Ρύθμιση και διαχείριση αιτήσεων πρόσβασης

Η δυνατότητα αίτησης πρόσβασης επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο δεν διαθέτουν δικαίωμα προβολής τη συγκεκριμένη στιγμή. Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας ώστε να λαμβάνετε μήνυμα αλληλογραφίας όταν κάποιο άτομο ζητά πρόσβαση σε μια τοποθεσία. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκρίνετε ή θα απορρίψετε την αίτησή του. Εάν εγκρίνετε την αίτηση, μπορείτε επίσης να καθορίσετε το συγκεκριμένο επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε σε κάποιον χρήστη.

Η δυνατότητα αίτησης πρόσβασης λειτουργεί επίσης σε συνεργασία με την εντολή Κοινή χρήση για τοποθεσίες. Εάν κάποιο άτομο δεν είναι ο κάτοχος μιας τοποθεσίας (δηλαδή, εάν κάποιος δεν διαθέτει τον πλήρη έλεγχο σε μια τοποθεσία), χρησιμοποιεί την εντολή Κοινή χρήση ώστε να προσκαλέσει άλλα άτομα να προβάλουν μια τοποθεσία. Στη συνέχεια, αυτή η ενέργεια δημιουργεί μια αίτηση πρόσβασης για τον κάτοχο της τοποθεσίας. Ο κάτοχος της τοποθεσίας μπορεί κατόπιν να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση ή να καθορίσει το επίπεδο δικαιωμάτων που θα εκχωρηθούν στον νέο χρήστη.

Ο συνδυασμός της εντολής Κοινή χρήση και της δυνατότητας αίτησης πρόσβασης απλοποιούν τη διαδικασία διαχείρισης των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε μια τοποθεσία. Οι χρήστες τοποθεσιών έχουν την ευκαιρία να προσκαλέσουν άλλα άτομα για συνεργασία στις τοποθεσίες (εκτός αν απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα), ενώ οι κάτοχοι των τοποθεσιών έχουν τον απόλυτο έλεγχο των ατόμων με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, καθώς και του επιπέδου των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στους χρήστες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή ρυθμίσεων αιτήσεων πρόσβασης

Έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων πρόσβασης για μια τοποθεσία

Διαχείριση προσκλήσεων σε εξωτερικούς χρήστες (μόνο για το SharePoint Online)

Ανάκληση προσκλήσεων

Επανάληψη αποστολής πρόκλησης

Σχετικές εργασίες

Αλλαγή ρυθμίσεων αιτήσεων πρόσβασης

Πρώτα, ίσως πρέπει να αποφασίσετε αν τα μέλη των ομάδων της τοποθεσίας σας μπορούν να προσκαλούν μη μέλη για πρόσβαση στα περιεχόμενα της τοποθεσίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Σημείωση: Η απενεργοποίηση της επιλογής για να επιτρέπεται η κοινή χρήση δεν αποκρύπτει το μενού Κοινή χρήση, αλλά εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ένα μέλος της ομάδας επιχειρεί να θέσει σε κοινή χρήση.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μελών της ομάδας με μη μέλη   

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Άδειες τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αδειών για προχωρημένους.

 3. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", επιλέξτε Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στα μέλη να κάνουν κοινή χρήση της τοποθεσίας και μεμονωμένων αρχείων και φακέλων. Το πλαίσιο ελέγχου κάτω από αυτό, Επιτρέπει στα μέλη να καλέσουν άλλους στην ομάδα μελών τοποθεσίας, Μέλη ομάδας τοποθεσίας. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να επιτρέπεται στα μέλη να κάνουν κοινή χρήση της τοποθεσίας, θα επιλεγεί ή θα αποεπιλεγεί αυτόματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Αιτήσεις πρόσβασης"

SharePoint Online

Πίνακας αίτησης πρόσβασης

SharePoint Server 2019

Οι κάτοχοι τοποθεσιών μπορούν να ρυθμίσουν τη δυνατότητα αίτησης πρόσβασης, έτσι ώστε να τους αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν κάποιο άτομο ζητά πρόσβαση σε μια τοποθεσία.

Για ρύθμιση αιτήσεων πρόσβασης   

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 3. Στην καρτέλα "Δικαιώματα", επιλέξτε Ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αιτήσεων πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Αποδοχή αιτήσεων πρόσβασης.

 5. Στο SharePoint Online, επιλέξτε εάν θέλετε οι αιτήσεις πρόσβασης να αποστέλλονται στα μέλη της ομάδας "Διαχειριστής" ή "Κάτοχοι" ή εάν θέλετε να αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή λίστα διανομής. (Λάβετε υπόψη ότι μόνο τα μέλη της ομάδας "Διαχειριστής" ή "Κάτοχοι" μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήσεις πρόσβασης.)

  Στo SharePoint Server 2019 προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν συγκεκριμένο χρήστη ή λίστα διανομής.

 6. Στο SharePoint Online, μπορείτε προαιρετικά να συμπεριλάβετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα που θα εμφανίζεται στους χρήστες στη σελίδα αίτησης πρόσβασης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων πρόσβασης για μια τοποθεσία SharePoint Online

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αιτήσεις πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή Αιτήσεις σε εκκρεμότητα, εντοπίστε την αίτηση που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε κλικ στα αποσιωπητικά . . . για να ανοίξετε το μενού.

 4. Στην περιοχή Δικαιώματα, επιλέξτε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε στο χρήστη (εάν σκοπεύετε να εγκρίνετε την αίτηση). Μπορείτε επίσης προαιρετικά να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα προς το άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση πρόσβασης. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την τεκμηρίωση της απόφασής σας.

 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Έγκριση ή Απόρριψη.

  Συμβουλή: Για να προβάλετε προηγούμενες αιτήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ιστορικού.

Διαχείριση προσκλήσεων σε εξωτερικούς χρήστες (μόνο για το SharePoint Online)

Εάν είστε πελάτης του Microsoft Office 365 και χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη σελίδα "Αιτήσεις πρόσβασης" για να διαχειριστείτε προσκλήσεις χρηστών-επισκεπτών που έχουν χορηγηθεί σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν άδειες χρήσης της συνδρομής σας στο Office 365.

Σημαντικό:  Μόνο ένας χρήστης που είναι διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, διαχειριστής εταιρείας ή μέλος της προεπιλεγμένης ομάδας κατόχων τοποθεσιών έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη σελίδα "Αιτήσεις πρόσβασης". Ωστόσο, εάν ένας χρήστης έχει καταργηθεί από την ομάδα κατόχων τοποθεσιών και αργότερα του εκχωρηθεί δικαίωμα πλήρους ελέγχου για την τοποθεσία, ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στη σελίδα "Αιτήσεις πρόσβασης". Για να επιλύσετε αυτήν την κατάσταση, ανατρέξτε στο θέμα Μήνυμα "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" κατά την προβολή της λίστας "Αιτήσεις πρόσβασης" στο SharePoint Online.

Ανάκληση προσκλήσεων

Εάν θέλετε να αποσύρετε μια πρόσκληση που έχετε αποστείλει σε έναν εξωτερικό χρήστη, μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσκληση πριν να γίνει αποδεκτή.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αιτήσεις πρόσβασης.

 3. Βρείτε το άτομο του οποίου την πρόσκληση στην τοποθεσία θέλετε να ανακαλέσετε και κάντε κλικ στα αποσιωπητικά . . . για να ανοίξετε το μενού.

 4. Στο παράθυρο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση.

Εάν ο εξωτερικός χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί μια πρόσκληση και θέλετε να καταργήσετε την πρόσβασή του, μπορείτε να το κάνετε καταργώντας τον από την ομάδα δικαιωμάτων του SharePoint στην οποία έχει εκχωρηθεί. Ο διαχειριστής του Office 365 ή ο διαχειριστής του SharePoint Online μπορεί επίσης να τον καταργήσει από τη λίστα χρηστών για το περιβάλλον σας.

Επανάληψη αποστολής πρόκλησης

Από προεπιλογή, οι προσκλήσεις που στέλνετε σε εξωτερικούς χρήστες λήγουν σε 90 ημέρες. Μπορείτε να στείλετε ξανά μια πρόσκληση εντός αυτών των 90 ημερών, αλλά δεν θα παραταθεί το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή του ο προσκεκλημένος για να απαντήσει. Δεν μπορείτε να στείλετε ξανά μια πρόσκληση που έχει λήξει.

Σημείωση: Εάν κάποιος προσκεκλημένος δεν αποδεχτεί την πρόσκληση εντός 90 ημερών και εξακολουθείτε να θέλετε να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας, πρέπει να στείλετε νέα πρόσκληση.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αιτήσεις πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή Προσκλήσεις χρηστών-επισκεπτών, εντοπίστε την πρόσκληση που θέλετε να στείλετε ξανά και κάντε κλικ στα αποσιωπητικά . . . για να ανοίξετε το μενού.

 4. Στην περιοχή Δικαίωμα, επιβεβαιώστε ότι η επιλεγμένη ομάδα είναι η ομάδα δικαιωμάτων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το άτομο που λαμβάνει την πρόσκληση. Εάν θέλετε να επιλέξετε μια διαφορετική ομάδα από αυτήν στην αρχική πρόσκληση, μπορείτε να το κάνετε εδώ.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη αποστολής.

Δείτε επίσης

Κοινή χρήση τοποθεσίας

Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων (SharePoint)

Κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων του SharePoint στο Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×