Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP και IMAP για το Outlook

Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP και IMAP για το Outlook

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να προσθέσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook, το Outlook στο web, το Outlook.com ή τις εφαρμογές Αλληλογραφία και Ημερολόγιο για Windows 10, θα χρειαστείτε αρκετές πληροφορίες, όπως τον τύπο του λογαριασμού, τα ονόματα των διακομιστών εισερχομένων και εξερχομένων και τις ρυθμίσεις SSL και θύρας. Μπορείτε να πάρετε αυτές τις ρυθμίσεις από την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται, ωστόσο σας παρέχουμε παρακάτω τις ρυθμίσεις για τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP

Επιλέξτε την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο για να βρείτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή σας. Εάν η υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε δεν παρατίθεται, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα https://yahoo.com για λογαριασμούς Yahoo! και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξή τους.

Συμβουλή: Δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε; Κοιτάξτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η λέξη αμέσως μετά το σύμβολο @ είναι συνήθως η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Comcast σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε POP είτε IMAP, αλλά δεν συνιστούν τη χρήση POP.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.comcast.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.comcast.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    mail.comcast.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση IMAP ή POP στη διεύθυνση http://mail.google.com για να μπορέσετε να προσθέσετε το λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.gmail.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.gmail.com

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.gmail.com

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Το POP δεν υποστηρίζεται με λογαριασμούς iCloud.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.mail.me.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.mail.me.com

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap-mail.outlook.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • Κρυπτογράφηση IMAP (SSL/TLS):    TLS

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp-mail.outlook.com

 • Θύρα SMTP:    587

 • Κρυπτογράφηση SMTP:    STARTTLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop-mail.outlook.com

 • Θύρα POP:    995

 • Κρυπτογράφηση POP (SSL/TLS):    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.mail.yahoo.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.mail.yahoo.com

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.mail.yahoo.com

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Το POP δεν υποστηρίζεται για λογαριασμούς AOL.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.aol.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.aol.com

 • Θύρα SMTP:    587 ή 465

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS ή SSL/TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.mail.att.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.mail.att.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    inbound.att.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Το IMAP δεν υποστηρίζεται με το Atlantic Broadband.

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.windatlanticbbstream.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.atlanticbb.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.cableone.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    mail.cableone.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    mail.cableone.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.centurylink.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.centurylink.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.centurylink.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Οι λογαριασμοί Charter δεν υποστηρίζουν την πρόσβαση POP.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.charter.net

 • Θύρα IMAP:    143

 • IMAP SSL:    Όχι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.charter.net

 • Θύρα SMTP:    25

 • SMTP SSL ή TLS:    Κανένα

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.cox.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.cox.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.cox.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.dishmail.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.dishmail.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    mail.dishmail.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.earthlink.net

 • Θύρα IMAP:    143

 • IMAP SSL:    Όχι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtpauth.earthlinklink.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.earthlink.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.exede.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.exede.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    mail.exede.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Το POP δεν συνιστάται με το HughesNet.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.hughes.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    mail.hughes.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap-mail.outlook.com

 • Θύρα IMAP:    993

 • Κρυπτογράφηση IMAP (SSL/TLS):    TLS

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp-mail.outlook.com

 • Θύρα SMTP:    587

 • Κρυπτογράφηση SMTP:    STARTTLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop-mail.outlook.com

 • Θύρα POP:    995

 • Κρυπτογράφηση POP (SSL/TLS):    TLS

Το IMAP δεν υποστηρίζεται με το Qwest.

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    pop.mpls.qwest.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.mpls.qwest.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Time Warner, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.twc.com

 • Θύρα IMAP:    143

 • IMAP SSL:    Όχι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    mail.twc.com

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εξερχομένων POP:    mail.twc.com

 • Θύρα POP    110

 • POP SSL:    Όχι

 • Διακομιστή εισερχομένων IMAP:    imap.verizon.net

 • IMAP θύρας:    995

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.verizon.net

 • Θύρα SMTP:    465

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή SSL/TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    mail.wildblue.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.wildblue.net

 • Θύρα SMTP:    465 ή 587

 • SMTP SSL ή TLS:    SSL ή TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    mail.wildblue.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Windstream, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

 • Διακομιστής εισερχομένων IMAP:    imap.windstream.net

 • Θύρα IMAP:    993

 • IMAP SSL:    Ναι

 • Διακομιστής εξερχομένων SMTP:    smtp.windstream.net

 • Θύρα SMTP:    587

 • SMTP SSL ή TLS:    TLS

 • Διακομιστής εισερχομένων POP:    pop.windstream.net

 • Θύρα POP:    995

 • POP SSL:    Ναι

Εάν θέλετε να προσθέσετε την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, στείλτε μας ένα σχόλιο παρακάτω με το όνομα της υπηρεσίας παροχής. Δεν είναι δυνατό να προσθέσουμε όλες τις υπηρεσίες παροχής, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσθέτουμε τις δημοφιλείς σε τακτική βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×