Ρυθμίσεις ημερολογίου στο Outlook Web App

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το ημερολόγιο είναι πλήρως ενοποιημένο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις επαφές και τις άλλες δυνατότητες του Outlook Web App. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για το Ημερολόγιο για να ελέγξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση και τις ρυθμίσεις για το ημερολόγιό σας.

Αυτό το άρθρο αφορά το Outlook Web App, το οποίο χρησιμοποιείται από οργανισμούς που διαχειρίζονται διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκτελούν Exchange Server 2013 ή 2010. Εάν χρησιμοποιείτε Office 365 ή Exchange Server 2016, το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι το Outlook στο web. Για βοήθεια σχετικά με το Outlook στο web, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για το Outlook στο web.

Μετάβαση στις ρυθμίσεις ημερολογίου

  1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

  2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ημερολόγιο.

  3. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές.

  4. Στις Επιλογές, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ημερολόγιο.

Θέλω να αλλάξω τις ρυθμίσεις για

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Εμφάνιση για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του ημερολογίου σας.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Εμφάνιση εργάσιμης εβδομάδας ως

Επιλέξτε τις ημέρες που θα εμφανίζονται όταν επιλέγετε την προβολή Εργάσιμη εβδομάδα στο ημερολόγιο.

Ρύθμιση των ωρών εργασίας σας

Επιλέξτε την ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τις ώρες εργασίας σας. Μη εργάσιμες ώρες που εμφανίζονται σε πιο σκούρο χρώμα από το υπόλοιπο του ημερολογίου σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό προγραμματισμού, τις ώρες εργασίας κάθε συμμετέχοντος λαμβάνονται υπόψη σε τις ώρες της προτεινόμενες σύσκεψης.

Εμφάνιση αρίθμησης εβδομάδων στην προβολή "Μήνας"

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου να εμφανίζεται ο αριθμός της εβδομάδας όταν προβάλλετε το ημερολόγιο σε προβολή μήνα.

Πρώτη ημέρα της εβδομάδας

Η ημέρα που επιλέγετε εδώ θα εμφανίζεται ως η πρώτη ημέρα της εβδομάδας στην προβολή Εβδομάδα.

Πρώτη εβδομάδα του έτους

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Εμφάνιση αρίθμησης εβδομάδων στην προβολή "Μήνας", μπορείτε να επιλέξετε από πού θα ξεκινήσετε την αρίθμηση: από την πρώτη ημέρα του έτους, από την πρώτη εβδομάδα τεσσάρων ημερών ή την από την πρώτη πλήρη εβδομάδα.

Εμφάνιση ωρών σε

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ορίσετε τα διαστήματα στα οποία το ημερολόγιο θα εμφανίζει την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να επιλέξετε διαστήματα των 15 λεπτών ή διαστήματα των 30 λεπτών.

Αρχή της σελίδας

Ρυθμίσεις υπενθυμίσεις ελέγχουν των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων για στοιχεία στο ημερολόγιό σας. Από προεπιλογή, οι υπενθυμίσεις είναι ενεργοποιημένη και ορίστε για 15 λεπτά πριν το στοιχείο είναι απαιτητή.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Εμφάνιση ειδοποιήσεων υπενθύμισης

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίζεται μια υπενθύμιση για στοιχεία του ημερολογίου.

Αναπαραγωγή ήχου όταν λήγει μια υπενθύμιση

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να γίνεται αναπαραγωγή ενός ήχου όταν λήγει μια υπενθύμιση.

Προεπιλεγμένη υπενθύμιση

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ορίσετε πόση ώρα πριν από κάποιο συμβάν θέλετε να εμφανίζεται η προεπιλεγμένη υπενθύμιση.

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Αυτόματη επεξεργασία για να ορίσετε τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων για σύσκεψη, των απαντήσεων και των ειδοποιήσεων.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Διαγραφή προσκλήσεων σε σύσκεψη και απαντήσεων που έχουν ενημερωθεί

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την αυτόματη κατάργηση των παλιών αιτήσεων και απαντήσεων από τα Εισερχόμενά σας.

Διαγραφή ειδοποιήσεων σχετικά με συσκέψεις που έχουν προωθηθεί

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να γίνεται αυτόματη τοποθέτηση των ειδοποιήσεων προώθησης σύσκεψης στον φάκελο Διαγραμμένα. Από προεπιλογή, θα λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις όταν μια σύσκεψη που οργανώνετε προωθείται σε ένα νέο παραλήπτη από κάποιον από τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει την επεξεργασία των απαντήσεων στην αίτηση για σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να ρυθμίσετε οι ειδοποιήσεις σχετικά με συμβάντα του ημερολογίου σας να αποστέλλονται απευθείας στο τηλέφωνό σας, ως μηνύματα κειμένου. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει ήδη τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου, θα δείτε ένα κουμπί με την ετικέτα Ρύθμιση ειδοποιήσεων. Αφού ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου, θα μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ειδοποιήσεις όταν το ημερολόγιό μου ενημερώνεται εντός των επόμενων <αριθμός ημερών> ημερών

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κειμένου σχετικά με ενημερώσεις στο ημερολόγιό σας. Αφού επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, επιλέξτε από ένα εύρος τιμών από 1 έως 7 ημέρες. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες για να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις στις εργάσιμες ώρες που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις Εμφάνιση.

Ειδοποιήσεις για υπενθυμίσεις σύσκεψης

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποστέλλονται ειδοποιήσεις κειμένου για επερχόμενες συσκέψεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες για να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις στις εργάσιμες ώρες που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις Εμφάνιση.

Ημερήσιες ατζέντες ημερολογίου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε μια ημερήσια ατζέντα μέσω μηνύματος κειμένου. Αφού επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, επιλέξτε την ώρα κατά την οποία θέλετε να αποστέλλεται η ατζέντα.

Αρχή της σελίδας

Εάν έχετε προβλήματα με το ημερολόγιό σας, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που αφορούν το ημερολόγιό σας για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη. Για να τη χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στη σύνδεση και:

  1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ημερολόγιο.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιτρέψτε μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση το ημερολόγιό σας.

  3. Εισαγάγετε το θέμα του στοιχείου ημερολογίου με το οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα στο πεδίο Αναζήτηση για αυτές τις λέξεις στη γραμμή θέματος.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Το τμήμα υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας αφού ελέγξει τα αρχεία καταγραφής του ημερολογίου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Το Ημερολόγιο στο Outlook Web App

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×