Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων για χρήστες του Office 365

Συμμετέχοντες: Sirkku Willie
Τελευταία ενημέρωση 9 Νοεμβρίου 2017

Σύνοψη:    Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA) για χρήστες του Office 365

Σημειώσεις: 

 • Ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων του Azure είναι μια μέθοδος επαλήθευσης του ποιοι είστε που απαιτεί τη χρήση περισσότερων στοιχείων από ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Με τη χρήση του MFA για Office 365, οι χρήστες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης, ενός μηνύματος κειμένου ή μιας ειδοποίησης εφαρμογής στο smartphone τους αφού εισαγάγουν σωστά τον κωδικό πρόσβασής τους. Μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο μόνο αφού έχει ικανοποιηθεί αυτός ο δεύτερος παράγοντας ελέγχου ταυτότητας.

 • Μια μορφή ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων περιλαμβάνεται στο Office 365, αλλά μπορείτε επίσης να αγοράσετε το Azure Multi-Factor Authentication που περιλαμβάνει εκτεταμένη λειτουργικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση των εκδόσεων του Azure Multi-Factor Authentication.

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων στο Κέντρο διαχείρισης Office 365

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

  Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

  Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 2. Επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες.

  Ενεργοί χρήστες στο κέντρο διαχείρισης Office 365
 3. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, επιλέξτε Περισσότερα > Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων του Azure.

  Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων
 4. Βρείτε το χρήστη ή τους χρήστες που θέλετε να ενεργοποιήσετε για MFA. Για να δείτε όλους τους χρήστες, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την προβολή Κατάσταση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων στο επάνω μέρος.

  Οι προβολές έχουν τις ακόλουθες τιμές με βάση την κατάσταση MFA των χρηστών:

  • Οποιαδήποτε    Εμφανίζει όλους τους χρήστες. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση

  • Ενεργοποιημένη    Ο χρήστης έχει εγγραφεί στον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Θα του ζητηθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσει είσοδο.

  • Με επιβολή    Ο χρήστης μπορεί να έχει ή να μην έχει ολοκληρώσει την εγγραφή. Εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, τότε χρησιμοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων. Διαφορετικά, θα ζητηθεί από το χρήστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατά την επόμενη είσοδό του.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στους χρήστες που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  Χρήστες που έχουν επιλεγεί για MFA.
 6. Στο παράθυρο πληροφοριών χρήστη στα δεξιά, στην περιοχή με τα γρήγορα βήματα θα δείτε τις επιλογές Ενεργοποίηση και Διαχείριση ρυθμίσεων χρήστη. Επιλέξτε ενεργοποίηση.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων.

Παραχώρηση δυνατότητας στους χρήστες MFA για τη δημιουργία κωδικών πρόσβασης εφαρμογών για τις εφαρμογές-πελάτες του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών δεν υποστηρίζονται για το Office 365 με διαχείριση από την 21Vianet.

Ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων ενεργοποιείται ανά χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένας χρήστης έχει ενεργοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων και προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει προγράμματα-πελάτες που δεν βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Outlook 2013 με Office 365, δεν θα μπορεί να το κάνει. Ο κωδικός πρόσβασης εφαρμογής το επιτρέπει αυτό. Ο κωδικός πρόσβασης εφαρμογής είναι ένας κωδικός πρόσβασης που δημιουργείται μέσα από την πύλη Azure και επιτρέπει στο χρήστη να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή του.

Όλες οι εφαρμογές-πελάτες του Office 2016 υποστηρίζουν τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων μέσω της χρήσης της Βιβλιοθήκης ελέγχου ταυτότητας Active Directory (ADAL). Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών δεν είναι απαραίτητοι για τα προγράμματα-πελάτες του Office 2016. Ωστόσο, εάν διαπιστώσετε ότι αυτό δεν συμβαίνει, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συνδρομή σας στο Office 365 για ADAL. Συνδεθείτε στο Exchange Online PowerShell και εκτελέστε την εντολή "Get-OrganizationConfig | Format-Table name, *OAuth*".

Εάν θέλετε να την ενεργοποιήσετε, εκτελέστε την εντολή "Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled:$true".

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

  Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

  Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 2. Επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες. Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με ένα από τα παρακάτω:

  Ενεργοί χρήστες στο κέντρο διαχείρισης Office 365
 3. Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, επιλέξτε Περισσότερα > Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων του Azure.

  Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων
 4. Στη σελίδα έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων, επιλέξτε ρυθμίσεις υπηρεσίας.

  Ρυθμίσεις υπηρεσίας του MFA.
 5. Στην περιοχή κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών, επιλέξτε Να επιτρέπεται στους χρήστες να δημιουργούν κωδικούς πρόσβασης εφαρμογών για την είσοδο σε εφαρμογές που δεν ανήκουν σε πρόγραμμα περιήγησης.

  Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές-πελάτες του Office, αλλά θα πρέπει πρώτα να εισαγάγουν έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής τους.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, Κλείσιμο.

 1. Στη σελίδα ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο χρήστη ή τους χρήστες που θέλετε να διαχειριστείτε.

 2. Στο παράθυρο πληροφοριών χρήστη, στη δεξιά πλευρά, θα δείτε δύο επιλογές: Ενεργοποίηση και Διαχείριση ρυθμίσεων χρήστη. Επιλέξτε Διαχείριση ρυθμίσεων χρήστη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις επιλογές: Απαιτείται από τους επιλεγμένους χρήστες να παρέχουν ξανά τις μεθόδους επικοινωνίας, Διαγραφή όλων των υπαρχόντων κωδικών πρόσβασης εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί από τους επιλεγμένους χρήστες ή Επαναφορά του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων σε όλες τις απομνημονευμένες συσκευές.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική ενημέρωση της κατάστασης για τους υπάρχοντες χρήστες χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV. Το αρχείο CSV θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων με βάση τα ονόματα χρηστών που υπάρχουν στο αρχείο. Δεν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων χρηστών.

 1. Στη σελίδα ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων, επιλέξτε μαζική ενημέρωση.

 2. Αναζητήστε το αρχείο που περιέχει τις ενημερώσεις. Οι επικεφαλίδες στήλης στο αρχείο σας πρέπει να ταιριάζουν με τις επικεφαλίδες στηλών στο ακόλουθο παράδειγμα:

  Δείγμα αρχείου μαζικής ενημέρωσης CSV

Οδηγίες για τους χρήστες μετά τη ρύθμιση του MFA

Αφού ενεργοποιήσετε το MFA στο μισθωτή σας, οι χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσουν τη δεύτερη μέθοδο εισόδου για το Office 365:

Δείτε επίσης

Σχέδιο για τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων για αναπτύξεις του Office 365

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων του Azure

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×