Ρύθμιση επιλογών συσκευής βίντεο στο Skype για επιχειρήσεις Web App

Το Skype για επιχειρήσεις Web App εντοπίζει αυτόματα και επιλέγει την πλέον συμβατή συσκευή βίντεο για τη σύσκεψή σας.Εάν χρειάζεται να αλλάξετε την τρέχουσα συσκευή βίντεο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Επιλέξτε διαδοχικά Περισσότερες επιλογές Κουμπί περισσότερων επιλογών (αποσιωπητικά σε κύκλο) > Επιλογές σύσκεψης.

  2. (Προαιρετικά) Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή που προτιμάτε για μελλοντικές συσκέψεις, στην καρτέλα Γενικά, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Αποθήκευση των στοιχείων μου σε αυτόν τον υπολογιστή είναι επιλεγμένο.

  3. Στην καρτέλα Βίντεο, κάντε κλικ ή πατήστε την τρέχουσα συσκευή για να δείτε άλλες διαθέσιμες συσκευές.

  4. Επιλέξτε αυτήν που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε OK.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×