Ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων του Skype για επιχειρήσεις Online ανάθεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης και αντιμετώπιση προβλημάτων του Skype για επιχειρήσεις Online ανάθεση. Σε αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για το πρόγραμμα εγκατάστασης συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Γενικές οδηγίες και απαιτήσεις

Ρύθμιση και τη λειτουργία ανάθεση για να λειτουργήσει σωστά εξαρτάται από το κάνετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

 • Πρέπει να χρησιμοποιείτε το Skype για επιχειρήσεις 2015 πλήρους προγράμματος-πελάτη με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ή του Skype για επιχειρήσεις 2016 πλήρους προγράμματος-πελάτη.

 • Πρέπει να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Outlook 2013 με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ή το πρόγραμμα-πελάτη Outlook 2016.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι delegator και υπολογιστές πληρεξούσιος έχουν ένα προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook που είναι η κύρια ή του προεπιλεγμένου προφίλ. Το προφίλ αλληλογραφίας θα πρέπει να περιέχει μόνο ένα λογαριασμό.

 • Skype για επιχειρήσεις για τα delegator και ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι συνδεδεμένοι χρήστες. Επίσης, τα γραμματοκιβώτια του Exchange Server για κάθε λογαριασμό πρέπει να είτε και τα δύο είναι Online ή και τα δύο είναι εσωτερικής εγκατάστασης.

 • Τόσο το delegator και πληρεξούσιος πρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια κύρια έκδοση του Outlook.

 • Η τιμή του χαρακτηριστικού EnableExchangeDelegateSync πρέπει να οριστεί σε true στην πολιτική υπολογιστή-πελάτη. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτελώντας το cmdlet Get-CSClientPolicy στο Skype για επιχειρήσεις Online PowerShell λειτουργική μονάδα.

 • Τόσο το delegator όσο και ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο Skype για επιχειρήσεις και το Outlook ταυτόχρονα σε διαφορετική σταθμούς εργασίας.

 • Κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια δεν υποστηρίζονται για το Skype για επιχειρήσεις Online ανάθεση. Αυτό συμβαίνει επειδή το κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο δεν διαθέτει την sendonbehalf λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL).

Outlook 2013

Outlook 2016

Lync/Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Skype για επιχειρήσεις 2015

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Skype για επιχειρήσεις 2016

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Σενάριο άδειας χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E3

Άδεια χρήσης

Προγράμματα-πελάτες

Σημειώσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις E3

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις 2015) χρησιμοποιείται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Skype για επιχειρήσεις 2016 χρησιμοποιούνται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη δεν υποστηρίζουν την ανάθεση.

Για προγράμματα-πελάτες Mac, μπορείτε να αναθέσετε κλήσεις, αλλά όχι ανάμεσα σε συσκέψεις.

Με το Office 365 τηλεφωνικό σύστημα + xCalling Office 365 πρόγραμμα για μεγάλες επιχειρήσεις E3

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις 2015) χρησιμοποιείται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Skype για επιχειρήσεις 2016 χρησιμοποιούνται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Lync για Mac 2011

Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη δεν υποστηρίζουν την ανάθεση.

Για προγράμματα-πελάτες Mac, μπορείτε να αναθέσετε κλήσεις, αλλά όχι ανάμεσα σε συσκέψεις.

Σενάριο άδειας χρήσης E5 για μεγάλες επιχειρήσεις

Άδεια χρήσης

Προγράμματα-πελάτες

Σημειώσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις 2015) χρησιμοποιείται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016.

Skype για επιχειρήσεις 2016 χρησιμοποιούνται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη δεν υποστηρίζουν την ανάθεση.

Για προγράμματα-πελάτες Mac, μπορείτε να αναθέσετε κλήσεις, αλλά όχι ανάμεσα σε συσκέψεις.

Enterprise E5 plus καλείτε πρόγραμμα του Office 365

Skype για επιχειρήσεις για Mac 2016

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις 2015) χρησιμοποιείται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Skype για επιχειρήσεις 2016 χρησιμοποιούνται με το Outlook 2013 ή το Outlook 2016

Lync για Mac 2011

Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη δεν υποστηρίζουν την ανάθεση.

Για προγράμματα-πελάτες Mac, μπορείτε να αναθέσετε κλήσεις, αλλά όχι ανάμεσα σε συσκέψεις.

Ρύθμιση και να επαληθεύσετε ανάθεση

Για να ρυθμίσετε το Skype για επιχειρήσεις Online αντιπροσώπευση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Καρτέλα προώθησης κλήσεων

 1. Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία των μελών του πληρεξουσίου μου.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη, επιλέξτε στον πληρεξούσιο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Δεν υπάρχει καρτέλα προώθηση κλήσεων

 1. Στο Outlook, επιλέξτε αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Πρόσβαση πληρεξουσίων > Προσθήκη.

 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, προσθέστε το όνομα του ατόμου που θα γίνει πληρεξούσιος.

 3. Επιλέξτε το μενού " Ημερολόγιο " και, στη συνέχεια, επιλέξτε πρόγραμμα επεξεργασίας (μπορεί να ανάγνωση, δημιουργία και τροποποίηση στοιχείων).

Καρτέλα προώθησης κλήσεων

 • Εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν διαθέτει μια καρτέλα Προώθηση κλήσεων που έχει τη σύνδεση Επεξεργασία των μελών του πληρεξουσίου μου και το delegator βρίσκεται σε υπολογιστή Mac, το delegator πρέπει να εισέλθετε σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows για να ρυθμίσετε την ανάθεση. Αυτό συμβαίνει επειδή προγράμματα-πελάτες του Mac δεν μπορούν να συνδεθούν MAPI και, αυτή είναι μια απαίτηση για τη δημιουργία του Skype για επιχειρήσεις ανάθεση από το Outlook.

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι επιτυχής, ο πληρεξούσιος πρέπει να δείτε το προστεθήκατε ως πληρεξούσιος για < όνομα > μηνυμάτων και τη δημιουργία της ομάδας άτομα να διαχειρίζομαι κλήσεις.  Το delegator πρέπει να βλέπετε ότι τη δημιουργία της ομάδας πληρεξουσίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάθεση δικαιωμάτων εμφανίζονται συνήθως εντός 30 λεπτών από τη διαδικασία εγκατάστασης. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θέμα 1 Η εγγραφή πληρεξουσίου εξακολουθεί να εμφανίζεται στην ομάδα άτομα να διαχειρίζομαι κλήσεις μετά το delegator έχει καταργηθεί ο πληρεξούσιος από το πρόγραμμα-πελάτη Outlook.

Επίλυση 1 Στην του Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη, κάντε δεξί κλικ στον πληρεξούσιο στην ομάδα " Πληρεξούσιοι " και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση από ομάδα.

Θέμα 2 Αφού η πρόσβαση πληρεξουσίου παρέχεται μέσω του προγράμματος-πελάτη του Outlook, στην ομάδα άτομα να διαχειρίζομαι κλήσεις ούτε το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζονται για τον πληρεξούσιο.

Επίλυση 2 Κατάργηση της ανάθεσης από το πρόγραμμα-πελάτη Outlook, περιμένετε περίπου 15 λεπτά για την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά στον πληρεξούσιο.

 • Ανάθεση δεν λειτουργεί αν υπερβεί το όριο των 25 delegators και 25 πληρεξουσίων.

 • Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη δεν υποστηρίζεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εγκαθιστάτε το Skype για επιχειρήσεις βασικές προγράμματος-πελάτη, θα καταργήσετε και αλλαγής ανάθεση.

 • Εάν η τιμή του MAPI κατάσταση δεν είναι OK, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές SIP και SMTP ταιριάζουν.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την κατάσταση MAPI για να εμφανίσετε ως OK μετά την πρώτη εκκίνηση του Skype για επιχειρήσεις και το Outlook.

 • Δημιουργία μιας ομάδας ασφαλείας και προσθήκη ανάθεση δικαιώματα για αυτήν την ομάδα ασφαλείας δεν υποστηρίζεται.

 • MAPI δεν είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στο θέμα σφάλμα "Μη διαθέσιμες MAPI" στο Skype για επιχειρήσεις 2016 προγράμματος-πελάτη.

 • Το γραμματοκιβώτιο του Exchange Online δεν είναι προσβάσιμα μέσω του Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε το Outlook Έλεγχος συνδεσιμότητας για να βεβαιωθείτε ότι περάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×