Ρυθμίσεις πεδίου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου για να ελέγξετε τις διάφορες ρυθμίσεις μορφοποίησης, εκτύπωσης, μερικού αθροίσματος και φιλτραρίσματος για ένα πεδία σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Όνομα προέλευσης    Εμφανίζει το όνομα του πεδίου στην προέλευση δεδομένων.

Προσαρμοσμένο όνομα    Εμφανίζει το τρέχον όνομα πεδίου σε αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή το όνομα της προέλευσης, εάν υπάρχει προσαρμοσμένο όνομα. Για να αλλάξετε το Προσαρμοσμένο όνομα, κάντε κλικ στο κείμενο στο πλαίσιο και επεξεργαστείτε το όνομα.

Διάταξη & Εκτύπωση

Ενότητα διάταξης

Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης    Κάντε κλικ για να εμφανίσετε στοιχεία πεδίων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση ετικετών από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη (συμπυκνωμένη μορφή)    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ετικέτες από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη ή σε συμπυκνωμένη μορφή. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συμπυκνωμένη μορφή για το επιλεγμένο πεδίο. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχετε επιλέξει την επιλογή Εμφάνιση στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση μερικών αθροισμάτων στο επάνω μέρος κάθε ομάδας    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα στο επάνω μέρος της κάθε ομάδας. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχετε επιλέξει την επιλογή Εμφάνιση στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης.

Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή πίνακα    Κάντε κλικ για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίου σε μορφή πίνακα. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο πεδία της περιοχής ετικετών γραμμής.

Εισαγωγή κενής γραμμής μετά από κάθε στοιχείο    Επιλέξτε το για να έχετε περισσότερο χώρο μεταξύ των στοιχείων, όπως των υποσυνόλων, εισάγοντας μια κενή γραμμή μετά από κάθε στοιχείο. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίου χωρίς κενές γραμμές.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χαρακτήρων και κελιών σε κενές γραμμές, αλλά δεν μπορείτε να εισαγάγετε σε αυτές δεδομένα.

Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία που δεν περιέχουν δεδομένα.

Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμο για μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ενότητα εκτύπωση

Εισαγωγή αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για την εισαγωγή ή όχι αλλαγής σελίδας μετά από κάθε στοιχείο κατά την εκτύπωση της αναφοράς συγκεντρωτικού πίνακα.

Μερικά αθροίσματα και φίλτρα

Ενότητα μερικών αθροισμάτων

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Αυτόματα Επιλέγει την προεπιλεγμένη συνάρτηση του πεδίου.

  • Καμιά Εμφανίζει το πεδίο χωρίς υποσύνολο.

  • Προσαρμοσμένο Ενεργοποιεί την επιλογή μίας από τις εξής συναρτήσεις ως υποσύνολο.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Sum

Το άθροισμα των τιμών. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικές τιμές.

Count

Ο αριθμός των τιμών. Η συνάρτηση σύνοψης Count λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση COUNTA φύλλου εργασίας. Μέτρηση είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τιμές εκτός από αριθμούς.

Average

Το μέσο όρο των τιμών.

Max

Την μεγαλύτερη τιμή.

Min

Τη μικρότερη τιμή.

Product

Το γινόμενο των τιμών.

Count Nums

Ο αριθμός των τιμών που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης Καταμέτρηση αριθμών λειτουργεί η ίδια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNT .

StDev

Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

StDevp

Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις τιμές που πρόκειται να συνοψιστούν.

Var

Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

Varp

Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των τιμών που πρέπει να συνοψισθούν.

  • Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση μιας προσαρμοσμένης συνάρτησης με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

Ενότητα Φίλτρων

Συμπερίληψη νέων στοιχείων σε ένα μη αυτόματο φίλτρο    Επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε τυχόν νέα στοιχεία από την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με εφαρμοσμένο φίλτρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×