Ρύθμιση παραμέτρων γενικών ρυθμίσεων εφαρμογής Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

 1. Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην περιοχή Διαχείριση εφαρμογών Web του SharePoint, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής Web.

 3. Αν η τρέχουσα επιλεγμένη εφαρμογή Web δεν είναι η εφαρμογή Web της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, στην ενότητα Εφαρμογή Web, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή της εφαρμογής Web από το μενού Εφαρμογή Web.

  • Στη σελίδα "Επιλογή εφαρμογής Web", επιλέξτε την εφαρμογή Web της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

 4. Στην ενότητα Προεπιλεγμένη ζώνη ώρας, στη λίστα Επιλογή ζώνης ώρας, κάντε κλικ στη ζώνη ώρας που θα χρησιμοποιείται για όλες τις τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες της εφαρμογής Web.

 5. Στην ενότητα Προεπιλεγμένο πρότυπο ορίων μεγέθους, στη λίστα Επιλογή του προτύπου ορίου μεγέθους, κάντε κλικ στο πρότυπο ορίου μεγέθους που θα χρησιμοποιήσετε ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για όλες τις συλλογές τοποθεσιών.

  Αν δεν υπάρχουν πρότυπα ορίων μεγέθους, μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς ένα κάνοντας κλικ στη σύνδεση Πρότυπα ορίων μεγέθους στην περιγραφή της ενότητας. Όταν καθορίζετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο για μια εφαρμογή Web, μπορείτε και σε αυτή την περίπτωση να επιλέξετε ένα διαφορετικό πρότυπο κατά τη δημιουργία μιας συλλογής τοποθεσιών.

 6. Στην ενότητα Έξυπνη ετικέτα για ονόματα ατόμων και ρυθμίσεις παρουσίας, στην περιοχή Ενεργοποίηση Έξυπνης ετικέτας ονομάτων προσώπων και κατάστασης σύνδεσης για τα μέλη, επιλέξτε Ναι ή Όχι, για να καθορίσετε αν οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται για όλες τις τοποθεσίες της εφαρμογής Web.

 7. Στην ενότητα Μέγιστο μέγεθος αποστολής, πληκτρολογήστε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου.

  Το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 50 megabyte (MB). Αν κάποιος χρήστης επιχειρήσει να αποστείλει ένα μεμονωμένο αρχείο ή μια ομάδα αρχείων το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος αποστολής, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και τα αρχεία του χρήστη δεν αποστέλλονται.

 8. Στην ενότητα Προειδοποιήσεις, στην περιοχή Οι προειδοποιήσεις σε αυτόν το διακομιστή είναι, επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις για όλες τις τοποθεσίες αυτής της εφαρμογής Web.

  • Αν ενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις και θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των προειδοποιήσεων που οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν, πληκτρολογήστε μια τιμή στην περιοχή Μέγιστος αριθμός προειδοποιήσεων που μπορεί να δημιουργήσει ένας χρήστης. Για να επιτρέψετε απεριόριστο αριθμό προειδοποιήσεων, επιλέξτε Απεριόριστος αριθμός.

 9. Στην ενότητα Ρυθμίσεις RSS, στην περιοχή Ενεργοποίηση τροφοδοτήσεων RSS, επιλέξτε Ναι ή Όχι για να καθορίσετε εάν θα επιτρέπονται οι τροφοδοτήσεις Really Simple Syndication (RSS).

 10. Στην ενότητα Επικύρωση ασφαλείας ιστοσελίδας, στην περιοχή Επικύρωση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικύρωση ασφάλειας ιστοσελίδων.

 11. Για να καθορίσετε την ώρα λήξης, στην ενότητα Η επικύρωση ασφαλείας λήγει στις, επιλέξτε Έπειτα από και κατόπιν πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που θα προηγείται πριν από τη λήξη των επικυρώσεων ασφαλείας. Για να αποτρέψετε τη λήξη των επικυρώσεων, επιλέξτε Ποτέ.

 12. Στην ενότητα Αποστολή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Ναι ή Όχι για αποστολή ή μη αποστολή των ονομάτων και των κωδικών πρόσβασης χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο όταν οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services εκτελούνται σε κατάσταση λειτουργίας δημιουργίας καταλόγου Active Directory.

 13. Στην ενότητα Δείκτες χειρισμού συμβάντων συμβατοί με παλιότερες εκδόσεις, επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό, για να ενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού συμβάντων που είναι συμβατοί με παλιότερες εκδόσεις.

  Όταν ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να συντάξετε κώδικα για το χειρισμό συμβάντων και, στη συνέχεια, μπορείτε να καθορίσετε τον κώδικα που θα χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εγγράφων χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 14. Στην ενότητα Αρχείο καταγραφής αλλαγών, στην περιοχή Διαγραφή καταχωρήσεων από το αρχείο καταγραφής αλλαγών, επιλέξτε Έπειτα από ή Ποτέ. Αν επιλέξτε Έπειτα από, πληκτρολογήστε μια τιμή για τον αριθμό των ημερών μετά την πάροδο των οποίων θα καταργούνται οι καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής αλλαγών. Επιλέξτε Ποτέ εάν δεν θέλετε να καταργούνται οι καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής αλλαγών.

 15. Στην ενότητα Κάδος Ανακύκλωσης, στην περιοχή Κατάσταση Κάδου Ανακύκλωσης, επιλέξτε Ενεργή ή Ανενεργή, για να καθορίσετε εάν θα είναι ενεργοποιημένοι ή απενεργοποιημένοι οι Κάδοι Ανακύκλωσης όλων των τοποθεσιών αυτής της εφαρμογής Web.

  Αν απενεργοποιήσετε τους Κάδους Ανακύκλωσης, διαγράφονται όλα τα αρχεία που βρίσκονται στους Κάδους Ανακύκλωσης για τοποθεσίες οι οποίες φιλοξενούνται από την εφαρμογή Web.

 16. Στην περιοχή Διαγραφή στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης, επιλέξτε Έπειτα από ή Ποτέ.

  Αν επιλέξετε Έπειτα από, πληκτρολογήστε τον αριθμό των ημερών που θα μεσολαβούν πριν από το άδειασμα των Κάδων Ανακύκλωσης. Αν επιλέξετε Ποτέ, οι Κάδοι Ανακύκλωσης δεν αδειάζουν ποτέ αυτόματα.

 17. Στην περιοχή Κάδος Ανακύκλωσης δεύτερης φάσης, επιλέξτε Προσθήκη ή Απενεργοποίηση.

  • Αν επιλέξετε Προσθήκη, πληκτρολογήστε το ποσοστό που θα προσθέσετε στο όριο μεγέθους τοποθεσίας για τη χωρητικότητα του Κάδου Ανακύκλωσης.

   Τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερης φάσης αποθηκεύει στοιχεία που οι τελικοί χρήστες έχουν διαγραφεί από τους Κάδους Ανακύκλωσης, έτσι ώστε τα διαγραμμένα στοιχεία μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα.

 18. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×