Πώς σχετίζεται το έργο σας με τη συνολική εικόνα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να πιστεύετε ότι τη διαχείριση ενός έργου θα ήταν μια αρκετά απλή διαδικασία: Προσδιορίστε τις εργασίες του έργου, εκχώρηση ορισμένα άτομα να κάνουν την εργασία, καταλαβαίνετε όταν πράγματα που πρέπει να λάβετε την εργασία και βρείτε όπου τα χρήματα που προέρχονται από για να πληρώσετε για όλα. Απλή και δεξιά;

Αλλά τι κάνετε να πείτε όταν προϊστάμενό σας ρωτά τι τους στόχους επιχειρήσεις είναι για το χαρτοφυλάκιο που περιέχει το έργο σας, ή εάν του έργου σας παραδοτέο είναι ένα προϊόν ή ένα αποτέλεσμα; Yikes.

Αντί να χρειάζεται που εμφάνισης ελάφι σε προβολείς προέρχονται μέσω που, σε αυτό το άρθρο σάς βοηθούν να Γνωρίστε τους παρόντες όρους, ώστε να μπορείτε να έχετε μερικές εύχρηστο snappy απαντήσεις. Και κατά τη διαδικασία, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση εγγραφής: Τι είναι ένα έργο, οπωσδήποτε;

Σε αυτό το άρθρο

Η πορεία: φάσεις, διεργασίες, χαρτοφυλάκια και προϊόντα

Το αποτέλεσμα: τα παραδοτέα του έργου σας

Πώς χωρά Project 2007 στο σύστημα διαχείρισης έργου;

Η πορεία: φάσεις, διεργασίες, χαρτοφυλάκια και προϊόντα

Ένα έργο είναι απλώς ένα σύνολο δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα και που παράγουν κάποιο είδος εξόδου. Ορισμένα έργα αυτόνομη, με καμία σχέση με άλλες εργασίες σε εξέλιξη σε μια εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες έργα αποτελούν μέρος μεγαλύτερες προσπάθειες, όπως φάσεις, διεργασίες, προγράμματα και χαρτοφυλάκια.

Φάσεις

Έργα μπορούν να προγραμματιστούν σε φάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει διαχείριση μαζί πολλά έργα που σχετίζονται με τον ίδιο σκοπό. Για παράδειγμα, μια εταιρεία φιλανθρωπικές έχει μια συνάρτηση κρασιών κάθε έτος. Για να διαχειριστείτε όλα τα έργα που σχετίζεται με τη συνάρτηση, ομαδοποιήστε τα έργα σε τρεις φάσεις: σχεδιασμός, ημέρα εκδήλωσης και παρακολούθηση. Κάθε φάση περιλαμβάνει πολλά έργα.

Φάση

Έργα

Αποτέλεσμα φάσης

Σχεδιασμός

 • Κράτηση εγκατάστασης

 • Προσδιορισμός και προγραμματισμός έκτακτων ομιλητών

 • Πρόσκληση παριστάμενων

Έγγραφο ολοκληρωμένου σχεδίου εκδήλωσης

Ημέρα εκδήλωσης

 • Προετοιμασία εγκατάστασης

 • Βοήθεια στον έκτακτο ομιλητή

 • Εξυπηρέτηση παριστάμενων

Εκτέλεση εκδήλωσης σύμφωνα με το σχεδιασμό

Παρακολούθηση

 • Έρευνα παριστάμενων

 • Σύνταξη σημειώσεων παρακολούθησης

Ολοκλήρωση εγγράφου απολογισμού για την εκδήλωση

Διεργασίες

Οι δραστηριότητες σε δύο διαφορετικά έργα ενδέχεται να σχετίζονται και να δημιουργούν μια διεργασία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο έργα: το ένα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός συστήματος έκδοσης εισιτηρίων τηλεφωνικού κέντρου και το άλλο έργο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού υποστήριξης για ένα τηλεφωνικό κέντρο.

Έργο 1

Του έργ CT 2

Δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

 • Δοκιμή συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

 • Ολοκλήρωση συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

Δραστηριότητες:

 • Συνεντεύξεις προσωπικού υποστήριξης

 • Προσλήψεις προσωπικού υποστήριξης

 • Εκπαίδευση προσωπικού υποστήριξης

Αποτέλεσμα:
Σύστημα έκδοσης εισιτηρίων τηλεφωνικού κέντρου

Αποτέλεσμα:
Προσωπικό υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου

Ο συνδυασμός του συνόλου των δραστηριοτήτων των δύο έργων διαμορφώνει μια διεργασία για τη δημιουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Το αποτέλεσμα της διεργασίας είναι ένα πλήρως λειτουργικό τηλεφωνικό κέντρο.

Διεργασία

Δραστηριότητες Έργου 1:

 • Ανάπτυξη συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

 • Δοκιμή συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

 • Ολοκλήρωση συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

Δραστηριότητες Έργου 2:

 • Συνεντεύξεις προσωπικού υποστήριξης

 • Προσλήψεις προσωπικού υποστήριξης

 • Εκπαίδευση προσωπικού υποστήριξης

Αποτέλεσμα διεργασίας:
Πλήρως λειτουργικό τηλεφωνικό κέντρο

Προγράμματα

Ένα πρόγραμμα είναι μια ομάδα έργων που υπόκεινται σε διαχείριση μαζί, ώστε να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της σχετικής τους κατάστασης. Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία που εργάζεται σε ένα νέο προάστιο διαχειρίζεται κάθε οικία στο προάστιο ως ξεχωριστό έργο. Με την ομαδοποίηση του έργου σε ένα πρόγραμμα για ολόκληρο το προάστιο, η εταιρεία μπορεί να δει εύκολα την πρόοδο στο προάστιο συνολικά και να σχεδιάσει τη συμμετοχή πόρων τρίτων, όπως φορτηγά σκυροδέματος ή αρχιτέκτονες τοπίου.

Πρόγραμμα

Έργα

Εξοχικές επαύλεις

 • Οδός Εξοχής 530

 • Οδός Εξοχής 531

 • Οδός Εξοχής 532

 • Οδός Εξοχής 533

Χαρτοφυλάκια

Ορισμένοι διαχειριστές έργου χρησιμοποιούν τα χαρτοφυλάκια για να αντιστοιχίσουν έργα και προγράμματα με τους αντίστοιχους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού έχει καθορίσει τρεις στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους: "Καινοτομία στον κλάδο", "Ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού" και "Εξυπηρέτηση πελατών υψηλών προδιαγραφών". Η εταιρεία δημιουργεί χαρτοφυλάκια για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους ("Καινοτομία", "Ασφάλεια" και "Υποστήριξη") και ευθυγραμμίζει τα τρέχοντα έργα και τα προγράμματα μέσα σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Χαρτοφυλάκιο

Έργα και προγράμματα

Καινοτομία

 • Έργο: Ανάλυση ανταγωνισμού

 • Πρόγραμμα: Κλαδική εκπαίδευση
  (Περιλαμβάνει τρία έργα: "Αναγνώριση εξωτερικών πόρων", "Εκπαίδευση διευθυντών προϊόντος" και "Παρουσία στα συνέδρια".

Ασφάλεια

 • Έργο: Δοκιμές ασφαλείας

 • Πρόγραμμα: Υλοποίηση συστήματος εγγραφής που βασίζεται σε διακομιστή
  (Περιλαμβάνει δύο έργα: "Δημιουργία συστοιχίας διακομιστών" και "Ανάπτυξη κώδικα εγγραφής".)

Υποστήριξη

 • Έργο: Ανάπτυξη συστήματος έκδοσης εισιτηρίων τηλεφωνικού κέντρου

 • Έργο: Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού τηλεφωνικού κέντρου

 • Πρόγραμμα: Ηλεκτρονικοί πόροι πελατών
  (Περιλαμβάνει δύο έργα: "Δημιουργία περιβάλλοντος χρήστη πελατών για το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων" και "Ανάπτυξη και έκδοση πόρων ηλεκτρονικής εκμάθησης".)

Αρχή της σελίδας

Το αποτέλεσμα: τα παραδοτέα του έργου σας

Τα έργα, οι φάσεις και οι διεργασίες παράγουν κάποιο είδος αποτελέσματος, το οποίο ονομάζεται παραδοτέο. Συνήθως, το παραδοτέο είναι κάποιο είδος απτού αντικειμένου, όπως ένα έγγραφο ή ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Τα παραδοτέα μπορεί να είναι προϊόντα ή αγαθά, αλλά μπορεί επίσης να είναι αποτελέσματα ή υπηρεσίες. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει κάποια παραδείγματα αυτών των τύπων παραδοτέων.

Τύπος παραδοτέου

Περιγραφή

Παραδείγματα

Προϊόν

Ένα απτό αντικείμενο που αποτελεί την έξοδο ενός έργου, μιας φάσης ή μιας διεργασίας. Τα προϊόντα μπορεί να είναι ανεξάρτητα παραδοτέα ή μπορεί να είναι ένα στοιχείο μεγαλύτερου παραδοτέου.

Έγγραφο, πρόγραμμα λογισμικού, σπίτι

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου έργου, φάσης ή διεργασίας.

Διεργασία αναθεωρημένης διαλογής σφαλμάτων, νέα οργανωτική δομή, οδηγίες για οικολογική κατασκευή

Υπηρεσία

Το αποτέλεσμα ενός έργου, φάσης ή διεργασίας που επιτρέπει σε μια εταιρεία να εκτελεί μια επιχειρηματική λειτουργία.

Πλήρως λειτουργικό τηλεφωνικό κέντρο, στελεχωμένο τραπέζι σε ένα συνέδριο, υπηρεσία αποστολής μέσω ασυρμάτου

Αρχή της σελίδας

Πώς χωρά Project 2007 στο σύστημα διαχείρισης έργου;

Βηματισμός ακόμη μεγαλύτερη ξανά, μια διαχείρισης έργων "σύστημα" αναφέρεται σε ενσωματωμένη το σύνολο των διαδικασιών, τεχνικές, μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση έργων. Microsoft Office Project 2007 είναι ένα εργαλείο στο μεγαλύτερο σύστημα διαχείρισης έργου. Έργα, που ονομάζεται επίσης τα προγράμματα του έργου, αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία μέσα σε Project 2007 και μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί σε μεγαλύτερες προσπάθειες, όπως φάσεις, διεργασίες, προγράμματα και χαρτοφυλάκια.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα ομαδοποίησης μαζί σε μεγαλύτερες προσπάθειες, ανατρέξτε στο θέμα σχέδια μέσα στα σχέδια: κύρια έργα και δευτερεύοντα έργα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×