Πώς να μετατρέψετε ένα διάγραμμα που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office σε γραφικό SmartArt ή σε σχήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τη μετατροπή διαγραμμάτων σε γραφικά SmartArt.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της μετατροπής του διαγράμματος σε ένα γραφικό SmartArt

Επισκόπηση της μετατροπής του διαγράμματος σε σχήματα

Μετατροπή σε διάγραμμα

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Το PowerPoint

Το Word

Excel

Με τη χρήση Microsoft Office Excel 2007, μπορείτε να μετατρέψετε ένα διάγραμμα που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office σε ένα γραφικό SmartArt ή σε μια ομάδα σχημάτων ή μπορείτε να διατηρήσετε το διάγραμμα ως έχει.

Εάν δεν μετατρέψετε υπάρχον διάγραμμά σας, μπορείτε να διατηρήσετε στο έγγραφό σας 2007 Microsoft Office system και να συνεχίσετε να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε το μέγεθος και να μετακινήσετε, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Επιπλέον, τυχόν αλλαγές στο χρώματα θέματος που μπορείτε να εφαρμόσετε στο έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν 2007 Office release εφαρμόζονται επίσης στο υπάρχον διάγραμμα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα 2007 Office release για να αλλάξετε ένα διάγραμμα μεμονωμένα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office, ωστόσο, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε το διάγραμμα.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Με τη χρήση Microsoft Office PowerPoint 2007, μπορείτε να μετατρέψετε ένα διάγραμμα που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office σε ένα γραφικό SmartArt ή σε μια ομάδα σχημάτων ή μπορείτε να διατηρήσετε το διάγραμμα ως έχει.

Εάν δεν μετατρέψετε υπάρχον διάγραμμά σας, μπορείτε να διατηρήσετε στο έγγραφό σας 2007 Microsoft Office system και να συνεχίσετε να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε το μέγεθος και να μετακινήσετε, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Επιπλέον, τυχόν αλλαγές στο χρώματα θέματος που μπορείτε να εφαρμόσετε στο έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν 2007 Office release εφαρμόζονται επίσης στο υπάρχον διάγραμμα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα 2007 Office release για να αλλάξετε ένα διάγραμμα μεμονωμένα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office, ωστόσο, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε το διάγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Word

Με τη χρήση Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να μετατρέψετε διαγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office για τα γραφικά SmartArt, αλλά δεν μπορείτε να μετατρέψετε τα διαγράμματα σε μεμονωμένα σχήματα, ούτε μπορείτε να μετατρέψετε μόνο ένα διάγραμμα σε γραφικό SmartArt — όταν μετατρέπετε ένα διάγραμμα, ολόκληρο το έγγραφο και όλα τα διαγράμματα μέσα σε αυτό μετατροπή σε μορφή αρχείου Office Word 2007.

Εάν δεν μετατρέψετε υπάρχον διάγραμμά σας, μπορείτε να διατηρήσετε στο έγγραφό σας 2007 Microsoft Office system και να συνεχίσετε να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε το μέγεθος και να μετακινήσετε, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Επιπλέον, τυχόν αλλαγές στο χρώματα θέματος που μπορείτε να εφαρμόσετε στο έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν 2007 Office release εφαρμόζονται επίσης στο υπάρχον διάγραμμα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα 2007 Office release για να αλλάξετε ένα διάγραμμα μεμονωμένα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office, ωστόσο, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε το διάγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση της μετατροπής του διαγράμματος σε ένα γραφικό SmartArt

Μετά τη Μετατροπή υπάρχον διάγραμμα σε γραφικό SmartArt, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία σχεδίασης και μορφοποίησης διαθέσιμη, για τα γραφικά SmartArt. Η μετατροπή εφαρμόζεται κατάλληλη διάταξη, ένα στυλ SmartArt και τα χρώματα από το τρέχον θέμα σε υπάρχον διάγραμμα, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε.

Η μετατροπή ενδέχεται να τροποποιήσει σημαντικά την εμφάνιση του υπάρχοντος διαγράμματος και κινήσεις που έχετε προσθέσει στο υπάρχον διαγράμματά σας πριν από την μετατρέπονται δεν γίνεται αναπαραγωγή όπως αναμένεται μετά τη μετατροπή. Επίσης, ορισμένες διατάξεις για γραφικά SmartArt έχουν έναν σταθερό αριθμό σχημάτων διαθέσιμη, ώστε να εάν υπάρχον διάγραμμα έχει περισσότερα σχήματα από τον αριθμό που είναι διαθέσιμες, ορισμένα από τα δεδομένα σας μπορεί να εμφανίζεται. Για παράδειγμα, στο στο διάγραμμα Βεν που είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απεριόριστο αριθμό σχημάτων ανώτατου επιπέδου, αλλά τη διάταξη γραφικού SmartArt Βασικό διάγραμμα Βεν περιορίζεται σε επτά σχήματα ανώτατου επιπέδου. Σε αυτήν την περίπτωση, η το μήνυμα "οτιδήποτε από τα παραπάνω είναι επισημασμένο με κόκκινο X δεν θα εμφανίζεται σε αυτό το γραφικό SmartArt και δεν θα αποθηκευτούν" εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου κειμένου στο γραφικό SmartArt. Τα δεδομένα σας δεν θα χαθεί και μπορούν να προβληθούν Εάν κάνετε Εναλλαγή σε διαφορετική διάταξη, για ένα γραφικό SmartArt που δεν έχει έναν σταθερό αριθμό σχημάτων.

Εάν μετατρέψετε ένα υπάρχον διάγραμμα σε γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, ανοίξτε το διάγραμμα σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office, το διάγραμμα εκλαμβάνεται ως εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε. Εάν ανοίξετε ξανά το διάγραμμα έχει μετατραπεί σε ένα πρόγραμμα 2007 Office release, το διάγραμμα που μετατρέψατε γίνεται ξανά ένα γραφικό SmartArt με δυνατότητα επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση της μετατροπής του διαγράμματος σε σχήματα

Μετατροπή υπάρχον διάγραμμα σε μεμονωμένα σχήματα, εάν θέλετε η νέα σχήματα για να έχουν την ίδια εμφάνιση ως το υπάρχον διάγραμμα, ή εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το διάγραμμα χρησιμοποιώντας είτε την παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office είτε το 2007 Office release. Τα μεμονωμένα σχήματα, δεν υπολογίζονται ως διάγραμμα και κινήσεις (με εξαίρεση τα ως ένα αντικείμενο, το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ολόκληρο το διάγραμμα) καταργούνται κατά τη μετατροπή του διαγράμματος. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε την κίνηση ξανά μετά τη μετατροπή του διαγράμματος σε μια ομάδα σχημάτων.

Τα μεμονωμένα σχήματα με δυνατότητα επεξεργασίας μπορούν να διαμορφωθούν, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, οι οποίες είναι διαθέσιμες για όλα τα σχήματα. Η καρτέλα αυτή δεν είναι μέρος τα εργαλεία του SmartArt και τις συλλογές διάταξη, χρώματα και γρήγορα στυλ SmartArt δεν είναι διαθέσιμες για τα μεμονωμένα σχήματα.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή σε διάγραμμα

Εάν θέλετε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου στην αρχική μορφή αρχείου, πριν από τη μετατροπή του διαγράμματος και οτιδήποτε άλλο στο έγγραφο, αποθηκεύστε το έγγραφο με διαφορετικό όνομα.

Στο PowerPoint 2007, μπορείτε να μετατρέψετε κείμενο των διαφανειών σας απευθείας στο γραφικό SmartArt. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετατροπή του κειμένου των διαφανειών σε ένα γραφικό SmartArt.

Ποιο πρόγραμμα 2007 Office release χρησιμοποιείτε;

Excel

Το PowerPoint

Το Word

Excel

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το υπάρχον διάγραμμα που θέλετε να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε ένα σχήμα μέσα στο διάγραμμα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετατρέψετε το διάγραμμα σε γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

  • Για να μετατρέψετε το διάγραμμα σε μεμονωμένα σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

   Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του πλαισίου διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Βοήθειας στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή διαγράμματος.

Συμβουλή: Εάν αλλάξετε γνώμη και θέλετε να αναιρέσετε τη μετατροπή σε γραφικό SmartArt ή σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το υπάρχον διάγραμμα που θέλετε να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε ένα σχήμα μέσα στο διάγραμμα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετατρέψετε το διάγραμμα σε γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

  • Για να μετατρέψετε το διάγραμμα σε μεμονωμένα σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

   Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του πλαισίου διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Βοήθειας στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή διαγράμματος.

Συμβουλή: Εάν αλλάξετε γνώμη και θέλετε να αναιρέσετε τη μετατροπή σε γραφικό SmartArt ή σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Word

Στο Office Word 2007, δεν μπορείτε να μετατρέψετε ένα διάγραμμα μεμονωμένα σε ομάδα σχημάτων, αλλά εάν επιλέξατε να μην μετατρέψετε, μπορείτε να εξακολουθείτε να επεξεργαστείτε, αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση ολόκληρο το διάγραμμα (αλλά όχι τα μεμονωμένα στοιχεία του διαγράμματος) σε Office Word 2007 όπως κάνατε σε παλαιότερες εκδόσεις του Word. Για να μετατρέψετε ένα διάγραμμα, πρέπει να μετατρέψετε ολόκληρο το έγγραφο, το οποίο μετατρέπει όλα τα διαγράμματα στο έγγραφο για τα γραφικά SmartArt.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το υπάρχον διάγραμμα που θέλετε να μετατρέψετε.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

  Όλα τα διαγράμματα στο έγγραφο, στη συνέχεια, μετατρέπονται σε γραφικά SmartArt και το παλιό αρχείο αντικαθίσταται από το νέο αρχείο που έχει μετατραπεί.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×