Ροές δεδομένων και τα στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Office 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Παρακάτω περιγράφονται τρέχουσα ροών δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών του Office 2016 για υπολογιστή με Windows 10 και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που να ρέει από χρήστες, τόσο οικίας και τα επαγγελματικά πελάτες, υπηρεσίες της Microsoft. Δεδομένα από τις εφαρμογές του Microsoft εγκατάσταση σε μια συσκευή μεταβαίνει σε διαφορετικό διακομιστή της Microsoft και των υπηρεσιών (τελικά σημεία) και περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου διαφορετικό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα ακόλουθα εξηγεί τι κάθε ένα από αυτά τα τελικά σημεία είναι και πώς Microsoft διαχειρίζεται προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτά τα δεδομένα.

Τα δεδομένα ροής και προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχου πληροφορίες που καλύπτονται εδώ ισχύουν για τις παρακάτω εφαρμογές υπολογιστή του Office 2016:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • OneNote

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δεδομένων ροών ξεκινώντας με τα δεδομένα που θα παραμένει στη συσκευή και την επέκταση με δεδομένα που να ρέει από τη συσκευή σας στη Microsoft. Τα στοιχεία ελέγχου διαθέσιμη προστασίας προσωπικών δεδομένων ποικίλλουν ανάλογα με το πού να ρέει τα δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή είναι μια λίστα του τρέχοντος ελέγχου για το Office 2016 και Windows 10. Προσπαθούμε να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για να διατηρείτε ενημερωμένο με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT ή Microsoft.

Για να παρέχετε διαφάνειας σχετικά με τις ροές δεδομένων Office, οι πληροφορίες χωρίζεται σε σενάρια που ισχύουν για τους καταναλωτές, σενάρια που ισχύουν για τους εμπορικούς χρήστες και σενάρια που ισχύουν για και τα δύο. Οι συνδέσεις στους πίνακες θα σας μεταφέρει απευθείας με τις σχετικές πληροφορίες.

Οι παρακάτω ροές δεδομένων Office είναι κοινά σε όλες τις Office για οικιακή χρήση και Office για τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεις:

Επιπλέον ροών δεδομένων Office εξαρτώνται από τον τύπο της εγκατάστασης του Office που διαθέτετε και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Για να προσδιορίσετε τον τύπο της εγκατάστασης του Office που διαθέτετε, επιλέξτε αρχείο > λογαριασμός σε μια εφαρμογή του Office, όπως το Word και κοιτάξτε στην ενότητα Πληροφορίες προϊόντος.

Τον τύπο της εγκατάστασης του Office

Ροές δεδομένων Office που ισχύουν*

Microsoft Office

Microsoft Office 365

Εφαρμογές του Office και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες – διαχειρίζεται Microsoft

Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις

Εφαρμογές του Office και το Office για επιχειρήσεις διακομιστές ή υπηρεσίες - διαχειρίζεται τον πελάτη

Εφαρμογές του Office και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες – διαχειρίζεται Microsoft

Εφαρμογές του Office και τις υπηρεσίες εκτός της Microsoft

Microsoft Office 365 ProPlus*

Microsoft Office Professional Plus 2016*

Εφαρμογές του Office και το Office για επιχειρήσεις διακομιστές ή υπηρεσίες - διαχειρίζεται τον πελάτη

Εφαρμογές του Office και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες – διαχειρίζεται Microsoft

Εφαρμογές του Office και τις υπηρεσίες εκτός της Microsoft

Microsoft Office 2016 τυπική*

Εφαρμογές του Office και το Office για επιχειρήσεις διακομιστές ή υπηρεσίες - διαχειρίζεται τον πελάτη

Εφαρμογές του Office και τις υπηρεσίες εκτός της Microsoft

* Για να προσδιορίσετε εάν των υπηρεσιών σας γίνεται από τη Microsoft ή όχι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT. Εάν δεν έχετε ένας διαχειριστής IT, των υπηρεσιών σας γίνεται από τη Microsoft.

** Αυτές οι ροές δεδομένων Office είναι εκτός από το Office ροών δεδομένων που ισχύουν για τόσο οικίας και τα επαγγελματικά εγκαταστάσεις του Office.

Κάθε ροή δεδομένων Office

Τα ακόλουθα σενάρια προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν για όλες τις εκδόσεις του Office. Επιπλέον ροών δεδομένων Office εξαρτώνται από τον τύπο της εγκατάστασης του Office. Οι ροές δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο εγκατάστασης παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα.

Εφαρμογές του Office και τοπική συσκευή

Δεδομένων ρέει μεταξύ των εφαρμογών και το λειτουργικό σύστημα συσκευής:    Δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη συσκευή, όπως τοπικού χώρου αποθήκευσης μιας φωτογραφίας.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Που και οι διαχειριστές συσκευή, να διαχειριστείτε την πρόσβαση στα δεδομένα στη συσκευή τους, όπως τα δικαιώματα σε μια φωτογραφία αποθηκεύονται στη συσκευή τους.

 • Μπορείτε να ελέγξετε ροών δεδομένων με στοιχεία ελέγχου πλατφόρμας, όπως αυτές που περιγράφονται σε λειτουργικό σύστημα πρόσβαση σε στοιχεία ελέγχου.

 • Όταν καταργείτε μια εφαρμογή, τα τοπικά δεδομένα εγκαταστήσει ως τμήμα της εφαρμογής διαγράφεται, αλλά παραμένει περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο έξω από την εφαρμογή στη συσκευή σας στην περιοχή του στοιχείου ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν καταργήσετε την εγκατάσταση του Word καταργεί το εκτελέσιμο αρχείο του Word, αλλά τα έγγραφά σας παραμένουν όπου έχετε αποθηκεύσει.

Εφαρμογές του Office και υπηρεσίες της Microsoft

Δεδομένων ρέει ανάμεσα στις εφαρμογές του Office με χρήση των υπηρεσιών της Microsoft:    Δεδομένων προγράμματος-πελάτη που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες cloud της Microsoft, όπως η έξυπνη αναζήτηση "," Μετάφραση "και" καιρού Bing. Υπάρχουν επιπλέον δεδομένα ροών μεταξύ των εφαρμογών του Office και υπηρεσίες της Microsoft, με βάση τον τύπο της εγκατάστασης που έχετε. Αυτές περιγράφονται στις κατάλληλες ενότητες συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Μπορείτε να ελέγχετε ρέει προς υπηρεσίες του Office, απενεργοποιώντας τη ρύθμιση συνδεδεμένες υπηρεσίες στο το Κέντρο αξιοπιστίας του Officeδεδομένων του Office.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες cloud, όπως η έξυπνη αναζήτηση και μετάφρασης. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε μια δυνατότητα του Office που αξιοποιεί τις υπηρεσίες cloud, θα λάβετε ειδοποίηση με βάση τα συμφραζόμενα και να επιλέξετε σχετικά με τη χρήση αυτήν τη δυνατότητα.

 • Διαχειριστές IT να χρησιμοποιήσετε εναλλαγή διαχειριστή για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες υπηρεσίας cloud και σχετικές εργασίες υπηρεσία της Microsoft.

 • Μπορείτε να ελέγχετε τα δεδομένα σε Bing και άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη αντικριστές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας με τα δεδομένα του λογαριασμού που έχει προγραμματιστεί για διαγραφή. Μάθετε περισσότερα για επιχειρήσεις, Μάθετε περισσότερα για το σπίτι.

Τηλεμετρίας του Office

Τηλεμετρίας ροών δεδομένων μεταξύ προγράμματα-πελάτες του Office και της Microsoft:    Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα επιδόσεων και η χρήση για να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του Office και του Office υπηρεσίες. Η χρήση της δεδομένα τηλεμετρίας υπόκειται σε περιορισμό, όπως περιγράφεται στο τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Συγκεκριμένα, ανατρέξτε στις ενότητες προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και πώς μπορούμε χρήση προσωπικών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν λιγότερα στοιχεία ελέγχου για να διαχειριστείτε.

Συλλογή δεδομένων τηλεμετρίας γίνεται από επαγγελματίες εκπαιδευμένο προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι συνεπείς με πολιτικές εταιρικό προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεσμεύσεις. Αυτά τα δεδομένα, στη συνέχεια, υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανωνυμία δεδομένα τηλεμετρίας χρήσης και δραστηριότητα. Στη συνέχεια, δεδομένα τηλεμετρίας συγκεντρωτική είναι διαθέσιμη για Microsoft για να παρακολουθείτε μας συνολική απόδοση και υιοθέτησης καθώς αναφέρεται σε μας αναφορά δημόσια κέρδη τριμηνιαία βάση δεδομένων χρήσης συγκεντρωτική. Αυτός είναι ο τύπος δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη προσαρμοσμένα διαφημίσεις και στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται στην καθώς και ότι η χρήση. Μόνο δεδομένων χρήσης μη προσωπικά, καταργήστε την προσδιορισμένο είναι διαθέσιμη για καταναλωτές διαφημίσεις με χρήση μόνο διαφήμιση αναγνωριστικά, όχι ονόματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Office χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτά τα δεδομένα για διαφημίσεις για εταιρικούς πελάτες.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο μάρκετινγκ Microsoft χρησιμοποιεί δεδομένα χρήσης και δραστηριότητας για προώθησης επικοινωνίες που ελέγχονται από τις προτιμήσεις σας στην τον τρόπο πρόσβασης και των προσωπικών δεδομένων σας ελέγχου.

 • Παρόλο που είναι εκτός του αντικειμένου του τι καλύπτεται σε αυτό το έγγραφο, μπορείτε και τους διαχειριστές IT μπορεί επίσης να περιορίσει ροών δεδομένων τηλεμετρίας μέσω καθολικής εφαρμογές, όπως αλληλογραφία, ημερολόγιο και λήψη του Office που αναφέρονται στο άρθρο σε Windows 10 τηλεμετρίας.

Αρχική δεδομένων ροής σενάρια του Office για

Το ακόλουθο σενάριο προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι συγκεκριμένη για αρχική εκδόσεις του Office. Επιπλέον ροών δεδομένων Office εξαρτώνται από τον τύπο της εγκατάστασης του Office. Οι ροές δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο εγκατάστασης περιγράφονται στον πίνακα βρέθηκε νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

Εφαρμογές του Office και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες – διαχειρίζεται Microsoft

Δεδομένων ρέει ανάμεσα στις εφαρμογές και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες που γίνεται από τη Microsoft:    Τον τύπο της εγκατάστασης του Office μπορεί να ελεγχθεί, εξετάζοντας αρχείο > λογαριασμός. Για παράδειγμα, μια εγκατάσταση συνδρομή θα ονομάζεται Microsoft Office 365. Αυτοί οι διακομιστές είναι συνήθως προσβάσιμες χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Microsoft υπηρεσίες. Παραδείγματα υπηρεσίες cloud του Office 365 περιλαμβάνουν υπηρεσίες ταυτότητας, παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, OneDrive, και πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα. Ορισμένες υπηρεσίες cloud είναι απαραίτητα για τη λειτουργία εφαρμογή όπως το συγχρονισμό του OneNote με την υπηρεσία cloud του OneNote.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο cloud, όπως στο OneDrive.

 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες από αυτές τις ροές δεδομένων με το στοιχείο ελέγχου συνδεδεμένες υπηρεσίες που περιγράφονται στο Κέντρο αξιοπιστίας.

 • Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας με τα δεδομένα του λογαριασμού που έχει προγραμματιστεί για διαγραφή. Μάθετε περισσότερα για το σπίτι

Office για επιχειρηματικά σενάρια ροής δεδομένων

Τα ακόλουθα σενάρια προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι συγκεκριμένες για Office για τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεις. Επιπλέον ροών δεδομένων Office εξαρτώνται από τον τύπο της εγκατάστασης του Office. Οι ροές δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο εγκατάστασης περιγράφονται στον πίνακα βρέθηκε νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

Εφαρμογές του Office και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες – διαχειρίζεται Microsoft

Δεδομένων ρέει ανάμεσα στις εφαρμογές και διακομιστές της Microsoft ή υπηρεσίες που γίνεται από τη Microsoft:    Τον τύπο της εγκατάστασης του Office μπορεί να ελεγχθεί, εξετάζοντας αρχείο > λογαριασμός. Για παράδειγμα, μια εγκατάσταση συνδρομή θα ονομάζεται Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις ή Microsoft Office 365 ProPlus. Εγκαταστάσεις χωρίς εγγραφή παραδείγματα Microsoft Office Professional Plus 2016 ή του Microsoft Office Standard 2016. Αυτοί οι διακομιστές είναι συνήθως προσβάσιμες χρησιμοποιώντας τον εταιρικό λογαριασμό. Παραδείγματα υπηρεσίες cloud του Office 365 περιλαμβάνουν παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, ενεργοποίησης, το OneDrive και πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα. Ορισμένες υπηρεσίες cloud είναι απαραίτητα για τη λειτουργία εφαρμογή όπως το συγχρονισμό του Outlook με την υπηρεσία του Exchange.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο cloud, όπως στο OneDrive για επιχειρήσεις.

 • Διαχειριστές IT να χρησιμοποιήσετε εναλλαγή διαχειριστή για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες υπηρεσίας cloud και σχετικές εργασίες υπηρεσία της Microsoft.

 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες από αυτές τις ροές δεδομένων με το στοιχείο ελέγχου συνδεδεμένες υπηρεσίες που περιγράφονται στο Κέντρο αξιοπιστίας.

 • Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας με τα δεδομένα του λογαριασμού που έχει προγραμματιστεί για διαγραφή. Μάθετε περισσότερα για επιχειρήσεις

Εφαρμογές του Office και το Office για επιχειρήσεις διακομιστές ή υπηρεσίες - διαχειρίζεται τον πελάτη

Δεδομένων ρέει ανάμεσα στις εφαρμογές και το Microsoft Office για επιχειρήσεις διακομιστών ή τις υπηρεσίες που θα διαχειρίζεται τον πελάτη για μεγάλες επιχειρήσεις:    Εταιρικό ή σχολικό τους διαχειριστές IT μπορεί να γνωστοποιείται χρήστες εάν εφαρμογές και υπηρεσίες εκτελούνται από τη Microsoft ή όχι. Αυτοί οι διακομιστές είναι συνήθως προσβάσιμες χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό. Τον τύπο της εγκατάστασης του Office μπορεί να ελεγχθεί, εξετάζοντας αρχείο > λογαριασμός. Για παράδειγμα, μια εγκατάσταση συνδρομή θα ονομάζεται Microsoft Office 365 ProPlus ή Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις. Παραδείγματα υπηρεσίες cloud του Office 365 περιλαμβάνουν το Exchange Online, του SharePoint Online και το OneDrive για επιχειρήσεις. Ορισμένες υπηρεσίες cloud είναι απαραίτητα για τη λειτουργία εφαρμογή όπως το συγχρονισμό του OneNote με την υπηρεσία cloud του OneNote.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Έχετε πρόσβαση σε cloud περιεχομένου τα δεδομένα σας, όπως που είναι αποθηκευμένο στο OneDrive για επιχειρήσεις

 • Διαχειριστές IT να ελέγχετε ροών δεδομένων με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις παραμέτρων, ρυθμίσεις ή εναλλαγή από μια τεχνική προοπτική, καθώς και παραχώρησης αδειών χρήσης και Online τους όρους της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στο θέμα Απορρήτου Κέντρο αξιοπιστίας του Office 365 για περισσότερες λεπτομέρειες

 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες από αυτές τις ροές δεδομένων με το στοιχείο ελέγχου συνδεδεμένες υπηρεσίες που περιγράφονται στο Κέντρο αξιοπιστίας.

 • Οι διαχειριστές IT μπορεί να αναφέρεται στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 για περισσότερες πληροφορίες

 • Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας με τα δεδομένα του λογαριασμού που έχει προγραμματιστεί για διαγραφή. Μάθετε περισσότερα για επιχειρήσεις

Εφαρμογές του Office και τις υπηρεσίες εκτός της Microsoft

Δεδομένων ρέει ανάμεσα στις εφαρμογές και διακομιστές ή υπηρεσίες που δεν λειτουργούν από τη Microsoft:    Εταιρικό ή σχολικό τους διαχειριστές IT μπορεί να γνωστοποιείται χρήστες εάν εφαρμογές και υπηρεσίες εκτελούνται από τη Microsoft ή όχι. Να ροής δεδομένων χρήστη για διακομιστές εσωτερικής εγκατάστασης, όπως διακομιστές που εκτελούν τον Exchange Server ή στον SharePoint Server. Ζητήστε από το διαχειριστή IT για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ροές δεδομένων. Ορισμένες υπηρεσίες εσωτερικής εγκατάστασης είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εφαρμογής όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook με τον Exchange Server.

Για αυτήν τη ροή δεδομένων, υπάρχουν στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως οι εξής:

 • Μπορείτε, καθώς και τους διαχειριστές IT, να ελέγχετε την πρόσβαση χρησιμοποιηθεί πρόσφατα (Πρόσφατων) έγγραφα που παρέχει μια λίστα ενός χρήστη του πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα.

 • Διαχειριστής IT εσωτερικής διαχειριζόμενων υπηρεσίες, όπως στοιχεία ελέγχου της access στο SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης.

 • Τελικούς χρήστες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα περιεχομένου τους διακομιστή, όπως το Word αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στο SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης

Υπάρχει ο τελικός χρήστης αντικριστές Ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Office που απενεργοποιεί ορισμένες από αυτές τις ροές δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×