Ρυθμίσεις αναβάθμισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μόνο οι διαχειριστές διακομιστή (μέλη της τοπικής ομάδας διαχειριστών στους διακομιστές Web) ή μέλη της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος στην κεντρική διαχείριση να κάνετε αναβάθμιση από το Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Windows SharePoint Services 3.0. Ωστόσο, η διαδικασία αναβάθμισης επηρεάζει στους κατόχους και τους σχεδιαστές τοποθεσιών. Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες που βοηθούν οι κάτοχοι τοποθεσιών και σχεδιαστές κατανοήσετε τι κάνει μια αναβάθμιση, τους τύπους αναβάθμισης και πώς μπορούν να είναι μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες για διαχειριστές διακομιστή σχετικά με την αναβάθμιση σε Windows SharePoint Services 3.0, ανατρέξτε στη Βοήθεια για τις σελίδες κεντρικής διαχείρισης και το Windows SharePoint Services σελίδες στην τοποθεσία Microsoft TechNet στο Web.

Επισκόπηση αναβάθμισης

Κατά την αναβάθμιση, δομή τοποθεσίας Web και τα δεδομένα διατηρούνται και Windows SharePoint Services 3.0 πραγματοποιεί τις ακόλουθες αλλαγές:

 • Αναβαθμίζουν την τεχνολογία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στην τελευταία έκδοση

 • Αναβάθμιση τα δεδομένα του σχήματος Windows SharePoint Services 3.0 βάσης δεδομένων

 • Ενημερώνει τα δικαιώματα χρήστη, ομάδων τοποθεσιών και διατοποθεσιακή ομάδες με δικαιώματα χρήστη Windows SharePoint Services 3.0, επίπεδα δικαιωμάτων και ομάδες του SharePoint

 • Αναβαθμίζουν τις προσαρμογές Τμημάτων Web, αν χρειάζεται

 • Αναβαθμίζουν τις προσαρμογές τοποθεσιών που έχουν γίνει με ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web το οποίο είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, αν χρειάζεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η απόφαση για τη διατήρηση ή απόρριψη προσαρμογές τμημάτων Web και των προσαρμογών τοποθεσίας μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη σταδιακή αναβαθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους αναβάθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές αναβάθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε απευθείας από τις υπηρεσίες ομάδας του SharePoint από τη Microsoft να Windows SharePoint Services 3.0. Για να αναβαθμίσετε από τις υπηρεσίες ομάδας του SharePoint, πρέπει να πρώτα να αναβαθμίσετε σε Windows SharePoint Services 2.0 και, στη συνέχεια, να κάνετε αναβάθμιση σε Windows SharePoint Services 3.0.

Επιλογές αναβάθμισης

Windows SharePoint Services 3.0 Οδηγός ρύθμισης παρέχει δύο τύπους αναβάθμισης: στην ίδια θέση και σταδιακή. Μια άμεση αναβάθμιση χρησιμοποιείται για να αναβαθμίσετε ταυτόχρονα όλες τις τοποθεσίες του SharePoint. Αυτό είναι κατάλληλη για μεμονωμένο διακομιστή ή μικρού όγκου αναπτύξεις. Μια σταδιακή αναβάθμιση επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας αναβάθμισης, επιτρέποντας σε μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών να αναβαθμιστούν κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για την παροχή σχολίων με το διαχειριστή του διακομιστή σας σχετικά με τον τύπο είναι πιο κατάλληλο για τις τοποθεσίες σας.

Συμβουλή: Για μεγαλύτερες αναπτύξεις των Windows SharePoint Services 3.0, μια σταδιακή αναβάθμιση είναι η καλύτερη επιλογή επειδή επιτρέπει στο διαχειριστή που εκτελεί την αναβάθμιση για να ελέγξετε πόσες συλλογές τοποθεσιών για να αναβαθμίσετε κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλων αναπτύξεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 δυνατή η σταδιακή αναβάθμιση σε διάρκεια αρκετών εβδομάδων ενώ συνεχίζουν να φιλοξενούν τις τοποθεσίες προηγούμενης έκδοσης. Αυτό είναι δυνατόν, επειδή μπορείτε να συνεχίσετε να φιλοξενείτε τις τοποθεσίες που δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί στον ίδιο διακομιστή με τις αναβαθμισμένες τοποθεσίες.

Σε μια άμεση αναβάθμιση:

 • Υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0 αντικαθίσταται με Windows SharePoint Services 3.0 και των βάσεων δεδομένων περιεχομένου έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι μια άμεση αναβάθμιση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία, χωρίς επιλογή Επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση.

 • Μετά την αναβάθμιση, δεν είναι δυνατή η προβολή των αρχικών τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0.

 • Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, καμία τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της τοποθεσίας.

 • Οι επισκέπτες της τοποθεσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις URL μετά την αναβάθμιση.

Σε μια σταδιακή αναβάθμιση:

 • Καθώς αναβαθμίζεται κάθε ομάδα με συλλογές τοποθεσιών, τα δεδομένα στις ομάδες αντιγράφεται από την αρχική βάση δεδομένων σε μια νέα βάση δεδομένων πριν τα δεδομένα αναβαθμιστούν στις Windows SharePoint Services 3.0. Τα αρχικά δεδομένα Windows SharePoint Services 2.0 διατηρούνται στην αρχική βάση δεδομένων μέχρι ο διαχειριστής του διακομιστή να διαγραφούν ρητά. Αυτόν το λόγο, αναβαθμισμένες τοποθεσίες μπορεί να είναι εύκολα επανέρχεται στην προηγούμενη έκδοση, εάν είναι απαραίτητο.

 • Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης όλες οι τοποθεσίες είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες της τοποθεσίας.

 • Η διαδικασία αναβάθμισης ανακατευθύνει τις αρχικές διευθύνσεις URL στην αναβαθμισμένη έκδοση των τοποθεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες διευθύνσεις URL που χρησιμοποιούσαν πριν την αναβάθμιση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διευθύνσεις URL που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην τοποθεσία SharePoint συνεχίζουν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης. Ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια της σταδιακής αναβάθμισης γίνεται αντιστοίχιση των διευθύνσεων URL, οι χρήστες ενδέχεται να παρατηρήσουν ότι η αρχική διεύθυνση URL άλλαξε.

Διαδικασία αναβάθμισης

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης πραγματοποιείται στο επίπεδο του διακομιστή. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης και ο σχεδιαστής της τοποθεσίας μπορούν να παρέχουν δεδομένα εισόδου για τη διαδικασία στα ακόλουθα δύο στάδια:

 • Αφού ο διαχειριστής του διακομιστή εκτελέσει το εργαλείο προκαταρκτικής σάρωσης και πριν από την εκτέλεση της αναβάθμισης

 • Μετά την εκτέλεση της αναβάθμισης

Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν το υψηλότερο επίπεδο ροής εργασίας για τη διαδικασία αναβάθμισης, όπως ισχύει για το σχεδιαστή και τον κάτοχο της τοποθεσίας.

 1. Ο διαχειριστής του διακομιστή διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο σε όλους τους διακομιστές Web, ελέγχει τα αρχεία καταγραφής και είτε διορθώνει θέματα που περιγράφονται στα αρχεία καταγραφής είτε προωθεί αυτά τα θέματα στον αρμόδιο σχεδιαστή ή κάτοχο τοποθεσίας που θα πρέπει ενδεχομένως να τα λάβουν υπόψη τους πριν από την αναβάθμιση. Για παράδειγμα:

  • Ενδέχεται τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web μετά την αναβάθμιση να χρειαστούν εκ νέου ανάπτυξη.

  • Είναι ευκολότερο να δημιουργήσετε από την αρχή προσαρμοσμένα Τμήματα Web τα οποία έχουν δομηθεί στο Microsoft ASP.NET 1.1 και στα οποία έχει γίνει απόκρυψη πριν από την αναβάθμιση, παρά να επιχειρήσετε να τα αναπτύξετε εκ νέου μετά την αναβάθμιση.

 2. Οι ιδιοκτήτες τοποθεσίας επαληθεύουν οποιεσδήποτε προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων προτύπων τοποθεσίας και αλλαγών σε αρχεία πυρήνα .aspx που υπάρχουν στις τοποθεσίες τους, και στη συνέχεια σημειώνουν τα αποτελέσματα.

 3. Οι κάτοχοι τοποθεσιών πρέπει να σημειώνουν το θέμα που συσχετίζεται τη δεδομένη στιγμή με την κάθε τοποθεσία, ώστε να μπορούν να το εφαρμόσουν εκ νέου μετά από την αναβάθμιση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Windows SharePoint Services 3.0 δεν παρέχει την ίδια θέματα ως υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0. Εάν θέλετε το θέμα σας να έχουν την ίδια εμφάνιση μετά την αναβάθμιση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο θέμα με τα χρώματα, γραμματοσειρές και στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε.

 4. Οι ιδιοκτήτες τοποθεσίας ενημερώνουν τους επισκέπτες της τοποθεσίας για αναμενόμενους χρόνους εκτός λειτουργίας.

 5. Μετά από την αναβάθμιση κάθε συλλογής τοποθεσιών, ο διαχειριστής του διακομιστή ειδοποιεί τον κατάλληλο σχεδιαστή και κάτοχο τοποθεσίας και αναφέρει αν η τοποθεσία ή οι τοποθεσίες του αναβαθμίστηκαν επιτυχώς και αν προέκυψαν ζητήματα τα οποία χρειάζονται την προσοχή τους.

  Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως με τα ορφανά αντικείμενα ή με τις κατεστραμμένες τοποθεσίες, αναμένεται ότι όλα τα αντικείμενα θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία αναβάθμισης με επιτυχία.

 6. Εάν έχει πραγματοποιηθεί σταδιακή αναβάθμιση, ο διαχειριστής του διακομιστή ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες τοποθεσίας σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου οι τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 θα διατηρούνται πριν διαγραφούν.

  Μετά την αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών με χρήση της επιλογής της σταδιακής αναβάθμισης, ο διαχειριστής του διακομιστή θα πρέπει για ένα διάστημα να διατηρεί τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 σε σύνδεση. Οι σχεδιαστές και οι κάτοχοι τοποθεσίας έχουν έτσι στη διάθεσή τους το χρόνο για να κάνουν τα εξής:

  • Να συγκρίνουν τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 με τις αναβαθμισμένες τοποθεσίες, αν χρειάζεται.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή οι διευθύνσεις URL των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 αλλάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, οι σχεδιαστές και οι κάτοχοι τοποθεσίας πρέπει να ζητούν από το διαχειριστή του διακομιστή τα νέα URL που χρειάζονται.

  • Να αντιγράφουν τα στοιχεία που λείπουν από τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 στις αναβαθμισμένες τοποθεσίες.

  • Να ζητούν από το διαχειριστή του διακομιστή να επαναφέρει την τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 εάν αυτό είναι αναγκαίο.

 7. Να επαληθεύουν τη λειτουργικότητα των τοποθεσιών τους και να εφαρμόζουν εκ νέου τυχόν αναγκαίες προσαρμογές. Για κάθε αναβαθμισμένη τοποθεσία, θα πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα:

  • Ελέγξτε όλες τις υπερ-συνδέσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι μετά την αναβάθμιση, οι υπερ-συνδέσεις που περιέχονται στον κώδικα ενδέχεται να μην λειτουργούν πλέον.

  • Επαληθεύστε τη λειτουργικότητα σε όλα τα Τμήματα Web. Αναπτύξτε εκ νέου τα τμήματα Web που δεν λειτουργούν πλέον. Για Τμήματα Web τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένη προσαρμογή, όπως αυτά στα οποία έχει γίνει απόκρυψη, ίσως χρειαστεί να δομήσετε ξανά το Τμήμα Web και στη συνέχεια να το αναπτύξετε εκ νέου. Αυτό συμβαίνει διότι το εργαλείο απόκρυψης κώδικα που λειτουργούσε με το ASP.NET 1.1 δεν λειτουργεί με το Microsoft ASP.NET 2.0.

  • Επαληθεύστε ότι όλα τα στοιχεία είναι παρόντα. Αν κάποιο στοιχείο χαθεί κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης, συνήθως μπορείτε να ανοίξετε την ιστοσελίδα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0 με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδων συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 και να αντιγράψετε το στοιχείο στη νέα θέση. Αυτό δεν είναι δυνατόν εάν έχετε προηγουμένως εκτελέσει μια άμεση αναβάθμιση.

  • Εφαρμόστε ξανά τα θέματα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο οδηγός αναβάθμισης επαναφέρει τα θέματα όλων των τοποθεσιών στο προεπιλεγμένο θέμα.

 8. Για τις τοποθεσίες που έχουν προσαρμοστεί σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης συμβατό με το Windows SharePoint Services, στο οποίο ο διαχειριστής του διακομιστή έχει επιλέξει τη διατήρηση των προσαρμογών κατά την αναβάθμιση, αρχική σελίδα σας θα έχει την εμφάνιση και αίσθηση από την τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0 και όχι στην τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0 και δεν θα περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες Windows SharePoint Services 3.0. Οι κάτοχοι της τοποθεσίας θα πρέπει να απορρίψουν τις προσαρμογές χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας στις σελίδες ρυθμίσεων τοποθεσίας για αυτές τις τοποθεσίες. Αυτό θα σας δώσει τις προσαρμοσμένες σελίδες τις προεπιλεγμένες Windows SharePoint Services 3.0 και μη προσαρμοσμένες έκδοσης της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατοτήτων Windows SharePoint Services 3.0.

 9. Οι κάτοχοι και οι σχεδιαστές τοποθεσίας επιλύουν τυχόν ζητήματα τα οποία εντόπισαν στο προηγούμενο βήμα. Αν η επίλυση αυτών των ζητημάτων δεν είναι δυνατή, μπορείτε να ζητήσετε από το διαχειριστή του διακομιστή να επαναφέρει την αναβαθμισμένη τοποθεσία στην έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0, εάν έχει εκτελεστεί μια σταδιακή αναβάθμιση. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιλύσετε όλα τα ζητήματα.

 10. Μετά την επαλήθευση όλων των αναβαθμισμένων τοποθεσιών και την εκτέλεση των απαραίτητων διορθώσεων, η ομάδα αναβάθμισης ενημερώνει τα μέλη και τους επισκέπτες της τοποθεσίας σχετικά με την κατάσταση των τοποθεσιών.

 11. Μετά από επιτυχημένη αναβάθμιση όλων των τοποθεσιών, ο διαχειριστής του διακομιστή μπορεί να καταργήσει την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 2.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×