Ρύθμιση παραμέτρων εταιρικών μετα-δεδομένων και ρυθμίσεων λέξεων-κλειδιών για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Στο επίπεδο λίστας ή βιβλιοθήκης, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εταιρικές λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν οι τιμές που έχουν προστεθεί για τις στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων ή τη στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών για μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη είναι κοινή χρήση ως ετικετών.

Σε αυτό το άρθρο

Προσθήκη μιας στήλης εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Ρύθμιση παραμέτρων δημοσίευση μετα-δεδομένων

Προσθήκη μιας στήλης εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Μια λέξη-κλειδί για μεγάλες επιχειρήσεις είναι μια λέξη ή φράση που έχει προστεθεί σε στοιχεία σε μια τοποθεσία του SharePoint. Εταιρικές λέξεις-κλειδιά οργανώνονται σε ένα σύνολο εντός το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων που ονομάζεται το σύνολο λέξεις-κλειδιά όρων μοναδικό, μη ιεραρχική. Επειδή οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν συνήθως οποιαδήποτε λέξη ή φράση σε ένα στοιχείο ως μια λέξη-κλειδί, εταιρικές λέξεις-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη ετικετών σε συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου στυλ. Διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων, ή άλλα άτομα με δικαιώματα για τη διαχείριση μετα-δεδομένα, να επιλέξετε τη μετακίνηση λέξεις-κλειδιά από το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών και σε ένα σύνολο όρων συγκεκριμένες διαχειριζόμενες, σημείο στο οποίο θα γίνουν διαθέσιμες στο περιβάλλον του συνόλου όρων συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Οι διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων μπορούν επίσης να κάνετε το σύνολο λέξεις-κλειδιά κλείσει, ώστε οι χρήστες δεν είναι δυνατό να υποβάλετε νέες λέξεις-κλειδιά και περιορίζονται με τη χρήση του υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά ή διαχειριζόμενους όρους από υπάρχοντα σύνολα όρων. Εάν προσθέσετε μια στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, οι χρήστες της τοποθεσίας θα μπορείτε να εισαγάγετε τιμές λέξεων-κλειδιών για στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Εάν το λέξεις-κλειδιά συνόλου όρων για την τοποθεσία έχει ρυθμιστεί να είναι ανοιχτά, οι χρήστες να προσθέσετε οποιαδήποτε τιμή κειμένου σε αυτήν τη στήλη.

Ενώ πληκτρολογείτε μια λέξη-κλειδί, σας προτείνονται διαθέσιμοι όροι και υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά.

Οι λέξεις-κλειδιά που καταχωρούν οι χρήστες έχουν θέσει σε κοινή χρήση με άλλους χρήστες και εφαρμογές (δηλαδή, αυτά μπορεί να είναι προτεινόμενα σε άλλους χρήστες κατά την ενημέρωση της τιμής για μια στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών ή όταν προσθέτουν μια ετικέτα κοινού σε ένα στοιχείο.

Επιπλέον, εάν προσθέσετε μια στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια βιβλιοθήκη, τυχόν υπάρχουσες ετικέτες εγγράφου που σχετίζονται με έγγραφα θα αντιγραφούν στη στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών όταν τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί στη βιβλιοθήκη, για να σας παρέχει συγχρονισμό μεταξύ το υπάρχον πεδία παλαιού τύπου λέξεων-κλειδιών και τις δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να προσθέσετε στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών.

 2. Στην καρτέλα της Κορδέλας Λίστα ή Βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικά μετα-δεδομένα και ρυθμίσεις λέξεων-κλειδιών.

 4. Στην ενότητα Προσθήκη εταιρικών λέξεων-κλειδιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να προσθέσετε στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών και ενεργοποίηση του συγχρονισμού λέξεων-κλειδιών.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων δημοσίευση μετα-δεδομένων

Μπορείτε να ελέγξετε εάν γίνεται διαθέσιμη ως λέξεις-κλειδιά για εφαρμογή ετικετών κοινού τους όρους ή τις λέξεις-κλειδιά που έχουν προστεθεί στις στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων ή εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Εάν των παραμέτρων μιας λίστας που θα περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, και είναι πιθανό που στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων ή τη στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών μπορεί να περιέχει τιμές που δεν θέλετε ευρέως ορατό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δημοσίευση μετα-δεδομένων.

Σημείωση: Από προεπιλογή, οι όροι από σύνολα όρων τοπικό (δηλαδή: σύνολα που έχουν δημιουργηθεί στο περιβάλλον του μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών όρων) εξαιρούνται από δημοσίευση μετα-δεδομένων. Σύνολα όρων τοπικό δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε εφαρμογή ετικετών κοινού ή ως εταιρικών λέξεων-κλειδιών.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τη Δημοσίευση μετα-δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα της Κορδέλας Λίστα ή Βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικά μετα-δεδομένα και ρυθμίσεις λέξεων-κλειδιών.

 4. Στην ενότητα Δημοσίευση μετα-δεδομένων, στην περιοχή Αποθήκευση μετα-δεδομένων σε αυτήν τη λίστα ως ετικετών κοινού, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημοσιεύονται οι τιμές στα πεδία διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων και εταιρικές λέξεις-κλειδιά ετικετών κοινού και στα προφίλ η τοποθεσία μου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να μην εκτίθενται σε εφαρμογή ετικετών κοινού και στα προφίλ η τοποθεσία μου τιμές στα πεδία διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων και εταιρικές λέξεις-κλειδιά, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×