Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν ρυθμίζετε περιήγησης μετα-δεδομένων σε μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, που καθιστούν ευκολότερη για τους χρήστες για να βρείτε περιεχόμενο. Περιήγηση μετα-δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες για να φιλτράρετε και εύρεση περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες, χρησιμοποιώντας ένα δέντρο περιήγησης. Επίσης, να ισχύουν φίλτρα κλειδιών, που λειτουργούν σε συνδυασμό με το δέντρο περιήγησης για να περιορίσετε τη λίστα των στοιχείων που εμφανίζονται.

Όταν ρυθμίζετε την περιήγηση μετα-δεδομένων, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες στήλες της βιβλιοθήκης εμφανίζονται στο δέντρο και να καθορίσετε φίλτρα κλειδιών. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει ένα δέντρο απλής περιήγησης που βασίζεται σε τύπο περιεχομένου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την περιήγηση μετα-δεδομένων για ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου στον αριστερό πίνακα

Από προεπιλογή, η δυνατότητα περιήγησης και φιλτραρίσματος μετα-δεδομένων είναι ενεργοποιημένη στις περισσότερες τοποθεσίες. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στις σελίδες δυνατοτήτων τοποθεσίας για την τοποθεσία σας.

Πρέπει να είστε κάτοχος τοποθεσίας ή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων".

Ενεργοποίηση της περιήγησης μετα-δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δυνατοτήτων τοποθεσίας.

 3. Στη λίστα δυνατοτήτων, εντοπίστε το στοιχείο Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον το επίπεδο δικαιώματος διαχείρισης λιστών για να ρυθμίσετε την περιήγηση μετα-δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων και κάντε κλικ στον τίτλο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα ή βιβλιοθήκη στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιήγησης μετα-δεδομένων.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα είναι ενεργοποιημένη στις περισσότερες τοποθεσίες. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ρυθμίσεις περιήγησης μετα-δεδομένων, μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί στην τοποθεσία σας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να την ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση της περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα.

 4. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ιεραρχιών περιήγησης, επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να εμφανίσετε στην ιεραρχία περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Οι ρυθμίσεις της περιήγησης μετα-δεδομένων σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τα πεδία μετα-δεδομένων που είναι δυνατό να προστεθούν σε ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου περιήγησης

 5. Από προεπιλογή, το δέντρο περιήγησης εμφανίζει φακέλους. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι φάκελοι, επιλέξτε το στοιχείο Φάκελοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 6. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων φίλτρων κλειδιών, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να προσθέσετε ως φίλτρα κλειδιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 7. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης δημιουργίας ευρετηρίου στηλών για αυτήν τη λίστα, καθορίστε εάν θέλετε να δημιουργήσετε ευρετήρια αυτόματα σε αυτήν τη λίστα. Αυτό βελτιώνει τις επιδόσεις των ερωτημάτων που πραγματοποιούν οι χρήστες όταν χρησιμοποιούν το δέντρο περιήγησης και τις στήλες "Φίλτρα κλειδιών" που έχετε καθορίσει. Συνιστάται να επιλέξετε το στοιχείο Αυτόματη διαχείριση ευρετηρίων στηλών σε αυτήν τη λίστα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν η περιήγηση μετα-δεδομένων έχει ρυθμιστεί για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, η τοποθεσία του SharePoint εμφανίζει ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Το δέντρο εμφανίζει μια ιεραρχία φακέλων και όρων διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν στοιχεία στο δέντρο προκειμένου να φιλτραριστεί ό,τι εμφανίζεται στη σελίδα. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δυναμικές εμφανίσεις του περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν να το περιορίσουν περισσότερο χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου Φίλτρα κλειδιών που εμφανίζεται κάτω από το δέντρο περιήγησης και το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με το δέντρο περιήγησης.

Περιήγηση μετα-δεδομένων

 1. Στοιχείο ελέγχου δέντρου

 2. Ιεραρχία φακέλων για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

 3. Όρος

 4. Απογονικοί θυγατρικοί όροι

 5. Φίλτρα κλειδιών

Οι χρήστες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δέντρο περιήγησης για την περιήγηση μιας λίστας ή βιβλιοθήκης κατά φάκελο ή κατά μετα-δεδομένα. Όταν οι χρήστες επιλέξουν έναν όρο διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στο δέντρο περιήγησης, η προβολή εμφανίζει μόνο στοιχεία στα οποία έχουν προστεθεί ετικέτες με αυτόν τον όρο ή τους απογονικούς όρους του. Για να φιλτραριστεί μόνο ένας συγκεκριμένος όρος και να εξαιρεθούν οι απογονικοί θυγατρικοί όροι, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ξανά το στοιχείο. Η περιήγηση μετα-δεδομένων λειτουργεί μαζί με άλλα φίλτρα για τη λίστα, όπως προβολές και φίλτρα στηλών.

Μπορείτε να ορίσετε και να χρησιμοποιήσετε περιήγηση μετα-δεδομένων για λίστες και βιβλιοθήκες, ακόμα και εάν αυτές οι λίστες και βιβλιοθήκες δεν χρησιμοποιούν στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένους τύπους στηλών ως πεδία σε μια ιεραρχία περιήγησης μετα-δεδομένων, όπως "Τύπος περιεχομένου" και "Επιλογή μεμονωμένης τιμής".

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τους τύπους στηλών τους οποίους το στοιχείο ελέγχου "Φίλτρα κλειδιών" μπορεί να χρησιμοποιεί ως πεδία:

 • Διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα

 • Τύπος περιεχομένου

 • Επιλογή

 • Άτομο ή ομάδα

 • Ημερομηνία και ώρα

 • Αριθμός

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μια στήλη που χρησιμοποιεί διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία στήλης διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Από προεπιλογή, το SharePoint εκτελεί αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου, τα ευρετήρια δημιουργούνται αυτόματα για τα πεδία που προσθέτετε στο δέντρο περιήγησης και στα φίλτρα κλειδιών. Τα μοναδικά ευρετήρια στήλης δημιουργούνται σε όλα τα υποστηριζόμενα πεδία φίλτρων κλειδιών, εκτός από τα πεδία τύπου περιεχομένου και επιλογής. Τα σύνθετα ευρετήρια δημιουργούνται σε όλους τους υποστηριζόμενους συνδυασμούς ιεραρχιών περιήγησης και φίλτρων κλειδιών.

Όταν δημιουργούνται αυτόματα ευρετήρια, επιτρέπονται τα ερωτήματα για λίστες οι οποίες έχουν περισσότερα στοιχεία από το όριο προβολής λίστας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση και να ρυθμίσετε τα ευρετήρια με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν ο συνδυασμός μεμονωμένων ευρετηρίων στήλης και σύνθετων ευρετηρίων υπερβαίνουν τα 20 (ο μέγιστος αριθμός ευρετηρίων ανά λίστα), πρέπει να απενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία ευρετηρίων και να ρυθμίσετε τα ευρετήρια με μη αυτόματο τρόπο.

Από προεπιλογή, η δυνατότητα περιήγησης και φιλτραρίσματος μετα-δεδομένων είναι ενεργοποιημένη στις περισσότερες τοποθεσίες που δημιουργούνται στα προϊόντα του SharePoint. Ακόμα και εάν η περιήγηση μετα-δεδομένων δεν έχει ρυθμιστεί για μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, οι δυνατότητές της λειτουργούν παρασκηνιακά για τη βελτίωση των επιδόσεων των προβολών σε λίστες και βιβλιοθήκες. Η δυνατότητα "Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων" επιλέγει αυτόματα το καλύτερο ευρετήριο για εργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια προβολή. Όταν οι χρήστες φορτώνουν νέες προβολές, πραγματοποιούν απαλοιφή φίλτρων ή εφαρμόζουν μια ταξινόμηση, η βελτιστοποίηση ερωτήματος προσδιορίζει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα υποβληθεί ερώτημα στη βάση δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί ο περιορισμός της προβολής λίστας.

Εάν ένας χρήστης φορτώσει μια προβολή που υπερβαίνει το όριο, τότε η δυνατότητα περιήγησης και φιλτραρίσματος μετα-δεδομένων δημιουργεί μια τροποποιημένη έκδοση του αρχικού ερωτήματος χρήστη, το οποίο ονομάζεται "εναλλακτικό ερώτημα". Το εναλλακτικό ερώτημα εκτελείται σε ένα τμήμα της λίστας αντί σε ολόκληρη τη λίστα. Συνεπώς, εμφανίζει ένα μερικό σύνολο των ζητούμενων στοιχείων. Τα εναλλακτικά ερωτήματα παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα όταν το αρχικό ερώτημα δεν επιτρέπεται λόγω περιορισμού μεγάλης λίστας. Περιστασιακά, εάν κανένα από τα στοιχεία του μέρους της λίστας που σαρώθηκε από το ερώτημα δεν περιέχει αποτελέσματα που συμφωνούν με το αρχικό ερώτημα του χρήστη, ένα εναλλακτικό ερώτημα δεν επιστρέφει αποτελέσματα.

Όταν παρουσιαστεί ένα εναλλακτικό ερώτημα, ένα μήνυμα στην οθόνη προειδοποιεί το χρήστη ότι τα αποτελέσματα είναι ένα μερικό σύνολο. Το μήνυμα προτείνει στο χρήστη να εφαρμόσει πρόσθετα φίλτρα για να δει ένα πλήρες σύνολο.

Το μήνυμα εναλλακτικού ερωτήματος λειτουργεί επίσης ως προειδοποίηση προς κατόχους λιστών ή βιβλιοθηκών ότι οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×