Ρύθμιση ήχου και βίντεο - Communicator

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δυνατότητα ρύθμιση ήχου και βίντεο κάνει τα εξής:

 • Αυτόματη βρίσκει και επιλέγει την προτιμώμενη συσκευή ήχου και βίντεο για την εφαρμογή σας - χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσετε μια διαδικασία εγκατάστασης. Ρύθμιση ήχου και βίντεο αυτόματα ρυθμίζει τις παραμέτρους συσκευών ήχου και βίντεο για την εφαρμογή σας όταν απόσπαση μια συσκευή ή να επισυνάψετε μια νέα συσκευή στον υπολογιστή σας.

 • Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια συσκευή ανοιχτής ακρόασης εναλλακτικές (εκτός από το προεπιλεγμένο ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο) για κλήσεις. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε ξεχωριστές συσκευές ηχεία και το μικρόφωνό για τον ήχο της εφαρμογής σας.

 • Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια εναλλακτική συσκευή (εκτός από το προεπιλεγμένο ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο) για την αναπαραγωγή τους ήχους ειδοποίησης για την εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καθορίσετε ότι τους ήχους ειδοποίησης αναπαραγωγή στο ηχεία του υπολογιστή σας όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση.

 • Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές και προσαρμόσετε τα ηχεία και το μικρόφωνο όγκους, και δοκιμάστε και προσαρμόστε καμερών Web.

Η ρύθμιση ήχου και βίντεο δυνατότητα είναι διαθέσιμη στο Office Communicator 2007 R2 και Office Communications Server 2007 R2 σύστημα υποδοχής.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ομιλητή/μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ήχων

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - κάμερα Web

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο

Στη σελίδα ρύθμιση ήχου και βίντεο - ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο εμφανίζεται εάν μόνο αν το Communicator 2007 εντοπίσει μια ακουστικό USB ή ακουστικά με μικρόφωνο συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας. Συσκευές χειρός ή ακουστικά είναι συσκευές τηλεφωνίας (τηλέφωνο) με ομιλητή, μικρόφωνο και ένα κουμπί για έναρξης και λήξης κλήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB για να συνδέσετε ένα σταθερό τηλέφωνο Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition στον υπολογιστή σας, την τηλεφωνική συσκευή γίνεται την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου για κλήσεις Communicator, διασκέψεις και οι περίοδοι λειτουργίας του Live Meeting. Communicator συνδέεται αυτόματα με το σταθερό τηλέφωνο, γεγονός που σημαίνει ότι οι κλήσεις που πραγματοποιείτε από το Communicator τοποθετούνται από την τηλεφωνική συσκευή σας και κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση για εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα συνδέεται την κλήση σε τηλεφωνική συσκευή σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τυχόν ενέργειες στοιχείων ελέγχου κλήσης που τραβάτε απεικονίζονται τόσο στο Communicator και στην τηλεφωνική συσκευή σας.

Επιλέξτε μια ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο

Το ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο αναπτυσσόμενη λίστα συμπληρώνεται με τις συσκευές τηλεφωνίας εντοπιστεί από τη δυνατότητα ρύθμιση ήχου και βίντεο. Από προεπιλογή, ρύθμιση ήχου και βίντεο autoselects ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο συσκευές σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Αυτόματη επιλογή προτεραιότητα ακουστικό ή ακουστικά

 1. Μόνο communicator 2007 R2: Πιστοποίηση ενοποιημένων Επικοινωνιών σταθερό τηλέφωνο IP, για παράδειγμα Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. Πιστοποίηση ενοποιημένων Επικοινωνιών ακουστικό με οθόνη

 3. Πιστοποίηση ενοποιημένων Επικοινωνιών ακουστικό με ανοιχτής ακρόασης

 4. Πιστοποίηση ενοποιημένων Επικοινωνιών ακουστικά με μικρόφωνο

 5. Πιστοποίηση ενοποιημένων Επικοινωνιών της συσκευής με κανένα

 6. Μη ενοποιημένων Επικοινωνιών πιστοποιημένων ακουστικό

Το ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο αναπτυσσόμενη λίστα παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >    Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >, η ρύθμιση ήχου και βίντεο δυνατότητα εντοπίζει αυτόματα και επιλέγει την προτιμώμενη ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο. Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το στοιχείο, Communicator 2007 θα αυτόματα Ρυθμίστε ξανά τις συσκευές σας ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο όταν απόσπαση ή εκ νέου συνδέσετε μια συσκευή ή επισύναψη νέου ακουστικό ή ακουστικά με τον υπολογιστή σας. Όταν μια έκδοση του Office Communicator 2007 R2 τηλέφωνο τηλεφωνική συσκευή σας είναι συνδεδεμένος με ένα καλώδιο USB, αυτή η επιλογή εμφανίζει τη σύνδεση σταθερό τηλέφωνο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα συνημμένο τηλεφωνική συσκευή σας, αλλά είχατε επιλέξει προηγουμένως ένα προσαρμοσμένο ηχείο ή η συσκευή μικροφώνου, θα πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνική συσκευή σας.

 • < όνομα συσκευής >    Επιλέξτε μια συγκεκριμένη συσκευή, εάν θέλετε να επιβάλετε τη χρήση της συσκευής, αντί να επιτρέψετε τη δυνατότητα ρύθμιση ήχου και βίντεο, επιλέξτε μία για εσάς. Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το στοιχείο, Communicator 2007 δεν αυτόματα Ρυθμίστε ξανά το ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο όταν να αποσπάσετε μια συσκευή ή να επισυνάψετε μια νέα συσκευή. Εάν έχετε τηλεφωνική συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας και να επιλέξετε μια διαφορετική συσκευή, δεν θα είναι σύζευξη του Communicator 2007 R2 με το Office Communicator 2007 R2 τηλεφωνική συσκευή σας.

Ηχείο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή για να ελέγξετε την ένταση ήχου στην το ηχείο του ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μικρόφωνο

 • Εάν έχετε ακουστικό, σηκώστε το δέκτη και μιλήστε από αυτό για να ελέγξετε την ένταση ήχου. Εάν έχετε μια τηλεφωνική συσκευή, σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου σταθερό και μιλήστε από αυτό για να ελέγξετε την ένταση ήχου. Εάν διαθέτετε ακουστικά, μιλήστε απλώς το ηχείο. Την κατάσταση πράσινο θα πρέπει να συμπληρώσετε στο μεσαίο τμήμα της περιοχής δοκιμής.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ομιλητή/μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε την ίδια συσκευή για ηχεία και μικρόφωνο, ως επιλογή ξεχωριστές συσκευές μπορεί να προκαλέσει Αντήχηση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης. Ωστόσο, εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε χρησιμοποιώντας ξεχωριστές συσκευές και αντιμετωπίζετε αντήχηση, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε Αντήχηση μειώνοντας την ένταση ήχου του μικροφώνου και του ομιλητή.

Στη σελίδα ρύθμισης ήχου και βίντεο - ομιλητή/μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια ηχεία και το μικρόφωνό για το ηχητικό τμήμα της εφαρμογής σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ξεχωριστές συσκευές για τα ηχεία και το μικρόφωνο. Επιπλέον, σε περίπτωση που εντοπιστεί μια συσκευή τηλεφωνίας ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε μια ανοιχτής ακρόασης (εκτός από την προεπιλεγμένη ακουστικό ή ακουστικά με μικρόφωνο ανοιχτής ακρόασης) για κλήσεις. Από προεπιλογή, ομιλητή autoselects ρύθμιση ήχου και βίντεο και συσκευές μικρόφωνο σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Αυτόματη επιλογή προτεραιότητας ηχεία και μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης συσκευές

 1. Ανοιχτής ακρόασης στην επιλεγμένη τηλεφωνική συσκευή

 2. Συσκευής διασκέψεων

 3. Προεπιλεγμένο σύστημα συσκευές

 • Προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >    Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >, ρύθμιση ήχου και βίντεο αυτόματα εντοπίσει και επιλέγει την προτιμώμενη ηχείο και μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης για εσάς. Όταν είναι επιλεγμένο αυτήν την επιλογή, τα ηχεία και το μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης συσκευές αυτόματα ρυθμίζονται κατά απόσπαση ή εκ νέου συνδέσετε μια συσκευή ή να επισυνάψετε μια νέα συσκευή.

 • Προσαρμογή    Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη συσκευή, αντί να επιτρέψετε Communicator 2007, επιλέξτε το για εσάς. Επιπλέον, αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικές συσκευές για τα ηχεία και το μικρόφωνό σας.

 • Απενεργοποίηση    Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το ηχείο ή μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης.

Ηχείο

 • Εάν είναι επιλεγμένη προσαρμοσμένη για ομιλητή/μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από τις συσκευές στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή για να ελέγξετε την ένταση ήχου στην το ηχείο.

Μικρόφωνο

 • Εάν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένες για ομιλητή/μικρόφωνο ή ανοιχτής ακρόασης, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε κάποιες από τις συσκευές στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή για να ελέγξετε την ένταση ήχου στο μικρόφωνο. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - ήχων

Στη σελίδα ρύθμισης ήχου και βίντεο - ήχων σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ομιλητή για την αναπαραγωγή ήχων από την εφαρμογή σας - όπως καλείται κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις ή ηχητικές ειδοποιήσεις υπενθυμίσεων για τις προσκλήσεις ανταλλαγής άμεσων Μηνυμάτων. Από προεπιλογή, τα ηχεία συστήματος προεπιλεγμένη ρύθμιση ήχου και βίντεο autoselects.

 • Προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >    Αυτή η επιλογή είναι η προεπιλεγμένη αυτόματης επιλεγμένο. Όταν είναι επιλεγμένη η προεπιλεγμένη, ρύθμιση ήχου και βίντεο αυτόματα εντοπίζει και επιλέγει τη συσκευή για την αναπαραγωγή τους ήχους ειδοποίησης. Το πλεονέκτημα της αυτή η επιλογή είναι ότι εάν μπορείτε να αποσπάσετε μια συσκευή και να επισυνάψετε μια νέα συσκευή, το Communicator 2007 χειρίζεται αυτόματα την επιλογή για εσάς.

 • < όνομα συσκευής >    Επιλέξτε μια συσκευή, εάν θέλετε να επιβάλετε τους ήχους ειδοποίησης για την αναπαραγωγή σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, Communicator 2007 δεν ρυθμίσει ξανά τις παραμέτρους της συσκευής για ήχο κατά την αποσύνδεση μιας συσκευής ή να επανασυνδέσετε μια νέα συσκευή.

 • Απενεργοποίηση    Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το ηχείο, ώστε να είναι ηχητικές σε το ηχείο σας δεν τους ήχους ειδοποίησης.

Ηχείο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή για να ελέγξετε την ένταση ήχου στην το ηχείο για αναπαραγωγή ήχων.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση ήχου και βίντεο - κάμερα Web

Στη σελίδα ρύθμιση ήχου και βίντεο - κάμερα Web σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια κάμερα Web για να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια συνομιλίες βίντεο. Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις και λογισμικό προσαρμογές που παρέχονται από τον κατασκευαστή κάμερα Web. Από προεπιλογή, Communicator 2007 autoselects συσκευές βίντεο σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Αυτόματη επιλογή προτεραιότητα συσκευών βίντεο

 1. Ενεργό ηχείο ροής στη συσκευή διασκέψεων

 2. Προεπιλεγμένο σύστημα συσκευής βίντεο

 • Προεπιλεγμένη - < όνομα συσκευής >    Αυτή η επιλογή είναι η προεπιλεγμένη αυτόματης επιλεγμένο. Όταν είναι επιλεγμένη η προεπιλεγμένη, Communicator 2007 εντοπίζει αυτόματα και επιλέγει την κάμερα Web τη συσκευή για την πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο. Το πλεονέκτημα της αυτή η επιλογή είναι ότι εάν μπορείτε να αποσπάσετε μια συσκευή και να επισυνάψετε μια νέα συσκευή, Communicator 2007 θα αυτόματα χειρίζεται την επιλογή για εσάς.

 • < συσκευή >    Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να επιβάλετε την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη συσκευή βίντεο. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, Communicator 2007 θα δεν Ρυθμίστε ξανά στη συσκευή βίντεο για την εφαρμογή σας εάν αποσυνδέεται μια συσκευή βίντεο ή προστίθεται μια νέα συσκευή βίντεο.

 • Απενεργοποίηση    Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάμερα Web.

Ρυθμίσεις κάμερας Web

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις κάμερας Web για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και ρυθμίσεις λογισμικού που παρέχεται από τον κατασκευαστή κάμερα Web.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×