Ρύθμιση νέου μορφοποίηση προεπιλογών για ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο είναι σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται όταν εισάγετε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο έγγραφό σας 2007 Microsoft Office system. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση του σχήματος ή πλαισίου κειμένου, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές μορφοποίησης που σχετίζεται με ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας με τις νέες προεπιλογές για όλα τα σχήματα, πλαίσια κειμένου ή άλλα αντικείμενα που θέλετε να προσθέσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, το πάχος των γραμμών που απαρτίζουν το περίγραμμα του σχήματος ή τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε ένα πλαίσιο κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι νέες προεπιλογές εφαρμόζονται μόνο για την τρέχουσα παρουσίαση, βιβλίο εργασίας, έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα προεπιλογή σε άλλες παρουσιάσεις ή βιβλίων εργασίας που μπορείτε να εφαρμόσετε ένα θέμα στο PowerPoint και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτό το θέμα στο άλλες παρουσιάσεις ή βιβλίων εργασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως πρότυπο ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να δημιουργήσετε νέες παρουσιάσεις ή βιβλίων εργασίας.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Το Outlook

Το PowerPoint

Το Word

Excel

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλάξτε το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου γεμίσματος, χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα γραμματοσειράςκαι άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένου σχήματος.

  • Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την ορίσετε ως προεπιλεγμένη σχήματος ή επιλογές Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένουκαι τυχόν άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή περιγράμματος του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα.

 5. Όταν στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορεί να οριστεί ξεχωριστά προεπιλογών για σχήματα και πλαίσια κειμένου. Επομένως, εάν αλλάξετε τις προεπιλογές για ένα σχήμα, αυτά τα ίδια τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται επίσης οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένου, χρώμα γραμματοσειράςκαι άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένου σχήματος.

  • Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

Συμβουλή: Εάν θέλετε πάντα αυτά τα νέα προεπιλογή διαθέσιμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση, Αλλαγή του προεπιλεγμένου θέματος που χρησιμοποιείται για νέες παρουσιάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την ορίσετε ως προεπιλεγμένη σχήματος ή επιλογές Ορισμός ως προεπιλεγμένο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Προσθήκη στο σχήμα ή πλαίσιο κειμένου που θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση προεπιλογών για.

 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

 3. Αλλαγή του γεμίσματος σχήματος ή του πλαισίου κειμένου , χρώματος, στυλ ή πάχους του περιγράμματος ενός σχήματος ή του κειμένου του πλαισίου, χρώμα κειμένουκαι τυχόν άλλες αλλαγές που θέλετε.

 4. Δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή περιγράμματος του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα.

 5. Όταν εισάγετε ένα σχήμα στη συνέχεια, εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει. Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πλαισίου κειμένου. Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο κειμένου από την ενότητα ενσωματωμένα, δεν θα εμφανιστεί με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που έχετε ορίσει.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορεί να οριστεί ξεχωριστά προεπιλογών για σχήματα και πλαίσια κειμένου. Επομένως, εάν αλλάξετε τις προεπιλογές για ένα σχήμα, αυτά τα ίδια τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται επίσης οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στο έγγραφο.

  • Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ορισμός προεπιλογών για το αυτόματο σχήμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει πρώτα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ το περίγραμμα σχήματος ή το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, όχι μέσα το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×