Ρυθμίσεις μετεγκατάστασης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Στο Windows SharePoint Services 3.0, τοποθεσίες και τμημάτων τοποθεσιών όπως λίστες, στοιχεία λίστας και οι φάκελοι μπορούν να μετεγκατασταθούν σε άλλες τοποθεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Αυτές οι άλλες τοποθεσίες είναι δυνατό να εκτελείται στον ίδιο διακομιστή προσκηνίου Web με την αρχική τοποθεσία, σε διαφορετικούς διακομιστές Web προσκηνίου στο ίδιο σύμπλεγμα ή σε διακομιστές Web προσκηνίου σε μια εντελώς διαφορετική ανάπτυξη του Windows SharePoint Services 3.0. Απαιτούνται διαφορετικά δικαιώματα για διάφορες μεθόδους μετεγκατάστασης τοποθεσιών.

Εάν είστε ο κάτοχος ή ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να ολοκληρώσετε ορισμένες εργασίες μετεγκατάστασης. Άλλες στους κατόχους και τους σχεδιαστές τοποθεσιών να χρησιμοποιήσετε αυτό το θέμα Κατανόηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης και να κάνουν καταχωρήσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση των τοποθεσιών τους. Για πληροφορίες σχετικά με τη μετεγκατάσταση για διαχειριστές διακομιστή, ανατρέξτε στο θέμα βοήθεια στην κεντρική διαχείριση σελίδες ή τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services σελίδες στην τοποθεσία Microsoft TechNet στο Web.

Μέθοδοι μετεγκατάστασης

Windows SharePoint Services 3.0 παρέχει διάφορους τρόπους για τη μετεγκατάσταση συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες ή οποιονδήποτε συνδυασμό των αντικειμένων μέσα σε μια τοποθεσία σε άλλη εφαρμογή Web του SharePoint που έχει επεκταθεί με Windows SharePoint Services 3.0. Μετεγκατάσταση ισχύει για μετακίνηση αντικειμένων από Windows SharePoint Services 3.0 στο Windows SharePoint Services 3.0. Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση τοποθεσιών, περιεχομένου ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από προηγούμενες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στο Windows SharePoint Services 3.0.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει διαφορετικές μεθόδους για τη μετεγκατάσταση περιεχομένου.

Σημείωση: Η στήλη "Ελάχιστα δικαιώματα" στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζει τα δικαιώματα που απαιτούνται για κάθε μέθοδο μετεγκατάστασης. Αν δεν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο μέλος ομάδας προκειμένου να σας εκχωρήσει τα κατάλληλα δικαιώματα ή για να εκτελέσει τη μετεγκατάσταση για λογαριασμό σας.

Μέ d

Σχόλιο

Ελάχιστα δικαιώματα

Χρησιμοποιήστε το -o δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και λειτουργίες -o επαναφοράς του εργαλείου γραμμής εντολών Stsadm.exe.

Είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή για τη μετεγκατάσταση μια ολόκληρης συλλογής τοποθεσιών, δεδομένου ότι είναι η μοναδική μέθοδος με την οποία μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση ροών εργασίας, ειδοποιήσεων, και μετα-δεδομένων στο επίπεδο της συλλογής τοποθεσιών.

Μέλος της τοπικής ομάδας διαχειριστών και μέλη της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος στο επίπεδο Κεντρικής διαχείρισης

Χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις Εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας στη σελίδα "Λειτουργίες" της Κεντρικής διαχείρισης.

Πρόκειται για τον ευκολότερο τρόπο μετεγκατάστασης μεμονωμένων τοποθεσιών.

Μέλος της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος στο επίπεδο Κεντρικής διαχείρισης

Χρησιμοποιήστε το μοντέλο αντικειμένου των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Αυτή είναι μια νέα μέθοδος στο Windows SharePoint Services 3.0 και πιο ευέλικτη. Η μετεγκατάσταση-περιβάλλοντα προγραμματισμού εφαρμογών (API) στο μοντέλο αντικειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση τοποθεσιών και με οποιονδήποτε συνδυασμό των αντικειμένων κάτω από το επίπεδο τοποθεσίας.

Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών με κατάλληλα δικαιώματα για την ανάγνωση αντικειμένων τα οποία έχουν μετεγκατασταθεί και με δικαιώματα αλλαγής αντικειμένων στην τοποθεσία στην οποία γίνεται η μετεγκατάσταση

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδων συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Είναι δυνατή μόνο η μετεγκατάσταση ολόκληρων τοποθεσιών Web. Να έχετε υπόψη σας ότι τα GUID (Globally Unique Identifiers) δεν μετεγκαθίστανται για οποιαδήποτε αντικείμενα, που σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που μετεγκαθίστανται δεν θα είναι καθολικά μοναδικά.

Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών με κατάλληλα δικαιώματα για την ανάγνωση αντικειμένων τα οποία έχουν μετεγκατασταθεί και με δικαιώματα αλλαγής αντικειμένων στην τοποθεσία στην οποία γίνεται η μετεγκατάσταση

Διαδικασία μετεγκατάστασης (μοντέλο αντικειμένου)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για τη μετεγκατάσταση αντικειμένων εντός του ίδιου διακομιστή Web, σε διακομιστές Web στο ίδιο σύμπλεγμα διακομιστών, ή σε συμπλέγματα διακομιστών. Η ενότητα αυτή περιγράφει ένα κοινό σενάριο που αφορά τη χρήση του μοντέλου αντικειμένου για τη μετεγκατάσταση τοποθεσιών και άλλων αντικειμένων από έναν διακομιστή δοκιμής σε έναν διακομιστή παραγωγής. Η χρήση του μοντέλου αντικειμένου θα πρέπει να γίνεται από έναν διαχειριστή διακομιστή τόσο στο διακομιστή δοκιμής όσο και στο διακομιστή παραγωγής. Ωστόσο, η κατανόηση αυτού του σεναρίου μετεγκατάστασης σε υψηλό επίπεδο ενδέχεται να είναι χρήσιμη για ιδιοκτήτες τοποθεσίας προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν με το άτομο που εκτελεί τη μετεγκατάσταση. Σε αυτό το σενάριο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη απεικόνιση, ο διακομιστής δοκιμής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τον έλεγχο των αλλαγών που γίνονται στις τοποθεσίες SharePoint μιας εταιρίας. Μετά τον έλεγχο των αλλαγών, οι αλλαγές αυτές μετεγκαθίστανται στο διακομιστή παραγωγής, από όπου οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου για τη μετεγκατάσταση τοποθεσιών και άλλων αντικειμένων από το διακομιστή δοκιμής στο διακομιστή παραγωγής, θα πρέπει να διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα (παρατίθενται στο παραπάνω πίνακα) τόσο για το διακομιστή δοκιμής όσο και για το διακομιστή παραγωγής. Αν δεν διαθέτετε τα ελάχιστα απαραίτητα δικαιώματα, ζητήστε από το διαχειριστή του διακομιστή σας να σας εκχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα ή να εκτελέσει τη μετεγκατάσταση για λογαριασμό σας.

Μετεγκατάσταση ροής εργασίας με χρήση του PRIME.

1. Ο διαχειριστής διακομιστή, αφού συνδεθεί στο διακομιστή δοκιμής γράφει και εκτελεί μια δέσμη ενεργειών με την οποία επιτυγχάνεται πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου που εκτελείται στο διακομιστή δοκιμής. Η δέσμη ενεργειών που εκτελείται στο διακομιστή δοκιμής δημιουργεί το πακέτο μετεγκατάστασης με μορφή ενός αρχείου .cab σε ένα κοινόχρηστο κατάλογο αρχείων.

Σημείωση: Το άτομο που δημιουργεί αυτό το αρχείο .cab θα πρέπει να διαθέτει δικαιώματα εγγραφής και το άτομο που εισαγάγει το αρχείο .cab θα πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης σε αυτόν τον κοινόχρηστο κατάλογο αρχείων.

2. Ο διαχειριστής διακομιστή συνδέεται στο διακομιστή παραγωγής και χρησιμοποιεί τα API για την ανάπτυξη του πακέτου μετεγκατάστασης στο διακομιστή παραγωγής.

Μετά τη μετεγκατάσταση του πακέτου στο διακομιστή παραγωγής, ο διαχειριστής διακομιστή επιβεβαιώνει ότι η μετεγκατάσταση της τοποθεσίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αυτή η επιβεβαίωση περιλαμβάνει έλεγχο των συνδέσεων, επαλήθευση των ρυθμίσεων ασφαλείας, και της λειτουργικότητας των Τμημάτων Web.

Επειδή το μοντέλο αντικειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή οποιουδήποτε συνδυασμού αντικειμένων θέλετε, από το επίπεδο τοποθεσίας και κάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση μόνο των στοιχείων τα οποία έχουν αλλάξει στο διακομιστή προέλευσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×