Πώς μπορώ να συγχωνεύσω δύο ή περισσότερους πίνακες;

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συγχωνεύσετε (να συνδυάσετε) γραμμές από έναν πίνακα σε έναν άλλο με απλή επικόλληση των γραμμών στα πρώτα κενά κελιά κάτω από τον πίνακα προορισμού — το μέγεθος του πίνακα μεγαλώνει για να συμπεριλάβει τις νέες γραμμές. Εάν οι γραμμές στους δύο πίνακες ταιριάζουν, μπορείτε να συγχωνεύσετε στήλες από έναν πίνακα σε έναν άλλο με απλή επικόλληση των στηλών στα πρώτα κενά κελιά που βρίσκονται στα δεξιά του πίνακα — ξανά, ο πίνακας μεγαλώνει, αυτήν τη φορά για να συμπεριλάβει τις νέες στήλες.

Συγχώνευση γραμμών είναι πολύ απλές, αλλά συγχώνευση στηλών μπορεί να είναι περίπλοκη, εάν οι γραμμές ενός πίνακα πάντα δεν ευθυγραμμίζεται με τις γραμμές στον άλλο πίνακα. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση VLOOKUP, μπορείτε να αποφύγετε ορισμένα από τα προβλήματα στοίχιση.

Συγχώνευση δύο πινάκων με χρήση της συνάρτησης VLOOKUP

Στο παράδειγμα που φαίνεται παρακάτω, θα σας έχετε αλλάξει τα ονόματα των δύο πινάκων "Μπλε" και "Πορτοκαλί." Στον μπλε πίνακα, κάθε γραμμή είναι ένα στοιχείο γραμμής για μια σειρά. Αυτό, Αναγνωριστικό παραγγελίας 20050 έχει δύο στοιχεία, Αναγνωριστικό παραγγελίας 20051 περιλαμβάνει ένα στοιχείο, Αναγνωριστικό παραγγελίας 20052 περιλαμβάνει τρία στοιχεία και ούτω καθεξής. Θέλουμε να συγχωνεύσετε τις στήλες Κωδικός πωλήσεων "και" περιοχή με μπλε πίνακα, με βάση αντίστοιχες τιμές στις στήλες Αναγνωριστικό παραγγελίας του πορτοκαλί πίνακα.

Συγχώνευση δύο στηλών με άλλον πίνακα

Ωστόσο, οι τιμές "Κωδικός παραγγελίας" επαναλαμβάνονται στον Μπλε πίνακα, ενώ οι τιμές "Κωδικός παραγγελίας" στον Πορτοκαλί πίνακα είναι μοναδικές. Εάν απλώς αντιγράψετε και επικολλήσετε τα δεδομένα από τον Πορτοκαλί πίνακα, οι τιμές των στηλών "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή" για το δεύτερο στοιχείο γραμμής της παραγγελίας 20050 θα αποκλίνουν κατά μία γραμμή, το οποίο θα απορρίψει αμέσως τις υπόλοιπες τιμές αυτών των νέων στηλών στον Μπλε πίνακα.

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κατά μήκος, θα δείτε τα δεδομένα για το μπλε πίνακα, το οποίο μπορείτε να αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας. Αφού κάνετε επικόλληση μέσα στο φύλλο εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + T για να τη μετατρέψετε σε πίνακα και, στη συνέχεια, να μετονομάσετε το πίνακα μπλε.

Κωδικός παραγγελίας

Ημερομηνία πώλησης

Κωδικός προϊόντος

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

Εδώ θα βρείτε τα δεδομένα για τον Πορτοκαλί πίνακα. Αντιγράψτε τα στο ίδιο φύλλο εργασίας. Αφού τα επικολλήσετε στο φύλλο εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T για να τα μετατρέψετε σε πίνακα και, στη συνέχεια, μετονομάστε τον πίνακα σε "Πορτοκαλί".

Κωδικός παραγγελίας

Κωδικός πωλήσεων

Περιοχή

20050

447

Δυτικά

20051

398

Νότια

20052

1006

Βόρεια

20053

447

Δυτικά

20054

885

Ανατολικά

20055

398

Νότια

20056

644

Ανατολικά

20057

1270

Ανατολικά

20058

885

Ανατολικά

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές των στηλών "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή" για κάθε παραγγελία αντιστοιχίζονται με το μοναδικό στοιχείο γραμμής κάθε παραγγελίας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επικολλήσετε τις επικεφαλίδες "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή" στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά του Μπλε πίνακα και να χρησιμοποιήσετε τύπους VLOOKUP για να λάβετε τις σωστές τιμές από τις στήλες "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή" του Πορτοκαλί πίνακα. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Αντιγράψτε τις επικεφαλίδες "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή" στον Πορτοκαλί πίνακα (μόνο αυτά τα δύο κελιά).

 2. Επικολλήστε τις επικεφαλίδες στο κελί που βρίσκεται αμέσως δεξιά από την κεφαλίδα "Κωδικός προϊόντος" του Μπλε πίνακα.

Τώρα, ο Μπλε πίνακας έχει πλάτος πέντε στηλών, συμπεριλαμβανομένων των νέων στηλών "Κωδικός πωλήσεων" και "Περιοχή".

 1. Στον Μπλε πίνακα, στο πρώτο κελί κάτω από τη στήλη "Κωδικός πωλήσεων", ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον εξής τύπο:

  = VLOOKUP)

 2. Στον Μπλε πίνακα, επιλέξτε το πρώτο κελί στη στήλη "Κωδικός παραγγελίας", το 20050.

Ο ημιτελής τύπος έχει ως εξής:

Ημιτελής τύπος VLOOKUP

Το τμήμα [@[Κωδικός παραγγελίας]] σημαίνει "λήψη της τιμής από αυτή την ίδια γραμμή της στήλης "Κωδικός παραγγελίας".

 1. Πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό και επιλέξτε ολόκληρο τον Πορτοκαλί πίνακα με το ποντίκι, ώστε να προστεθεί στον τύπο το όρισμα "Πορτοκαλί[ #Όλα]".

 2. Πληκτρολογήστε άλλο ένα ερωτηματικό, 2, άλλο ένα ερωτηματικό και 0—ως εξής: ;2;0

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter και ο ολοκληρωμένος τύπος είναι ως εξής:

Ολοκληρωμένος τύπος VLOOKUP

Το μέρος "Πορτοκαλί[ #Όλα]" σημαίνει "διερεύνηση σε όλα τα κελιά του Πορτοκαλί πίνακα". Το 2 σημαίνει "λήψη της τιμής από τη δεύτερη στήλη" και το 0 σημαίνει "επιστροφή της τιμής μόνο εάν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία".

Παρατηρήστε ότι το Excel συμπλήρωσε τα κελιά προς τα κάτω σε αυτήν τη στήλη, χρησιμοποιώντας τον τύπο VLOOKUP.

 1. Επιστρέψτε στο βήμα 3, αλλά αυτήν τη φορά ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον ίδιο τύπο στο πρώτο κελί κάτω από την "Περιοχή".

 2. Στο βήμα 6, αντικαταστήστε το 2 με το 3, ώστε ο ολοκληρωμένος τύπος να είναι ως εξής:

Ολοκληρωμένος τύπος VLOOKUP

Υπάρχει μόνο μία διαφορά μεταξύ αυτού του τύπου και του πρώτου τύπου. Ο πρώτος λαμβάνει τιμές από τη στήλη 2 του Πορτοκαλί πίνακα ενώ ο δεύτερος λαμβάνει τιμές από τη στήλη 3.

Τώρα θα βλέπετε τιμές σε κάθε κελί των νέων στηλών του Μπλε πίνακα. Περιέχουν τύπους VLOOKUP, αλλά θα εμφανίζουν τις τιμές. Θα θέλετε να μετατρέψετε τους τύπους VLOOKUP σε αυτά τα κελιά στις πραγματικές τιμές τους.

 1. Επιλέξτε όλα τα κελιά τιμών της στήλης "Κωδικός πωλήσεων" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να τα αντιγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > βέλος κάτω από την επιλογή Επικόλληση.

Βέλος κάτω από το κουμπί επικόλλησης που εμφανίζει τη συλλογή επικόλλησης

 1. Στη συλλογή επικόλλησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση τιμών.

Κουμπί επικόλλησης τιμών στη συλλογή επικόλλησης

 1. Επιλέξτε όλα τα κελιά τιμών της στήλης "Περιοχή", αντιγράψτε τα και επαναλάβετε τα βήματα 10 και 11.

Τώρα οι τύποι VLOOKUP στις δύο στήλες έχουν αντικατασταθεί με τις τιμές.

Περισσότερα σχετικά με τους πίνακες και τη συνάρτηση VLOOKUP

Αλλαγή μεγέθους πίνακα με την προσθήκη γραμμών και στηλών

Χρήση δομημένων αναφορών σε τύπους πίνακα του Excel

Η συνάρτηση VLOOKUP: Πότε και πώς να τη χρησιμοποιήσετε (εκπαιδευτικός κύκλος μαθημάτων)

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×