Πώς το InfoPath χρησιμοποιεί τεχνολογίες XML

Το Microsoft Office InfoPath είναι μια εφαρμογή συστήματος του Microsoft Office, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προτύπων φόρμας που βασίζονται στη γλώσσα XML (Extensible Markup Language) και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτήν. Η γλώσσα XML είναι μια γλώσσα με βιομηχανικά στάνταρ για την περιγραφή, την οργάνωση και την ανταλλαγή δεδομένων. Στο InfoPath, τα πρότυπα φόρμας βασίζονται σε τεχνολογίες XML και τα δεδομένα φόρμας αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε μορφή XML. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις παρακάτω τεχνολογίες XML:

  • Μετασχηματισμός XSL (XSLT)

  • Σχήμα XML

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

  • Γλώσσα XML Path (XPath)

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)Document Object Model (DOM)

  • υπογραφή XML

    Σημείωση: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα World Wide Web Consortium (W3C) και εκτελώντας αναζήτηση για κάθε τεχνολογία.

Οι τεχνολογίες αυτές υπόκεινται στους κανονισμούς του World Wide Web Consortium (W3C), το οποίο συστήνει ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, κατευθυντήριων γραμμών και συμβάσεων για την παραγωγή αρχείων των οποίων η δημιουργία και η επεξεργασία γίνεται εύκολα από διάφορους υπολογιστές και εφαρμογές. Εκτός από τις τεχνολογίες XML τις οποίες υποστηρίζει, το InfoPath χρησιμοποιεί ειδικές εντολές επεξεργασίας και χώρος ονομάτων και διαθέτει πολλές μεθόδους για πρόσβαση στο DOM μέσω του μοντέλου αντικειμένου του InfoPath.

Παρόλο που η κατανόηση όλων των λεπτομερειών των τεχνολογιών XML δεν είναι απαραίτητη, ο πίνακας που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες στο InfoPath.

Όνομα

Περιγραφή

ΧML

Το XML είναι η μορφή εξόδου που παράγεται από μια φόρμα του InfoPath. Το XML χρησιμοποιείται επίσης για να περιέχει τα δείγματα δεδομένων που εμφανίζονται στα πεδία μιας φόρμας πριν συμπληρωθεί από τους χρήστες. Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο XML έκδοση 1.0.

XSLT

Το XSLT είναι η μορφή των αρχείων προβολής που παράγονται κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας. Το InfoPath δεν υποστηρίζει τη χρήση της Μορφοποίησης αντικειμένων XSL (XSL-FO) για την παρουσίαση των δεδομένων XML ούτε υποστηρίζει την εισαγωγή αυθαίρετων αρχείων .xsl. Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο XSLT έκδοση 1.0.

Διάταξη XML

Οι διατάξεις XML χρησιμοποιούνται ως πρωτεύοντα μέσα επικύρωση δεδομένων σε μια φόρμα και παρέχουν τη βασική δομή του εγγράφου XML που παράγεται από το πρότυπο φόρμας. Επιπλέον, μια Διάταξη XML χρησιμοποιείται για να ορίσει τη δομή τουαρχείο ορισμού φόρμας, το οποίο δημιουργείται από το InfoPath κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας. Το InfoPath δεν υποστηρίζει διατάξεις που συμφωνούν με τις προδιαγραφές XDR (XML-Data Reduced) ή DTD (Document Type Definition). Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο Διάταξης XML έκδοση 1.0.

XHTML

Το XHTML είναι η κατάλληλη μορφοποίηση του HTML και χρησιμοποιείται κυρίως κατά την ανάπτυξη περιοχών εμπλουτισμένου κειμένου. Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο XHTML έκδοση 1.0.

XPath

Οι εκφράσεις XPath χρησιμοποιούνται κατά τη βιβλιοδεσία στοιχείων ελέγχου σε πεδία και ομάδες σε ένα προέλευση δεδομένων ενός προτύπου φόρμας. Οι εκφράσεις XPath χρησιμοποιούνται επίσης για εκφράσεις επικύρωσης δεδομένων και μορφοποίηση υπό όρους. Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο XPath έκδοση 1.0.

DOM

Το DOM χρησιμοποιείται για την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στα περιεχόμενα του εγγράφου προέλευσης XML το οποίο παράγεται από ένα πρότυπο φόρμας. Χρησιμοποιείται επίσης για την παροχή πρόσβασης μόνο για ανάγνωση στα περιεχόμενα του αρχείου .xsf. Το InfoPath χρησιμοποιεί το πρότυπο DOM έκδοση 1.0.

Υπογραφή XML

Οι υπογραφές XML χρησιμοποιούνται για την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε φόρμες του InfoPath. Εάν ενεργοποιηθούν, κάθε φόρμα του InfoPath μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες υπογραφές. Το InfoPath υποστηρίζει την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε τμήματα μιας φόρμας, καθώς και στη φόρμα στο σύνολό της.

Επεξεργαστής XML

Ο επεξεργαστής XML χρησιμοποιείται για τη φόρτωση του αρχείου προέλευσης XML ενός εγγράφου στη δυναμική μνήμη του υπολογιστή, την επικύρωσή του με χρήση Διάταξης XML και την παραγωγή της προβολής του εγγράφου με χρήση XSLT. Ο επεξεργαστής XML που υποστηρίζεται από το InfoPath είναι το Microsoft XML Core Services (MSXML) έκδοση 5.0. Προηγούμενες εκδόσεις αυτού του επεξεργαστή δεν υποστηρίζονται.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×