Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι ψηφιακές υπογραφές παίζουν κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια λογισμικού. Σε αυτό το άρθρο εξηγείται τι είναι μια ψηφιακή υπογραφή και πώς μπορείτε να ελέγξετε μια ψηφιακή υπογραφή ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστη.

Το Ιστολόγιο του Office

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής σε ένα υπογραμμένο έγγραφο

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής σε ένα υπογεγραμμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής για μια υπογεγραμμένη μακροεντολή

Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται για τον έλεγχος ταυτότητας μιας ψηφιακής πληροφορίας — όπως έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μακροεντολές — με τη χρήση κρυπτογράφησης υπολογιστή. Οι ψηφιακές υπογραφές βοηθούν στην διασφάλιση των εξής:

 • Αυθεντικότητα     Η ψηφιακή υπογραφή σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι ο υπογράφων είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

 • Ακεραιότητα     Η ψηφιακή υπογραφή βοηθά να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει ή αλλοιωθεί από τη στιγμή που υπογράφηκε ψηφιακά.

 • Χωρίς αποκήρυξη ταυτότητας     Η ψηφιακή υπογραφή βοηθά να αποδειχθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους η προέλευση του υπογεγραμμένου περιεχομένου. Η "αποκήρυξη" αναφέρεται στην ενέργεια του υπογράφοντος να αρνηθεί κάθε σχέση με το υπογεγραμμένο περιεχόμενο.

Για να υπάρχουν αυτές οι διασφαλίσεις, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από το δημιουργό του, με τη χρήση μιας υπογραφής που πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Το σχετικό με την ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικό είναι το τρέχον (δεν έχει λήξει).

 • Το υπογράφον άτομο ή η υπογράφουσα εταιρεία, γνωστό(-ή) ως εκδότης, είναι αξιόπιστο(-η).

 • Το πιστοποιητικό που συσχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται για τον υπογράφοντα εκδότη από μια φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Τα προγράμματα 2007 Microsoft Office system ελέγχουν αυτά τα κριτήρια για εσάς και σας ειδοποιούν εάν υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή υπογραφή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τελευταία ενότητα σε αυτό το άρθρο, Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής σε ένα υπογραμμένο έγγραφο

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Excel

Excel

Όταν αναθεωρείτε ένα υπογεγραμμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της συνημμένης υπογραφής και το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την υπογραφή, για να μάθετε εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα.

 1. Με ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προετοιμασία.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή υπογραφών.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί υπογραφών στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Κουμπί Υπογραφές

 3. Στο παράθυρο Υπογραφές, κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε να προβάλλετε, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα της υπογραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες υπογραφής.

  Λεπτομέρειες υπογραφής

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λεπτομέρειες υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Η αξιολόγηση της ψηφιακής υπογραφής εξηγείται στην τελευταία ενότητα αυτού του άρθρου, Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Επάνω μέρος της σελίδας

PowerPoint

Όταν ελέγχετε ένα υπογραμμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της συνημμένη υπογραφής και του πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την υπογραφή, για να μάθετε εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα.

 1. Με ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προετοιμασία.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή υπογραφών.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί υπογραφών στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Κουμπί Υπογραφές

 3. Στο παράθυρο Υπογραφές, κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε να προβάλλετε, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα της υπογραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες υπογραφής.

  Λεπτομέρειες υπογραφής

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λεπτομέρειες υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Η αξιολόγηση της ψηφιακής υπογραφής εξηγείται στην τελευταία ενότητα αυτού του άρθρου, Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

Όταν ελέγχετε ένα υπογραμμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της συνημμένη υπογραφής και του πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την υπογραφή, για να μάθετε εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα.

 1. Με ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προετοιμασία.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή υπογραφών.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί υπογραφών στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Κουμπί Υπογραφές

 3. Στο παράθυρο Υπογραφές, κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε να προβάλλετε, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα της υπογραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες υπογραφής.

  Λεπτομέρειες υπογραφής

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λεπτομέρειες υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Η αξιολόγηση της ψηφιακής υπογραφής εξηγείται στην τελευταία ενότητα αυτού του άρθρου, Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής σε ένα υπογεγραμμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Ανοίξτε το ψηφιακά υπογεγραμμένο μήνυμα.

 2. Δείτε τη γραμμή κατάστασης Υπογραφή από και σημειώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που υπόγραψε το μήνυμα.

  Γραμμή κατάστασης 'Υπογραφή από'

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν αρκεί να ελέγξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή Από, διότι είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε ποιος πραγματικά υπόγραψε το μήνυμα και όχι απλώς ποιος το έστειλε. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή Από δεν αντιστοιχεί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή κατάστασης Υπογραφή από, η γραμμή Υπογραφή από είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε ποιος πραγματικά έστειλε το μήνυμα.

  Ψηφιακή υπογραφή

 3. Βεβαιωθείτε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη ή άκυρη.

  • Εάν το κουμπί στη γραμμή κατάστασης Υπογραφή από έχει παρόμοια μορφή με το επόμενο κουμπί υπογραφής Εικόνα κουμπιού , η υπογραφή είναι έγκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί.

  • Εάν κάτω από τη γραμμή κατάστασης Υπογραφή από εμφανίζεται μια κόκκινη υπογράμμιση και εάν το κουμπί εμφανίζεται ως θαυμαστικό, η υπογραφή είναι άκυρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί.

   Υπογραφή από

 4. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο ύπαρξης προβλήματος με την ψηφιακή υπογραφή, όπως το πιστοποιητικό να είναι άκυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.

  Μη έγκυρη ψηφιακή υπογραφή

 5. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή λεπτομερειών για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται στην ψηφιακή υπογραφή.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μιας ψηφιακής υπογραφής για μια υπογεγραμμένη μακροεντολή

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει ένα υπογραμμένο έργο μακροεντολής και υπάρχει πρόβλημα με την υπογραφή, η μακροεντολή απενεργοποιείται από προεπιλογή και εμφανίζεται η Γραμμή μηνυμάτων για να σας ειδοποιήσει για ενδεχομένως μη ασφαλή μακροεντολή. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εάν ανοίγετε το έγγραφο από μια αξιόπιστη θέση.

Γραμμή μηνυμάτων

Εάν οι μακροεντολές έχουν υπογραφεί, μπορείτε να προβάλετε τα πιστοποιητικά για τα αρχεία, κάνοντας τα εξής:

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Εάν οι μακροεντολές είναι υπογεγραμμένες, θα δείτε στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας μια περιοχή Υπογραφή που μοιάζει με την επόμενη εικόνα.

  Υπογραφή

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών υπογραφής.

Αρχή της σελίδας

Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται τι πρέπει να αναζητάτε όταν αξιολογείτε την αξιοπιστία μιας ψηφιακής υπογραφής.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι εντάξει

Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή αναγνωρίζεται από ένα μήνυμα στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Λεπτομέρειες ψηφιακής υπογραφής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι εντάξει. Θα πρέπει επίσης να προσέξετε τις λεπτομέρειες της χρονικής σήμανσης στην περιοχή Υπογραφές ανταπόκρισης. Οι λεπτομέρειες της χρονικής σήμανσης υποδεικνύουν ότι η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού — στο συγκεκριμένο παράδειγμα η VeriSign — έχει επαληθεύσει και εγκρίνει την ψηφιακή υπογραφή.

Παράθυρο διαλόγου 'Λεπτομέρειες ψηφιακής υπογραφής'

Τα δεδομένα για τη χρονική σήμανση — στη συγκεκριμένη περίπτωση, 7 Αυγούστου 2003 — θα πρέπει να είναι εντός της περιοχής ημερομηνιών Έγκυρο από στο πιστοποιητικό. Για να δείτε την περιοχή ημερομηνιών σε μια ψηφιακή υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή πιστοποιητικού.

Παράθυρο διαλόγου 'Πιστοποιητικό'

Ο εκδότης — στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η Microsoft Corporation — θα πρέπει να είναι αξιόπιστος εκδότης από προεπιλογή στους υπολογιστές που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Τα πιστοποιητικά για τη Microsoft βρίσκονται στο χώρο αποθήκευσης των αξιόπιστων κεντρικών αρχών έκδοσης πιστοποιητικών. Εάν ο εκδότης δεν είναι αξιόπιστος από προεπιλογή, θα πρέπει να χαρακτηρίσετε ρητά το συγκεκριμένο εκδότη ως αξιόπιστο. Αλλιώς, το περιεχόμενο που υπογράφεται από αυτόν τον εκδότη δεν περνά από τους ελέγχους ασφαλείας λογισμικού.

Έλεγχος για το κόκκινο X

Μια ψηφιακή υπογραφή που παρουσιάζει προβλήματα εμφανίζει την εικόνα με ένα κόκκινο X.

Παράθυρο διαλόγου 'Λεπτομέρειες ψηφιακής υπογραφής'

Το κόκκινο X μπορεί να εμφανιστεί για τους εξής λόγους:

 • Η ψηφιακή υπογραφή για κάποιο λόγο είναι μη έγκυρη. (Για παράδειγμα, όταν το περιεχόμενο έχει τροποποιηθεί μετά από την υπογραφή του.)

 • Αυτή η ψηφιακή υπογραφή έχει λήξει.

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή δεν έχει εκδοθεί από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA). Για παράδειγμα, ίσως είναι ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Selfcert.exe.

 • Ο εκδότης δεν είναι αξιόπιστος.

Τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχει πρόβλημα με κάποια υπογραφή

Όταν υπάρχει πρόβλημα με κάποια ψηφιακή υπογραφή, τότε ανάλογα με την περίπτωσή σας, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πηγή του υπογεγραμμένου περιεχομένου και να τους ενημερώσετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υπογραφή.

 • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχειριστή για την υποδομή ασφαλείας της εταιρείας.

 • Εάν πιστεύετε ότι η μακροεντολή ή άλλο ενεργό περιεχόμενο που σχετίζεται με το έγγραφο είναι αξιόπιστο, μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας. Η χρήση αξιόπιστων θέσεων είναι καλύτερη επιλογή από το να κατεβάσετε τις ρυθμίσεις επιπέδου ασφαλείας για όλες τις μακροεντολές.

 • Μπορείτε ρητά να χαρακτηρίσετε αξιόπιστο τον εκδότη.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×