Ρύθμιση κατηγοριών για γραμμές φύλλου κατανομής χρόνου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

< Περισσότερη βοήθεια για το Project

Οι γραμμές στο φύλλο κατανομής χρόνου ενός μέλους ομάδας χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση των ωρών που καταναλώθηκαν σε συγκεκριμένες εργασίες του έργου ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός έργου, όπως σε εκπαίδευση ή για διακοπές. Ορισμένες φορές, είναι χρήσιμη η κατηγοριοποίηση των ωρών που σχετίζονται με εργασίες και με άλλους τρόπους. Θέλετε ένα παράδειγμα;

Για να ρυθμίσετε την αποτύπωση διαφορετικών κατηγοριών εργασιών, μπορείτε να δημιουργήσετε ταξινομήσεις γραμμών στο Project Web App.

Δημιουργία ταξινόμησης γραμμής για την κατηγοριοποίηση εργασιών

 1. Στο Project Web App, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις του PWA.

 2. Στην ενότητα Διαχείριση χρόνου και εργασιών, επιλέξτε Ταξινομήσεις γραμμών.

  Ταξινομήσεις γραμμών
 3. Επιλέξτε Νέα ταξινόμηση.

  Νέα ταξινόμηση
 4. Στη νέα κενή γραμμή, πληκτρολογήστε ένα Όνομα για την κατηγορία εργασίας και δώστε μια Περιγραφή που θα είναι κατανοητή από τα μέλη της ομάδας.

  Νέα γραμμή ταξινόμησης
 5. Επιλέξτε Save.

  Αποθήκευση

Θέλετε ένα παράδειγμα;

Η Μαρία είναι σύμβουλος και ταξιδεύει πολύ ώστε να εργάζεται απευθείας με τους πελάτες. Η εταιρεία της μόλις άρχισε επαφές με την Contoso, για να αναβαθμίσει το σύστημα μισθοδοσίας τους. Ως μέρος του έργου "Αναβάθμιση συστήματος μισθοδοσίας της Contoso", ανατέθηκε στη Μαρία μια εργασία με το όνομα "Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος", για την οποία θα ταξιδέψει στα κεντρικά γραφεία της Contoso για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το σύστημα.

Η Μαρία καταναλώνει ένα μέρος του χρόνου της ταξιδεύοντας προς και από τα γραφεία της Contoso και ένα μέρος του χρόνου της για την ίδια την εγκατάσταση.

Στο φύλλο κατανομής χρόνου, η Μαρία μπορεί να συμπεριλάβει την εργασία "Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος" σε δύο χωριστές γραμμές: μία γραμμή για την αποτύπωση του χρόνου για τα ταξίδια ("Ταξίδια") και μία γραμμή για αποτύπωση του χρόνου για την εγκατάσταση ("Τυπικό"). Αυτό βοηθά το διαχειριστή έργου της Μαρίας να παρακολουθεί το χρόνο που καταναλώνει η Μαρία και τα άλλα μέλη της ομάδας σε ταξίδια για τη συγκεκριμένη σύμβαση πελάτη.

Δύο γραμμές φύλλου κατανομής χρόνου με διαφορετικές κατηγορίες

Μια στιγμή όμως, τι γίνεται με το χρόνο διαχείρισης;

Δεν υποτίθεται ότι χρησιμοποιούμε το χρόνο διαχείρισης για την αποτύπωση πραγμάτων όπως τα ταξίδια και η εκπαίδευση;Το    Project Web App σας επιτρέπει επίσης να δημιουργείτε κατηγορίες χρόνου διαχείρισης, για πράγματα όπως ταξίδια, εκπαίδευση, διακοπές ή αναρρωτικές άδειες. Η διαφορά του χρόνου διαχείρισης είναι ότι οι ώρες που καταγράφονται σε αυτές τις γραμμές δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο έργο ή εργασία. Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ των ταξινομήσεων γραμμών και του χρόνου διαχείρισης.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστείτε μια ταξινόμηση γραμμής για ταξίδια, για τις περιπτώσεις όπου τα άτομα ταξιδεύουν για να εργαστούν σε μια συγκεκριμένη εργασία, όπως η Μαρία που μεταβαίνει στην Contoso για την εγκατάσταση του συστήματος.

Παράδειγμα ταξινόμησης γραμμής

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε μια κατηγορία χρόνου διαχείρισης για ταξίδια, προκειμένου να αποτυπώσετε το χρόνο που καταναλώνεται σε ταξίδια μεταξύ των διαφόρων υποκαταστημάτων για εργασίες σε διάφορα έργα ή για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που δεν σχετίζονται απευθείας με κάποιο συγκεκριμένο έργο.

Παράδειγμα χρόνου διαχείρισης

Θέλετε να δημιουργήσετε κατηγορίες χρόνου διαχείρισης;    

Τι γίνεται αν δεν χρειάζεστε πλέον μια κατηγορία;

Εάν δεν θέλετε πλέον τα μέλη της ομάδας να μπορούν να χρησιμοποιούν μια κατηγορία στα φύλλα κατανομής χρόνου τους, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ως ανενεργή.

Σημειώσεις: 

 • Εγώ όμως θέλω να την διαγράψω!    Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις κατηγορίες ταξινόμησης γραμμών, αλλά μόνο όταν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κανένα φύλλο κατανομής χρόνου. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή ταξινόμησης.

 • Οι ανενεργές κατηγορίες δεν είναι διαθέσιμες για επιλογή στα μέλη της ομάδας, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναφορές που περιλαμβάνουν δεδομένα προηγούμενων φύλλων κατανομής χρόνου.

Για να ρυθμίσετε μια κατηγορία ταξινόμησης γραμμών ως ανενεργή
 1. Επιλέξτε Ανενεργή στη στήλη Κατάσταση.

  Ανενεργό
 2. Επιλέξτε Save.

  Αποθήκευση

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×