Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να διευκολύνετε τους χρήστες για να βρείτε περιεχόμενο σε μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων. Περιήγηση μετα-δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να δυναμικά φιλτράρισμα και την εύρεση περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες, χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου ιεραρχία περιήγησης για να εφαρμόσετε διαφορετικό φίλτρα που βασίζονται σε μετα-δεδομένων στην προβολή. Φίλτρα κλειδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ιεραρχία περιήγησης για να περιορίσετε τη λίστα των στοιχείων που εμφανίζονται.

Σε αυτό το άρθρο

Δυνατότητες περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα

Ιεραρχίες με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων περιήγησης και φίλτρα κλειδιών

Αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου

Ερωτήματα καταχωρημένα σε ευρετήριο και εναλλακτικά ερωτήματα

Ενεργοποίηση της περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα

Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων

Σχετικές εργασίες

Δυνατότητες περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα

Οι δυνατότητες περιήγησης μετα-δεδομένων "και" Φιλτράρισμα καθιστούν ευκολότερη την εργασία με πολύ μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες:

Ιεραρχίες με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων περιήγησης και φίλτρα κλειδιών

Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου στην αριστερή πλευρά της σελίδας εμφανίζει μια ιεραρχία των δύο φακέλων και τους όρους διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φιλτράρετε την προβολή στοιχείων στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για να δημιουργήσετε δυναμικές εμφανίζει της από κοινού περιεχόμενο. Εμφανίζει ένα στοιχείο ελέγχου επιπλέον φίλτρα κλειδιών κάτω από το στοιχείο ελέγχου δέντρου ιεραρχία περιήγησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ιεραρχία περιήγησης για να περιορίσετε τη λίστα των στοιχείων που εμφανίζονται. Μπορείτε να καθορίσετε ποιες στήλες από τη βιβλιοθήκη θα εμφανίζονται στην ιεραρχία περιήγησης και μπορείτε επίσης να ορίσετε φίλτρα κλειδιών, όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων.

Οι χρήστες της τοποθεσίας να χρησιμοποιήσετε την ιεραρχία περιήγησης για να αναζητήσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, φάκελο ή με μετα-δεδομένων. Όταν οι χρήστες επιλέγουν έναν όρο διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στην ιεραρχία περιήγησης, η προβολή φιλτράρεται αυτόματα για να εμφανίσετε μόνο με στοιχεία που έχουν επισημανθεί με συγκεκριμένο όρο ή σε οποιαδήποτε από τις απογονικοί όρους. Για να φιλτράρετε μόνο σε ένα συγκεκριμένο όρο και να αποκλείσετε το απογονικοί θυγατρικοί όροι, οι χρήστες μπορούν να επιλέξετε το στοιχείο ξανά. Περιήγηση μετα-δεδομένων λειτουργίας μαζί με τα φίλτρα που καθορίζονται σε οποιαδήποτε υπάρχουσα προβολές λίστας, καθώς και με τα φίλτρα που καθορίζεται στις στήλες για τη λίστα.

Περιήγηση μετα-δεδομένων

Στοιχείο ελέγχου δέντρου

Ιεραρχία φακέλων για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

Όρος

Απογονικοί θυγατρικοί όροι

Φίλτρα κλειδιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να χρησιμοποιήσετε περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστες και βιβλιοθήκες, ακόμα και εάν αυτές τις λίστες και βιβλιοθήκες δεν χρησιμοποιείτε πραγματική στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, επειδή υπάρχουν τύποι πρόσθετων στηλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πεδία μέσα σε μια ιεραρχία περιήγησης μετα-δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πεδία επιλογών τύπου περιεχομένου και μίας τιμής. Φίλτρα κλειδιών να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους στηλών εκτός από το πεδίο διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων: τύπου περιεχομένου, επιλογή πεδίου, άτομο ή ομάδα πεδίο, ημερομηνία και πεδίο Time και πεδία "Αριθμός".

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε οι δείκτες που θα δημιουργηθεί αυτόματα για τα πεδία που έχετε επιλέξει να προσθέσετε στην ιεραρχία περιήγησης και φίλτρα κλειδιών. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και είναι η προτεινόμενη ρύθμιση. Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου, θα δημιουργηθεί μόνο μία στήλη δεικτών σε όλα τα υποστηριζόμενα πεδία φίλτρου αριθμού-κλειδιού (εκτός από τα πεδία τύπου περιεχομένου και επιλογή) και σύνθετα ευρετήρια θα δημιουργηθούν στον όλοι οι υποστηριζόμενοι συνδυασμοί ιεραρχιών περιήγησης και κλειδί Φίλτρα.

Όταν τα ευρετήρια δημιουργούνται αυτόματα, ερωτήματα επιτρέπονται για λίστες που έχουν περισσότερα στοιχεία από το όριο προβολής λίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση και ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένων δεικτών με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν ο συνδυασμός μόνο μία στήλη και σύνθετα ευρετήρια που απαιτείται για την ιεραρχία περιήγησης και επιλεγμένα πεδία φίλτρου κλειδιών υπερβαίνει 20 (ο μέγιστος αριθμός δεικτών ανά λίστα), αυτόματη δημιουργία ευρετηρίου πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήματα καταχωρημένα σε ευρετήριο και εναλλακτικά ερωτήματα

Περιήγηση μετα-δεδομένων και φιλτράρισμα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε περισσότερες τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί με SharePoint Server 2010. Ακόμα και αν δεν έχει ρυθμιστεί περιήγησης μετα-δεδομένων για μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα είναι ακόμη κατά την εργασία στο παρασκήνιο για να βελτιώσετε τις επιδόσεις των προβολών σε λίστες και βιβλιοθήκες. Η δυνατότητα περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα επιλέγει αυτόματα το ευρετήριο βέλτιστη εργασίας κάθε φορά που φορτώνεται μια προβολή. Όταν οι χρήστες φόρτωση νέων προβολών, εφαρμόσετε φίλτρα σε προβολές, καταργήστε την επιλογή από τα φίλτρα ή εφαρμόσετε ταξινόμηση σε ένα πεδίο, βελτιστοποίηση ερωτήματος προσδιορίζει τον καλύτερο τρόπο στην οποία θα ερώτημα στη βάση δεδομένων χωρίς να περιορισμού προβολής λίστας.

Εάν ένας χρήστης δημιουργεί ή φορτώνει μια προβολή που δεν είναι δυνατό να εκφράζεται ως επιλεκτική ερώτημα με ευρετήριο, στη συνέχεια, περιήγησης μετα-δεδομένων και φιλτράρισμα θα κατασκευή και εκτέλεση ενός ερωτήματος εναλλακτικών. Ένα ερώτημα εναλλακτικών είναι μια τροποποιημένη έκδοση του αρχικού ερωτήματος χρήστη που εμφανίζει ένα μερικό σύνολο από τα στοιχεία που ζητήθηκε επειδή υποβάλλει ερώτημα σε σχέση με μόνο ένα τμήμα της λίστας αντί για ολόκληρη τη λίστα. Πρόκειται να δώσετε στο χρήστη με ορισμένες χρήσιμες αποτελέσματα σε περιπτώσεις, όταν το αρχικό ερώτημα απαγορεύεται λόγω περιορισμού μεγάλη λίστα. Περιστασιακά, εναλλακτικά ερωτήματα θα επιστρέψει 0 αποτελέσματα, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία του τμήματος της λίστας σάρωση από το ερώτημα περιέχουν αποτελέσματα που ταιριάζουν με το αρχικό ερώτημα χρήστη.

Όταν προκύπτει μια εναλλακτικού ερωτήματος, ο χρήστης είναι ειδοποιηθούν από ένα μήνυμα ότι ο συνάδελφός προβάλλει μόνο ένα μερικό σύνολο αποτελεσμάτων και που ο συνάδελφός πρέπει να εφαρμόσετε πρόσθετα φίλτρα για να προβάλετε ένα πλήρες σύνολο οθόνης.

Το μήνυμα εναλλακτικού ερωτήματος λειτουργεί επίσης ως προειδοποίηση για μια λίστα ή βιβλιοθήκη κάτοχοι ότι την κατανομή των δεδομένων στη λίστα είναι κατεστραμμένο και ότι οι χρήστες έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση σε περιεχόμενο που χρειάζονται επειδή ορισμένων ερωτημάτων χρήστη δεν μπορεί να επιστρέψει ένα πλήρες σύνολο των αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα

Η δυνατότητα περιήγησης μετα-δεδομένων και το φιλτράρισμα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε περισσότερες τοποθεσίες. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στις σελίδες δυνατότητες τοποθεσίας για την τοποθεσία σας.

Πρέπει να είστε κάτοχος τοποθεσίας ή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για να ενεργοποιήσετε την περιήγηση μετα-δεδομένων και φιλτράρισμα.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δυνατοτήτων τοποθεσίας.

 3. Στη λίστα δυνατοτήτων, εντοπίστε το στοιχείο Περιήγηση και φιλτράρισμα μετα-δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης μετα-δεδομένων

Πρέπει να έχετε ένα ελάχιστο το επίπεδο δικαιώματος διαχείρισης λιστών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη της Κορδέλας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιήγησης μετα-δεδομένων.

 4. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων ιεραρχιών περιήγησης, επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να εμφανίσετε στην ιεραρχία περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Από προεπιλογή, οι φάκελοι εμφανίζονται αυτόματα στην ιεραρχία περιήγησης. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται στους φακέλους, επιλέξτε τους φακέλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 6. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να προσθέσετε επιπλέον πεδία.

 7. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων φίλτρων κλειδιών, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να προσθέσετε ως φίλτρα κλειδιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 8. Στη Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης δημιουργίας ευρετηρίου στηλών για αυτήν τη λίστα, καθορίστε εάν θέλετε να δημιουργήσετε αυτόματα τα ευρετήρια σε αυτήν τη λίστα για να αυξήσετε την απόδοση του τα ερωτήματα που θα εκτελούν οι χρήστες όταν χρησιμοποιούν τις στήλες ιεραρχία περιήγησης και φίλτρο αριθμού-κλειδιού που έχετε καθορίσει. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε την επιλογή να διαχειρίζεστε αυτόματα τα ευρετήρια στηλών σε αυτήν τη λίστα.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σχετικές εργασίες

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×