Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων για εταιρικές υπηρεσίες φωνής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσης στον Office Communicator 2007 R2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων και τηλεφωνητή είναι διαθέσιμες μόνο εάν οι παράμετροι του οργανισμού σας έχουν ρυθμιστεί να υποστηρίζουν αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις δυνατότητες του Communicator 2007 R2 που είναι ενεργοποιημένες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Εάν προωθήσετε μια κλήση σε μια επαφή που χρησιμοποιεί τον Office Communicator 2005, η επαφή που λαμβάνει την προωθημένη κλήση θα δει το δικό σας όνομα επαφής στον κατάλογο κλήσεων και όχι το όνομα του καλούντα.

Για τη ρύθμιση των παραμέτρων προώθησης κλήσεων στον Communicator 2007 R2, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Για το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

 • Στην επάνω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Προώθηση κλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων για τις εταιρικές υπηρεσίες φωνής είναι ως εξής:

Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις για να επιλέξετε ποιος θα καλείται όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση. Εάν θέλετε οι κλήσεις να καλούν άλλες επαφές ή αριθμούς τηλεφώνου, κάντε την κατάλληλη επιλογή και ορίστε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται παρακάτω.

 • Να καλούμαι εγώ. Θα καλείστε μόνο εσείς όταν γίνεται λήψη εισερχόμενης κλήσης. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε πρόσθετους αριθμούς για κλήση μαζί με την κλήση του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε ή εάν δεν είστε στο γραφείο στη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε οι κλήσεις να γίνονται στο τηλέφωνο εργασίας και το κινητό σας τηλέφωνο.

  Για ρύθμιση της επιλογής Να καλούμαι εγώ

  1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις, επιλέξτε Να καλούμαι εγώ.

  2. Εάν θέλετε οι εισερχόμενες κλήσεις να γίνονται ταυτόχρονα στον κύριο αριθμό και σε άλλον αριθμό, στην περιοχή Επιλογή πρόσθετου αριθμού για κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα από τον αριθμό που θέλετε να καλείται ταυτόχρονα. Εάν ο αριθμός δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, προσθέστε τον ως εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός τηλεφώνου.

   3. Στο παράθυρο διαλόγου Αριθμοί τηλεφώνου, κάντε κλικ στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προσθέσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός τηλεφώνου.

   4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. (Δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου για παραδείγματα των μορφών τηλεφώνων.)

 • Να καλούμαι εγώ και η ομάδα ομαδικής κλήσης. Οι εισερχόμενες κλήσεις θα γίνονται σε εσάς και την ομάδα ομαδικής κλήσης, δηλαδή την ομάδα που καθορίζετε να απαντάει στις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις σας. Μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση ώστε οι εισερχόμενες κλήσεις να γίνονται πρώτα σε εσάς και έπειτα στα μέλη της ομάδας ομαδικής κλήσης, μετά από καθορισμένο διάστημα σε δευτερόλεπτα.

  Για ρύθμισης της επιλογής Να καλούμαι εγώ και η ομάδα ομαδικής κλήσης

  1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις, επιλέξτε Να καλούμαι εγώ και η ομάδα ομαδικής κλήσης.

  2. Στην περιοχή Προσθήκη μελών ομάδας ομαδικής κλήσης για απάντηση σε κλήσεις για λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή και επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Προσθήκη επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Για να ορίσετε μια καθυστέρηση πριν από την κλήση επαφής, στην περιοχή Ομάδα ομαδικής κλήσης, κάντε κλικ στην επαφή και έπειτα στο κουμπί Καθυστέρηση (εναλλακτικά, δίπλα στην επαφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο από τη στήλη Καθυστέρηση). Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός καθυστέρησης κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων που πρέπει να παρέλθουν πριν γίνει κλήση στην επαφή, και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Προώθηση στον τηλεφωνητή μου, σε αριθμό ή σε επαφή. Οι εισερχόμενες κλήσεις θα σας παρακάμψουν και θα γίνουν απευθείας στην τηλεφωνητή σας, στον αριθμό τηλεφώνου ή στην επαφή που καθορίζετε.

  Για να ρυθμίσετε την επιλογή Προώθηση στον τηλεφωνητή μου, σε αριθμό ή σε επαφή

  1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις, επιλέξτε Προώθηση στον τηλεφωνητή μου, σε αριθμό ή σε επαφή.

  2. Στην περιοχή Προώθηση κλήσεων σε ένα από τα εξής, ενεργοποιήστε το κουμπί επιλογής δίπλα από τον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου ή η επαφή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και έπειτα στην επιλογή Αριθμός τηλεφώνου. Στο παράθυρο διαλόγου Αριθμοί τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός τηλεφώνου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. (Δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου για παραδείγματα των μορφών τηλεφώνων.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   2. Για να προσθέσετε μια επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και έπειτα στην επιλογή Επαφή. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Προσθήκη επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πλαίσιο "Αναζήτηση". Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Να καλούμαι εγώ και οι πληρεξούσιοί μου Εάν διαθέτετε βοηθούς που θα χρησιμοποιούν το Office Communications Server 2007 R2 Attendant για διαχείριση των κλήσεών σας, κάντε αυτή την επιλογή εάν θέλετε οι εισερχόμενες κλήσεις να γίνονται σε εσάς και τους πληρεξούσιους που έχετε καθορίσει.

  Για ρύθμισης της επιλογής Να καλούμαι εγώ και οι πληρεξούσιοί μου

  1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις, επιλέξτε Να καλούμαι εγώ και οι πληρεξούσιοί μου.

  2. Στην περιοχή Επιλογή πληρεξούσιων για απάντηση και εκτέλεση κλήσεων για λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή και επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Προσθήκη επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Κλήση για να καθορίσετε εάν οι πληρεξούσιοι στη λίστα σας μπορούν να απαντούν και να πραγματοποιούν κλήσεις για λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε έναν πληρεξούσιο από τη λίστα με κλικ στο όνομα και έπειτα στο κουμπί Διαγραφή.

 • Να καλούνται μόνο οι πληρεξούσιοί μου. Εάν διαθέτετε βοηθούς που θα χρησιμοποιούν το Office Communications Server 2007 R2 Attendant για διαχείριση των κλήσεών σας, κάντε αυτή την επιλογή εάν θέλετε οι εισερχόμενες κλήσεις να σας παρακάμπτουν και να γίνεται κλήση μόνο στους πληρεξούσιους που έχετε καθορίσει.

  Για ρύθμισης της επιλογής Να καλούνται μόνο οι πληρεξούσιοί μου

  1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις, επιλέξτε Να καλούνται μόνο οι πληρεξούσιοί μου.

  2. Στην περιοχή Επιλογή πληρεξούσιων για απάντηση και εκτέλεση κλήσεων για λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή και επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα Προσθήκη επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Κλήση δίπλα από τους πληρεξούσιους στους οποίους θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να καταργήσετε έναν πληρεξούσιο από τη λίστα με κλικ στο όνομα και έπειτα στο κουμπί Διαγραφή.

Σύνοψη τρεχουσών ρυθμίσεων

Αυτή η περιοχή κειμένου συνοψίζει τον τρόπο χειρισμού των κλήσεων με βάση τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων που έχετε καθορίσει. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, κάντε μια νέα επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα Να γίνονται τα εξής όταν λαμβάνω κλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία ενός αριθμού τηλεφώνου στη λίστα κλήσεων με κλικ στον αριθμό (ή με κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα από τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια με κλικ στο κουμπί Επεξεργασία). Στο παράθυρο διαλόγου Αριθμοί τηλεφώνου, κάντε κλικ σε έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου, κάντε επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου. (Δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου για παραδείγματα των μορφών τηλεφώνων.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποστολή αναπάντητων κλήσεων στα εξής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων για να ανακατευθύνετε μια κλήση αφού δεν απαντηθεί στον κύριο αριθμό εργασίας ή στον πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου ή επαφή.

Για την ενεργοποίηση των επιλογών "Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων"

 • Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα από την επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεφωνητής για την ανακατεύθυνση των αναπάντητων κλήσεων στον τηλεφωνητή σας.

  • Κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα αριθμό στην αναπτυσσόμενη λίστα. Οι διαθέσιμοι αριθμοί βασίζονται σε αριθμούς τηλεφώνου που είναι παραμετροποιημένοι στην καρτέλα Τηλέφωνα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ή σε νέους αριθμούς που καθορίζονται ως τμήμα της ρύθμισης παραμέτρων του στοιχείου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη δεξιά πλευρά της αναπτυσσόμενης λίστας. Εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή και επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει πριν να γίνει ανακατεύθυνση μιας αναπάντητης κλήσης σε τηλεφωνητή, άλλον αριθμό ή σε άλλη επαφή.

Εφαρμογή μόνο αυτών των ρυθμίσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας μου που καθορίζονται στο Outlook

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο αυτών των ρυθμίσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας μου που καθορίζονται στο Outlook για την εφαρμογή ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας που καθορίζονται στο ημερολόγιο εργασίας του Outlook. Πριν να ενεργοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προβάλλετε το ημερολόγιο εργασίας του Outlook. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, για παράδειγμα, εάν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις στο σπίτι στη διάρκεια εργάσιμων ωρών, αλλά δεν θέλετε να διακόπτεστε με επαγγελματικές κλήσεις στο σπίτι στη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Εφαρμογή μόνο αυτών των ρυθμίσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας μου που καθορίζονται στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×