Ρύθμιση κωδικών πρόσβασης χρήστη ώστε να μην λήγουν ποτέ

Ως διαχειριστής του Office 365 για έναν οργανισμό που διαθέτει το Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις ή το Office 365 για μεσαίες επιχειρήσεις, ενδέχεται να υπάρχουν εταιρικές απαιτήσεις για τη ρύθμιση ορισμένων κωδικών πρόσβασης χρήστη ώστε να μην λήγουν ποτέ. Δεν συνιστάται να ρυθμίζετε κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού χρήστη ώστε να μην λήγουν ποτέ. Συνιστάται να ρυθμίζετε κωδικούς πρόσβασης ώστε να μην λήγουν ποτέ για λογαριασμούς υπηρεσίας, όπως ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Εάν προτιμάτε να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη ώστε να λήγουν μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (το μέγιστο είναι 730 ημέρες), μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική λήξης κωδικών πρόσβασης για τους χρήστες σας. Ανατρέξτε στο άρθρο Ορισμός πολιτικής λήξης ενός κωδικού πρόσβασης χρήστη για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε.

Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε έναν κωδικό πρόσβασης ώστε να μην λήγει ποτέ, θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτή τη σχετικά σύνθετη εργασία με τη χρήση του Windows PowerShell.

Σημαντικό:  Μόνο οι κωδικοί πρόσβασης για λογαριασμούς χρήστη που δεν είναι συγχρονισμένοι μέσω του συγχρονισμού καταλόγων μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μην λήγουν ποτέ. Ανατρέξτε στο άρθρο Ενοποίηση καταλόγων για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του Microsoft Azure για περισσότερες πληροφορίες.

Πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013, η πύλη του Office 365 μπορούσε μόνο να ορίσει την πολιτική κωδικών πρόσβασης στον προεπιλεγμένο τομέα onmicrosoft.com. Τώρα, η πύλη του Office 365 αλλάζει την πολιτική κωδικών πρόσβασης για όλους τους τομείς. Εάν έχετε κάνει αλλαγές στην πολιτική κωδικών πρόσβασης πριν από την 1η Νοεμβρίου, συνιστάται να ορίσετε την πολιτική ξανά ώστε να εφαρμοστεί σε όλους τους προσαρμοσμένους τομείς σας. Ανατρέξτε στο άρθρο Ορισμός πολιτικής λήξης ενός κωδικού πρόσβασης χρήστη για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ώστε να μην λήγει ποτέ

Ενημέρωση σχετικά με το αν κάποιος κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ώστε να μην λήγει ποτέ

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ώστε να μην λήγει ποτέ

Το θέμα Χρήση των cmdlet του Windows PowerShell για τη διαχείριση του μισθωτή AD των Windows Azure σάς ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Windows Powershell και σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Powershell και τα cmdlet.

 1. Συνδεθείτε στο Windows PowerShell, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της εταιρείας σας. Εκτελέστε το παρακάτω cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη ώστε να μην λήγει ποτέ, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet χρησιμοποιώντας το κύριο όνομα χρήστη (UPN) ή το αναγνωριστικό του χρήστη:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

  • Για να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης ώστε να μην λήγουν ποτέ για όλους τους χρήστες σε μια εταιρεία, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός πολιτικής λήξης ενός κωδικού πρόσβασης χρήστη για να ρυθμίσετε κωδικούς πρόσβασης χρήστη ώστε να λήγουν μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ενημέρωση σχετικά με το αν κάποιος κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ώστε να μην λήγει ποτέ

 1. Συνδεθείτε στο Windows PowerShell, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της εταιρείας σας. Εκτελέστε το παρακάτω cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δείτε αν ο κωδικός πρόσβασης κάποιου μεμονωμένου χρήστη έχει ρυθμιστεί ώστε να μην λήγει ποτέ, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet χρησιμοποιώντας το κύριο όνομα χρήστη (UPN) (για παράδειγμα, april@contoso.onmicrosoft.com) ή το αναγνωριστικό χρήστη που θέλετε να ελέγξετε:

   Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  • Για να δείτε τη ρύθμιση "Ο κωδικός πρόσβασης δεν λήγει ποτέ" για όλους τους χρήστες, εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet:

   Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Εάν είστε διαχειριστής σε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των κωδικών πρόσβασης χρήστη ώστε να μην λήγουν ποτέ. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών πριν από τη λήξη των κωδικών πρόσβασης για τους χρήστες σας. Ανατρέξτε στο άρθρο Αλλαγή της συχνότητας λήξης των κωδικών πρόσβασης για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×