Ρύθμιση παραμέτρων εστίαση στα "Εισερχόμενα" για όλα τα άτομα στην εταιρεία σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συνεργάτες: Diane Faigel
τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου, 2017

Ξέχασα το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό που χρησιμοποιώ με το Office.

Δεν με εστίαση στα Εισερχόμενα; Μπορείτε να το καταργήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ FOCUSED "Εισερχόμενα". Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για την εταιρεία σας θα σας βοηθήσουν να.

Εάν είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των παραμέτρων πώς λειτουργεί η ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους ΧΡΉΣΤΕΣ σε μια επιχείρηση, αυτό το άρθρο ισχύει για εσάς!

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες σας λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεις συγκεκριμένο, για παράδειγμα, από HR ή μισθοδοσίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εστίαση στα Εισερχόμενα ώστε αυτά τα μηνύματα επίτευξη της προβολής Focused. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν που βλέπουν οι χρήστες στην εταιρεία σας εισερχόμενα εστίαση στο γραμματοκιβώτιό τους.

Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας Χρήστη για να δημιουργήσετε έναν κανόνα μεταφοράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην προβολή Focused για όλους τους χρήστες σας

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει σε όλα τα μηνύματα με το θέμα "Ανθρώπινων πόρων" να παραδοθεί εστίαση στα Εισερχόμενα.

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό σας διαχειριστή του Office 365, στη διεύθυνση https://portal.office.com/adminportal/home#/homepage.

  2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης > Exchange.

  3. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στις επιλογές ροή αλληλογραφίας > κανόνες. Κάντε κλικ στην επιλογή Στιγμιότυπο οθόνης: Εικονίδιο Προσθήκη EAC και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου κανόνα....

  4. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου κανόνα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ξεκινήσετε τον κανόνα.

Στιγμιότυπο οθόνης: Δημιουργία και αποθήκευση νέος κανόνας εισερχομένων Foucsed

Χρησιμοποιήστε το κέλυφος για να δημιουργήσετε έναν κανόνα μεταφοράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην προβολή Focused για όλους τους χρήστες σας

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει σε όλα τα μηνύματα από το "ανθρώπινων πόρων να παραδοθεί στα Εισερχόμενα Focused.

New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

  • Σε αυτό το παράδειγμα, το "X-MS-Exchange-εταιρεία-BypassFocusedInbox" και "true" είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

  • Εισερχόμενα Focused θα εκτελέσει την κεφαλίδα X που παρακάμπτει ακαταστασία, ώστε να εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση σε δευτερεύουσα αλληλογραφία, το θα χρησιμοποιηθεί επίσης στο εστίαση στα "Εισερχόμενα".

Για λεπτομερή σύνταξη και η παράμετρος πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία TransportRule.

Πώς μπορείτε να γνωρίζετε ότι αυτό είχε αποτέλεσμα;

Μπορείτε να ελέγξετε την παράκαμψη των κεφαλίδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δείτε εάν προορισμού τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα λόγω τον κανόνα μεταφοράς εστίαση στα "Εισερχόμενα". Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα γραμματοκιβώτιο στην εταιρεία σας που έχει εφαρμοστεί ο κανόνας μεταφοράς εστίαση στα "Εισερχόμενα". Εξετάστε τις κεφαλίδες σήμανση του μηνύματος και θα πρέπει να βλέπετε το X-MS-Exchange-εταιρεία-BypassFocusedInbox: true κεφαλίδα. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η παράκαμψη. Δείτε το θέμα Προβολή των πληροφοριών της κεφαλίδας Internet για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να βρείτε τις πληροφορίες κεφαλίδας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εισερχομένων Focused στην εταιρεία σας

Αυτό το παράδειγμα ενεργοποιεί FocusedInbox εκτός της εταιρείας σας. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας για τους χρήστες σας. Εάν θέλουν, τους να εξακολουθεί να ενεργοποιήσετε ξανά εστίαση στα Εισερχόμενα ξανά σε κάθε έναν από τους υπολογιστές-πελάτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες δεν θα δείτε την προβολή Focused, μέχρι να κλείσετε και να κάνετε επανεκκίνηση του Outlook.

Εκτελέστε το cmdlet Get-Organization config.

Get-OrganizationConfig

Διαβάστε την απάντηση και δείτε τις απαντήσεις εστίαση στα "Εισερχόμενα". Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet για να απενεργοποιήσετε την εστίαση στα "Εισερχόμενα".

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false

Θα πρέπει να βλέπετε μια απάντηση που FocusedInbox έχει απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η εστίαση στα "Εισερχόμενα" είναι απενεργοποιημένη στην εταιρεία σας και θέλετε να την ενεργοποιήσετε, εκτελέστε το cmdlet Set-Organization config με - FocusedInboxOn $true.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Focused εισερχομένων για συγκεκριμένους χρήστες

Αυτό το παράδειγμα απενεργοποιεί FocusedInbox Απενεργοποίηση για Matthews Μίμη στον οργανισμό Contoso. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας για τους χρήστες σας. Εάν θέλουν, τους να εξακολουθεί να ενεργοποιήσετε ξανά εστίαση στα Εισερχόμενα ξανά σε κάθε έναν από τους υπολογιστές-πελάτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες δεν θα δείτε την προβολή Focused, μέχρι να κλείσετε και να κάνετε επανεκκίνηση του Outlook.

Εκτελέστε το cmdlet Get-FocusedInbox.

Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>

Διαβάστε την απάντηση και δείτε τις απαντήσεις εστίαση στα "Εισερχόμενα". Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet για να απενεργοποιήσετε την εστίαση στα "Εισερχόμενα".

Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false

Θα πρέπει να βλέπετε μια απάντηση που FocusedInbox έχει απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν FocusedInbox είναι απενεργοποιημένη για Matthews Μίμη και θέλετε να την ενεργοποιήσετε, εκτελέστε το cmdlet Set-FocusedInbox με - FocusedInboxOn $true.

Συνήθεις Ερωτήσεις για το εστιασμένου εισερχομένων

Ακολουθούν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με εστίαση στα "Εισερχόμενα". Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση στην ερώτησή σας, ενημερώστε μας γνωρίζετε αφήνοντας ένα σχόλιο και θα προσθέσουμε την στη λίστα.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου, 2017

Μπορώ να ελέγξω πώς να αναπτύξετε το εστίαση στα Εισερχόμενα του οργανισμού μου;

Ναι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εστίαση στα Εισερχόμενα ή να απενεργοποιήσετε για ολόκληρη την εταιρεία σας ή μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε για συγκεκριμένους χρήστες.

Είναι ΜΌΝΟ η εστίαση στα "Εισερχόμενα" δυνατότητα διαθέσιμη για προγράμματα-πελάτες του Office 2016;

Ναι, επηρεάζονται μόνο οι χρήστες με το Office 2016. Η δυνατότητα δεν πρόκειται να backported στο Outlook 2013 και πέρα από αυτά.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για αλλαγές εστίαση στα "Εισερχόμενα" για να αναλάβει στο Outlook;

Αφού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε εστίαση στα Εισερχόμενα, θα να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις όταν οι χρήστες σας, κλείστε και επανεκκινήστε το Outlook.

Τι συμβαίνει με αταξία όταν ενεργοποιείται η εστίαση στα "Εισερχόμενα";

Μετά την αλλαγή, δεν θα λαμβάνεται πλέον τα λιγότερο σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο "Δευτερεύουσα αλληλογραφία". Αντί για αυτό, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαχωρίζονται στις καρτέλες "Εστιασμένα" και "Άλλα" στα εισερχόμενά σας. Ο ίδιος αλγόριθμος που μετακινούσε τα στοιχεία στο φάκελο "Δευτερεύουσα αλληλογραφία" ενεργοποιεί τώρα τα Εστιασμένα Εισερχόμενα, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζονταν για μετακίνηση στο φάκελο "Δευτερεύουσα αλληλογραφία" θα μετακινούνται πλέον στα "Άλλα". Τα μηνύματα που υπάρχουν ήδη στο φάκελο "Δευτερεύουσα αλληλογραφία" θα παραμείνουν εκεί μέχρι να αποφασίσετε να τα διαγράψετε ή να τα μετακινήσετε.

Δείτε αυτή την καταχώρηση από Τον Tony Redmond, Microsoft MVP: πώς η εστίαση εισερχομένων αντικαθιστά αταξία μέσα το Office 365.

Μπορώ να διατηρήσω χρήστες στη δευτερεύουσα αλληλογραφία; Τι είναι η σύσταση της Microsoft όταν εμφανιστεί με τη χρήση και στο αταξία Focused εισερχομένων;

Ναι, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες στη δευτερεύουσα αλληλογραφία και να απενεργοποιήσετε την εστίαση στα Εισερχόμενα, ωστόσο, τελικά αταξία θα πλήρως αντικατασταθεί με εστίαση στα Εισερχόμενα, ώστε να της Microsoft συνιστά τη μετακίνηση στα Εισερχόμενα εστιασμένη τώρα.

Θα πρέπει να απενεργοποιήσω αταξία μου από τους τελικούς χρήστες εάν πρόκειται για να μετακινήσετε όλα τα άτομα με εστίαση στα "Εισερχόμενα";

Όχι. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση αταξία για ένα γραμματοκιβώτιο ρητά, εκτελώντας το cmdlet Set-δευτερεύουσα αλληλογραφία. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, ο κάτοχος του γραμματοκιβωτίου θα δείτε μηνύματα που έχουν προηγουμένως ανακατευθύνεται στο φάκελο αταξία παραμένουν στα εισερχόμενα και που θα έχουν για να επεξεργαστείτε αυτά τα μηνύματα μέχρι το πρόγραμμα-πελάτη έχει αναβαθμιστεί σε μια έκδοση που υποστηρίζει την εστίαση στα Εισερχόμενα. Επομένως, είναι καλύτερα να μην απενεργοποιήσετε την αταξία μέχρι να είναι διαθέσιμα τα αναβαθμισμένα προγράμματα-πελάτες.

Γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές cmdlet του για τη Διαχείριση εστίαση στα "Εισερχόμενα";

Υπάρχουν δύο μέλη που σχετίζεται με εστίαση στα "Εισερχόμενα".

  • Επίπεδο οργανισμού: κατάσταση εστίαση στα εισερχόμενα και μη συσχετισμένη τελευταία ενημέρωση χρονικής σήμανσης.

  • Επίπεδο γραμματοκιβώτιο: κατάσταση εστίαση στα εισερχόμενα και μη συσχετισμένη τελευταία ενημέρωση χρονικής σήμανσης

Το cmdlet Get/Set-εταιρεία επιστρέφει/τροποποιεί εστίαση στα "Εισερχόμενα" σε επίπεδο οργανισμού και το cmdlet Get/Set-FocusedInbox επιστρέφει/τροποποιεί εστίαση στα "Εισερχόμενα" σε επίπεδο γραμματοκιβωτίου.

Πώς γνωρίζει το αποφασίσω Outlook για να εμφανίσετε την εμπειρία εστίαση στα Εισερχόμενα με αυτές τις δύο Πολιτείες;

Outlook καθορίζεται για να εμφανίσετε την εμπειρία, επιλέγοντας ποιες cmdlet έχει την πιο πρόσφατη χρονική σήμανση. Από προεπιλογή, και οι δύο χρονικές σημάνσεις είναι "null" και σε αυτήν την περίπτωση, η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη.

Γιατί το cmdlet Get-FocusedInbox επιστρέφει "true", όταν έχω απενεργοποιήσει εστίαση στα Εισερχόμενα του οργανισμού μου;

Υπάρχουν δύο cmdlet του για τον έλεγχο εστίαση στα "Εισερχόμενα". Όταν εκτελείτε Get-FocusedInbox για ένα γραμματοκιβώτιο, επιστρέφει την κατάσταση επιπέδου γραμματοκιβώτιο της δυνατότητας. Η εμπειρία στο Outlook επιλέγεται με βάση ποια κατάσταση cmdlet τελευταίας τροποποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×