύπου φόρμας του InfoPath που θα χρησιμοποιηθεί στη μετατροπή.

Φύλλα στυλ XSL     Για μετατροπές εγγράφων XML σε σελίδες, χρειάζεται να ορίσετε το φύλλο στυλ XSL που ταιριάζει με το σχήμα XML.

 1. Στην κεντρική σελίδα της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίαςκαι κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις", στην ενότητα "Συλλογές", κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου για τον οποίο θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μετατροπής.

 3. Στη σελίδα "Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση της μετατροπής εγγράφων για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δίπλα στο πρόγραμμα μετατροπής του οποίου τις παραμέτρους θέλετε να ρυθμίσετε.

 5. Για τύπους περιεχομένου των οποίων οι ρυθμίσεις προέρχονται από έναν γονικό τύπο περιεχομένου, στην ενότητα "Μεταβίβαση", κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός μοναδικών ρυθμίσεων για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

  Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για ριζικούς τύπους περιεχομένου (όπως ο τύπος περιεχομένου εγγράφου).

 6. Μόνο για μετατροπές εγγράφων XML σε σελίδες, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση , για να βρείτε το φύλλο στυλ XSL που θα χρησιμοποιηθεί στη μετατροπή. Χρειάζεται να ορίσετε το φύλλο στυλ XSL που ταιριάζει με το σχήμα XML.

 7. Μόνο για μετατροπές φορμών του InfoPath σε σελίδες, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση , για να βρείτε το πρότυπο φόρμας του InfoPath και, κατόπιν, στη λίστα Προβολή, επιλέξτε την προβολή που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή.

 8. Στη λίστα Διάταξη σελίδας, επιλέξτε μια διάταξη σελίδας που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του εγγράφου.

 9. Στη λίστα Πεδίο για περιεχόμενα εγγράφου που έχει μετατραπεί, επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το σώμα των περιεχομένων του εγγράφου. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα πεδία HTML της επιλεγμένης διάταξης τύπου περιεχομένου. Επιλέξτε ένα πεδίο που θα αποδώσει σωστά το περιεχόμενο.

 10. Προσδιορίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα στυλ του αρχικού εγγράφου ή να καταργήσετε αυτά τα στυλ και να χρησιμοποιήσετε εκείνα που συσχετίζονται με τη διάταξη σελίδας.

  • Για να καταργήσετε τα στυλ από το έγγραφο που έχει μετατραπεί, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση της ενότητας CSS <styles> από το αρχείο HTML που μετατράπηκε.

  • Για να διατηρήσετε τα στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση της ενότητας CSS <styles> από το αρχείο HTML που μετατράπηκε στο παρακάτω πεδίο και, κατόπιν, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θα εφαρμοστεί το επικαλυπτόμενο φύλλο στυλ. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε ένα πεδίο στο οποίο το επικαλυπτόμενο φύλλο στυλ θα διαβάζεται σωστά.

 11. Στην ενότητα "Θέση", προσδιορίστε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να δημιουργούνται οι σελίδες. Για την τοποθεσία που επιλέγετε πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δημοσίευσης. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός προεπιλεγμένης τοποθεσίας για τη δημιουργία σελίδων και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να προσδιορίσετε τη θέση.

  Για να μην επιτρέπεται στους χρήστες να τοποθετούν σε άλλη θέση τα έγγραφα που έχουν μετατραπεί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν αυτήν τη ρύθμιση κατά τη δημιουργία σελίδων.

 12. Στην ενότητα "Επεξεργασία", προσδιορίστε αν θέλετε να δημιουργούνται οι σελίδες αμέσως μετά τη μετατροπή τους ή να μετατρέπονται στο παρασκήνιο, ενώ ο χρήστης ολοκληρώνει κάποια άλλη εργασία.

  • Για να εκτελείται η μετατροπή εγγράφου αμέσως (υψηλή προτεραιότητα), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μίας σελίδας τη φορά.

  • Για να ξεκινήσει η μετατροπή στο παρασκήνιο (χαμηλή προτεραιότητα) ενώ ο χρήστης εκτελεί κάποια άλλη εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σελίδων στο παρασκήνιο.

  • Για να επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν αυτές τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν αυτήν τη ρύθμιση κατά τη δημιουργία σελίδων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×