Ρύθμιση διάσκεψης ήχου για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μερικές φορές άτομα στην εταιρεία σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τηλεφώνου για κλήση σε σύσκεψη. Skype για επιχειρήσεις και ομάδες της Microsoft περιλαμβάνει τη δυνατότητα διασκέψεων ήχου για αυτήν την περίπτωση μόνο! Άτομα μπορούν να καλέσουν σε Skype για επιχειρήσεις ή συσκέψεων ομάδες της Microsoft μέσω τηλεφώνου, αντί να χρησιμοποιήσετε την Skype για επιχειρήσεις ή την εφαρμογή Microsoft τις ομάδες σε μια κινητή συσκευή ή Υπολογιστή. Εάν δεν γνωρίζετε ιδιαίτερα σχετικά με τις διασκέψεις ήχου, μπορείτε να παρακολουθήσετε. σε αυτό το βίντεο.

Πρέπει να ρυθμίσετε διασκέψεων ήχου για τα άτομα που σκοπεύετε να προγραμματίσετε ή υποψήφιος πελάτης συσκέψεων. Συμμετέχοντες στη σύσκεψη που δεν χρειάζεστε κάποια από τις άδειες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές ή άλλο πρόγραμμα εγκατάστασης με κλήση σύνδεσης.

Εάν χρειάζεστε για την καλύτερη κατανόηση και σχεδιασμός για διασκέψεις ήχου πριν το κάνετε ακόμη και τα παρακάτω βήματα, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο.

Βήμα 1: Αγορά και εκχώρηση αδειών χρήσης

Θα πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής Office 365 για να εκτελέσετε αυτό το βήμα.

 1. Μάθετε εάν διασκέψεων ήχου στο Office 365 είναι διαθέσιμη στη χώρα/περιοχή σας. Επιλέξτε αυτήν τη λίστα με τις χώρες/περιοχές.

 2. Μάθετε ποιες άδειες χρήσης που χρειάζεστε για να αγοράσετε για διασκέψεων ήχου και πόσο θα κοστίσει. Ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, και να αγοράσετε τις άδειες χρήσης.

 3. Εκχωρήστε τις άδειες χρήσης για Office 365 ή Skype για επιχειρήσεις που αγοράσατε στα άτομα του οργανισμού σας που σκοπεύουν να προγραμματίσουν συσκέψεις ή πρόκειται να είναι επικεφαλής σε κάποια σύσκεψη.

 4. Εάν αγοράσατε άδειες χρήσης πρόσθετο Διασκέψεων ήχου και των επικοινωνιών πιστώσεων αδειών χρήσης, αναθέστε τους, πολύ. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση του Skype για επιχειρήσεις άδειες χρήσης.

Βήμα 2: Αποφασίσετε σχετικά με την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου

Μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου παρέχει μια γέφυρα διασκέψεων ήχου. Η γέφυρα διασκέψεων ορίζει τους αριθμούς τηλεφώνου, αριθμοί PIN και διάσκεψης αναγνωριστικών για τις συσκέψεις. Αποφασίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft ή μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρήστες ομάδες της Microsoft, δεν είναι δυνατό να χρήστη μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών.

 • Microsoft ως υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου: Εάν θέλετε η λύση ευκολότερος για διασκέψεων ήχου, επιλέξτε Microsoft ως υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου.

 • Τρίτων κατασκευαστών ως υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου: Εάν είστε σε χώρα όπου διασκέψεων ήχου δεν είναι διαθέσιμη, την ποιότητα υπηρεσίας δεν είναι ιδανική λόγω η θέση ή έχετε μια υπάρχουσα σύμβαση, επιλέξτε μια διάσκεψη ήχου άλλου κατασκευαστή υπηρεσία παροχής. Για να βρείτε μια υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο Microsoft PinPoint.

Συμβουλή: Στην εταιρεία σας, μπορείτε να έχετε ορισμένα άτομα που χρησιμοποιούν το Microsoft ως την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν μια υπηρεσία παροχής τρίτων κατασκευαστών. Αλλά αυτό θα είναι πιο σύνθετη για την εγκατάσταση και διαχείριση.

Για μια αναλυτική σύγκριση μεταξύ της Microsoft ως υπηρεσία παροχής ήχου και μια τρίτων κατασκευαστών, ανατρέξτε στο θέμα σύγκριση υπηρεσίες παροχής διασκέψεων ήχου.

Βήμα 3: Αντιστοίχιση την υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου για να καθοδηγήσετε ή να προγραμματίσετε συσκέψεις άτομα

Τώρα που έχετε αποφασίσει στην υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου, πρέπει να αντιστοιχίσετε την υπηρεσία παροχής σε άτομα στην εταιρεία σας υποψήφιου πελάτη ή να προγραμματίσετε συσκέψεις. Κάντε ένα από τα εξής:

Βήμα 4: Ρύθμιση προσκλήσεων σε σύσκεψη

Τα ακόλουθα βήματα είναι προαιρετικά, ωστόσο σε πολλούς διαχειριστές αρέσει να τα κάνουν:

 1. Προσαρμογή των προσκλήσεων σας σε σύσκεψη. Οι αριθμοί για την κλήση σύνδεσης, οι οποίοι ορίζονται για τον χρήστη, θα προστεθούν αυτόματα στις προσκλήσεις σε σύσκεψη που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες. Μπορείτε, ωστόσο, να προσθέσετε τις δικές σας συνδέσεις βοήθειας ή νομικών ζητημάτων, ένα μήνυμα κειμένου και ένα μικρό γραφικό του οργανισμού.

 2. Διαλέξτε έναν διαφορετικό προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου για κάθε χρήστη. Αυτός είναι ο αριθμός τηλεφώνου που θα εμφανίζεται στη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί από τον χρήστη.

 3. Ρύθμιση αυτόματου συστήματος υποδοχής γλώσσες που χρησιμοποιεί το διασκέψεων ήχου αυτόματου συστήματος υποδοχής για να εισαγάγετε το χαιρετισμό προς καλών όταν καλέσουν έναν αριθμό τηλεφώνου διασκέψεων ήχου. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft ως υπηρεσία παροχής ήχου.

 4. Ορίστε το μήκος του PIN για συσκέψεις διασκέψεων ήχου.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ακολουθούν ορισμένες από τις κύριες ερωτήσεις λαμβάνουμε από τους πελάτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε διασκέψεων ήχου.

Κλήση στη συσκέψεις είναι πολύ χρήσιμο όταν άτομα είναι εν κινήσει, για παράδειγμα, και δεν είναι δυνατό να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη χρησιμοποιώντας την Skype για επιχειρήσεις ή την εφαρμογή Microsoft τις ομάδες στον φορητό υπολογιστή σας ή κινητές συσκευές. Αλλά υπάρχουν άλλες λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο για να συμμετάσχετε σε μια Skype για επιχειρήσεις ή ομάδες της Microsoft σύσκεψη μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από τη χρήση μιας εφαρμογής σε έναν υπολογιστή:

 • Η σύνδεση στο Internet είναι περιορισμένη.

 • Η σύσκεψη είναι μόνο ήχου.

 • Ο χρήστης προσπάθησε να συμμετάσχει σε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις και απέτυχε.

 • Η ποιότητα της κλήσης είναι καλύτερη όταν καλούν για να συνδεθούν.

 • Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια σύσκεψη "ανοικτής ακρόασης" χρησιμοποιώντας συσκευές Bluetooth.

 • Οι χρήστες θεωρούν πως είναι πιο εύκολο και πιο βολικό για την περίπτωσή τους.

Όλοι όσοι έχουν την κλήση στον αριθμό και το Αναγνωριστικό διάσκεψης μπορούν να συμμετάσχουν σε Skype για επιχειρήσεις ή σύσκεψη ομάδες της Microsoft, εκτός εάν ο διοργανωτής της σύσκεψης έχει κλειδωθεί από τη σύσκεψη.

Εάν που καλείτε στο με χρήση του τηλεφώνου ή του Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft εφαρμογές, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε οποιονδήποτε άλλο στην κλήση και αυτές μπορούν να σας ακούσουν. Ο διοργανωτής της σύσκεψης έχει τη δυνατότητα "Σίγαση" συμμετέχοντες στη σύσκεψη Εάν δεν θέλουν να ακούσετε τους.

Ναι, διατίθενται αριθμοί χωρίς χρέωση αλλά μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Για να δείτε τη λίστα με τους διαθέσιμους αριθμούς μεταβείτε εδώ.

Υπάρχουν τοπικό αριθμούς κλήσης σύνδεσης που έχουν ανατεθεί σε εσάς όταν αγοράζετε τις άδειες χρήσης για διασκέψεις ήχου. Οι αριθμοί κλήσης σύνδεσης θα συμπεριληφθούν στην στην πρόσκληση σε σύσκεψη. Αυτές οι τοπικούς αριθμούς θα είναι μόνο διαθέσιμο στον οργανισμό σας. Το τηλέφωνο που έχουν εκχωρηθεί για την εταιρεία σας και αυτόν τον αριθμό έχει θέσει σε κοινή χρήση από τους χρήστες στην εταιρεία που που έχουν δυνατότητα διάσκεψης ήχου. Έτσι, το Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft συσκέψεις που έχουν προγραμματιστεί από χρήστη A και B άλλου χρήστη θα και τα δύο έχουν τον ίδιο αριθμό κλήσης.

Οι τοπικοί αριθμοί κλήσης σύνδεσης και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διεθνείς αριθμοί κλήσης σύνδεσης από τη χώρα όπου βρίσκεται ο οργανισμός σας θα συμπεριληφθούν στην πρόσκληση σε σύσκεψη. Εάν ένας συμμετέχοντας της σύσκεψης χρησιμοποιήσει διαφορετικό αριθμό που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση, θα είναι ένας κοινόχρηστος αριθμός τηλεφώνου.

Για μια τρέχουσα λίστα με τις χώρες/περιοχές, ανατρέξτε στο θέμα τηλέφωνα των διασκέψεων ήχου.

Εάν αριθμοί τηλεφώνου για διασκέψεων ήχου δεν είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας ή δεν καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας σας, στείλτε μας σχόλια στο φόρουμ SkypeFeedback.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα εξαρτάται από το ποιοι βρίσκονται στη σύσκεψη και από τον τύπο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποίησαν για να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.

Συμμετέχοντες στη σύσκεψη

Ώρα λήξης σύσκεψης

Υπάρχουν χρήστες που έχουν συνδεθεί με χρήση του Skype για επιχειρήσεις ή Microsoft ομάδες εφαρμογής ή έχουν καλείται στο στη σύσκεψη.

Η σύσκεψη λήγει εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στη λίστα συμμετεχόντων έπειτα από 24 ώρες.

Όλοι οι χρήστες έχουν κάνει κλήση σύνδεσης στη σύσκεψη, αλλά κάποιος έχει χρησιμοποιήσει έναν αριθμό PIN για να εισέλθει στη σύσκεψη.

Η σύσκεψη λήγει έπειτα από 24 ώρες.

Όλοι οι χρήστες έχουν κάνει κλήση σύνδεσης στη σύσκεψη, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να χρησιμοποίησε έναν αριθμό PIN για να εισέλθει στη σύσκεψη.

Η σύσκεψη λήγει έπειτα από 4 ώρες.

Διασκέψεων ήχου επιτρέπει στους συμμετέχοντες έως 250 τηλεφώνου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα όρια της σύσκεψης, ανατρέξτε στο θέμα Όρια του Skype για επιχειρήσεις Online.

Έχουμε προσθέσει μια νέα δυνατότητα που σας επιτρέπει - διαχείρισης - να στέλνετε και να ενημερώσετε πληροφορίες διασκέψεων ήχου και τον αριθμό PIN σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου για να το απενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αλλαγή ρυθμίσεων διάσκεψης ήχου.

Είμαστε δεν είναι ακριβώς. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε διασκέψεων ήχου που είναι διαθέσιμη στο Skype για επιχειρήσεις Server 2015 μαζί με μια πύλη PSTN για τους χρήστες σας εσωτερική εγκατάσταση.

Skype για επιχειρήσεις και το Microsoft ομάδες χρηστών τυχαία εκχωρούνται διάσκεψης με αναγνωριστικά και δεν είναι δυνατό να κράτηση ή να ορίσετε ένα Αναγνωριστικό διάσκεψης στατική που μόνο μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Δεν υπάρχει υποστήριξη αυτήν τη στιγμή για χρήστες με δυνατότητα διασκέψεων ήχου για να συμμετάσχετε σε μια εκπομπή σύσκεψης Skype.

Όχι, ένας χρήστης δεν μπορεί να λάβετε υποστήριξη οποιαδήποτε τελεστή ή υποστήριξη πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων * 0 στη διάρκεια της σύσκεψης. Εάν υπάρχουν προβλήματα με τις διασκέψεις ήχου, ο διαχειριστής για μια εταιρεία να επικοινωνήσετε με υποστήριξης της Microsoft για το Office 365.

Skype για επιχειρήσεις ή Microsoft ομάδες χρηστών να βρείτε το Αναγνωριστικό διάσκεψης που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτά κατά τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης στο Outlook και το Outlook στο web. Επίσης, οι χρήστες να βρείτε το Αναγνωριστικό διάσκεψης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί σε αυτά αφού έχουν ρυθμιστεί για διάσκεψη με ήχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι χρήστες δεν θα μπορούν να επαναφέρουν το δικό τους αναγνωριστικό διάσκεψης. Η επαναφορά του αναγνωριστικού διάσκεψης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εσάς - τον διαχειριστή - του οργανισμού.

Εργαζόμαστε για την εύρεση μιας λύσης που θα επιτρέπει στο χρήστη να αποκτά πρόσβαση και να επαναφέρει ένα αναγνωριστικό διάσκεψης χωρίς τη βοήθεια από ένα διαχειριστή του οργανισμού.

Skype για επιχειρήσεις ή Microsoft ομάδες χρηστών να βρείτε το PIN σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί σε αυτά όταν έχουν ρυθμιστεί για διάσκεψη με ήχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Skype για επιχειρήσεις ή Microsoft ομάδες χρηστών δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε το PIN. Το PIN μπορεί να γίνει επαναφορά μόνο από εσάς, το διαχειριστή. Όταν είναι η επαναφορά του PIN ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται στο χρήστη.

Εργαζόμαστε για την εύρεση μιας λύσης που θα επιτρέπει στο χρήστη να αποκτά πρόσβαση και να επαναφέρει έναν αριθμό PIN χωρίς βοήθεια από ένα διαχειριστή του οργανισμού.

 • * 6 (Σίγαση/αναίρεση σίγασης από τον ίδιο το χρήστη)

 • * 1 (Αναπαράγει τις περιγραφές των εντολών του πληκτρολογίου κλήσης εντολές που είναι διαθέσιμες.)

Ναι, οι συμμετέχοντες να εξερχόμενη κλήση διεθνές επίπεδο και να προσκαλέσετε άλλα άτομα που καλούν σε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft. Ανατρέξτε στο θέμα πραγματοποίηση από μια σύσκεψη, ώστε άλλοι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό.

Όταν ένας χρήστης έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου και ο χρήστης δημιουργεί μια νέα σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις ή σε ομάδες της Microsoft στο Outlook ή το Outlook στο web, οι αριθμοί τηλεφώνου και διασκέψεις αναγνωριστικά προστίθεται στην πρόσκληση σε σύσκεψη αυτόματα.

Όταν ένας χρήστης έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου, ο χρήστης έχει ανατεθεί αυτό που ονομάζεται ένα αναγνωριστικό διάσκεψης δέσμευσης λιγότερο. Αυτό το Αναγνωριστικό διάσκεψης μπορεί να είναι κοινόχρηστο μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνου πρόσβασης διάσκεψης με τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη χωρίς να χρειάζεται να προγραμματίσετε μια σύσκεψη ο χρήστης.

Παρακάτω είναι ένας πίνακας που έχει τα σενάρια όταν ο διοργανωτής και όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν κλήση σύνδεσης σε μια σύσκεψη:

Ρύθμιση χρήστη

Βήματα διοργανωτή

Βήματα συμμετέχοντα

Να μην επιτρέπεται σε ανώνυμους χρήστες να ξεκινούν μια σύσκεψη

 • Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης ήχου.

 • Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης.

 • Εισαγάγετε τον αριθμό PIN για τη σύσκεψη.

 • Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης ήχου.

 • Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης.

Εάν ο διοργανωτής της σύσκεψης δεν έχει συνδεθεί ακόμα στη σύσκεψη, ο συμμετέχων θα ακούει μουσική στο χώρο αναμονής, ώσπου ο διοργανωτής να συνδεθεί στη σύσκεψη.

Να επιτρέπεται σε ανώνυμο χρήστη να ξεκινά μια σύσκεψη

 • Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης ήχου.

 • Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης.

 • Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης ήχου.

 • Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης.

Εάν ο συμμετέχων συνδεθεί στη σύσκεψη πριν από το διοργανωτή, κάθε συμμετέχων μπορεί να ξεκινήσει τη σύσκεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δυνατότητα αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη σε πελάτες που χρησιμοποιούν το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες σχετικά με το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση του Skype για επιχειρήσεις Online

Αριθμοί τηλεφώνου για διασκέψεις ήχου

Ορισμός επιλογών για ηλεκτρονικές συσκέψεις και κλήσεις διάσκεψης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×